Home > > Sheldan Nidle - February 21, 2012

February 21, 2012

10 Caban, 10 Zac, 8 Manik

Selamat Jarin! We zijn er weer! Er gebeurt nog steeds veel. Wij monitoren de slotonderhandelingen tussen de geheime heilige genootschappen en de militairen op deze wereld. Een alliantie wordt gevormd, vooruitlopend op een serie arrestaties die de vele belangrijke, door het duister gecontroleerde regeringen, zullen afzetten. Deze operatie zal gaan starten zodra de basisafspraken zijn gemaakt en het is eigenlijk nutteloos te zeggen dat de duistere kliek er alles aan doet om dit te voorkomen. Onze verbindingsteams zijn naar voren gestapt en stimuleren de gekozen legers en hun leiders om deze vitale gesprekken zo snel en probleemloos mogelijk te voltooien. Wij hebben ook de militaire adviseurs van deze vloot gestuurd om verschillende alternatieve scenario’s uit te leggen die we liever niet willen gebruiken. De eerste reactie van deze militaire leiders op onze suggesties is dat deze alternatieven ‘interessant’ klinken en dus is er een goede kans dat een ervan gekozen wordt om de door de kliek geleide regeringen uit de macht te zetten. Dus onderzoeken we nu de beste manier om een van onze vele opties met deze militaire leiders te gebruiken.

Onze technologie geeft ons een ruime keus aan procedures. Wat moeten in staat zijn elke willekeurige militaire macht te neutraliseren indien deze tegen ons gebruikt zou worden om een regeringswisseling te voorkomen. Het enige wat we nodig hebben is een gentleman’s agreement dat de leiders van deze gekozen legers niet zullen reageren met enige belangrijke actie wanneer we eenmaal ons plan uitvoeren om de ‘gekochte’ politieke leiders uit de macht te zetten. De militairen gaan akkoord om slechts bepaalde personen als ministers en staatssecretarissen in de overgangsregeringen te accepteren die zich vervolgens gaan bezighouden met militaire en veteranenzaken. Het gevolg van deze complexe overeenkomst zal een aantal overgangsregeringen zijn. Zodra dit verdrag eenmaal stevig op zijn plek is zullen we aan het proces van arrestaties beginnen die deze vele door de kliek aangestuurde regimes zullen afzetten.

Wij vinden het werken met deze geheime heilige genootschappen heel interessant. Zij allen zijn zeer betrokken bij het veranderen van deze wereld en vrede en welvaart te brengen. Zoals de Verlichte Leraren vertegenwoordigen zij gezamenlijk de organisaties die zich inzetten om de enorme fondsen te gebruiken die zij beide beheren. Momenteel naderen onze aardse bondgenoten de laatste fasen van een legale manoeuvre die een belangrijke hulp zal bij het doel van deze vele geheime heilige genootschappen. We hebben uitgelegd dat de Hemel een tijdslimiet heeft en zodra wij in een positie zitten om verder te gaan zullen we dit doen. Het duister heeft zijn bedrog, zijn pure overmoed en zijn kennis van de werking van deze werkelijkheid gebruikt om het Licht te verslaan en te vertragen. Ons doel is onze superieure technologie en wijsheid te gebruiken om de voordelen teniet te doen. Dit hebben we gedaan en we zijn nu van plan onze mogelijkheden uit te buiten zodra de definitieve overeenkomsten op hun plek zijn. De oppervlaktebevolking van Gaia heeft volgens ons al veel te lang geleden om nu nog langer te aarzelen.

Wij zullen deze laatste serie operaties vergezeld doen gaan met meer uitgebreide vluchten en demonstraties bij daglicht. Wij moeten jullie laten weten dat wij hier zijn. Wij willen dit niet overdrijven waardoor het duister de kans zou krijgen deze demonstraties te gebruiken als propagandamogelijkheden tegen het Licht. Dit is een nogal riskante job, zoals je kunt voorstellen, en we zullen zeer goed onze doelen in het oog houden. Kort nadat de regeringen geïnstalleerd zijn, zullen een serie onthullinguitzendingen plaatsvinden en deze zullen door ons op een positieve en openhartige manier beantwoord worden. De aankondigingen zullen tussen ons tot discussies leiden met betrekking tot een eerste-contact-operatie en zijn hemelse doelen. We moeten met jullie tot een soort dialoog komen, die vervolgens enorm uitgebreid gaat worden wanneer de landingen voltooid zijn. Deze belangrijke uitwisseling zal voornamelijk over jullie gaan en over het volledige bewustzijn. Een groot keerpunt zal dit in jullie geschiedenis zijn, en dit vereist een open en uitvoerige discussie over wat dit allemaal betekent voor jullie beschaving en voor jullie. Jullie moeten weten wat de ware implicaties van dit nieuwe tijdperk zullen zijn.

