Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - December 27, 2011

December 27, 2011

6 Imix, 14 Mol, 8 ManikDratzo! We zijn er weer! Het proces dat negen maanden geleden serieus begon vordert snel in de richting van zijn onvermijdelijk succes, en onze aardse bondgenoten staan op het punt de definitieve financieringsopdrachten te krijgen voor het Wereld Fonds van Graaf St. Germain. Zoals jullie weten sluit het fonds jaarlijks op kerstavond (24 december) en heropent de dag na Kerstmis (26 december), tenzij deze datum op een zondag valt. Dus dit jaar opent het fonds de volgende dag! De aardse bondgenoten van Europa zijn extatisch dat de voorlopige goedkeuring om verder te gaan is verschenen. De volgende stap betreft het verkrijgen van het feitelijke financieringscertificaat. Zodra deze is verkregen kunnen de bewindvoerders het aftekenen en kunnen degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitbetalingen beginnen met hun gedetailleerde procedures. Wij volgen deze procedures nauwlettend en we zullen erop toezien dat zij vlot verlopen. Onze verbindingsteams hebben al contact opgenomen met degenen die betrokken zijn bij de komende regeringswisselingen en hebben hen verteld de definitieve versies van hun respectievelijke uitzendingen te versterken. Ook wij bereiden ons personeel voor … degenen die als taak hebben de verschillende nieuwe regeringen te beveiligen.

De taken, in volgorde van prioriteit, van de nieuwe regeringen zijn: de uitbetaling van de nieuwe gelden, gelijktijdig met het installeren van de nieuwe overgangsregeringen, waaronder het nieuwe financiële systeem en de administraties van talrijke programma’s die zullen leiden naar een paar weken van onthullingen. Wij vertrouwen erop dat dit alles niet te lang gaat duren om zich te manifesteren. Wij zijn ook druk bezig met het broodnodige communicatiesysteem door middel waarvan alle publieke bekendmakingen probleemloos zullen worden uitgezonden. Bovendien is onze vloot in toenemende mate dagelijks in jullie luchten te zien om jullie genoeg en betrouwbaar bewijs te leveren dat jullie niet alleen zijn! Deze activiteit alleen al zorgt ervoor dat degenen die hun oude wegen willen bewandelen onmogelijk succes kunnen hebben. De duistere zielen zijn nog steeds vastbesloten een uitweg te vinden uit hun zich steeds verdiepend dilemma, ondanks dat wij hen dag na dag eraan herinneren dat een dergelijke ontsnappingstruc door ons zal worden geblokkeerd. Dit geldt ook voor het afschuwelijke scenario van het creëren van een ‘incident’ om een Derde Wereldoorlog te ontketenen. De Hemel en wij zullen de nucleaire optie nooit toestaan!

Het primaire doel van het duister is dit scenario van een wereldoorlog. Of het nu in het Midden-Oosten start of in het Verre Oosten … dat zal hen een zorg zijn. Zij hebben een scala aan gebeurtenissen in gang gezet die gemakkelijk kunnen uitgroeien tot belangrijke incidenten, maar deze volharding laat zich niet uitbetalen. Wij monitoren nauwlettend alle regeringen die nog steeds de duistere kliek en zijn internationale intriges steunen. Zij blijven volhardend de oorlog zoeken en dit is voor ons onaanvaardbaar. Wij waarschuwen hen herhaaldelijk dat de incidenten die doelbewust geënsceneerd worden om ervoor te zorgen dat een mondiale oorlog uitbreekt heel simpel – absoluut onaanvaardbaar zijn! Ondanks deze voortdurende waarschuwingen blijven hun agressieve manoeuvres toenemen. Kortom, we zullen voor voldoende onderbrekingen en verwarring zorgen om deze helse pogingen te blokkeren. Veel wereldleiders zeggen publiekelijk ‘vrome’ woorden, terwijl ze achter de schermen heel bewust brandhaarden creëren. Ook deze zullen in de kiem worden gesmoord.

Onze vloot heeft talrijke defensieschepen op strategische posities geplaatst om, indien nodig, zich zichtbaar te maken. De bedreigingen die wij monitoren verlangen middelen om hun mogelijke opruiende invloed op jullie wereld belangrijk te verminderen nu jullie huidige werkelijkheid elke dag steeds kwetsbaarder wordt. Tegelijkertijd manifesteert jullie nieuwe werkelijkheidsnetwerk zich langzaam. De effecten van deze energieën zijn nog steeds vrij subtiel, en voorspelbaar en jullie duistere medebewoners proberen voortdurende deze te ondermijnen. Laten we jullie informeren zoals wij hen hebben geïnformeerd – dit netwerk of raster bouwt een nieuwe werkelijkheid; dit gaat zonder onderbreking verder. De Hemel heeft hiervoor een tijdschema bepaald, en wij hebben een goddelijk mandaat om jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn te voltooien. Het duister kan tot een zeker punt zijn spel spelen, en dan is onze optie eenvoudig – hun bemoeienis onmiddellijk en volledig beëindigen. Jullie krijgen genoeg tijd om alle ins en outs van jullie terugkeer naar het volle bewustzijn te bespreken en te onderzoeken. Vervolgens zullen jullie in vreugde vervoerd worden naar Binnen-Aarde en door het Licht getransformeerd worden naar wie jullie werkelijk zijn!

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Dit is een tijd van het jaar wanneer velen van jullie op een spirituele wijze naar jezelf en naar je geliefden kijken en beoordelen hoe het afgelopen jaar verliep en of er groei was bij jezelf en bij de mensen die je het meest koestert. Ook wij nemen de tijd om te evalueren hoe de mensheid spiritueel is gevorderd en om vast te stellen wat er nog gedaan moet worden om ons allen dichter bij ons gezamenlijk doel van een volledig bewuste werkelijkheid te brengen. We zien dat er veel vooruitgang is geboekt! De volgende stap is natuurlijk de obstakels te verwijderen die door het duister voor ons allen zijn achtergelaten om die te overwinnen. Ondanks jullie verraderlijke wereldomgeving hebben we onze aardse medewerkers naar de rand van het succes gebracht. Nu hebben we goddelijke assistentie nodig om ervoor te zorgen dat jullie welvaartsfondsen tijdig afgeleverd worden. Onze spirituele en ruimtefamilies staan klaar om gehoor te geven aan de Hemelse wensen en dus komt het moment voor de manifestatie van een zeer heilig wonder.

Dit moment in onze geschiedenis moeten we inderdaad koesteren. Wij allen hebben het programma gezien van de duistere kliek – wat het meest roemloze doel is. Hun doel is verschrikkelijk en inderdaad berucht, en deze onheilspellende visie zal verbannen worden door de heilige activiteiten van onze spirituele en ruimtefamilies. Onze eigen bijdrage is bijna voltooid, en met de gratie en vreugde overhandigen wij deze taak aan enkele ongelooflijke wezens die bereid zijn massaal en snel in te grijpen om een eind te maken aan deze huidige, afbrokkelende wereld. Hiervoor in de plaats verschijnt een betere wereld, waar wij allen onze doelen kunnen bereiken en onze grotere familie kunnen verwelkomen. Deze familie zal, op zijn beurt, ervoor zorgen dat alles goed zal gaan met Gaia en haar volkeren. Elk deel van Gaia zal worden vernieuwd en zal terugkeren naar zijn oude oorspronkelijk staat. Wij, de Verlichte Leraren, verwelkomen dit en kijken ernaar uit om jullie allen openlijk te begroeten.

Het feest dat zal doorklinken tot in de Hemel en Aarde zal groots zijn! Eindelijk zullen jullie het volle bewustzijn beleven en een worden met alle scheppingen in het Universum en met de enorme uitgestrektheid van de Hemel. Wat er nu gaat gebeuren is al millennia geleden zorgvuldig gepland en vervolgens uitgevoerd door de toegewijde openbaarders van het goddelijk plan van de Schepper. En zoals we al zo vaak hebben verklaard – het zal jullie bevrijden van de oneindige onrust van het duister en het zal jullie opnieuw verbinden met het Licht. Deze missie heeft ons allen bewezen een ware missie van Liefde te zijn en we zijn nooit van deze speciale taak afgeweken. Nu is het de tijd van voltooiing en het zal er een zijn van viering voor ons allen! Nog belangrijker … het is een verheven en heilig moment dat door ons allen met vreugde herinnerd zal worden. Ook Gaia verheugt zich in haar terugkeer naar haar natuurlijke staat van Zijn. Wij zegenen jullie allen! Ekta Cresos (Liefde en Licht).

Vandaag vervolgden we onze transmissies over de komende veranderingen voor de mensheid en dit deel van de stoffelijke werelden. We staan op het punt waarop een grote en tumultueuze verandering gaat plaatsvinden. Deze werkelijkheid is eindelijk klaar om de heilige transformaties te accepteren die door Heer Surea en het goddelijk plan van dit universum zijn verordonneerd. Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Share |


Thrive

Galactic Channelings

Create Your Badge