Home > > Sheldan Nidle - February 28, 2012

February 28, 2012

4 Kan, 17 Zac, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! De ultimatums en de druk die daarvan uitgaat hebben het aftreden afgedwongen van velen in de lagere niveaus van de duistere kliek. Dit markeert het begin van de ontknoping die, alles waaraan we hebben gewerkt, in de openbaarheid zal brengen en waarover we in deze updates vertellen. De machtsferen van deze kliek moeten gebroken worden! De eerste stoot doet bankiers op dit moment omvallen en zal verdergaan met het aftreden, binnenkort, van belangrijke regeringen. De geweldige rijkdommen van de geheime heilige genootschappen, zowel spiritueel als stoffelijk, worden losgelaten en we verwachten dat de huidige golf ontslagen van laag geplaatsten zal escaleren, waarna het domino-effect van het neerhalen zich steeds hoger door het enorme hiërarchische web – dat de duistere kliek is – zal bewegen. We zullen toezicht houden op deze spannende fase van de operatie en assisteren onze bondgenoten op elke manier waarvan zij vinden dat die hun zaak het meeste dient. Daartoe hebben we hen diverse verbindingsteams toegewezen en deze zullen ervoor zorgen dat er geen uitweg is in deze hachelijke situatie … behalve hun massaal ontslag.

De opkomst van nieuw bestuur maakt de weg vrij voor het nieuwe economisch stelsel en … natuurlijk voor de onthulling. Deze nieuwe, op gewoonterecht gebaseerde, regeringen hebben een immense taak voor zich liggen, om te beginnen met het beveiligen van jullie vrijheid en het herstel van jullie natuurlijke soevereiniteit. Vervolgens komt het beëindigen van het enorme en zeer onwettige systeem van schulden dat ongewild het huidige economische systeem ten gronde heeft gericht. Dit zal de aftrap zijn van de herverdeling van de rijkdom om een universele welvaart te creëren. Hier is het doel een monetair systeem te creëren dat spoedig in onbruik zal geraken, want volledig bewuste wezens hebben geen banken of geld nodig om in hun behoeften te voorzien. Wanneer jullie groeien in bewustzijn, gaan jullie de Aarde niet zien als een bron van grondstoffen maar als een levend Wezen die jullie welwillend heeft toegestaan op en in haar te verblijven. Jullie dienen daarentegen in vreugde de verantwoordelijkheid op jullie te nemen om haar te ondersteunen. Dit heilige verbond vormt de kern van de galactische samenleving – onze thuiswereld te hoeden, terwijl tegelijkertijd een samenleving wordt gecreëerd die ieder van ons respecteert en steunt.

Ons heilig doel is overal in de fysieke werelden het goddelijke plan te ontvouwen. Door goddelijke dispensatie mochten jullie tijdelijk terugkeren naar de gebieden van beperkt bewustzijn. Dit leverde jullie over aan de genade van het duister en zijn aardse volgelingen, maar nu is de juiste goddelijke tijd gekomen om deze lastige situatie te transformeren. Jullie hebben een grote wijsheid verkregen tijdens deze tocht en kunnen nu deze kennis gebruiken om anderen te helpen die zichzelf heel graag willen transformeren zoals jullie nu doen. Jullie Agarthaanse familie verheugen zich over het feit dat deze langverwachte hereniging nabij is. Deze volgende stap naar jullie nieuwe sterrennatie moet gebeuren nadat jullie volledig bewust zijn. Wees tot dat moment ontspannen en neem deel aan de voorbereidingen voor jullie metamorfose naar jullie natuurlijke staat van het volle bewustzijn. Wij verheugen ons om jullie over dit alles te onderrichten en jullie te introduceren bij een totaal andere geschiedenis, niet alleen jullie tijd op Gaia, maar ook over jullie afkomst als mensen, dat lang geleden plaatsvond in het Vega zonnestelsel.

