Home > Nederlands > Sheldan Nidle - May 4, 2010

May 4, 2010

1 Cauac, 2 Moan, 5 Caban

Gegroet! We komen bij jullie met meer informatie. De oude werkelijkheidsstructuren van jullie wereld verbrokkelen en omdat deze structuren het fundament van jullie wereld vormen bedreigt hun vernietiging iedereen die jullie hebben vertrouwd en geloofd in jullie wereld. Dit proces zie je om je heen gebeuren en toont wat er staat te gebeuren. Onze aardse bondgenoten bevinden zich in de laatste fase van een eindspel dat al veel te lang heeft geduurd. Het duister gebruikt alle mogelijke trucs om zijn misdadige creaties in stand te houden. We volgen nauwlettend wat deze duistere manipulators van plan zijn te doen en hoewel hun magie snel minder wordt, weigeren ze op te geven. Wij blijven hun marionettenregeringen bezoeken om enig realiteitszin in de hoofden van deze arrogante leiders te brengen. Intussen vordert het desintegratieproces met grote snelheid en bereikt het punt waarop een terugweg onmogelijk is. Alle negatieve financiële plannen van de laatste paar decennia bewijzen dat deze naar de ondergang van het duister leiden nu het tevergeefs probeert deze ondeugdelijke structuren in stand te houden. Een fundamentele verandering in jullie werkelijkheid is nu echt onvermijdelijk.

Terwijl dit alles zichzelf uitwerkt, houdt Moeder Aarde zich aan haar tijdschema. Ze verlangt ernaar dat jullie volledig bewust worden waardoor zij haar eigen uitgebreide transformatie kan voltooien. Momenteel is haar rijk verdeeld in twee segmenten: buiten, een beperkt bewuste 3-D oppervlaktewereld en binnen, een 5-D volledig bewuste wereld waar al zo lang naar wordt uitgekeken. Het samenvoegen van deze twee werelden is voor haar van het allergrootste belang, en daarom waarschuwt ze de oppervlaktebewoners hiermee rekening te houden en haast te maken met hun transformatie. Zij verlangt naar jullie en heeft jullie nodig voor de terugkeer naar je vijfdimensionale volledig bewuste staat, wat nu gemakkelijk en snel kan worden bereikt. Daarom heeft de bestuursraad van Agartha het aantal van zijn mensen aan het oppervlak van de Aarde verhoogd en deze afgezanten benadrukken deze noodzaak bij iedereen die ze ontmoeten. Ze komen om te observeren en ook om hun familie aan het oppervlak zover te krijgen dat ze het bericht verspreiden dat een geweldige verandering gaat plaatsvinden en dat het fantastisch zal zijn! Jullie ontwaken veroorzaakt een meer actieve houding van de Agarthanen en ze zijn vastbesloten ‘een vuur te ontsteken’ aan het oppervlak die de manipulatie kan wegbranden die verhindert dat een echte stille revolutie kan plaatsvinden.

Netwerken bestaan in jullie samenlevingen die de huidige financiële en politieke stelsels willen vervangen door een meer gemeenschap georiënteerd bankieren en door politieke groepen die ervoor kunnen zorgen dat hun diverse gemeenschappen meer bewust en welvarender worden. Deze netwerken communiceren met anderen, creëren organisaties die gereed zijn om zich bij onze aardse bondgenoten aan te sluiten. Deze groepen beschikken over mensenkrachtvermogens die essentieel zijn voor het transformeren van jullie werkelijkheid. Wanneer de gewone mensen (basis) gaan reageren op degenen die drastische hervormingen willen, vormt zich een beweging wiens macht onbeperkt is. Het is echter heel belangrijk dat deze beweging vreedzaam blijft waardoor ze hun standpunten helder en vastberaden naar voren kunnen brengen. Onze aardse bondgenoten verwelkomen deze ontwikkelingen omdat ze getuigen van de opkomst van een nieuwe mondiale werkelijkheid. Deze ontwikkeling stimuleert de locale gemeenschappen waardoor velen weer hoop en toekomstverwachtingen krijgen wat nodig is voor hun gemeenschappen en voor de wereld. Dit is de energie die de Agarthanen hoop geeft en die ze gebruiken om een nieuwe werkelijkheid te manifesteren.

Moeder Aarde wordt gestimuleerd door wat de Agarthanen doen, en als de duistere greep op jullie wereld blijft afnemen, sturen ook wij ons personeel in deze strijd. Het is van het allergrootste belang dat er in jullie samenlevingen organisaties bestaan die zowel kunnen helpen als nauwkeurig kunnen communiceren wat er gebeurt wanneer eenmaal de belangrijke regeringswisselingen plaatsvinden. Het creëren van verandering is belangrijk, maar het moet wel doel treffen, het moet doeltreffend zijn. Wij volgden de wijze waarop de Anunnaki in alle eeuwen eindeloze catastrofes veroorzaakten, zoals oorlogen, pestilentiën en massahaat, en zagen hoe gemakkelijk dit jullie onderling verdeelde en naar een punt bracht waarop jullie geconditioneerd werden te geloven dat dit de manier was waarop jullie wereld werkte. Maar nu wordt van jullie gevraagd het normaal te vinden dat de Hemel jullie vrede, welvaart en Liefde brengt. Deze geschenken zijn onderdeel van het voorspel op onze massale aankomst op jullie wereld. Daarna kunnen we beginnen we aan het proces om jullie van beperkt naar volledig bewustzijn te transformeren. Deze finale, stimulerende stappen zullen natuurlijk uitgevoerd worden in samenwerking met de mensen van Binnenaarde.

We spreken dus over een bewustzijnsrevolutie. Dit heeft geen relatie met naties en nationalisme, maar het gaat over het beëindigen van barrières die verhinderen dat mensen vrijuit met elkaar kunnen praten en greep krijgen op middelen waardoor het potentieel in jullie wordt vrijgemaakt. Wanneer we naar jullie kijken zien we mensen die dit geweldige innerlijk potentieel gaan (h)erkennen. Daarom is het noodzakelijk dat jullie uitstijgen boven jullie aardgebonden xenofobie (vreemdelingenhaat) en gaan inzien dat jullie een onderdeel zijn van de mensheid die zich uitstrekt over jullie hele galaxy. Zodra je dit doet zul je zien dat de kleine zorgen die je nu overspoelt verdwijnen. Een nieuw zelfbeeld is geboren, die tevens de categorie universele eenheid bevat. Dit eenheidsconcept berust op een volledig intuïtieve bevestiging dat je inderdaad aan het veranderen bent en dat je deel uitmaakt van een groter geheel. Zodra je onze schepen boven in de lucht ziet, besef dan dat we jullie erkennen als onze geliefde broeders en zusters!

Deze beweging naar eenheid is zowel een bewustzijns- als een werkelijkheidsverschuiving. Zoals we vaak herhalen, elk mens leeft in een werkelijkheid die ze, tot op zekere hoogte, helpen creëren. Deze werkelijkheid is flexibel. Het kan zijn algemene basisfrequentie verhogen of verlagen volgens de eisen van zijn bewuste bewoners en deze verschuivingen staan onder controle van de Hemel en het goddelijk plan. In onze 5-D werkelijkheid gelden dezelfde regels. Een van onze rollen hier is een katalysator te zijn voor diepgaande bewustzijnsverandering, en gedurende de millennia hebben we dit gedaan op een indirecte wijze. Nu wordt er van ons verlangd dat we overstappen naar een directe manier. Het eerste contact wordt gepromoot door een aantal mensen in de hogere echelons van regeringen en wij verkeren in een positie om jullie te helpen bij het creëren van de fundering voor een nieuwe werkelijkheid. Deze nieuwe werkelijkheid staat voor de deur en gebeurtenissen die zich beginnen te manifesteren zullen snel de wereld veranderen zoals jullie die kennen.

Moeder Aarde is druk bezig met het verhogen van haar frequenties tot het punt waarop deze transformatie kan plaatsvinden. De verschillende tektonische platen die haar oppervlaktewereld vormen bewegen zich voortdurend naar een ‘vergrendelde positie’. Dit veroorzaakte vele 7+ aardschokken in de laatste vijf jaar, en deze zwaardere schokken zullen toenemen. Het vulkanisme is ook aan het toenemen en de recente Eyjafjallajokull – uitbarsting in IJsland is slechts een onderdeel van een keten van gebeurtenissen die plaatsvinden in de landen rond de Middellandse Zee, de Pacific en de Indische Oceaan. Deze, meestal, zeebevingen veranderen de omgeving. Moeder Aarde is vastbesloten jullie te bewijzen dat deze werkelijkheid moet veranderen naar een veel betere realiteit. Deze nieuwe wereld is gebaseerd op het feit dat jullie allen terugkeren naar volledig bewuste Lichtwezens!

Zoals jullie planeet verandert, zo veranderen jullie ook. Velen van jullie voelen nu de pijnen die geassocieerd worden met de chakra’s van jullie nieuwe hart, thymus (zwezerik), diafragma (middenrif) en hoofd. Deze veranderingen veroorzaken rugpijn wanneer talrijke nieuwe zenuwnetwerken geactiveerd worden. In de meeste gevallen zijn deze veranderingen eenvoudig reactiveringen van delen van jullie die slapend werden toen jullie overgingen naar een beperkt bewustzijn. Wat je kunt doen is een beroep doen op je visualiserend vermogen om de druk en pijn te verminderen die zo nu en dan je lichaam kwelt. Deze aandoeningen kunnen de vorm aannemen van hoofdpijn, geheugenverlies, lusteloosheid en slapeloosheid. Gebruik je innerlijk potentieel en alle zelfgenezende therapieën die je kunt vinden en houd met een blij gemoed in gedachten het wonderbaarlijke doel achter dit alles!

Vandaag bespraken we hoe de Aarde beweegt naar een oplossing van de vreemde tegenstelling in haar dimensionale constructie (3-D en 5-D van de buiten- en binnenwereld) en hoe netwerken jullie samenleving organisch vormen om de grote veranderingen te steunen die komende zijn. Besef, beste mensen, in je hart der harten, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.