Home > > Sheldan Nidle - March 6, 2012

March 6, 2012

7 Manik, 0 Ceh, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! De pogingen om het nieuwe bestuur te installeren vorderen gestaag. De geheime heilige genootschappen hebben tot dusver het aftreden van een aantal belangrijke leiders in het internationale bankwezen afgedwongen. Overeenkomsten worden uitgevoerd die het nieuwe financiële stelsel veiligstellen. Een aantal belangrijke regeringen hebben een schema ontvangen voor hoe en wanneer de macht aan de nieuwe tijdelijke regeringen moet worden overgedragen. We volgen nauwlettend ‘gevaarlijke plekken’ in het Midden-Oosten. Hier wil de duistere kliek een vuurzee ontsteken die naar een nieuwe wereldoorlog kan leiden! Onze taak is voorkomen dat dit ooit kan gebeuren. We hebben onze diplomatieke en verbindingsteams in dit gebied en in een aantal aangrenzende landen geplaatst. Wij willen eventuele incidenten in de hand houden en controleren. We zijn echter niet van plan om ons er rechtstreeks mee te bemoeien tenzij er incidenten plaatsvinden die zich snel tot een oorlog kunnen ontwikkelen. We begrijpen de potentiële dynamiek van deze regio en zorgen ervoor dat geen land in dit gebied de ander kan aanvallen. We zijn op de hoogte gebracht van de serieuze programma’s die door de volgelingen van het duister worden gebruikt om het vuur voor een oorlog te creëren.

Jullie wereld staat op het punt een nieuwe werkelijkheid te manifesteren. De Hemel heeft ons gemachtigd deze overgang, deze transitie te bewaken en te garanderen dat deze verschuiving plaatsvindt volgens goddelijk voorschrift. Het duister - die gedwongen is zijn nederlaag toe te geven - is niettemin vastbesloten een manier te vinden om dit huidige tijdschema te omzeilen. Wij hebben hen uitgelegd dat het punt bereikt is waarop het enige bruikbare tijdschema is … het schema dat leidt naar jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn en de transformatie van deze huidige werkelijkheid. Het ‘spel’ dat zo lang door de volgelingen van het duister is gespeeld heeft zijn eindpunt bereikt. Het is tijd om een nieuwe werkelijkheid binnen te brengen en we willen gelijktijdig een volledige publieke bekendmaking van ons bestaan en vervolgens willen we optreden als jullie mentoren en begeleiders. De periode die heeft geleid naar jullie groeiende frustratie is bijna voorbij. De Hemel heeft ons duidelijk geïnstrueerd alles te doen wat nodig is om de doelen te bereiken die ons gegeven zijn. Wij zijn zeer terughoudend geweest om deze deugnieten in de richting van deze nieuwe werkelijkheid te brengen. Laat het allen bekend zijn dat jullie tijd voor vrijheid, soevereiniteit en welvaart gekomen is!

De Galactische Federatie is in het bijzonder sterk gericht op de val van het duister en op jullie geplande overwinning. De volgelingen van het duister willen zich, eveneens, volledig inzetten voor het behoud van de status quo. Deze koppigheid heeft geleid tot de vertragingen waarnaar we vaak in deze berichten hebben verwezen. De tijd is nu gekomen om in vreugde over te stappen naar de volgende fasen van jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Wat dit betreft zijn we druk bezig met het opzetten van de manier hoe de huidige belangrijke regimes vervangen kunnen worden door een aantal regeringen die zullen zorgen voor de publieke bekendmakingen. Deze acties moeten leiden naar onze erkenning en moeten de basis vormen van onze komende massale landingen op jullie wereld. De Hemel heeft ons meegedeeld dat alleen maar een nieuw wettig aangewezen bestuur ons formeel kan uitnodigen in jullie oppervlaktewereld. Daarom werken we nauw samen met degenen die zich oprecht willen ontdoen van een aantal feitelijke (de facto) regimes die jullie werkelijkheid millennialang hebben ‘gerund’. Dit is een voorwaarde voor contact en we staan klaar om elke legale overname te steunen van een aantal regeringen die momenteel gecontroleerd worden door de duistere kliek manipulators.