De geschiedenis van de Galactische Mensen is nauw verweven met de lotgevallen van een soort landwalvisachtigen die ongeveer acht miljoen jaar geleden op jullie wereld verbleven. Toen deze beschaving vernietigd werd, verplaatsten ze zich naar de oceanen en werden walvissen en dolfijnen die jullie vandaag de dag kennen. Hierdoor werden deze walvisachtigen de hoeders van Gaia. Echter, alle walvisachtigen vroegen de locale Spirituele Hiërarchie om een geschikte landvoogd. Hun verzoek resulteerde pas na een 2 miljoen jaar durende speurtocht in de gedaante van een bijna volledige bewuste waterprimaat op de derde planeet in het Vega-stelsel. De Spirituele Hiërarchie van de Aarde en vertegenwoordigers van de walvisachtigen zagen in dit soort een echte toekomstige landvoogd voor Moeder Aarde. Dus, ongeveer drie miljoen jaar later, en nadat de Aarde verwoest was door de duistere Anchara Alliantie, arriveerden de nu-menselijke kolonisten van Lemurië op Aarde. Aan de wens van de walvisachtigen voor een landvoogd was voldaan en jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn vervult deze oude profetie!

Namaste! Gezegend zij jullie allen! Jullie Verlichte Leraren zijn weer terug! Onze goddelijke medewerkers vullen de details in die nog resteren voordat de welvaartsfondsen kunnen worden gedistribueerd. Het duister heeft een serie overeenkomsten ondertekend die erkennen dat hun greep op de regeringen van Moeder Aarde voorbij is. Verder hebben ze er ook in toegestemd dat een nieuw economisch systeem wereldwijd moet worden aanvaard. Dit nieuwe economisch stelsel zal officieel worden aangekondigd door de nieuwe regeringen die door onze ruimtefamilie worden geholpen bij het tot stand komen. Dit geeft ons veel vreugde! De vrijheid waar we alle millennialang naartoe hebben gewerkt kan eindelijk op jullie wereld worden gemanifesteerd. Als onderdeel van dit proces zullen er in de komende weken belangrijke arrestaties worden verricht; dit zijn aanwijzingen van de veranderingen die deze werkelijkheid overnemen. Een tijdperk van welvaart, vrijheid en soevereiniteit ontstaat zichtbaar voor allen!

Nu we ons richting de massale arrestaties bewegen die jullie beloofd zijn, zullen er een groot aantal documenten vrijgegeven worden die zullen demonstreren hoe corrupt en arrogant deze duistere kabbalisten zijn. Spirit beweegt zich over jullie wereld, schijnt het Licht van openbaring in de duistere holen waar talrijke misdaden zijn vastgelegd die de bewijzen leveren van massale illegaliteit. Deze documenten zijn in beslag genomen en zullen, samen met een berg soortgelijk bewijsmateriaal, gebruikt worden om de aanhoudingsbevelen te produceren die de duister georiënteerde regeringen zullen afzetten en de politici die zo welwillend hun eigenzinnig beleid steunden. De werkelijke agenda’s die de basis vormden van dit beleid zullen nu blootgelegd worden en de broodnodige koerscorrecties worden door onze medewerkers opgelegd. Een aantal deadlines zijn in werking. Zodra deze data zijn bereikt zullen de arrestaties en veel schokkende aanklachten beginnen.

Deze nieuwe dag die aanbreekt zal aankondigingen brengen, niet alleen van kwijtschelding van schulden en nieuwe welvaart maar ook het bestaan van jullie Binnenaardse en Ruimtefamilies. Wij zijn voor de wereld in feite allen ‘aliens’ die, bijna een miljoen jaar geleden, in vrede en goddelijke dienst aan Gaia arriveerden. In het begin ondervonden we een ‘Hemel op Aarde’ en later, tegen het einde van Atlantis, begonnen we aan onze lange reis door de donkere sferen. Wij van Spirit hebben voor al deze millennia het Licht bewaard, en nu moeten we door het Licht bevrijd worden om in vreugde terug te keren naar de rijken van het Licht. Dit proces is een grootse onderneming die we, als één, op ons hebben genomen met de goddelijke gratie van de Schepper. Nu komen we op het punt waar ons ‘Herculeswerk’ volledig beloond gaat worden! Wees blij met deze Zegeningen en besef diep in je hart wat een grootse toekomst op je ligt te wachten!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse gesprekken over Spirit, het Licht en onze terugkeer naar het volle bewustzijn. We verslaan samen het duister en brengen jullie terug naar volledig bewuste Wezens. Wij allen in de Galactische Federatie zegenen jullie voor je geduld en voor je hulp om dit goddelijk moment te manifesteren. Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zijn zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Share |


Thrive