Home > > Sheldan Nidle - April 3, 2012

April 3, 2012

12 Cauac, 13 Mac, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! Jullie wereld blijft zijn overgang naar een nieuwe werkelijkheid vervolgen. De planeet is bijna 2 graden verschoven naar de ecliptica als gevolg van de toenemende energie die uit de galactische kern via jullie zon arriveert. Deze energie veroorzaakt een toenemende druk op de planetaire rasters, die zich ook blijven verschuiven. Dezelfde galactische energieën uit de kern creëren de condities op de andere waterplaneten, die ze dichter bij het heilige verschuivingspunt van het zonnestelsel brengen. Dit gebeurt wanneer jullie zonnestelsel zich aanpast aan de rest van jullie galaxy, waardoor dit sterrenstelsel zijn basale spiraalvorm fundamenteel verandert, zodat het mogelijk wordt dat de realiteitsrasters van onze galaxy zich ritmisch verbinden met de ongeveer 350.000 galaxies die deze sector van het fysieke universum vormen. Wij werden door de Hemel geïnstrueerd om ons participatieniveau met de galactische Elohims uit te breiden om ervoor te zorgen dat deze aanpassingen plaatsvinden conform de opdracht van de Schepper en de heilige Serafijnen van AEON. Dit project valt samen met de goddelijke interventie die nu op jullie wereld gebeurt.

Deze goddelijke interventie nadert een magisch punt! Momenteel volgen we de laatste stappen waarin de realiteit van jullie wereld getransformeerd wordt van duister naar Licht. De Hemelse vertegenwoordigers die nauw samenwerken met een aantal geheime heilige genootschappen en veel van jullie A.M., staan klaar om het startsein te geven voor een grote overvloed. Deze universele rijkdom zet grote veranderingen in gang wat betreft de manier waarop jullie mondiale financiële en politieke systemen opereren. Het zal werkelijk een jaar zijn dat gekenmerkt wordt door een ongekende en unieke verandering! Het belangrijkste aspect voor ons is, natuurlijk, een volledige publieke bekendmaking door verschillende belangrijke regeringen van onze hulpvaardige aanwezigheid en van onze missie hier. Wij staan klaar om verder te gaan met de vele activiteiten op onze agenda, die eindigt met de actie om jullie terug te brengen naar jullie natuurlijke staat van het volledige bewustzijn. Op dit moment worden bepaalde noodzakelijke acties uitgevoerd door daartoe aangewezen onderdelen van aardse militaire en bijbehorende politiegroepen. Zij voeren de laatste fasen uit van een massaal wereldwijd arrestatieproces dat jullie wereld voorgoed zal veranderen. Deze arrestaties zijn de voorbode van een nieuw bestuur en nieuwe welvaart voor allen!

Deze eerste stoot veranderingen zullen leiden tot een reeks van steeds spannender gebeurtenissen. Wij werken nauw samen met de Agarthanen om voor jullie een optimale route op te zetten naar een galactische samenleving, beginnend met vele geheime technologieën die door jullie nieuwe regeringen bij jullie zullen worden geïntroduceerd. Diezelfde regeringen zullen jullie van schulden bevrijden en jullie nieuwe overvloed brengen. Dan zal het tijd worden om wereldwijd geconfronteerd te worden met de echte realiteit van klimaatverandering, en dit zal noodzakelijkerwijs jullie benadering van jullie kostbare en levende planeet totaal veranderen. De voortdurende, massale vernietiging van jullie thuiswereld moet gestopt worden. Nieuwe technologieën zullen onmiddellijk beschikbaar komen om jullie planeet te ondersteunen en om een begin te maken met het herstel van een millennialange plundering. Onze rol als mentor is ondermeer onze technologieën toe te voegen aan die van jullie, en jullie te adviseren over manieren om jullie meest dringende behoeften aan te pakken. Dit hebben jullie allemaal al eens eerder gehoord, maar nu is de tijd gekomen om daadwerkelijk te bespreken hoe dit alles uit te voeren.

De Agarthanen zijn zeer goed op de hoogte van alles wat jullie betreft; in feite hebben zij al bijna 13 millennia te midden van jullie geleefd, en daarom is hun wijsheid zeer belangrijk voor ons. De A.M. hebben de heilige taak de vele leugens en insinuaties te herstellen die door het duister in jullie religies en filosofieën zijn aangebracht. De waarheid moet eerlijk verteld worden, maar wel op een manier zodat jullie de subtiliteit kunnen onderscheiden die door de Anunnaki gebruikt is om jullie religieuze werken te vervormen. De A.M. kunnen de verhalen rechtbreien en een basis leggen voor een complete herziening van jullie oude geschiedenis en jullie mythen over de oorsprong van de mensheid. Van groot belang is ook een enorme aanpassing in jullie relatie met het Wezen waarop jullie wonen. Jullie val in beperkt bewustzijn versluierde vele dingen voor jullie, en de terugweg naar het volle bewustzijn kan deze mysteries transformeren in concepten die al snel onderdeel worden van jullie alledaagse kennis van deze wereld en van het stoffelijke zelf. Alles begint met de algemene publieke bekendmaking, de onthulling dus.

Namaste! Wij zijn jullie A.M! Deze week hebben we onze vele medewerkers geassisteerd bij het voorbereiden van verschillende speciale projecten op onmiddellijke actie. Wij hebben op elke manier voldaan aan de heilige decreten van de Hemel, en nu is geaccepteerd dat jullie werkelijkheid volledig voorbereid is op de overgang. Deze verschuiving zal beginnen met een serie arrestaties en ‘ontslagen’ van belangrijke figuren die het duister dienen in overheid, financiering en het internationale bankwezen. Deze acties leiden meteen naar twee andere – het vrijgeven van jullie welvaartsfondsen door daartoe aangewezen personeel, gelijktijdig met de overdracht van de politieke macht in verschillende belangrijke wereldregeringen naar nieuwe interim-regeringen. Deze twee acties leiden naar een derde – de reeks officiële aankondigingen die een uitleg geven over het nieuwe bankstelsel en het financiële systeem, de volledige kwijtschelding van schulden en het herstel van jullie soevereine rechten.

Deze acties zullen het signaal zijn dat de onthulling/bekendmaking het volgende is en voor de deur staat. Met betrekking tot dit laatste punt … een andere belangrijke overweging waarmee rekening gehouden moet worden is – onze dierbare gezegende wereld eist een urgent einde van de oorlog, nu er de bedreiging bestaat dat haar gezondheid in gevaar wordt gebracht. Wij hebben onze Agarthaanse en galactische families gevraagd om samen met ons Gaia gezond te maken, maar deze actie dwingt ons tot een grote directe openlijke interventie van onze kant. Gelukkig moet deze zichtbare actie goedgekeurd worden door de nieuwe overgangsregeringen, en dus is de noodzaak van publieke bekendmaking naar voren geschoven op de agenda, een kwestie die in de tweede week dat de overgangsregeringen aan de macht zijn behandeld moet worden, en die volledig moet samenvallen met onze eerste aankondigingen. Het bedrog van het duister kan en zal niet langer mogen voortduren. Een nieuw tijdperk is voor de mensheid gearriveerd!

De strekking van dit bericht is jullie te verzekeren dat een groot deel van het werk door onze medewerkers voltooid is om het duister bestuur te vervangen en om een enorm mondiaal welvaartsprogramma te verspreiden. Dit zijn slechts enkele van de activiteiten die gepland werden om jullie naar het volledige bewustzijn te brengen. De komende voorbereidingen zullen onherroepelijk jullie wereld veranderen en zullen een ingang creëren voor de eerste-contact-missie van de Galactische Federatie. Wij en onze Agarthaanse zusters en broeders zullen ons op dat moment bij jullie introduceren. Hoewel de komende gebeurtenissen schokkend voor jullie kunnen zijn, is het in werkelijkheid een begin dat jullie leidt naar de gezegende vreugden van het volledige bewustzijn. Hier zullen jullie allen van de Hemel en ons assisteren bij het ontvouwen van het goddelijk plan van het fysieke universum. Dit zijn inderdaad opwindende tijden waarvan jullie getuige zijn en doorleven!

Vandaag vervolgen we onze bespreking van datgene wat er op jullie wereld gebeurt. Een nieuw gouden tijdperk voor de mensheid breekt aan. De aankondigingen van onthullingen door jullie nieuwe regeringen zullen ons de gelegenheid geven een aantal dingen te doen die vitaal zijn voor het plaatsen van het toneel voor onze massalandingen. Wij wachten in vreugde op de kans om ieder van jullie officieel te ontmoeten. Besef, vrienden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn bestemd! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!
 
Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Share |


Thrive