Home > > Sheldan Nidle - July 20, 2010

July 20, 2010

13 Cib, 19 Kumku, 5 Caban

Selamat Jarin! We keren terug om meer met jullie te bespreken! Op dit moment verdiepen zich de aanhoudende moeilijkheden betreffende het bankwezen van de Europese Unie. Deze ontwikkelingen zijn slechts het topje van de ijsberg van wat er komen gaat. Een grote hoeveelheid van derivaten, niet beveilgde obligaties en andere financiële instrumenten krijgen een officiele status, en er is geen duidelijke financiële oplossing voor de ravage die ze kunnen veroorzaken. Soortgelijke situaties broeien eveneens in andere delen van jullie wereld. De duistere kliek begint te beseffen dat haar beleid van liegen over deze dingen niet meer zal werken, en dat er nieuwe uitvluchten verzonnen moeten worden, en wel snel. Ondertussen wachten onze Aardse bondgenoten tot dit alles z'n top bereikt, zodat de laatste duw voor het in werking zetten van een nieuw financieel systeem dan eindelijk gegeven kan worden. Bovendien begint de wurggreep van de duistere kliek op het wereldwijde geldaanbod af te glijden. De euro, de dollar en de yen zijn in de problemen beland, en in China, India en in het Midden-Oosten zijn al doemscenario's onderweg. Er moet iets gebeuren, en dat gebeuren moet de vervanging zijn van het Dumbarton Oaks verdrag. Er moet nu een nieuw systeem worden ingevoerd!

Dit vereiste wordt door de duistere kliek stevig tegengewerkt. Onderhandelingen tussen de Amerikaanse Schatkist en verscheidene centrale banken bepaalden al dat dit de enige ware optie is. Het op orde brengen van de dollar is een stap die het Amerikaanse ministerie van Financiën weigert publiekelijk te overwegen, in het geheim is het een ander verhaal. De dollar en de Federal Reserve Bank ( FRB ) hebben snel ondersteuning nodig, want de dollar drijft in werkelijkheid op een waarde die bepaald is door een failliete FRB. Dit zet Europa en Japan er toe aan om te vragen naar de onderlinge verhouding van de euro en de yen in een nieuwe monetaire vergelijking. Dat vergelijk omvat een waardevaste reserve in edelmetaal, gekoppeld aan nieuwe normen van de internationale gedragscode voor het bankwezen. Voor de VS en de bankiers van Wall Street is dit een uiterst bittere pil om te slikken. Aangezien de crisis erger wordt, blijven onze Aardse bondgenoten aan de duistere cabalisten uitleggen dat het de beste oplossing is om een nieuw systeem te laten sponsoren en beheren door onze Aardse bondgenoten in de deuropening. Dit ziet de duistere kliek als de gifpil waartoe het kan worden gedwongen om die in te slikken. Maar het blijft al het mogelijke doen om dingen te vermijden die de doodstraf naderbij brengen, maar toch wordt dit al snel onvermijdelijk.

De druk van de collectieve mening van de meeste landen van de wereld plaatst de regeringen van het Westen in een dilemma. Alle vermeende tekenen van groei brokkelen snel af. Elk 'ontwikkeld' land wordt getroffen door hobbels die het gevolg zijn van werkeloosheid, vertrouwen van de consument, of de zwakte van zijn munt. Dat betekent dat het systeem tekenen van op handen zijnde instorting vertoont. We hebben gezien dat veel deskundigen op jullie wereld openlijk spreken over een 'derde' economische crash. Dergelijke taal maakt de leden van de duistere kliek misselijk, omdat daardoor het gifpil scenario steeds waarschijnlijker wordt. Om dit te beeindigen zijn onze Aardse bondgenoten bezig al manoeuvrerend binnen het grote logge probleem dat het oude financiële systeem is, te zoeken naar een manier om deze gedoemde kolos terzijde te kunnen schuiven. Hun doel is om een nieuw financieel systeem op te leggen en om de regeringen die het oude systeem steunen te verwijderen, bv. het Amerikaanse corporate regime dat hard werkt om het Dumbarton Oaks systeem te behoeden voor instorten. Deze twist bereikt een beslissend punt, want de VS corporate-gekte maakt water en ziet de enorme vloedgolf van het dragen van de schuld op zijn precaire positie neerkomen. Het einde van de dollar is nabij!

Jullie mondiale samenleving heeft nog een andere beslissende factor om rekening me te houden: de natuur (Gaia)! De ontwikkeling van jullie samenleving in de afgelopen 200 jaar creeerde een expansie die zich ongebreideld heersend over haar omgeving uitstortte. Dat werd een onnatuurlijke zeepbel die vroeg of laat moest barsten. De eerste aanduiding hiervan was de ecologische beweging van de jaren 1970, die ons attent maakte op het feit dat sommigen van jullie ontwaakten tot een erkenning van het overweldigende belang van de natuur. Moeder Aarde was ernstig verwond geraakt door verlies van haar bossen, moerassen en vlakke open ruimten door de onophoudelijke verspreiding van jullie samenleving. Jullie zijn nu aan het oogsten wat jullie zo nonchalant hebben gezaaid: de Natuur is stervende. De biodiversiteit, die zo belangrijk is voor het welzijn van jullie wereld, is op een keerpunt aangekomen, en als het verloren gaat dan is uiteindelijk jullie samenleving eveneens gedoemd. Toch schijnen degenen die de controle over jullie wereld hebben niet in staat te zijn om dit feit te erkennen of met de nodige accommodaties te komen. Deze volslagen onverzettelijkheid dwingt onze Aardse bondgenoten om deze duistere kliek hun macht te ontnemen.

De huidige stand van het conflict tussen de duistere kliek en onze Aardse bondgenoten lijkt op het einde van een straffende race van recruten tegen een heuvel op: beide partijen zijn uitgeput, maar onze aardse bondgenoten lijken een tweede wind in de rug te hebben gekregen die hen als eerste over de finish zou kunnen helpen. Niettemin, de duistere kliek is nog niet zo ver om verlies toe te geven en haar medewerkers blijven alsmaar pogingen ondernemen om het onvermijdelijke te vertragen. Onze Aardse bondgenoten handhaven wel hun voorsprong, maar ontberen een middel om de genadeslag toe te dienen. Er zijn echter verschillende aankomende evenementen die de potentie hebben om een dergelijke mogelijkheid als vanzelf te creëren. De ware achilleshiel van de duistere kliek is het getorpedeerde monetaire systeem dat op zijn laatste benen loopt. Als het instort zal de rest alleen al uit zichzelf instorten. In het luchtledige dat dan ontstaat kan het nieuwe financiële systeem uitrollen en onbelemmerd een nieuwe bestuur naar voren schuiven. Die regimes zullen nieuwe vorm geven aan hoe de wereld werkt en zullen het einde vaststellen van de huidige rij van spijt betuigingen van valse regeringen.

De praktijk van de overheid op jullie wereld moet de onvervreemdbare rechten van iedere soevereine burger volledig omarmen. Deze rechten vormen het fundament van de galactische samenleving, en in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring roepen de Geascendeerde Meesters op om deze grondbeginselen aan te nemen en te vragen om een regering die in staat is om deze principes te honoreren. Saint Germaine had sterk de intentie om Amerika een baken te laten zijn en een toonbeeld voor deze beginselen, en het is een schande dat het de slavernij praktijken was toegestaan om te blijven doorgaan om zodoende de goedkeuring van de zuidelijke staten te winnen. Ondanks dit blijft het document een sterke verklaring ten gunste van de persoonlijke soevereiniteit en de rol van de overheid bij de instandhouding ervan. Net in het begin van de 18e eeuw kon men zien hoe dit nieuwe concept van bestuur werkte, maar er waren toch nog extra nuanceringen nodig om het werkelijk doeltreffend te maken.

Wat buiten het mentale bereik bleef van hen die liefhebberden in de theorieën en in de praktijk van bestuur, was het idee hoe het probleem op te lossen van het creëren van een krachtig instituut dat, met voldoende zelfcensuur en motivatie, haar burgers kon verdedigen tegen alle aanvallen op hun natuurlijke rechten. Het oorspronkelijke concept was een republiek. Dat kon gewoon een vrije confederatie zijn of, als alternatief, een confederatie welke een centraal instituut zou omvatten dat begiftigd zou zijn met een zekere macht die het in staat zouden stellen om te bemiddelen binnen een vrije confederatie van soevereine staten. Elke staat moest op zijn beurt de verdediger zijn van de rechten van elk van zijn burgers. De belangrijkste vraag was vervolgens hoe dit wettelijk en juridisch moest worden vastgelegd, en deze vraag is nog steeds niet afdoende beantwoord. De stijging in het bewustzijn heeft onlangs deze onopgeloste kwestie sterk vereenvoudigd, omdat eeuwenoude schendingen van rechten onacceptabel worden voor een ontwakende mensheid.

Wat nu nog aan deze mix is toegevoegd is de belofte van overvloed. In de samenleving kan Universele welvaart overal de macht herverdelen, en dat wijst op de noodzaak om iedereen te onderwijzen in de waarheden die hen omringen. Het gebrekkige publieke onderwijssysteem en de schaamteloze manipulatie van de massamedia hebben in de bevolking een verlangen gewekt naar toegang tot nieuwe en waarheidsgetrouwe informatie, die nodig is om te kunnen beginnen met het oplossen van het grote aantal dringende, wereldwijde bedreigingen. Wij zijn vast van plan om deze behoefte te ondersteunen door jullie op de hoogte te stellen van de feiten over jullie zelf en over onze samenleving. Als jullie groeien naar volledig bewustzijn komt het belangrijke concept van de persoonlijke soevereiniteit voorop te staan. Dan, in een sfeer van open discussie, kunnen jullie beslissen hoe jullie het beste je mondiale samenleving op zijn schitterende toekomst gaan richten.

Vandaag zijn we ingegaan op de vooruitgang die op een aantal fronten geboekt wordt. We vestigden jullie aandacht op enkele primaire vragen die, naar we hopen, je nu nog sluimerende gevoel van soevereiniteit zullen stimuleren. De tijd nadert voor jullie samenleving om verder te gaan, voorbij jullie huidige context, en om het prototype te worden voor de nieuwe galactische samenleving. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja! ( Siriaans voor Wees Een en Wees in Vreugde!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Arie


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.