Home > > Sheldan Nidle - September 27, 2011

September 27, 2011

6 Oc, 3 Tzotz, 8 Manik

Dratzo! Veel is er op jullie wereld gebeurd. Vele kleine problemen vertragen tijdelijk de distributie van jullie welvaartfondsen en de langverwachte uitzendingen. Deze vertragingen zijn de laatste in een lange lijn van belemmeringen die het tempo van verandering voor jullie wereld heeft gedicteerd. Zij bepaalden dat, wat gemakkelijk en snel had kunnen zijn, ten slotte tegen de lijdlimiet van de Hemel opliep. Het is belangrijk te houden dat de komende gebeurtenissen onvermijdelijk zijn. De bewaarplaatsen van kostbare metaal zijn overal op de wereld opgezet en de hoofdelementen van het nieuwe financiële stelsel zijn op hun plek. De laatste duw die we onlangs noemden is veranderd in een belangrijk geheim conflict tussen de duistere kliek en zijn trouwe aanhangers, en een groep vastbesloten strijdkrachten verwijdert deze hinderende wezens zodat de veranderingen vlotjes kunnen gebeuren. Deze strijd heeft een punt bereikt waarop wij nu klaar staan om in te grijpen en een eind te maken aan deze laatste wanhopige toestand. Onze Agarthaanse familie zijn begonnen met het helpen van de proreformatie krachten om ervoor te zorgen dat er absoluut geen plotselinge wending in het voordeel van het duister kan optreden. Wij zeggen tegen hen – op naar de overwinning!

Onze strijdkrachten blijven zich strikt houden aan de richtlijnen van de Hemel, maar we kijken ook uit naar de tijd dat we meer kunnen doen dan alleen maar onze aardse bondgenoten helpen bij het samenstellen van een nieuwe werkelijkheid. Dit is geen eenvoudige opdracht. Jullie hebben op je genomen om een wereld, die al millennia bestaat, volledig te veranderen, wat betekent dat jullie in feite een enorme hoeveelheid veranderingen moeten aanbrengen die grotendeels onbekend zijn in de huidige werkelijkheid. De mate van verandering is iets waarop onze Agarthaanse familie is voorbereid, omdat ze zeker weten dat het duister nooit wordt toegestaan om zijn onwettige machinaties te voltooien waardoor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn zou worden voorkomen. De Hemel heeft een goddelijk tijdschema dat aangeeft dat de tijd voor de terugkeer naar het Licht nabij is, en dat het zou worden ontketend door een massaal eerste contact met de Galactische Federatie. De huidige gang van zaken maakt gewoon deel uit van de aanloop naar de onthulling. Verbazingwekkende dingen zullen vergezeld gaan met de onthulling en we kijken uit, om samen met jullie, deel te nemen aan deze gebeurtenissen.

De weg naar onthulling ging gepaard met veel vreemde wendingen. Onlangs stemden een aantal belangrijke regeringen ermee in om deel te nemen aan de onthulling om zich vervolgens abrupt terug te trekken. Dit leerde ons dat slechts de overgangsregeringen de openbaarmaking kunnen garanderen. Daarom zijn we in laatste paar maanden begonnen met het vergroten van onze hulp aan onze aardse bondgenoten en aan degenen die bereid waren om actief geweld te gebruiken om de duistere kliek uit zijn ondergrondse bases te verdrijven, en dit verliep succesvol. Verder hebben onze strijdkrachten de ‘geavanceerde’ technologieën geneutraliseerd die in deze bases lagen opgeslagen met de bedoeling om het duister elke mogelijkheid te ontnemen om op het laatste moment onheil aan te richten, wat ze nog steeds van plan waren. De leiders van het duister moeten accepteren dat hun tijd om in een voordelige positie te verkeren voorbij is en dat voor alle duistere zielen het moment is gekomen om de feiten onder ogen te zien en zich officieel over te geven aan de diverse machten die erop wachten om de nieuwe tijdelijke regeringen te creëren. Dit zijn de wettige instrumenten om de onthulling te realiseren.