Dit scenario is de reden waarom wij deze diverse spirituele en door bewustzijn aangestuurde groepen begeleiden om het duister uit de macht te verdrijven. Een zelfzuchtige en hebzuchtige georiënteerde groep heeft lang jullie wereld gecontroleerd. Deze groep was in het begin aan de macht gebracht door middel van een illegale machtsgreep dat gesteund werd door de Anunnaki. De Anunnaki wilden dat de machthebbers rechtstreeks verbonden waren door een ‘bloed’-alliantie, een bloedband met deze groep van toen ‘misdadige’ buitenaardse groeperingen die ieder van jullie dagelijks manipuleerden en onjuist informeerden. De een na de andere groep greep toen het gezag. Hierdoor werden de Anunnaki’s de enige verstrekkers van legitieme macht. Dit schond fundamenteel de overeenkomst die de Anunnaki’s hadden gesloten met de Hemel. Dit gaf ons de reden om deze verschillende groepen te steunen die zich in vol bewustzijn lijnrecht plaatsten tegenover de doeleinden van deze duistere ‘de facto’ regimes! De overwinning van het Licht is daarom verzekerd zodra deze duistere illegale regimes formeel worden weggestuurd. Dit moet binnenkort gebeuren en hiermee verschijnt een nieuw vrij en soeverein tijdperk in de menselijke geschiedenis.

Gezegend zijn jullie! Wij zijn jullie ‘Ascended Masters’! Wij komen op deze dag om ons te verheugen! Talrijke gebeurtenissen staan op het punt zich te manifesteren! Wij hebben zojuist gezien hoe de menselijke volgelingen van het duister reageren op de verschillende ultimatums die zij hebben gekregen. Het is inderdaad tijd voor de vroegere volgelingen van de Anunnaki om snel te erkennen dat de heerschappij van het duister voorbij is. Onze galactische zusters en broeders beëindigen nu de vele vergaderingen die hebben bepaald hoe deze duistere zielen zich moeten overgeven aan de machten van het Licht. Deze bijeenkomsten zijn in werkelijkheid louter procedureel. Een legale machtsoverdracht is essentieel voor ons allen. Het duister heeft decennialang geheerst en een echt legitiem bestuur is nodig om deze wereld naar zijn volgende stap te brengen op het pad naar het volledige bewustzijn. Wij verwachten in een staat van zegeningen en vreugde op het begin van deze gebeurtenissen die de start betekent van een nieuw spiritueel tijdperk voor de mensheid aan de oppervlakte van de Aarde!

De inspanningen van onze talrijke medewerkers hebben voor onze ruimtefamilie de basis gelegd om die acties te verrichten die zich nu voltrekken. Het duister heeft, door middel van zijn direct eigendom van de media, een scenario gecreëerd dat gebaseerd is op leugens en geënsceneerde gebeurtenissen. Volgens de ‘geschiedenis’, die jullie voortdurend wordt voorgehouden, zijn deze duistere regimes op de een of andere manier ‘helden’ en verdedigers van het algemene welzijn. In werkelijkheid zijn deze regeringen slechts de werktuigen van de duistere kliek die jullie ‘beroofd’ hebben van jullie rijkdom en, bovenal, van jullie recht om de waarheid te kennen. Wij zijn door de eeuwen heen actief geweest om deze immoraliteit en algemene arrogantie jegens jullie te bestrijden. Het Licht wil dat voor jullie dit duistere complot voorbij is. De weg van Spirit staat nu op de voorgrond. De tijd is nu aangebroken voor jullie emancipatie van de zware en pijnlijke last van het duister en zijn onheilige heerschappij!

Nu is de tijd van transitie, van overgang aangebroken. Het heilige Licht van de Schepper stroomt uit de grootse energieën van het Hemelse heilige der heiligen. Deze goddelijke energieën veranderen snel de wezenlijke aard van deze fysieke, stoffelijke wereld. Ieder van ons heeft zich verplicht om onze levensenergie te gebruiken voor de manifestatie van dit nieuwe tijdperk van de mensheid. In lijn met jullie eigen grootse energie zijn deze energieën gefocust op een bewustzijnsverschuiving. Dit maakt het voor het duister heel moeilijk om enige zeggenschap te hebben over wat zich momenteel op dit aardse vlak afspeelt. Onze Binnenaardse familie richten ook al hun immense energieën op deze enorme verschuiving in onze werkelijkheid. Jullie succes gebeurt niet alleen, maar garandeert in feite al datgene wat verkondigd is binnen het heilige goddelijke plan van de Schepper. Jullie toekomst is niet als fysieke slaven, maar als vrije en bewuste dienaren van het Licht!

Vandaag hebben we onze berichten voortgezet. De tijd nadert snel voor een grote verschuiving in jullie werkelijkheid. Deze verschuiving brengt niet alleen maar een massaal eerste contact. Het brengt jullie het volle bewustzijn. Dus … jullie krijgen nieuwe verantwoordelijkheden. Nieuwe kennis wordt jullie getoond en samen moeten wij de goddelijke wonderen van de Schepping ontvouwen! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn. Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Share |


Thrive