Home > Nederlands > Sheldan Nidle - April 27, 2010

April 27, 2010

7 Eb, 15 Kank'in, 5 Caban

Selamat Jarin! We komen weer met informatie over de gebeurtenissen op jullie wereld. Deze laatste fase van de pogingen van jullie duistere kliek om het onvermijdelijke te voorkomen is afgerond. We zijn bezig met het opstellen van de voorstellen die de eerste overeenkomsten tussen de nieuwe interim-regeringen en dit eerste-contact-team mogelijk maken en selecteren het personeel dat ons het beste kan vertegenwoordigen bij deze eerste vergaderingen. We gebruiken de kennis die we tijdens onze observaties van jullie hebben verkregen om een driestappenplan samen te stellen waardoor deze nieuwe regeringen in staat worden gesteld om onze aanwezigheid officieel te erkennen. Zodra dit achter de rug is zijn we van plan onze eigen aankondigingen te doen zodat jullie rechtstreeks kunnen vernemen wie we zijn en waarom we hier zijn. Het eerste contact kan dan verder normaal verlopen. We willen jullie een serie technologieën aanreiken die gemakkelijk aan te sluiten zijn op de apparaten die bekend gemaakt worden door de interim-regeringen. Onder de bepalingen van een uitwisselingscontract hebben de leiders van de ‘zwarte projecten’ van jullie geheime regering (in het verleden) een aantal apparaten ontvangen van de leden van de vroegere Anchara Alliantie.

Deze technologieën kunnen een snelle verandering teweegbrengen in de manier waarop jullie wetenschappen en hun verouderde kaders de werking van jullie werkelijkheid zien. In feite werd jullie wereld sterk beperkt door hun uitspraken van wat mogelijk is en wat niet, en deze verouderde grenzen moeten uitgebreid worden met bepaalde begrippen zoals donkere energie en donkere materie, evenals ruimere opvattingen ten aanzien van ‘fysisch/stoffelijk’ en ‘spiritueel’. Wanneer je deze nieuwe concepten begint te integreren in je wereldbeeld, kun je je amuseren met ideeën die voorheen fantastisch leken. Onze technologie kan dan zinvol voor je worden. We leven in een heel andere wereld dan die van jullie en we zouden jullie heel graag iets van onze werkelijkheid laten beleven. Hierdoor zou je van beide werelden kunnen genieten en merken hoe gemakkelijk het is om je aan te passen en alles te verwelkomen wat wij in de aanbieding hebben. Onze technologie kan de eerste hulpbrug tussen ons vormen en de tweede zal je groeiend bewustzijn zijn. Bewustzijn is de basis aangezien onze instrumenten berusten op telepathie en telekinese en op de onderlinge wisselwerking tussen onze instrumenten en ons.

Vanuit ons perspectief is er geen echte scheiding tussen onze technologie en ons. Of het apparaat een schip is, een transportmiddel, of een replicator, het zijn allemaal levende entiteiten die hun bewust potentieel met die van ons verenigen om iets te creëren. Dit iets kan een reis zijn door het universum, de uitvinding van een speciaal hulpmiddel om het leven gemakkelijker te maken, of een diner! Het punt is verder te gaan dan je huidige opvatting dat er levende en niet-levende staten/toestanden zijn. Jullie planeet en jullie Zon zijn levend! Wanneer jullie vooruitgang boeken in de wetenschap der nanotechnologie, nanobiologie en kunstmatige intelligentie, zullen er nieuwe definities van bewustzijn verschijnen. Wat wij doen is deze concepten snel op te starten om hun potentieel te tonen. Het gebruik van een technologie zoals die van ons berust op jullie vooralsnog onbenutte geest/bewustzijn link en ons doel is dit nieuwe latente vermogen in jullie tot ontwikkeling te brengen, want het vormt een van de opstapstenen op jullie weg naar het volledige bewustzijn. Dan … als jullie je technologieën combineren met de onze, gebeurt er iets wonderbaarlijks.

Het oefenen hoe onze apparaten werken heeft het effect van het versterken van jullie levenskrachtveld. Veel apparaten die ‘verkregen’ en terugontwikkeld zijn door jullie geheime regering hebben hetzelfde effect. Zodra jullie hieraan gewend zijn, zullen jullie je bewust worden dat jullie een enorme hoeveelheid verborgen talenten bezitten waarnaar we hebben verwezen. Deze talenten zijn restanten van jullie vroeger volledig bewust zelf, en wanneer jullie eenmaal een voet op dit pad zetten kunnen jullie niet langer ontkennen dat jullie veel grotere wezens zijn dan jullie nu geloven. Tot nu toe wilden we jullie deze technologieën niet openlijk onthullen, want om dit ethisch verantwoord te doen zou er een vredelievende en samenwerkende omgeving nodig zijn, willen jullie er de profijten van plukken. Dit is dan ook de reden waarom wij wachten tot jullie nieuwe regeringen jullie samenlevingen buiten oorlog en agressie hebben gebracht. Wanneer eenmaal de samenwerking een feit is, kunnen wij een hele reeks technologieën binnenbrengen die de parameters zullen definiëren van een nieuwe spirituele/geestelijke wetenschap voor jullie.

