Home > > Sheldan Nidle - October 4, 2011

October 4, 2011

13 Caban, 10 Tzotz, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! Jullie wereld beweegt zich snel naar het magische punt waarop de machthebbers ontdekken dat het echt voorbij is (the centre will not hold – Yeats) en dat, door het onophoudelijk verzet van de aardse bondgenoten, hun langverwacht breekpunt is bereikt. Hun volgende stap moet zijn de beste manier te vinden om de overgave af te dwingen. In de laatste paar weken zag men hoe de medewerkers van de kliek schijnbaar uit het niets geld tevoorschijn toverden. Nu staan deze ongelooflijke theaterstukjes op het punt te crashen omdat er vrijwel geen ‘kronkelruimte’ voor hen is overgebleven. De regimes die hen openlijk of heimelijk steunen verminderen, en hun belangrijkste personeelsleden hengelen in het geheim naar een manier om op te geven en hebben al laten zien hoe dit kan. Ons doel is die personen te pakken te krijgen die het centrale bestuur vormen van deze mondiale organisatie die we de duistere kliek noemen. Het in hechtenis nemen van deze lieden, waardoor het nieuwe bestuur geïnstalleerd kan worden, is ook het hoofddoel van onze aardse bondgenoten. Gelukkig zijn we nu zover dat dit een gezegende werkelijkheid kan gaan worden! Slechts een paar stappen zijn we verwijderd van het punt waarop we eindelijk deze hele zaak kunnen afwikkelen.

Nu onze strijdkrachten de duistere kliek insluiten, doet deze glibberige organisatie een allerlaatste poging om een ernstig internationaal incident aan te wakkeren met als gevolg - een verdere vertraging naar het onvermijdelijke. De duistere zielen beseffen diep vanbinnen heel goed dat ze niet meer de mogelijkheid hebben om zich uit hun huidig dilemma te kronkelen, en dat het enige wat ze nog kunnen doen is proberen te voorkomen dat hun grote ondernemingen onderuitgaan. Crisisdiplomatie (va-banquepolitiek) is hun laatste wanhopige truc en in deze realpolitik zijn ze zeer bedreven. We volgen hen als ze allerlei incidenten en kwesties fabriceren om commotie te veroorzaken in het Midden-Oosten, Europa en in Latijns-Amerika. Al deze pogingen mislukken uiteindelijk, toch hebben ze alle als doel middelen te creëren om de onvermijdelijke uitkomst uit te stellen. Ondanks alle wendingen is het moment gearriveerd dat de doodangst van het duister toeslaat. De ‘games’ lopen steeds trager, en de tijd is gearriveerd voor het duister om op te geven en de teugels van het gezag te overhandigen aan onze aardse bondgenoten.

Dit neerhalen van het duister is momenteel ons hoofddoel. Het duister en zijn vele medewerkers hebben veel te lang de weg geblokkeerd voor zowel de distributie van de welvaartsfondsen als de overdracht van bestuur. Onze verbindingsteams, samen met geselecteerd personeel uit Agartha, hebben de leiding om dit gedaan te krijgen, maar dan wel snel. Wij hebben de meeste van hun belangrijke Noord-Amerikaanse ondergrondse bases en het aangrenzende onderling verbonden tunnelstelsel onherstelbaar beschadigd (vert.: zie interview Wilcock & Fulford). Wij hebben een reeks plannen gesaboteerd die als doel hadden Noord-Amerika te verwoesten om te voorkomen dat jullie legaal aan de macht zouden komen. De volgende stap is om hen niet alleen maar te isoleren en te verhinderen dat ze hun exotische wapens kunnen gebruiken, maar ook om genoeg ondergeschikten te arresteren waardoor ze niet langer kunnen twijfelen aan het feit dat hun einde gekomen is. Nu hangt alles af van hun overgave, evenals van de leveranties die leiden naar de komst van een nieuw bestuur. Aankondigingen zullen vervolgens een nieuw begin voor jullie wereld signaleren!

Deze nieuwe werkelijkheid maakt de onthulling mogelijk en jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Jullie bevinden je te midden van een onstuitbare spirituele revolutie die een nieuw bestuur, een nieuw financieel stelsel en een onbeperkte welvaart teweegbrengt. Het is van groot belang dat er een eind komt aan de millenniadurende mondiale xenofobie en dat de onthulling gaat plaatsvinden. Het vermogen van de ‘machten die zijn’ om te dicteren hoe jullie wereld werkt is effectief vernietigd. Een nieuwe manier om dingen te doen zal worden geïmplementeerd en zal jullie groeiende vastberadenheid reflecteren voor eenheid en een vrije en open uitwisseling van nieuwe ideeën en concepten. Dit zullen de eerste verkennende stappen zijn in de richting van de wonderen en soevereiniteit van een galactische samenleving. Jullie mentoren zullen jullie begeleiden in harmonie met het advies van jullie hemelse spirituele beschermers. Jullie moeten terugkeren naar een staat van zijn, die jullie in oude Atlantische tijden onder dwang moesten verlaten, door middel van een wedergeboorte naar het volle bewustzijn. Het is tijd om jullie thuis te verwelkomen naar wie jullie werkelijk zijn, en naar een rijk waartoe jullie waarlijk behoren. Balik kasi da! (Siriaans voor welkom thuis, reizigers!)

Gezegend zijn jullie, wij zijn jullie Verlichte Leraren! Momenteel bereidt jullie wereld zich voor op een waarlijk grootse gebeurtenis! De menselijke samenleving bevond zich millennialang in de genadeloze handen van ofwel de Anunnaki, ofwel hun aardse volgelingen. De mensheid heeft nooit de smaak geproefd van persoonlijke soevereiniteit en innerlijke vrijheid die in Atlantis werd genoten. Dit gaat nu veranderen! Op veel plekken in jullie wereld hebben incidenten plaatsgevonden die het decor vormen voor een geweldige sprong voor de mensheid. Binnenkort gaan gebeurtenissen plaatsvinden die, eindelijk, een eind maken aan de millennialange heerschappij van het duister. Deze ontwikkelingen zullen het direct gevolg zijn van de speciale overeenkomsten die in het afgelopen voorjaar in Europa zijn gesloten en die vervolgens door 180 landen zijn ondertekend. Toen volgde er in de zomer veel opwinding over een aantal gedurfde manoeuvres die het bestaan van vele door het duister beheerste ondergrondse faciliteiten en hun tunnelingangen beëindigden. Deze acties leiden naar de arrestatie van tienduizenden duistere ondergeschikten. (vert.: zie ook interview met Fulford)

De arrestaties breiden zich nu snel uit naar de commandoketen in de richting van degenen die de duistere kliek met strakke teugel hebben geleid. Hun komende arrestatie brengt een nieuw tijdperk voor de mensheid teweeg, waarin de Lichtlegioenen jullie en jullie wereld naar het volledige bewustzijn zullen terugleiden. De primaire missie van de goddelijke orden van de Verlichte Leraren en hun menselijke partners was de weg te leiden voor een massale Ascension. Met andere woorden, een triomfantelijke terugkeer voor jullie allen, naar wat jullie werkelijk behoren te zijn – fysieke Engelen, die het goddelijk plan van de Schepper in het stoffelijk universum uitvoeren. Wij hebben gewaakt en hard gewerkt om ons heilig doel te bereiken, en de tijd voor dit gebeuren is bereikt. In een serie geweldige sprongen, beraamd door de Hemel, en hierbij geassisteerd door onze hemelse en ruimtefamilies, zullen jullie opnieuw de schitterende Wezens worden die jullie in werkelijkheid zijn!

De Hemel heeft deze glorieuze metamorfose al een hele lange tijd in de planning. Jullie duik in het duistere rijk moest gebeuren, maar met een speciaal doel voor ogen dat nu is bereikt. Tijdens jullie sombere reis hebben jullie veel geleerd, en deze wijsheid moet gebruikt worden om de conversie van deze galaxy van het duister naar het Licht te voltooien! Op veel manieren is ons werk pas begonnen. Eonen geleden begonnen wij, de Verlichte Leraren, aan een reis om de mensheid terug te brengen naar het Licht en naar een missie van Liefde voor deze gehele galaxy. In het begin verliepen de vorderingen traag. De obstakels waren talrijk en de weg naar het Licht leek bijna een onmogelijkheid. Toch hebben Liefde en zijn tegenhanger, de goddelijke gratie, ons bekrachtigd om een werkelijke magnifieke triomf te bereiken. Wat nu nog resteert is eenvoudig het eerste contact mogelijk te maken en de laatste noodzakelijke stappen te zetten voordat het volle bewustzijn onze gewone werkelijkheid wordt.

Vandaag gaven we meer uitleg over datgene wat er op jullie wereld gebeurt. Jullie staan nu op het punt om een nieuwe werkelijkheid te zien manifesteren. Dit betekent niet alleen een nieuw bestuur, nieuwe financiële, monetaire en economische stelsels, maar ook een overvloedige welvaart voor iedereen. En dit is slechts voor ‘starters’! Besef, vrienden, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Sheldan Nidle's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here.

Thrive