De laatste stappen in deze laatste daad van massaal verzet door het duister is nu onderweg. Nu hun alternatieve actieplannen met de minuut verschrompelen, komt de tijd dat hun leiders zich moeten neerleggen bij het onvermijdelijke. Een overgave kan veel pijn en leed voor hun families en speciaal voor hen voorkomen. Jullie staan op de rand van een gouden tijdperk voor de mensheid, en jullie terugkeer naar het volle bewustzijn completeert de profetieën die bij de val van Atlantis door de Hemel zijn afgekondigd. Dit is een tijd van grote vreugde, en het duister verlengt de tijd van chaos onnodig. De Hemel geeft ons nu het advies dat wij moeten ingrijpen op manieren die we vroeger afkeurden, en dus hebben we aardse bondgenoten geassisteerd bij het ‘schoonvegen’ van een aantal duistere ondergrondse bases. Wij hebben ook verschillende apparaten onklaar gemaakt of vernietigd die door het duister gebruikt werden als onderdeel van zijn complexe operaties om jullie overgang naar het volledige bewustzijn te voorkomen. De tijd voor onze aankomst op jullie kusten staat voor de deur!

Gezegend zijn jullie! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Wij komen vandaag om jullie een beter begrip te geven van alles wat er om jullie heen gebeurt. Op dit moment worden in een aantal landen bewegingen voltooid om de val van verschillende tirannieke regimes teweeg te brengen. Ook zijn onze medewerkers een reeks gesprekken aan het afronden over de nieuwe procedures die aan die banken uitgelegd moeten worden die van plan zijn internationaal te opereren. Het belangrijkste is dat de huidige muur tussen binnenlandse en internationale bankverrichtingen in Amerika eindelijk doorbroken moet worden. Het is daarom van belang dat de nieuwe transparante werkwijzen bekend zijn bij grote en kleine bankinstellingen. Verder moeten diverse nieuwe internationale controle-instanties alle dagelijkse bankpraktijken heel streng controleren. Voor deze nieuwe agentschappen is het essentieel om de mondiale bankoperaties zowel zorgvuldig als effectief te reguleren.

Het meest belangrijke aspect is natuurlijk de nieuwe valuta en de veranderingen van bestuur. Deze gebieden kennen nog steeds een aantal problemen. Wij blijven de weg effenen voor de eerste paar aankondigingen door de nieuwe tijdelijke regeringen, en al het nieuwe geld is voor elk land overgedragen aan de locale distributiecentra. Officials van de banken die door deze centra bediend worden, zijn getraind om het nieuwe geld te wisselen en zijn vertrouwd met de nieuwe procedures die hun bankmedewerkers moeten volgen. Specifieke nieuwe regels zullen aan elke groep bankofficials worden meegedeeld, en de fondsen die lang geblokkeerd werden door de oude regimes zullen worden vrijgegeven nadat de vereiste papieren formeel goedgekeurd zijn door degenen die in eerste instantie deze fondsen ontvingen. Dan zal de grote verdeling van gelden uit het Wereld Trust van St. Germaine beginnen.

De distributie van deze fondsen is gekoppeld aan de vele gouvernementele hervormingsgroepen die de tijdelijke controle van een aantal belangrijke regeringen gaan overnemen. Een internationaal tribunaal heeft officieel onze strijdkrachten de bevoegdheid gegeven om arrestaties uit te voeren en deze regeringen hun macht te ontnemen. Diverse militaire eenheden en legale groepen binnen diezelfde landen helpen ons bij het voltooien van deze arrestaties. Tot dusver zijn al duizenden personeelsleden van de duistere kliek opgepakt en vastgezet in speciaal beveiligde faciliteiten in de buurt van het grensvlak met Binnenaarde. Ons plan is deze operatie heel binnenkort te beëindigen en in staat te zijn nieuw bestuur te installeren, en daarna te starten met de eerste serie aankondigingen. Wij hopen vurig een meer persoonlijke benadering met jullie te gaan beginnen en in staat te zijn onze uitzendingen te doen, samen met de Galactische Licht Federatie. Het zal een zeer vreugdevolle tijd worden. Namaste!

Vandaag hebben we gesproken over de vele operaties die een weg zullen openen naar vrijheid voor jullie en jullie wereld. Deze procedures moeten voltooid zijn voordat de onthullingen kunnen plaatsvinden, en zijn tekens dat jullie de nieuwe werkelijkheid snel naderen. Deze nieuwe werkelijkheid zal jullie in staat stellen jullie transformatie naar het volledige bewustzijn te volbrengen. Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Sheldan Nidle's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here.

Thrive