Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - August 3, 2010

August 3, 2010

8 Pop, 2 Oc, 7 Ik

Selamat Jarin! We keren terug met meer informatie. Momenteel bevinden jullie je in een soort ‘oplossings’-periode. De restanten van de duistere macht vervagen en daardoor blijft jullie wereld ronddraaien in een soort dans. Onze aardse bondgenoten zijn nog niet klaar met het proces om de duistere kabbalisten de macht te ontnemen, maar wees ervan overtuigd dat ze niet kunnen stoppen wat nu goed onderweg is. Wanneer eenmaal deze historische beweging zijn doel heeft bereikt, zullen de aankondigingen en leveringen onmiddellijk volgen. Als gevolg hiervan hebben wij onze verbindingsteams en onze bemanning gewaarschuwd dit alles nauwlettend te volgen en te helpen deze fase tot een voldongen feit te maken. We vragen onze bemanning ook Moeder Aarde te helpen nu zij zich voorbereidt op de volgende fase van haar transformatie van een beperkt bewuste staat naar haar oorspronkelijke 5-D toestand, dus wees voorbereid op weer een toename van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Twee van haar belangrijke tektonische platen bevinden zich feitelijk al in een ‘vastgezette’ toestand, terwijl er binnenkort meer van dergelijke voorbereidende maatregelen zullen volgen. Jullie atmosfeer bereidt zich eveneens voor op een enorme toename van het zuurstofgehalte, als voorbereiding op de behoeften van haar nieuwe ecosysteem.

Het nieuwe ecosysteem zal heel anders zijn dan het huidige – tijdens het Grote Uitsterven in het geologische tijdperk van de late Perm en de vroege Trias (Wiki) veranderde het aardse ecosysteem van een systeem dat de talloze reptielen en amfibieën ondersteunde, in een systeem dat tot de overheersing van de dinosaurussen leidde. De komende verandering zal even drastisch zijn, maar het gaat nu over bewustzijn. Wilde dieren zullen rechtstreeks kunnen communiceren met Moeder Aarde, een toestand die gangbaar is in Binnenaarde. De atmosfeer zal gezuiverd worden en een sterk verbeterd leven zal tevoorschijn komen uit het reinigingsgeweld dat het gevolg is van de herstructurering van het aardoppervlak. De nieuwe wereld zal nieuwe soorten bomen, planten en dieren herbergen en Moeder Aarde zal evolueren naar nieuwe kleuren, geluiden en geuren van hoger niveau. Deze verhoogde kwaliteiten genereren Liefde en zijn ontworpen om een omgeving te creëren die leidt naar meer geluk en als garantie voor meer overvloed voor alle flora, fauna en wezens die dit nieuwe ecosysteem bewonen.

De nieuwe Aarde is een magische plek. De oude mythen van de eilandbewoners in de Pacific spreken over Lemurië als een plek waar het geplukte fruit weer snel aangroeit en waar dieren en mensen eerder behoren tot een rijk van ‘geest’ dan, zoals nu, opgesloten te zijn in een zuiver fysieke staat. Talrijke verhalen zijn doorgegeven over wonderbaarlijke daden en over de vreemde en prachtige wereld die zij bewoonden. Dit zal opnieuw de toekomst van Moeder Aarde worden. Het zal een plek worden van uitzonderlijke schoonheid, waar kleuren, geuren en zelfs de ‘smaak’ van de lucht hemels lijken te zijn. Hetzelfde geldt voor Binnenaarde. Eonen geleden kreeg deze prachtige planeet een mantel van diepe schaduw om een omgeving te creëren die leek op die van de duistere rijken die jullie zonnestelsel omringen. Een geschiedenis van gebeurtenissen moest uitgespeeld worden die nu tot zijn natuurlijk einde komt, waarin jullie beperkt bewust werden door het afsluiten van de meeste van jullie RNA/DNA. Deze vreemde geschiedenis wordt nu veranderd, en jullie en Moeder Aarde keren terug naar jullie natuurlijke staat van vóór de val.

Deze huidige wereld is iets zeer speciaals. Wanneer jullie rondkijken in jullie galaxy en sterren zien en stofwolken en andere verbazingwekkende verschijnselen, kijken jullie door het prisma van jullie speciale werkelijkheid. Deze ‘kleurt’ alles in de vormen, maten en kwaliteiten die jullie ‘werkelijkheid’ definieert. In feite is de galaxy samengesteld uit talrijke realiteiten die opereren op basis van wederzijdse aantrekkingskracht. Het sleutelbegrip is hier ‘realiteiten’. Jullie wetenschap wordt gedefinieerd door wat ‘fysiek’ is in jullie werkelijkheid en vele andere werkelijkheden in deze galaxy bezitten vergelijkbare realiteitsstijlen. Vele anderen doen dit niet en deze ‘werkelijkheden’ en de manier waarop ze invloed op elkaar uitoefenen creëren die enorme reeks anomalieën die jullie wetenschappers verbazen. Nu verschijnen er nieuwe modellen en wij begroeten deze aanpassingen. Het geeft jullie een fundament voor de bestudering van wat er werkelijk bezig is in jullie galaxy. Daarom lijken onze schepen zo vreemd voor jullie, want ze zijn van een hogere werkelijkheid en zijn ontworpen om zich gemakkelijk tussen werkelijkheden te kunnen bewegen.

