Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - December 20, 2011

December 20, 2011

12 Ix, 7 Mol, 8 ManikDratzo! We zijn er weer! Jullie bevinden je nu te midden van een wereldwijd dilemma – jullie wereld komt steeds dichter bij zijn verschuiving naar een 5-D verenigde werkelijkheid, maar de verantwoordelijken van jullie wereld blijven, ondanks de inspanningen van velen om ze af te zetten, in hun tartende houding volharden vanwege de ramp die snel nadert. Wij hebben noodoproepen verzonden naar onze aardse bondgenoten om te beginnen met het feitelijke proces van het arresteren van die mensen in jullie regeringen die verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van de fictie dat jullie wereld op de een of andere manier de storm kan doorstaan en kan overleven. Dit is een schaamteloze leugen! Tot nu toe hebben we van onze aardse bondgenoten de belofte gekregen dat de laatste fase van hun afzetscenario is begonnen. Het komende jaar 2012 vereist een nieuw bestuur en de formele beëindiging van de eindeloze intriges en listen van de duistere kliek. Het is tijd voor welvaart, de terugkeer van jullie soevereine rechten en de onthulling, ofwel de openbare bekendmaking. Het is tijd voor een open dialoog met ons … te beginnen op een wereldwijde basis. Er is zoveel dat gezegd moet worden door ieder van jullie en door ons, en er moet zoveel gebeuren voordat jullie naar Binnenaarde verhuizen en voordat jullie naar het volle bewustzijn transformeren.

zijn alternatieven aan het opstellen voor de regelingen die diverse landen en verschillende geheime heilige genootschappen maken om de politieke en economische topografie te veranderen, terwijl wij doorgaan met onze steun voor deze nobele inspanningen. Ons doel daarbij is om de urgentie te benadrukken van het zo spoedig mogelijk voltooien van die taak. De Hemel heeft verordonneerd dat wij moeten beginnen met een meer directe interventie zodra jullie Nieuwe Jaar begint. Wij aanvaarden dit als een heilige opdracht om te zorgen dat jullie wereld vooruitgang boekt en echt klaar is voor jullie volledig bewuste sprong naar het volle bewustzijn op de goddelijk vastgestelde tijd. Hierop vooruitlopend doen wij een veel nauwkeuriger inspectie van de talrijke intriges binnen jullie mondiale landen. Bepaalde onmiddellijke veranderingen moeten gedaan worden en bepaalde aangewezen personen moeten in hun nieuwe posities beëdigd worden op een goddelijk bepaalde tijd. Onze rol hierin is de heilige opdrachten van de Hemel en Heer Surea uit te voeren. Wij komen nu in vrede bij jullie en met het volledig geautoriseerd mandaat van de Hemel.

De vorderingen die onze aardse bondgenoten maken zijn hartverwarmend. Niettemin … we weten dat meer mogelijk is. We zijn in gesprek geweest met de Agarthaanse Bestuursraad om de beste alternatieve koers uit te zetten indien blijkt dat onze aardse bondgenoten het niet kunnen volbrengen binnen het tijdschema dat wij hen hebben gegeven. De Verlichte Leraren hebben ons ook geadviseerd over wat, volgens hen, op dit moment mogelijk is. Door middel van deze gesprekken kwamen wij tevoorschijn met een nieuw totaalplan om deze veranderingen met een maximale efficiëntie uit te voeren, waarbij alle opties toegewijd werden herzien, en namen deze mee naar onze Hoofd Bestuursraad in het Vega-sterrenstelsel. Het resultaat is dat de Raad een ruimere bevoegdheid voor actie heeft gegeven, d.w.z. het staat ons formeel toe om ons niveau van directe interventie te vergroten in het proces om jullie snel naar het volle bewustzijn te brengen. De Hemel heeft ons verteld dat zij er absoluut voor zou zorgen dat het goddelijk plan bereikt wordt zoals de Schepper dat heeft geïnstrueerd. Daarom installeren wij actieteams om deze vloot op het eerste contact voor te bereiden.

Onze eerste-contact-missie is door diverse fasen heengegaan vanaf het moment dat het in jullie Gregoriaanse jaar 1991 begon. In het begin hadden we het diepe gevoel dat deze missie uitgevoerd moest worden onder een directe advisering van onze Agarthaanse familie en jullie Spirituele Hiërarchie. Dit veranderde na 1996 toen we jullie Spirituele Hiërarchie hielpen bij het voorkomen van een enorme galactische ramp … dit betrof een enorme stoot energie uit het gebied van de supernova van 1987. (vert.: toelichting zie hieronder) Op dit punt veranderde onze missie en begonnen we nauw samen te werken met de toen niet vergelijkbare groepen, die we nu onze aardse bondgenoten noemden, om jullie wereld voor te bereiden op onze officiële aankomst en jullie overgang naar het volledige bewustzijn. Deze koers werd weer veranderd door de gebeurtenissen die bij jullie bekend zijn als 9/11. Nu hebben we een mandaat gekregen van de Hemel en onze Bestuursraad om terug te keren naar een sterk gewijzigde versie van onze oorspronkelijke missie. De tijd komt om in te grijpen en te helpen bij het verwijderen van jullie duistere kliek. Een tijdklok, die we jullie niet kunnen onthullen, tikt nu. Het eerste contact komt heel dichtbij.

Namaste! We zijn jullie Ascended Master! Veel juridische processen vorderen snel. Wij hebben tal van overeenkomsten gesloten met meer dan 100 van jullie regeringen en hebben van een aantal belangrijke strijdkrachten de garantie gekregen om die regeringen omver te werpen die nauwe contacten hebben met de duistere kliek. Wij bevinden ons ook te midden van het veiligstellen van de orders voor de levering van de gezegende welvaartfondsen van St. Germaine, die van een mondiale omvang zullen zijn. Tegelijkertijd zullen allerlei overheidspersoneel en militairen in hechtenis worden genomen, waardoor het aantal belangrijke regeringen in Europa, Azië en Noord-, Zuid- en Midden-Amerika teruggedrongen wordt. We zijn nu in afwachting van de op handen zijnde afronding van de internationale gerechtelijke documenten, waardoor wij, legaal, de oude orde de broodnodige genadeslag kunnen toedienen. Zodra dit gebeurd is, zullen jullie bevrijd worden van de 13 millennia van overheersing van het duister, en kan jullie begeerde doel van volledig bewustzijn centraal staan in jullie levens.

We weten nu hoe moeilijk en frustrerend dit jaar voor jullie is geweest. Maar nu is het meer dan ooit belangrijk om diep te graven en je focus in stand te houden! Met alles wat er in de wereld gebeurt, is het gemakkelijk om dit kwijt te raken. Wij, Verlichte Leraren, hebben een verbazingwekkende graad van innerlijke focus ontwikkeld om te slagen in ons primaire doel om een zuiver en goed instrument van het Goddelijke te worden. Wij weten dat deze woorden gemakkelijk gezegd kunnen worden, maar om het te volbrengen is weer een ander verhaal. En in dit verband kunnen we niet genoeg de kracht van je innerlijke spirituele focus benadrukken. Ja, het is verwaterd door de druk van het duister om jullie te voorzien van een voortdurende toestroom van economische, politieke en emotionele afleidingen. Maar deze zijn doelbewust georganiseerd om te verhinderen dat jullie je immense aangeboren potentieel gaan verkennen, en daarom adviseren wij jullie de duistere afleidingen te negeren door middel van dagelijkse oefening en het nemen van rustpauzes.

Tijdens die stille tijden visualiseer je een prachtige plek van innerlijke vrede, die je haven of je toevluchtsoord kan zijn zo vaak als je wenst. Hier kun je dromen en je diepste wensen visualiseren. Laat geleidelijk de details opbouwen rond dit doel, of doelen, en focus je op hoe het voelt om hier te leven. Zie het gebeuren. Bemerk hoe je omgeving verandert en hoe anders het voelt om daar zelf te leven. Geef het daarna, in vol vertrouwen, over aan Spirit. Je kunt kort hiernaar verwijzen in je dagelijkse tijden van rust, maar in essentie … laat het gaan, in de wetenschap dat Spirit je doelen zal manifesteren. Besef dat je een machtig wezen bent, en wanneer je eenmaal Spirit beveelt om te leveren wat je diep en echt wenst … zal jouw Wil geschieden! Ditzelfde geldt voor collectieve actie. De truc is te leven in het vertrouwen en het weten dat het al gebeurd is, en niet wordt omgeleid door de negativiteit van het duister.

Vandaag brachten we jullie een andere boodschap. Het moment nadert snel dat bepaalde verbazingwekkende ontwikkelingen voor jullie ogen gemanifesteerd zullen worden. Gebruik je grootse ingeboren krachten van focus om de collectieve stuwkracht te versterken en dit alles snel te laten bloeien! Wij zijn met jullie! Besef vrienden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

******************************************


Toelichting uit het boek Jullie Eerste Contact – hoofdstuk 2:

In het vroege voorjaar van 1987, ontstond er een nova (een exploderende ster), bekend als Nova 1987A, in de omgeving van de Magellanen Wolk. Een enorme interne explosie veranderde vervolgens in een neutronenster, onder de naam Avalus. Wat heel belangrijk was het gegeven dat de explosie een grote draaikolk creëerde die bestond uit fotonen, gammastralen en een enorm aantal antimateriedeeltjes. Het werd met zeer grote snelheid op een zwaartekrachtgolf van die sterrenexplosie meegenomen, richting het aardse zonnestelsel. Een serieuze bezorgdheid over de gevolgen van deze nova (draaikolk) leidde jullie wetenschappers tot het opnieuw ontdekken van de hoofdfotongordel in 1995.

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlShare |


Thrive

Galactic Channelings

Create Your Badge