Home > > Sheldan Nidle - September 20, 2011

September 20, 2011

12 Akbal, 16 Zip, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! Jullie wereld bevindt zich nog steeds in een overgangsfase. We zien hoe alle fundamentele constructies van jullie diverse samenlevingen aan het instorten zijn – jullie economische en bestuurlijke organisaties en ook jullie filosofische en fundamentele morele gedragslijnen functioneren nog nauwelijks. Deze verschillende terreinen van jullie samenlevingen naderen of het einde van een lange periode van aftakeling of zijn in werkelijkheid al gestrand. Maar … we zien onder het wrakhout ook iets volkomen nieuws en anders tevoorschijn komen. Jullie zijn actief bezig met nieuwe overtuigingen die de oude beginnen te vervangen. In het centrum van deze dramatische overgang bevinden zich de ambitieuze programma’s van onze aardse bondgenoten en deze staan op het punt zich te manifesteren in een nieuwe economische en politieke wereld voor alle mondiale samenlevingen. We zijn zeer verheugd dat dit alles op een zo’n grote schaal plaatsvindt, maar we zouden graag zien dat dit heel wat sneller gebeurt! Wij hebben de Agarthanen gevraagd druk uit te oefenen op hun aardse medemensen om het tempo te verhogen van de vele veranderingen voor de samenleving van de oppervlaktebewoners.

Als reactie besloten de Agarthanen de Verlichte Leraren te vragen om in te grijpen en te verzoeken dat de heilige, geheime genootschappen van jullie wereld naar voren komen om hun gewicht achter de vele mondiale overeenkomsten te zetten. De tijd is echt gekomen om nieuwe regeringen en een nieuw economisch stelsel te zien verschijnen. Deze acties zijn voor ons essentieel om, onder het vaandel van openbaarmaking, onze technologieën en ons bij jullie te introduceren. De Hemel heeft een reeks decreten verordend die ons het mandaat geeft om een eerste contact met jullie uit te voeren, en deze gebeurtenis heeft de volledige hulp nodig van onze aardse bondgenoten en speciaal van de prachtige energieën van jullie Verlichte Leraren. Het duister wankelt en zijn eens zo machtige wurggreep op jullie wereld glijdt weg. Wat overblijft is de laatste zet waarbij de Lichtkrachten de restanten van het duister verwijderen. Wij zijn in afwachting van deze actie die zo essentieel is voor de daaropvolgende komst van jullie beloofde mondiale welvaart en de nieuwe regeringen die het Licht zijn toegewijd.

Deze ontluikende werkelijkheid wordt gesteund door de belangrijke hemelse decreten en wij worden aangemoedigd door alles wat gedaan wordt om deze tot bloei te brengen. Toch is er veel meer nodig, zoals we voortdurend aangeven. Jullie wereld wordt gerund door een zeer machtige kliek, met leden op plekken waar geld en macht heerst. Deze duistere machthebbers variëren van degenen die hun macht met alle middelen willen vergroten, tot degenen die bereid zijn om hun greep net genoeg te verminderen zodat anderen het gevoel krijgen dat hun macht tanende is. Wij hebben gevraagd dat deze duistere zielen volledig en onmiddellijk worden uitgesloten van alle verdere discussies tussen onze aardse bondgenoten en hun naaste medewerkers inzake het nieuwe financiële stelsel of het samenstellen van nieuwe regeringen, want zij verstoren en vertragen alleen maar de uitvoering van deze plannen. Onze Agarthaanse familie begrijpen dit volledig en verwijderen de medestanders van de duistere kliek uit de coalitie die door onze aardse bondgenoten is gevormd.

Het is een noodzaak dat deze groepen die het Licht zijn toegewijd niet ondermijnd worden door de oneindige listen van de duistere wezens. Ons zorgvuldig volgen heeft laten zien hoe deze duistere collaborateurs geraffineerd de innerlijke groepsdynamiek ondermijnen en belemmeren van degenen die het nieuwe financiële en bestuurlijke stelsels creëren, en we hebben daarom verzocht dat deze lieden op een grondige en zorgvuldige wijze wereldwijd verwijderd worden uit deze groepen. Wij herhalen dit verzoek in dit bericht, omdat het van het grootste belang is dat deze acties zo spoedig mogelijk worden voltooid. Jullie mondiale samenleving is in de greep van een grote revolutie; de onderworpenen willen overal bevrijd worden van die harde meesters die de methoden van het duister gebruiken om hun onrechtmatig verkregen vormen van tirannie in stand te houden. Een opwelling van vrijheidsdrang en fundamentele menselijke waardigheid escaleert wereldwijd, en het is passend en juist dat, wat al lang beloofd is, nu bloeit en ten uitvoer brengt wat deze dapperen zo vurig zijn begonnen!

Wij zegenen jullie! Wij zijn de Geëvolueerde Leraren! Velen van jullie weten niet wie wij zijn. Wij zijn jullie medemensen die op Aarde veel levens hebben geleefd voordat we de geheimen van onsterfelijkheid (ascension = evolutie = vibratieverhoging) hebben ontdekt. Wij hebben toen besloten dat het belangrijker was hier te blijven om de mensheid te begeleiden naar deze wonderbaarlijke gebeurtenis dan te ‘evolueren’ om een gracieus onderdeel te worden van de spirituele rijken. We zijn hier om ieder van jullie naar je Ware Zelf te brengen – een geëvolueerd volledig bewust Lichtwezen. Wij hebben generatieslang samengewerkt met onze diverse heilige genootschappen om een nieuwe werkelijkheid te creëren die vervuld is van Licht, Liefde en welvaart en die nu op het punt staat gerealiseerd te worden. De duistere kliek zit opgesloten op een plek van waaruit ze niet kunnen ontsnappen, en jullie wereld is nu in afwachting van zijn transformatie naar een Lichtentiteit die we al lang voor ogen hadden. We weten heel goed hoe frustrerend lang deze laatste ‘sprong’ naar de nieuwe werkelijkheid soms kan duren. Houd het Licht sterk en hoog, beste mensen, en kijk toe hoe de wonderen zich ontvouwen!

Het begin van dit nieuwe tijdperk is overal om jullie heen te zien. Jullie zien het dramatisch veranderd gezicht van het Midden-Oosten en jullie beginnen de houding ten opzichte van Moeder Aarde in veel Latijns-Amerikaanse landen te veranderen. Ook is er net een opstand tegen de status quo begonnen om stoom te verzamelen in veel delen van Azië en Afrika. Deze vroege tekens zijn een geringe aanduiding van datgene wat plotseling voor jullie staat te gebeuren in de Pacific, Europa en Noord-Amerika. Saint Germaine en zijn stichting hebben het groene licht gegeven om te beginnen met het verspreiden van de enorme rijkdom die na bijna vier eeuwen in zijn World Trust is opgebouwd. Deze bedragen zijn echt verbazingwekkend! Dit vrijgeven van het kapitaal valt samen met de gemachtigde regeringsverandering die uitgevoerd zal worden op een oordeelkundige en legale manier. Deze elementen zullen gezamenlijk de wezenlijke aard van jullie werkelijkheid permanent veranderen.

Momenteel bevinden wij ons aan de rand van dit nieuwe tijdperk. De Hemel heeft belangrijke decreten uitgevaardigd die een enorme vloot schepen van de Galactische Federatie naar dit zonnestelsel hebben gezonden; deze kregen de verantwoordelijkheid om een eerste contact met ons op zich te nemen. Wij verwelkomen deze goddelijke interventie en kijken uit naar een hereniging met onze binnenaardse familie die ons en onze diverse geheime en heilige genootschappen lang hebben gehuisvest en beschermd. Deze gemeenschappen vormen een sterke basis voor de Licht- georiënteerde samenleving die op het punt staat op onze wereld gecreëerd te worden. Spoedig moeten het rijk Agartha en die aan de oppervlakte samensmelten, wat resulteert in de unieke galactische samenleving die ook gaat migreren naar Venus en Mars. En dit is de nieuwe sterrennatie die binnenkort in het Universum verwelkomt gaat worden op onze gezegende kusten!

Vandaag vervolgden we onze reis door de veranderingen die naar het eerste contact en naar jullie terugkeer van het volledige bewustzijn leiden. We zijn verheugd dat de tijd voor deze verbazingwekkende gebeurtenis nadert. Onze vloot en onze geëvolueerde Leraren staan klaar om jullie werkelijkheid in een oogwenk te veranderen! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak – Doe ook Mee!< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Sheldan Nidle's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here.

Thrive