Home > > Sheldan Nidle - 21 Mei, 2013

Sheldan Nidle - 21 Mei, 2013

9 Batz, 19 Moan, 9 Eb

Dratzo! We komen weer met meer informatie. Jullie wereld gaat door met fluctueren tussen pogingen van het Westen om een conflict te starten als gevolg van de wereldwijde veranderingen die de machtsbasis van de Cabal bedreigen, en de pogingen van Rusland om een nieuwe werkelijkheid voor het Westen af te dwingen. Deze dynamiek van ups en downs was er gedurende het hele afgelopen decennium. En toch, zelfs wanneer dit vreemde machtsspel een punt bereikt dat lijkt op hoe de eerste wereldoorlog begon, ebt deze riskante mogelijkheid weg. De Agarthaanse verbindingsteams waren eveneens zeer succesvol in het verwijderen van de lont in het kruitvat in het Midden Oosten. Desalniettemin demonstreert deze telkens op de rand van oorlog verkerende situatie het belang van het beëindigen van deze explosieve toestand. De Hemel garandeert ons dat dit constante politieke gekibbel niet meer is dan de laatste stuiptrekking van een soort diplomatie die lange tijd is gebruikt door Westerse staten, en dat daaruit geen conflict zal ontstaan. Sterker nog, de komende goddelijke interventie zal deze hele trieste rotzooi transformeren. Intussen wordt nog meer legale ammunitie verzameld om tegen de cabal te gebruiken in de Wereldrechtbanken. Het momentum voor ‘verantwoording’ versnelt met de dag, het aantal van degenen die gearresteerd zijn en nog worden neemt toe.

Jullie werkelijkheid is stervende, nu het economische systeem waarop het is gefundeerd knarsend tot stilstand komt. Het is net als een enorme molen die afhankelijk is van een rivier die snel opdroogt. De eigenaren, de duistere cabal, snappen wat er gebeurt en zijn vastbesloten de laatste restjes uit hun falende machinerie te peuren. De cabal zoekt wanhopig naar een manier om het dalende peil van de rivier te herstellen, maar ondanks hun beste pogingen wordt er geen oplossing gevonden. We hebben de cabal ontelbare keren geïnformeerd over hetgeen nodig zou zijn om hun dilemma op te lossen en de reactie was steeds weer het verbeten vervolgen van dezelfde koers. We zijn daarom verder gegaan met hetgeen de Hemel ons heeft aangegeven. De cabal is zich volledig bewust van het feit dat hun tijd voorbij is en nog steeds neemt hun vastberadenheid toe om een of ander onuitvoerbaar mirakel uit de lucht te trekken. We kijken toe en vergapen ons aan hun zinloze reactie die daar onvermijdelijk uit voortvloeit. Het is tijd dat deze door het duister gecontroleerde regeringen ophouden en de waarheid onthullen aan hun belegerde bevolking.

Ons verbindingspersoneel heeft zojuist een serie informatie uitwisselingen met verscheidene Westerse regeringen afgerond, waarin duidelijk uiteengezet werd dat hun dilemma’s inherent zijn aan de totale wereldwijde economische structuur, die nu om ze heen in elkaar stort. De praktische oplossing is nieuw bestuur toe te staan een serie nieuwe economische en welvaartsprogramma’s te introduceren, inclusief de formele onthulling van ons bestaan. Daarom wachten we op het door de Hemel gekozen tijdstip om te handelen en onszelf aan jullie te openbaren. Dit zal eveneens het moment zijn voor de serie aankondigingen door zowel de Agarthanen als de Opgestegen Meesters, die zullen onthullen wat jullie moeten weten om een redelijk begrip te krijgen omtrent hetgeen daadwerkelijk op jullie wereld plaats vindt. Deze informatie zal een snelle verandering in jullie bewustzijn veroorzaken en nieuwe wegen introduceren om jullie samenlevingen te veranderen, die deze in staat zullen stellen om creatief met elkaar te werken. We zien duidelijk de doolhofachtige problemen die jullie huidige regeringen hebben gecreëerd, en daarom is er een volkomen nieuwe structuur afgesproken waarop vertrouwd kan worden om jullie nieuwe welvaart en nieuwe realiteit te bevorderen.