‘Realiteit’ lijkt een eenvoudig concept voor jullie maar is in feite zeer gecompliceerd met definities die nooit eindigen. Elke serie werkelijkheden wordt gevormd vanuit een unieke serie concepten die wij regelmatig tegenkomen. We beschrijven deze dingen voor jullie om jullie voor te bereiden op het volledige bewustzijn. In deze zeer speciale toestand zullen jullie deze ontelbare realiteiten gelijktijdig ervaren. Wat jullie moeten doen is je focussen op waar je moet zijn en … gesuis! Je bent er, onmiddellijk, ondergedompeld in de specifieke werkelijkheid van je keus. Op deze manier komen wij van onze thuiswerelden naar dit zonnestelsel en jullie prachtige Moeder Aarde. Alles is voor ons bereikbaar en uitvoerbaar. Deze Schepping ontvouwt zich voorzichtig en onze taak is hierbij zo sierlijk en gemakkelijk mogelijk te assisteren. Het eerste contact is een onderdeel van dit proces en wat zich nu ontvouwt is een serie gebeurtenissen die jullie snel naar het volle bewustzijn terugbrengt.

Hoe de terugkeer naar het volledige bewustzijn uitgevoerd moet worden kan voor de oningewijde gevaarlijk klinken. De volgelingen van het duister hebben opgemerkt wat er in jullie gaande is en hebben diverse manieren ontwikkeld om te voorkomen, of minstens te vertragen, dat deze stijging van het bewustzijn gaat plaatsvinden. Dit alles is mislukt. Ze moesten ook accepteren dat hun strategieën voor het reduceren van jullie mondiale bevolking en het voltooien van jullie onderwerping uitdoofden. Er is een goddelijk plan die de gevaren van deze werkelijkheid aanpakt en dit heeft enigszins de consequenties van deze duistere aanslagen verminderd. Het resultaat is een verbluffende nederlaag voor de duistere kliek. Zijn macht vermindert aanzienlijk nu vele naties, particuliere organisaties en krachtige individuen zich voegen bij de plannen van het Licht. De groeiende steun voor het Licht is dicht bij de publieke bekendmaking en dit gebeurt wanneer de nieuwe werkelijkheid zich versnelt kan manifesteren.

De duistere kliek ziet dit alles en probeert een magische uitweg te vinden, maar zijn dilemma verdwijnt niet maar wordt in feite steeds groter. Wanneer jullie wereld zijn kritische massa bereikt, groeien de aantallen die de veranderingen teweegbrengen met het uur, wat betekent dat de geheime operaties van onze aardse bondgenoten zijn vruchten afwerpen. De constitutionele onwettigheid van de belangrijkste westerse naties voedt de schandalen die zich in Europa en Amerika verspreiden. De aard van deze regeringen dient om speciale belangen te steunen die lijnrecht ingaan tegen de beginselen die vele eeuwen geleden zijn vastgelegd. Een nieuw bestuur die werkelijk het welzijn van de burgers dient is een absolute noodzaak en maakt deel uit van de ingrijpende plannen van onze aardse bondgenoten. Deze nieuwe regeringen zijn het hoofdbestanddeel van de volgende fase van jullie reis naar een galactische samenleving.

Wanneer jullie verdergaan op je weg naar een galactische samenleving en het volle bewustzijn, vervullen jullie je bestemming die jullie door het goddelijk plan werd verstrekt. Dit plan plaatsten de meesten van jullie in een 13-milennium-durende karmische cyclus. Jullie verbleven in het centrum van duisternis en keren terug. Nu staan jullie op het punt van grote onthullingen en wij zijn gekomen om het einde van jullie reis met jullie te delen. Wij komen met advies en kennis en om jullie herinneringen te herstellen waardoor jullie volledig bewuste bewoners van deze galaxy worden. In deze hoedanigheid dienen jullie je wonderbaarlijke talenten te gebruiken om een permanente galactische vrede te voltooien en om in de volledige fysische of stoffelijke schepping het grote Licht, dat ieder van jullie bezit, te verspreiden. Jullie hebben de taak een grootse vreugde onder de galactische mensheid te verspreiden!

Vandaag gingen we verder met het delen van informatie over wat er rondom jullie gebeurt. Overal op Moeder Aarde verspreidt zich een groot Licht. Dit hemelse Licht is het ware Licht van de wereld! Een duistere last wordt van jullie weggenomen en vreugde en eeuwigdurende rijkdom is nu jullie werkelijkheid! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge