Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - July 27, 2010

July 27, 2010

8 Akbal , 1 Pop , 7 Ik

Selamat Balik ! Wij komen weer! Grote onrust is neergedaald op jullie realiteit! De turbulentie die nodig is om de duistere kliek van haar zetels van de macht te duwen is aan de gang en tal van overeenkomsten worden thans geïmplementeerd om dit doel te bereiken. Binnen Amerika komen groepen samen die bewapend zijn met plannen en juridische documenten die de onrechtmatigheid van de huidige Amerikaanse regering aantonen en laten zien dat er wettelijke argumenten zijn voor de vestiging van een nieuw bestuur. Gelijktijdig met deze ontwikkelingen zijn er soortgelijke procedures in veel andere landen die door onze Aardse bondgenoten worden uitgevoerd. Zoals jullie weten komen met verandering van het regime ook de middelen voor jullie welvaart beschikbaar. Verschillende regeringen geringschatten nu het VS-regime en ensceneren in het geheim een aanvechting van de legitimiteit van haar wetgeving, en verschillende militaire organisaties en organisaties voor rechtshandhaving zijn er aan toe om zich actief in de strijd te mengen. Kortom, we zien gebeurtenissen die dit eindelijk allemaal in de openbaarheid kunnen brengen. Ondertussen komt de ineenstorting van het economische systeem alsmaar dichterbij. De laatste duw om de duisternis op jullie wereld omver te werpen kan elk ogenblik komen.

Ondertussen gaat Moeder Aarde door met het verplaatsen van deze realiteit naar haar moment van verandering. De onevenwichtige weerspatronen brengen sterke orkanen, overstromingen en hevige regens naar de Amerika, Europa, Afrika en Oceanië, en geven daardoor een waarschuwing af dat de wereld zoals jullie die nu kennen een tijdstip nadert van enorme veranderingen. Dat is het tijdstip waarop Moeder Aarde jullie 3-Dimensionale wereld verwisselt voor een 5-Dimensionale. Je kunt ongetwijfeld niet blijven zoals je bent en de herconfiguratie in het oppervlak van jullie wereld overleven en daarom is dit een hoofdbestanddeel van de redenen voor het eerste contact. Degenen die nog steeds voor jullie verantwoordelijk zijn volharden in het koesteren van de krankzinnige idee dat ze op de een of andere manier het onvermijdelijke kunnen voorkomen. Deze reden alleen al is genoeg om de huidige machthebbers met hun dolle tegenwerking vanuit hun machtspositie te verwijderen. Zodra deze volgelingen van de Anunnaki zijn verdwenen valt er nog veel te doen. De aarde is nog steeds een kwetsbare plaats, met ecosystemen die zeer dicht het einde van hun levensvatbaarheid naderen. De aanpak van deze schade vereist een mondiale inspanning, die geholpen moet worden door de snelle vrijmaking van een aantal van de nu onderdrukte technologieën. Dan is er nog de kwestie van de volledige openbaarmaking omtrent UFO's.

Onze Aardse bondgenoten begrijpen het waarom en het hoe van die openbaarmaking. Het is een operatie die moet worden uitgevoerd op een zodanige wijze dat het geen twijfel lijdt dat we edelmoedig en van het Licht zijn. Teveel groeperingen in jullie samenlevingen hebben door de jaren heen een dogma verkondigd en verspreid dat iedereen demoniseert die niet van deze aarde is. Verder moet het bestaan van het binnenste van de aarde worden gepresenteerd benevens een nieuw, volledig bewezen geologische model van de planeet. De mensen van Agartha hebben gezamenlijke een reeks aankondigingen opgesteld die zeker aan deze eis zullen voldoen. Het doel van deze informatie is om jullie te helpen het feit te aanvaarden dat jullie niet alleen zijn en dat de wereld heel anders is samengesteld dan zoals jullie altijd is onderwezen. Zodra deze nieuwe feiten duidelijk zijn bewezen kunnen onze eigen aankondigingen voortgang vinden. Wat wij verlangen is in de eerste plaats jullie te helpen bij de rehabilitatie van het oppervlak van Moeder Aarde. Dan willen we bepaalde Lighttechnische apparaten introduceren die, samen met vele nu nog bij jullie onderdrukte technologieën, de ecologische problemen die zijn aangericht kunnen verhelpen.

We zien de tijdelijk te vestigen "verzorger"-regimes als de bruggen naar een nieuwe werkelijkheid. Het eerste doel is om deze interimregering draaiende te krijgen. De grote schok als gevolg van deze immense verandering in overheden en in de financiële wereld heeft tijd nodig om in te dalen in de collectieve psyche en geaccepteerd te worden als "normaal". Dit zal worden bereikt door in talloze uren van televisie- en radio uitzendingen alles in detail uit te leggen. Dan moet dat worden gevolgd door de ontmaskering van de UFO geheimhouding. Dat is een dubbele operatie, te beginnen met vele ooggetuigenverslagen en het openbaar maken van de nu nog gesloten UFO bestanden die een chronologisch overzicht zullen bieden van buitenaardse conacten sinds WO II. Dit leidt naar het tweede deel, dat is het feit van onze welwillende aanwezigheid en het eerste contact. Eens te meer hebben onze Agarthan (binnenaardse) bondgenoten hiervoor een uitstekende aanpak voorgesteld, en onze eigen gemeenschap en Aardse bondgenoten zijn het volledig met dit plan eens. Aan het einde van dit proces kunnen we beginnen met openlijke uitzendingen over een aantal onderwerpen die besproken moeten worden voordat de werkelijke massa landingen gaan plaatsvinden.

Het belangrijkste onderwerp is, uiteraard, volledig bewustzijn. We moeten deze kwestie op de juiste manier bij jullie inleiden. Jullie leefden generaties lang in een toestand van beperkt bewustzijn, waarover nooit vragen werden gesteld. De manipulaties van de Anunnaki deden jullie geloven dat jullie op goddelijke wijze zo geschapen waren terwijl de werkelijkheid juist tegenovergesteld is, want in plaats daarvan is het huidige "jij" slechts een schil van wie je in werkelijkheid bent. De feiten, van hoe jullie tot dit besef van zo beperkt te zijn kwamen, moeten heel kundig en met voldoende onweerlegbaar bewijs duidelijk gemaakt worden, om het jullie mogelijk te maken jullie realiteit te accepteren. Inderdaad hebben jullie wetenschappen in de laatste paar decennia op deze dingen gezinspeeld. Hun case studies van personen met buitengewone capaciteiten maken de weg vrij voor onze onthullingen. Jullie zijn allemaal tot dingen in staat waarvan jullie slechts een glimp hebben opgevangen in de weinige documentaires die gebaseerd zijn op deze case studies. Jullie zijn elk in feite veel meer dan wat deze programma's en films weergeven.

Jullie zijn volledig bewuste wezens in vermommingen en die de geweldige mogelijkheden die jullie bezitten helemaal vergeten zijn. Een van de gevolgen van afdalen in beperkt bewustzijn is het eventuele verlies van alle besef van wie en wat je bent, of waar je vandaan komt. In jullie geval hebben jullie al meer dan 13 millennia in deze staat verkeerd. Het is een klein wonder dat jullie extra speciale een-op-een begeleiding nodig hebben, met nascholing en veel liefdevolle steun, om je ware Zijn te kunnen bevestigen. Wij zijn gekomen als jullie ruimtelijke en spirituele familie en we hebben plechtig beloofd om jullie terug te brengen naar volledig goddelijk bewustzijn. Alles is en wordt gedaan in samenwerking met de Hemel. Deze bijzondere planeet en dit speciale zonnestelsel zijn bestemd om te worden gerekonstrueerd en gecreeerd als een nieuwe ster-natie. Deze ster-natie moet gaan bloeien en moet het centrum worden voor vele grote conferenties die de galactische vrede permanent zullen maken en die eenheid zullen brengen aan vele duizenden nabijgelegen sterrenstelsels.

Moeder Aarde is verheugd over haar bestemming en wenst jullie liefdevol toe dat ook jullie je bestemming zullen omhelzen. Jullie mondiale samenleving is op een punt waar een nieuw werkzaam model dringend nodig is. Voor jullie huidige industriële model komt verandering te laat, en er moet een nieuwe energie en een nieuwe samenleving komen als jullie willen overleven. Zoals jullie weten zijn jullie evolutionaire omstandigheden niet normaal, en dus is de vraag niet zozeer wat jullie doen op dit punt, maar wat wij doen. We moeten jullie vooruit helpen in de richting van een oplossing die jullie terugkeer naar volledig bewustzijn omvat. Om dit te kunnen doen, hebben we ons indirect bemoeid met jullie maatschappij op tal van manieren sinds de vroege jaren 1960. Jullie cultuur is inderdaad snel aan het veranderen maar toch moeten we dat proces op dit moment versnellen. Moeder Aarde vraagt ons om een eerste contact liever vroeger dan later te doen plaatsvinden, en de Hemel ondersteunt dit verzoek.

Dus hebben we een duidelijk mandaat om de landing zo spoedig mogelijk te doen plaatsvinden. Daarom zetten we een immense druk op onze aardse bondgenoten om hun taken te voltooien. Onze medewerkers volgen voortdurend de ontwikkelingen in diverse overheden, in de duistere kliek, en in jullie samenleving. We zijn van plan om enkele ingrijpende veranderingen zeer binnenkort te laten gebeuren en spoedig daarna te landen. Aldus zijn jullie getuige van de laatste overblijfselen van deze huidige realiteit. Die is aan het vervagen en die vervaagt snel! En de nieuwe realiteit is klaar om te zich te manifesteren. De verandering is gereed om uit te barsten! De wereld waarin jullie leven is te onstabiel om veel langer te blijven samenhangen en er dreigt een op handen zijnde totale instorting. Zelfs de machtige machinaties van jullie duistere kliek kunnen niet verhinderen wat jullie gaat overkomen!

Vandaag hebben we gesproken over wat er gebeurt in en om jullie wereld. Moeder Aarde en de Hemel verordenen in alle ernst dat deze realiteit ten einde is en dat voor deze wereld de tijd is gekomen om te veranderen in een 5- Dimensionaal geïntegreerd geheel. De innerlijke en uiterlijke werelden (korst en kern) worden eindelijk herenigd! En dit alles is klaar om te gebeuren! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja! ( Siriaans voor Wees Eén en Wees in Vreugde!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Arie


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge