Home > > Sheldan Nidle - March 27, 2012

27 Maart, 2012

6 Eb, 5 Mac, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! De tijd voor de grote bewustzijnsverschuiving nadert snel. Jullie duistere kabbalisten worden geconfronteerd met een dilemma welke ze met de dag moeilijker kunnen hanteren, en wij zijn gereed om als goddelijke uitvoerders te operen ten behoeve van de heilige geheime genootschappen die door de A.M. (Ascended Masters) zijn aangesteld. Kortom, een immense transformatie van jullie werkelijkheid is startklaar. Een aantal monetaire sleutelprogramma’s worden voorbereid voor een wereldwijde distributie, en relevante onderdelen van onze verschillende eerste-contact-teams zijn op hun plek om de eerste aanzet van overvloed voor jullie wereld te beschermen. Dit project betekent de aftrap van een groot aantal activiteiten die jullie werkelijkheid op het spoor zet naar het Licht! De A.M. zetten het nieuwe financiële systeem zo snel mogelijk in werking, en nu al worden de Oosterse landen voorbereid om dit nieuwe systeem te accepteren dat een eind zal maken aan de langdurige overheersing van het Westen, waardoor ze de echte fiscale gelijkheid gaan beleven. Gelijktijdig wordt de overbrugging gecreëerd, die nodig is voor de nieuwe regeringen, door de talrijke heilige genootschappen die eeuwen geleden in Europa gesticht werden.

Deze Europese heilige genootschappen concentreren zich op de beste manier om de door het duister gecontroleerde regeringen te verwijderen, die jullie wereld gedestabiliseerd hielden door, al sinds het splitsen van het atoom in de veertiger jaren van de vorige eeuw, te dreigen met een nucleaire oorlog. Bovendien hebben diezelfde regeringen vele landen op jullie wereld veroverd en bezet om de angst en de grove manipulatie te bestendigen die een lange periode door de Anunnaki en hun aardse volgelingen gebruikt werden. De enorme arrogantie van deze duistere strategie, die zich gedurende de laatste decennium tot een tunnelvisie ontwikkelde, opende voor de heilige genootschappen een manier om een nieuwe en wonderbaarlijke werkelijkheid voor jullie te onthullen. Dit moment in jullie geschiedenis valt ook samen met de hemelse decreten voor jullie wereld. Deze heilige edicten nodigde ons uit om hier te komen teneinde zorgvuldig toezicht te houden op een unieke serie transformaties. Dit is dan ook de reden dat wij in enorme aantallen boven jullie hangen om te zorgen dat de decreten worden uitgevoerd, met als gevolg dat het duister niet langer deze wereld controleert en dat de aardse bevolking, die toegewijd is aan het Licht, het geprofeteerde succespunt heeft bereikt.

Het werk van het Licht heeft jullie gebracht naar het moment waarop een grote voorspoed jullie samenlevingen overstroomt. Dit succes kondigt een serie gouvernementele veranderingen aan waardoor, onder andere, de juridische basis wordt gelegd van jullie vrijheid en individuele soevereiniteit, vergezeld van een officiële proclamatie hiervan. Het is een historisch moment. Voor de eerste keer, sinds jullie werd toegestaan het beperkte bewustzijn te beleven, moeten jullie door jullie vroegere ‘meesters’ als waardevolle wezens worden erkend. In één klap worden jullie elkaars gelijken en zijn jullie in staat rechtvaardigheid te hanteren en een passende straf te bedenken voor hun misdaden jegens jullie en je voorouders. Het is de tijd dat de huidige werkelijkheid instort en wordt getransformeerd naar wereld die jullie terugbrengt naar de drempel van het volle bewustzijn. Onze verantwoordelijkheid is jullie door die poort naar jullie uiteindelijke transformatie te voeren, waardoor jullie opnieuw jullie plaats kunnen innemen te midden van jullie vele spirituele en ruimtefamilies. Dit zal een moment zijn van een langverwacht feest voor ons allen!

In afwachting van de terugkeer van jullie planeet en jullie naar het Licht en naar het volle bewustzijn, verhogen we het aantal waarnemingen van onze vloot in jullie luchten; ze maken zich meer zichtbaar voor jullie door zich te onthullen bij daglicht en door dramatischer in jullie nachtelijke luchten te verschijnen. Onze boodschap is dan ook … jullie zijn niet alleen! Vervolgens versnelt Moeder Aarde haar transformatie naar een verenigd, 5-D werkelijkheid. In de ogen van jullie geologen en atmosferische wetenschappers lijken de laatste geologische indices te wijzen op de mogelijkheid van een wereldwijde catastrofe, maar dit is niet het geval. Moeder Aarde verandert inderdaad drastisch haar weerspatronen door haar straalstromen te wijzigen die het mondiale klimaat creëren; ook veranderen de ongebruikelijke opwarming en afkoeling de aard van de Transportband die het water van jullie oceanen mengt, en ook dit beïnvloedt jullie weerspatronen. Dit alles is echter een positief proces dat uiteindelijk de wateren en atmosfeer van het oppervlak samen zal brengen met die van Binnenaarde.

Gezegend! Wij zijn de A.M.! Wij komen vandaag met een update van wat er momenteel op jullie wereld gebeurt. Momenteel verstrijken de laatste dagen van het ultimatum dat de duistere kliek en zijn hardnekkige aanhangers dwingt hun openbare en ministeriële kantoren te verlaten. Deze komende officiële ‘ontslagen’ zullen de start signaleren van het proces van overdracht van de macht van de duistere kabbalisten aan de vertegenwoordigers van het Licht. Dit proces loopt ook parallel met een enorme geldoverdracht in jullie wereld. Gedurende deze tijd zullen veel banken, die bestuurd werden door de kabbalisten, overgedragen worden aan vertegenwoordigers van het Licht. Verantwoordelijk voor deze complexe transacties zijn diverse elementen van onze geheime heilige genootschappen. In feite zal er een nieuw financieel systeem oprijzen uit deze eigendomsoverdracht van banken en het zal gebaseerd zijn op goudgedekte valuta’s. Wanneer deze procedures voltooid zijn, zullen de nieuwe regeringen beginnen met hun uitzendingen.

Het nieuwe bestuur in veel landen zal worden beveiligd door de macht van het Licht, de Agarthanen en door het eerste-contact-team. Wij zetten ons in om te verzekeren dat de heilige edicten van de Hemel op Aarde worden gemanifesteerd. Dit alles wordt gedaan om jullie te bevrijden en om jullie door de volgende fasen te brengen van je pad naar het volledige bewustzijn. Wij volgen alles wat komen gaat, want deze enorme overgang is ontworpen om snel plaats te vinden en heilzaam te zijn voor al het leven. Eeuwenlang hebben we in onze heilige gemeenschap gesproken hoe we het beste deze nieuwe werkelijkheid kunnen creëren. Vooral willen we graag deze dingen presenteren op een manier die voor jullie begrijpelijk en acceptabel is, en dat echt het hoger welzijn dient. Het goddelijke doel van onze onderneming is jullie de kans te geven om vrij en soeverein te zijn. Veel kennis moet jullie bijgebracht worden tijdens de komende maanden om jullie gerust te stellen en jullie heilig vertrouwen te bewaren.

Communicatie blijft de sleutel voor alles wat wij doen, en dus hebben we er alles aan gedaan om jullie geïnformeerd te houden. Wij hebben de Galactische Federatie gevraagd zichzelf volledig bij jullie bekend te maken nadat de onthulling is aangekondigd, en we hebben de Agarthanen gevraagd hetzelfde te doen. Ieder van jullie dient volledig op de hoogte te zijn van wat er gebeurt en waarom, en waar het allemaal toe leidt. Voor ons is het even belangrijk om van jullie feedback te krijgen over al die gebeurtenissen die jullie samenlevingen raken. Wij, A.M., zullen bij jullie verschijnen, helen en zegenen zelfs voor de massalandingen. Wij vragen oprecht naar jullie gevoelens over deze zaken als de tijd is gekomen om jullie reactie op de Hemel te veranderen. Jullie zijn allen een heilige fysieke engel. Jullie moeten leren over jullie goddelijke afkomst en de heilige Orden waartoe jullie behoren. Denk na over deze zaken, nu de Hemel krachtig terugkeert naar jullie wereld!

Vandaag brachten we een andere boodschap. Wij blijven hiermee doorgaan om jullie zo goed mogelijk geïnformeerd te houden over de dagelijkse gebeurtenissen vanuit ons perspectief. Wij vragen jullie deze informatie te gebruiken om anderen, evenals jezelf te helpen, en om beter te begrijpen wat nu op jullie wereld staat te gebeuren. Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie bestemd zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!
 
Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Share |


Thrive