Home > > Sheldan Nidle - January 3, 2012

January 3, 2012

13 Lamat, 1 Chen, 8 Manik

Dratzo! Er gebeurt nog steeds veel op jullie wereld. De mondiale beweging voor vrijheid versterkt zich elke dag, en zelfs de militaire uitdagingen die velen ervaren in hun streven naar gerechtigheid kunnen slechts tijdelijk het onvermijdelijke vertragen. Een enorme opwelling van bewustzijn vliegt over jullie wereld en is klaar om serieus vooruitgang te boeken op de duistere krachten. Wij hebben gezien hoe deze Lichtenergie aan kracht toeneemt in het afgelopen Gregoriaanse jaar en … standvastig blijft ondanks het betreurenswaardige militarisme waartoe het duister zijn toevlucht neemt. De vrijheidsopleving heeft ieder van jullie de kans gegeven je diepe afkeuring te laten blijken voor de agenda van het duister, met hun vastberadenheid om hun verantwoordelijkheid te ontlopen voor hun illegale en schadelijke programma’s. Verschillende regeringen en rijke lieden, geïnteresseerde partijen, hebben zich bij jullie Verlichte Leraren gevoegd om het duister uit jullie wereld te verdrijven, en nu, zijn veel organisaties – zowel private als publieke – bijeengeroepen om het toepassingsgebied van deze beweging uit te werken. Samen met de Agarthanen en met onze steun kunnen jullie er zeker van zijn dat een groot succes nabij is!

Terwijl dit alles gaande is, zijn de fundamenten voor een nieuw bestuur en een nieuw economisch systeem gelegd. Een grote coalitie vormt zich vanuit zijn start op het Internet en gebruikt nu zijn pas ontdekte capaciteit om een algemeen geldende oplossing te structureren voor jullie talloze problemen. Het is van groot belang dat jullie je krachtige focus in stand houden, hetgeen het duister laat zien dat zelfs zijn meest ingewikkelde en uitgebreide plannen niet mogen en kunnen slagen. Een nieuwe kracht is verrezen! Het is te zien in de lucht boven jullie en in de groeiende intuïtieve wijsheid van jullie collectieve harten. Het is bij jullie Verlichte Leraren bekend als de energie van Liefde en Spirit, en wanneer deze twee krachten samenkomen vormen ze een zeer krachtig instrument. Deze onpeilbare energie bekrachtigt alles wat jullie en de Hemel manifesteren. Een nieuwe werkelijkheid baant zich een weg door het puin en het verval van de oude orde, en dit is voor jullie – dagelijks - soms moeilijk te onderscheiden als je diep leeft in de dikte van deze transformatie.

Het is ook een uitdaging voor jullie om de pure grootsheid waar te nemen van wat deze energie tot stand brengt. Jullie zijn getuige van niets minder dan het grootste samenkomen in 13 millennia van jullie geschiedenis. Ver van de post-apocalyptische hel die het duister voor jullie gepland had, komt er een nieuw tijdperk van Licht en van het volle bewustzijn. De oude-orde moloch stort in elkaar en heeft niet lang te gaan, en nog steeds probeert het duister zich aan een strohalm vast te grijpen om zichzelf te redden. Diep in de stervende structuur verschijnt nieuw leven en bereidt zich voor, in een uitbundige uitbarsting van creativiteit op een nieuwe geboorte. Inderdaad, deze stoot energie kan al ontdekt worden door de gewone mensen, terwijl de economie en de corrupte, verharde overheid beiden in doodskrampen verkeren. Het nieuwe bestuur en de nieuwe spiritueel georiënteerde welvaartprogramma’s, die ontworpen zijn om de collectieve drang voor fundamentele vrijheid en persoonlijke soevereiniteit te manifesteren, liggen deinend in het vacuüm te wachten. Binnen dit kader hebben jullie Verlichte Leraren een sjabloon gecreëerd om jullie te leiden naar de hereniging met jullie Agarthaanse en Ruimtefamilies, en daarna, zullen de totale Hemelse geslachten zich bij jullie bekend maken.

Deze tijd is nu gekomen. Dit is het moment waarop de ‘zoetheid van de ziel’ - bekend als volledig bewustzijn – je opnieuw omarmt. Onze missie is je naar dit moment te brengen om je vervolgens snel te trainen in de vereiste etiquette van deze staat van zijn. Je zult dan klaar zijn om je plek onder de scharen van fysieke Engelen in te nemen die in dienst staan voor het openbaren van het goddelijk plan. In deze galaxy hebben we ons tot een comité van sterrenstaten gevormd, die de Galactische Licht Federatie wordt genoemd. Deze heilige unie heeft een speciale taak – Licht te brengen naar deze galaxy. Dit is gebeurd. De volgende taak is Licht te brengen naar de stoffelijke werelden, in harmonie met alle andere wezens die de grote geslachten van de Hemel en het stoffelijke universum vormen. In deze taak zullen jullie schitteren! Wij zijn hier om je te assisteren bij je terugkeer naar je ware staat van zijn en vervolgens je te adviseren over hoe je het beste deze immense en gewichtige opdracht kunt uitvoeren. Je staat in feite onder de bescherming van de goddelijke edicten en decreten van Heer Surea! Veel wordt verwacht van degenen die veel hebben ontvangen.

Namaste! – We zijn jullie ‘Ascended Masters’! We keren terug, dierbare zielen, met nieuws over wat onze verschillende medewerkers wereldwijd volbrengen. De voorlopige eisen voor het financieren van de mondiale Trust van St. Germain zijn voltooid! We verwachten de uitbetalingen een dezer dagen. Wij hebben ook gevraagd of de stappen om legaal de diverse regeringen te verwijderen voltooid zijn en het antwoord was bevestigend. Als gevolg hebben wij contact gezocht met de Agarthanen en de Galactische Federatie om een datum voor de onthulling vast te stellen. De galactische sterrenstaten hebben, conform eerdere toezeggingen, een aantal schepen in stelling gebracht om de regeringswisselingen veilig te stellen, en de daarbij bijbehorende arrestatieprocedures zijn herzien door de wetshandhavinginstanties in deze regeringen. De tijd is gekomen voor de val van de langverwachte eerste dominosteen. Laat dit heilige moment alles leveren waar we zo geduldig naartoe hebben gewerkt!

Als we een stap zetten in de richting van dit keerpunt, willen we diegenen zegenen die zo ijverig hun middelen en moed hebben gebruikt om deze wereld de lang opgehouden bevrijding te geven. Jullie hebben geleefd onder de tirannieke laars van het duister gedurende 13 millennia, dus gebruik deze door de Hemel gezonden tijd om het bewind van het Licht voor altijd veilig te stellen. Wij zijn eenvoudige dienaren van het Licht en verkregen onze kennis door middel van deze heilige dienst. Het duister heeft ons veel geleerd, en wij zullen deze wijsheid gebruiken om myriaden bevolkingsgroepen in het stoffelijke universum te bevrijden. Dit zal niet gebeuren door fysieke kracht, maar door de collectieve goddelijke Wil die wij bezitten. Als het Licht zich verspreidt wordt het versterkt en gesteund door de Hemel en de oneindige Lichtwezens. Jullie zullen je voegen bij deze Gezegende Wezens in het vormen van een enorm collectief dat alle stoffelijke werelden gaat transformeren!

Deze missie ligt op ons allen te wachten wanneer we eenmaal de terugkeer van deze werkelijkheid naar het volle bewustzijn hebben voltooid. Het vereist slechts dat we samenkomen en ons innerlijke focus gebruiken om ons terug te transformeren naar het volledige bewustzijn, en hier zal onze ruimtefamilie ons voorzien van technologie en ons begeleiden indien dat nodig is. Deze werkelijkheid ondergaat een transformatie die gunstig is voor de ontelbare ecosystemen die de immense biodiversiteit bepalen dat al het leven op Aarde in stand houdt. Dit zal sterk uitgebreid worden door de verschuiving in bewustzijn en dus zal er een nieuwe, echt levende werkelijkheid geboren worden. Deze nieuwe ecosystemen zullen zich uitbreiden naar Binnen-Aarde en naar alle delen van de oppervlaktewereld, waardoor Gaia opnieuw één geheel wordt, om daarna een brug te zijn naar andere waterwerelden die hersteld kunnen worden. Deze vernieuwde zonnen/sterrennatie zal de verantwoordelijkheid zijn van de volledige bewuste mens en de walvis/dolfijnachtige burgers!

Vandaag spraken we over ontwikkelingen die op jullie wereld plaatsvinden. De nieuwe werkelijkheid die zal verschijnen is noodzakelijk voor jullie overgang naar het volle bewustzijn. Door fysieke Engelen te worden voor deze nieuwe sterrenstaat, bereiden jullie je voor om deel te nemen aan een enorme onderneming die het Licht door het hele stoffelijke universum zal verspreiden! Besef, dierbare wezens, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Share |


Thrive