Gezegend zijn jullie! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Op deze dag komen wij met het goede nieuws! Onze medewerkers zijn de plannen aan het klaarmaken die gebruikt worden om jullie heilige welvaart te brengen en om degenen te arresteren die hun volgelingen hebben opgedragen ervoor te zorgen dat vrijheid zich niet kan manifesteren. Verschillende regeringen op jullie wereld gebruiken lasterlijke retoriek en bruut geweld om diegenen neer te slaan die openlijk hun vrijheid claimen. Wij zijn bijna klaar om uit jullie naam een grote spirituele kracht los te laten, waardoor deze werkelijkheid de transformatie gaat versnellen die ontworpen was om deze onheilige personen uit hun ambt te verwijderen. Onze galactische medewerkers zijn ook bijna zover om ons te assisteren bij het manifesteren van dit grote wonder. Wat wij allen willen is jullie bevrijden van de zware ketenen die vele millennia geleden door het duister zijn geplaatst. Deze personen bedreigen jullie nu schaamteloos met een belangrijk conflict, waarvan ze denken dat die op de een of andere manier de stevige greep kan bestendigen die zij op dit moment hebben over jullie werkelijkheid. Dit gaat dus niet gebeuren!

Onze wens is dat jullie openlijk jullie nieuw herboren soevereiniteit kunnen uitdrukken. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Je dient wel te beseffen dat jullie je sociale-culturele netwerk moeten hervormen en jullie financiële en bestuurlijke systemen herordenen. Dit geeft je een krachtige nieuwe reeks percepties over hoe jullie werkelijkheid opereert. Dit kan slechts gedaan worden omdat jullie in bewustzijn zijn gegroeid en zijn gaan ervaren de manier waarop deze transformerende werkelijkheid je beïnvloedt. De wereld waarin de meesten van jullie zijn opgegroeid glipt weg en wordt vervangen door nieuw bestuur en overvloedige welvaart. Deze nieuwe werkelijkheid kan niet, zoals de vorige, benaderd worden. Integendeel … het vergt nieuwe inzichten, nieuwe gedachten en nieuwe acties. Wij willen dan in grote aantallen bij jullie komen om jullie hierbij te helpen. Laat dit nieuwe tijdperk van de mensheid bekendgemaakt worden en laat zijn grote vreugden door allen ervaren worden!

Jullie leven krijgt een totaal nieuwe betekenis, en jullie verantwoordelijkheden zullen, zoals je zult begrijpen, proportioneel toenemen. Jullie gaan je Binnenaardse familie begroeten en vieren dit nieuwe tijdperk met je spirituele en ruimte broeders en zusters. Wij zijn in grote vreugde dat we nu vrijelijk onder jullie kunnen verkeren en, zoals velen van ons deden in oude tijden, jullie kunnen onderrichten over de wonderen van de Geest en de vreugden van het bevrijd zijn van het duister en zijn angstaanjagende ideologieën. Samen gaan we verder in Liefde en Licht en steunen Moeder Aarde en alles dat leeft op haar. Of het nu planten of dieren zijn, wij verheugen ons op alles wat komen gaat. De schoonheid van de Aarde, zowel binnen als buiten, zal aan jullie geopenbaard worden. Alle volkeren van dit zonnestelsel zullen zich verenigen om een nieuwe sterrennatie te creëren, die dan de drijvende energie zal worden voor het transformeren van deze galaxy en inderdaad van alle fysieke verschijnselen.

Vandaag vervolgden we ons gesprek over hoe jullie mondiale samenleving verandert. Jullie bevinden je te midden van de laatste krankzinnige poging van het duister om een grote catastrofe aan te wakkeren. Deze oorlog zal niet gebeuren … omdat er wezens zijn die de macht hebben om dit te voorkomen. Toch zal het duister er alles aan doen wat binnen zijn vermogen ligt om dit idiote conflict te manifesteren. Geprezen zij het almachtige Licht en zijn wijze van opereren! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Share |


Thrive