We staan ??aan de vooravond van de grote interventie, afgekondigd door de Hemel. Dit zal de deur naar Eerste Contact en tevens een nieuwe relatie tussen jullie en Agartha openen. De omvang van de aanstaande overdracht van technologie zal jullie verbazen! Jullie wereld staat op het punt een sprong in mogelijkheden te maken die veel groter is dan de komst van de laptopcomputer met zijn vele afgeleiden ervan, zoals tablets en smartphones. Overigens kwamen deze niet zonder gezondheidsrisico’s! Sommigen van onze, voor jullie nieuwe, technologieën daarentegen kunnen niet alleen jullie normale gezondheid en vitaliteit een boost geven, maar ook jullie bewustzijnsniveaus, en jullie ondertussen makkelijker en effectiever met jullie wereld verbinden. Jullie zullen technologie in het algemeen gaan zien als ‘bewustzijns-gereedschap’ en jullie tijd gaan gebruiken om kennis te vergaren, te mediteren en na te denken over het komende wonder van volledig bewustzijn. Als jullie mentoren zullen we het enorme belang laten zien van de mogelijkheden, die nog grotendeels in jullie liggen te slapen, aangezien dit cruciaal is voor het begrip van de volgende fase van jullie reis naar je goddelijke bestemming.

Gezegend! We zijn jullie Verlichte Meesters! We komen op deze heuglijke dag om een paar belangrijke mededelingen te doen. Laten we allereerst onze ruimte – en Binnenaarde families zegenen. Ze komen nu om de volgende stappen op jullie reis naar volledig bewustzijn te prepareren. De Hemel bepaalt dat jullie nu allemaal bewust moeten worden van het feit dat jullie niet alleen zijn in dit grootse, uitgestrekte Universum. Er zullen binnenkort bij daglicht demonstraties zijn van sommige van de enorme vloten die zullen landen wanneer de Schepper het heilige teken geeft. Ten tweede zullen we onszelf in groten getale bij jullie kunnen manifesteren om ons leerschema te beginnen. Deze lessen zullen jullie tonen hoe en waarom de Anunnaki doelbewust de wijsheidslessen die sommigen van onze meest gerespecteerde grootmeesters aan jullie gaven, door elkaar haspelden. Deze boodschappen zullen jullie eindelijk in staat stellen de waarheid omtrent jullie oorsprong en wat de Hemel van jullie verwacht te ontdekken.

Verder gaan we onze geheime gewijde genootschappen vertellen, om de welvaartsfondsen die Graaf Saint Germain en Quan Yin zo goedgunstig voor jullie klaargezet hebben, vrij te geven. Dit vormt het begin van het nieuwe financiële systeem dat schuldkwijtschelding zal instellen als een middel om de wereldwijde financiële structuren te nivelleren. Nieuwe bevoorrechte banken zullen tijdelijk deze fondsen verdelen en enigszins reguleren. Wanneer de Federatievloot landt, zullen deze banken en het begeleidende financiële systeem, en de door jullie veronderstelde behoefte aan geld als zodanig, ondergebracht worden in een soort voorloper van jullie nieuwe galactische samenleving. Het is de bedoeling, Gezegenden, om fysieke overvloed korte tijd te gebruiken om bij te komen van de duistere manipulaties, waardoor jullie geloofden in gebrek en beperking, in plaats van bij jullie goddelijke verantwoordelijkheden blijven. De massale toestroom van individuele mentoren in jullie leven zal dat alles direct veranderen! Dan zullen we de verantwoordelijkheden die bij hoger bewustzijn horen bij jullie introduceren en helpen hun betekenis te begrijpen.

Jullie belangrijkste verantwoordelijkheid is om effectieve opzieners van jullie kostbare thuiswereld te worden. Moeder Aarde kijkt met plezier vooruit naar jullie schitterende bijstand. Nieuwe technologieën zullen de oppervlaktewereld genezen en haar voorbereiden op haar grootse transitie naar een volledig verenigde, volledig bewuste globe. Jullie zullen een belangrijke rol gaan spelen in deze beginprocedures, waarna het tijd zal zijn voor het hoogtepunt van jullie veelbelovende terugkeer naar volledig bewustzijn d.m.v. het gebruik van jullie Lichtkamers. Daarna, als jullie eenmaal gewend zijn geraakt aan de vreugden en krachten van volledig bewustzijn, zullen jullie klaar zijn om samen met ons te werken. We hebben vreugdevol geanticipeerd op deze speciale tijd omdat we voorbestemd zijn tezamen een zeer hemelse sterrennatie te creëren. De hemel informeert ons dat waar wij over hebben verteld zich dan zal manifesteren en dat ons lange verblijf op deze planeet een nieuw en goedgunstig pad inslaat. Hallelujah! Hallelujah!

Vandaag brachten we weer een boodschap over het transformeren van het oude en het brengen van het nieuwe. Het is een magische tijd wanneer het duister jullie wereld verlaat en een helder, volledig bewustzijn zich begint te manifesteren. Dan keren de wonderen en vervoeringen van vrijheid en welvaart weer! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl