Home > > Sheldan Nidle - 27 juni 2017

Sheldan Nidle - 27 juni 2017

11 Ben, 16 Kayab, 13 Caban

Selamat Balik! Ondanks de immense dagelijkse noodzaak van het tellen van de aanstaande distributiefondsen heeft zich een verbazingwekkende mate van vooruitgang aangediend. Terwijl dit alles vordert is het evident dat het huidige bankensysteem met haar beperkingen een vertraging veroorzaakt en dat is de reden waarom het duidelijk is dat er een nieuw bankensysteem moet komen. Ook al staan we op de drempel naar een meer wijdverspreide welvaart, toch is het ongelukkig dat we vastzitten in een zeer onhandige en inadequate realiteit van een ouder en meer beperkend bankensysteem. Maar toch zullen de passende en bijbehorende realiteiten van het nieuwe bankensysteem gaan gebeuren!

Dit proces mag dan vertraging hebben opgelopen, het zal niet worden tegengehouden. Totdat alle valuta door de nieuwe gelden volledig zijn gedekt, vraagt het proces erom dat geen van deze valuta wordt vrijgegeven. Wanneer dit proces is afgerond zal een nieuw en adequater bankensysteem ontstaan. Op dat moment kunnen jullie een wisselwerking hebben met een werkelijkheid die volledig in staat zal zijn om aan iedere behoefte die jullie hebben, tegemoet te komen. Blijf tot die tijd je geduld bewaren en sta klaar om dat in te zetten wat jullie dan zullen ontvangen. Het beste zal echt nog komen! Dit proces mag dan lang duren en traag gaan, maar het wordt op een vooruitstrevende manier voltooid!

Wat dit alles werkelijk inhoudt, is dat degenen die de leiding hebben over de verschillende leveringsniveaus nog steeds worden gedwarsboomd door de immensiteit en complexiteit van hun huidige taken. Naar onze mening dienen de oude realiteiten alleen maar te worden ontbonden en zij die het vermogen bezitten om dit klaar te spelen moeten de ruimte krijgen om snel datgene te kunnen doen wat nodig is. Onze belangrijkste reden om dit op een positieve manier door te drukken is in werkelijkheid tweeledig. Onze eerste voorstel is om alle beschikbare personeel over te brengen naar de uit te voeren taken. Ons tweede voorstel is om hen die zijn voorbestemd om te worden gearresteerd onmiddellijk op te sluiten en om meteen de NESARA-Republiek tot stand te brengen!

Deze voorstellen zijn eenvoudig en kunnen het onze bondgenoten op een gemakkelijke manier mogelijk maken om deze klus te klaren. Daarbij kunnen deze handelingen ervoor zorgen dat dit huidige, illegale systeem door eigen falen snel ineenstort en dat nieuw bestuur het mogelijk maakt een mondiale welvaart voort te brengen en iedereen de hulp ontvangt om zijn/haar hoogste doelen te bereiken. Dit is tenslotte de beoogde bestemming die zich binnenkort met rasse schreden gaat aandienen. We vragen alle betrokken partijen hierin enkel om voort te maken! Laat Gaia’s gehele mensheid het succes oogsten dat zij zo goddelijk verdient! Als mensheid verdienen jullie inderdaad méér, véél meer dan jullie nu krijgen. Hosanna! Hosanna!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag komen we in de wetenschap dat er een manier zal worden gevonden waarop deze fondsen opnieuw richting hun vaststaande bestemming bewegen. We beseffen terdege hoe uniek dit verbazingwekkende proces is. We danken en zegenen eenieder. We zijn dankbaar dat een manier werd ontdekt die het mogelijk heeft gemaakt dat dit uitgebreide aantal fondsen kon worden voorbereid om aan de juiste personen te worden geleverd. Wanneer deze goddelijke daad is afgerond, is er inderdaad veel reden tot gejuich. Laat dit alles uitkomen! Halleluja! Halleluja!

We bezitten de middelen om de problemen van deze huidige realiteit op te kunnen lossen. Laat ons onze positieve toekomstvisies bundelen om deze wonderbaarlijke serie gebeurtenissen tot een goed einde te brengen. Door dit te doen kunnen we een energie creëren die alles in staat zal stellen haar beloofde realiteit te bereiken! Door aan deze schitterende toekomstvisie vast te houden, ondersteunen we hen die nu de voorbereidingen treffen om de doelen te bereiken die nodig zijn om ons naar de rand van levering te brengen! Wij Meesters zijn trots op wat jullie energieën tot stand brengen. We vragen jullie daarom met ons samen te werken en de middelen te leveren om alles vooruit te blijven laten bewegen.

Het is essentieel om gedurende deze laatste fasen van ons succes niet op te geven. Gebruik je toenemende vaardigheden om jullie lang-beloofde wonderen tot bloei te laten komen en jullie op een goddelijke manier te laten begunstigen met de door de Hemel verstrekte welvaart. Dit proces is echt de crux van deze zaak en het beweegt zich dagelijks verder vooruit naar daar waar jullie het binnenkort voor jullie tot manifestatie zien komen. Aldus hebben jullie een serie innerlijke overtuigingen nodig die niet makkelijk te frustreren zijn. Houd voortdurend aan je toekomstvisie vast en weet dat enige verbazingwekkende gebeurtenissen op het punt staan zich te ontvouwen. Sta, lieve Mensen, daarom altijd klaar om je Hemelse rijkdom te ontvangen!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse verslaggeving over wat er over deze gehele complexe bol bezig is te ontstaan. Zoals gewoonlijk bestaat er het uiterst interessante en ingewikkelde verhaal omtrent hoe dit land zich op een overweldigende welvaart voorbereidt, evenals de gelijktijdige opkomst van het NESARA/GESARA-bestuur. Hierbij inbegrepen is hoe dit land een einde zal maken aan de wereldwijde UFO-doofpot om de komst van haar Spirituele- en Ruimtefamilies te verwelkomen. Weet, lieve mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!