Het creëren van deze nieuwe wetenschap maakt het voor jullie mogelijk jullie werkelijkheid in een nieuw licht te zien. Spirituele of geesteswetenschap brengt jullie in een wereld die de verschillen die jullie omringen achterlaat. Jullie kijken vernieuwd naar het bewustzijnsconcept en jullie zoektocht naar waarheid krijgt een diepere betekenis. De plotselinge uitbreiding van jullie perceptie brengt je dichter bij jezelf en je begint het belang te begrijpen van je eenheid met de hele Schepping en het belang van persoonlijke soevereiniteit. Je kunt ook gaan inzien waarom het eerste contact een dergelijke centrale rol speelt in jullie terugreis naar het volle bewustzijn. Wij zijn hier om jullie wegwijs te maken in de verbijsterende mogelijkheden en jullie te assisteren om je doel te bereiken. Daarom is het eerste contact een katalysator waardoor jullie je volledig potentieel kunnen herwinnen en jullie mondiale samenleving in een staat van gezondheid kunnen krijgen. Van daaruit kan jullie wereld soepel overgaan naar een volledig functionerende galactische samenleving.

De galactische samenleving is een perfect werkende omgeving voor volledig bewuste individuen. Het voorziet in een ondersteunende structuur die jullie helpt bij het verwezenlijken van wie jullie zijn en bij het volledig ontwikkelen van jullie talenten; het bevordert creatieve oplossingen voor de uitdagingen van de samenleving en motiveert haar leden om doorbraken te verwezenlijken in het bereiken van hun levensdoel. Het steunt zinvolle interactie met jullie planetaire toezichthouderschap en met jullie innerlijke spirituele plichten. Deze samenlevingsvorm brengt ons grote persoonlijke, creatieve voldoening, terwijl het gelijktijdig voorziet in de erkenning en goedkeuring die een hartverwarmend gevoel van groepseenheid creëert. De galactische samenleving huldigt dagelijks onze individualiteit alsook onze plichten en verantwoordelijkheden voor de stoffelijke en spirituele of geesteswereld en voor elkaar. In dit vreugdevolle web van gemeenschappelijkheid vinden we onze ware identiteiten en onze unieke paden naar verlichting.

Het ontvouwen van de waarheden van elk leven is de bestaansreden van de galactische samenleving. Hier vinden we een vrede die de creativiteit stimuleert en een levendig welzijn bevordert, en jullie worden omringd door een ware hoorn des overvloeds van interne en externe steun. We genieten van onze rituelen en de zinvolle tijdsbesteding met onze spirituele en fysieke counselors. Wij leven lange, nuttige levens van duizend jaren of meer en aan het eind vertrekken we als Licht in een speciale ceremonie met onze spirituele counselors. Voordat wij vertrekken zien we onze levens vele malen terug om te begrijpen op welke wijze het verbonden is met al onze andere levens. Dit laat zien of we vaker terug zullen komen en zo ja … waar en wanneer. Na een doorgangsceremonie gaan we naar Lichtplekken om een andere serie verantwoordelijkheden naar de Schepper en onszelf te aanvaarden en dit maakt ons gereed voor de komende levens. Voor ons is de kindertijd heilig.

Wij brengen onze kinderen is een cocon van ondersteuning dat hen voedt en verzorgt en hun talenten en uniekheid naar voren haalt. Wij onderschrijven zeer de kracht van Liefde en aanmoediging, en onze kinderen worden omringd door degenen die de kracht van opvoeding en koestering begrijpen. Ze worden gebaad in een eindeloze oceaan van kennis en wijsheid waarin ze aangemoedigd worden om op eigen kracht te varen, een ieder volgens de eigen innerlijke koers. Alle talenten zijn goedgekeurd en worden geëerd door de ‘podlet’ (familiegroep) bij wie ze wonen, en alle leden zijn de facto verwanten van elk kind die graag met hen werken wanneer ze nodig zijn. Dus, elk kind groeit op met een gezonde drive om zijn eigen individualiteit uit te drukken en zijn gemeenschap en de Schepper te dienen. We zijn trots en toch bescheiden om de goddelijke dienstverlening uit te roepen als onze grootste vreugde!

Vandaag hebben we heel summier enkele aspecten van de wonderbaarlijke aard van de galactische samenleving beschreven. Wij komen bij jullie in goddelijke dienst, zowel als mentoren, als jullie liefdevolle ruimtefamilie. De Hemel en jullie gratievolle spirituele familie verenigen zich hierin, en we kijken met groot enthousiasme uit naar de viering van onze hereniging. Besef, beste verwanten, in je hart der harten, dat de eindeloze rijkdom en eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.