Home > > Sheldan Nidle - March 20, 2012

March 20, 2012

12 Chiccan, 18 Ceh, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! Vooruitgang wordt geboekt door onze aardse bondgenoten en speciaal door onze vele geheime heilige genootschappen op Aarde. Veel landen in Europa, en vele anderen die sympathiek staan ten opzichte van het nieuwe economisch stelsel, trotseren de status quo. Ondertussen blijft een groep van gewetenloze speculanten en hun medesamenzweerders van de energiebedrijven druk uitoefenen op de mondiale olieprijzen. Om dit massale bedrog tegen te gaan zijn degenen, die klaar staan om de belangrijke duistere regimes omver te werpen, druk bezig om goedkeuring te krijgen voor het gebruik van diverse apparaten die snel jullie afhankelijkheid van ruwe olie en petroleumproducten zullen opheffen. Dit is een van de vele projecten die de basisrichting van jullie mondiale samenlevingen zullen veranderen. Een nieuw financieel systeem met een daarbij behorend nieuw bestuur zullen jullie bevrijden van de dagelijkse lasten van een kunstmatig gecreëerde schaarste. Het is tijd om aan een nieuw tijdperk te beginnen op basis van een echte soevereiniteit en een natuurlijke mondiale overvloed dat gebaseerd is op nulpunt- en zonne-energie. Er is ook nog de kwestie van jullie taken ten aanzien van Moeder Aarde die jullie hulp behoeft. Jullie kostbare planeet moet gereanimeerd en ondersteund worden door jullie allen.

Deze verschillende activiteiten maken deel uit van het plan om het duister uit zijn macht te verwijderen waardoor wij onze eerste-contact-missie met jullie kunnen uitvoeren. Wij verlangen ernaar om deze missie op de juiste goddelijke tijd uit te voeren. Voordat wij kunnen arriveren, moeten jullie allen bewust zijn van de foutieve aard van jullie huidige werkelijkheid en waarom deze dringend behoefte heeft aan een volledige en grondige transformatie! Het goede nieuws is dat deze duistere kliek op zijn laatste benen loopt en dat zijn leden diep bevreesd zijn voor wat er met hen gaat gebeuren. Wij observeren hoe degenen die in het Licht werken moedig bezig zijn om het broodnodige nieuwe economische systeem op zijn plek te krijgen. De overvloed die uit dit systeem moet stromen is slechts de start van een enorm veranderingsagenda. De eerste komende veranderingen kunnen worden gezien als een leuke aanloop naar het eerste contact, wanneer jullie de pracht van de Hemel en een terugkeer naar jullie spirituele wortels zullen ervaren. Zoals wij jullie vaak hebben verteld … ons aandeel is jullie te begeleiden bij jullie terugkeer naar jullie natuurlijke staat van het volle bewustzijn, op welk punt jullie onze medewerkers gaan worden in het ontvouwen van het goddelijk plan in het fysieke universum.

Deze veranderingen zijn bedoeld om de echte aard van jullie werkelijkheid om te zetten in iets heel anders. Het gebeurt zelden dat de Hemel een dergelijke immense verandering in zo’n korte tijd laat plaatsvinden. Normaliter gebeuren dergelijke veranderingen binnen een tijdsduur van eeuwen, niet binnen tien jaar of minder. Deze toestemming is vanwege een goddelijke dispensatie omdat de duistere kabbalisten openlijk de heilige decreten tartten die de transformatie van deze werkelijkheid aansturen. De kliek had zelfs de verbazingwekkende overmoed om de macht van de Hemel te willen verdrijven uit een van Haar speciaal bestuurde fysieke werkelijkheden. Een dergelijke strijd is natuurlijk belachelijk! De Galactische Licht Federatie is hier als een van de fysieke componenten van de Hemel om het goddelijke plan in de fysieke werelden uit te voeren, en hierdoor is jullie vrijheid verzekerd. Ook zijn diverse medestanders op de planeet toegewijd aan het Licht die hun krachten hebben gebundeld om de door de Hemel gesteunde verwijdering van de kliek en zijn arrogante aanhangers aan te sturen. Deze strategie bevindt zich in de laatste fasen en de macht van de kliek verdwijnt snel.

Als de duistere kabbalisten zich voorbereiden om af te treden, volgen we nauwlettend degenen die klaar staan om hen op te volgen. Het is essentieel dat de aangewezen overgangsregeringen een vorm van representatieve bestuur opzetten die jullie huidige en toekomstige ontwikkeling steunen. De welvaartprogramma’s en de vele liefdadigheidsprojecten die deze overgangsregeringen zullen invoeren moeten op elkaar aansluiten en synchroon verlopen. Bovendien eisen deze regeringen nieuwe regels waardoor ieder van jullie de mogelijkheid heeft aan de regering deel te nemen, want dit zijn de eerste primitieve stappen naar jullie galactische samenleving. Deze korte periode zal een tijdelijke fase zijn tussen jullie huidig bestuurlijk moeras en jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Niettemin, deze activiteiten zullen nodig zijn om te anticiperen op de enorme transformaties die voor de deur staan, en moeten meer vertegenwoordigen dan alleen maar een terugkeer naar de welsprekende doelen van jullie voorouders. Het is tijd te erkennen wie jullie worden en wat de grote verantwoordelijkheden zijn die jullie moeten aanvaarden, waardoor jullie een schitterende toekomst zullen creëren voor alle oppervlaktemensen!

Namaste! Wij de A.M.! Wij komen op deze glorieuze dag om jullie te verwelkomen in het nieuwe rijk van het volle bewustzijn dat zich op dit moment aan het materialiseren is. Beneden jullie liggen de heilige landen van Binnenaarde, waar elke stad van de Agarthanen zijn aandeel heeft om ons te assisteren bij het geleidelijk veranderen van de resterende duisternis die jullie oppervlaktesamenlevingen doet schudden. Wij brengen in feite onze medewerkers in positie om de laatste acties te voltooien die de afval zal wegvagen van duizenden jaren van duister wanbeleid. Jullie vrijheid verschijnt met bepaalde verantwoordelijkheden naar Moeder Aarde en naar het magische complex en de diversiteit van de keten van het leven dat totaal verstoord en verspild werd door het duister. Wij zijn hier bij jullie op het hemelse tijdstip verschenen om de vele aspecten te verklaren van de heilige wijsheid die wij in de millennia hebben vergaard, zodat deze kennis jullie kunnen helpen bij het beter begrijpen wat Gaia precies van jullie verwacht.

Jullie komen nu in een korte periode van jullie geschiedenis die jullie bewustzijn zal uitbreiden evenals jullie overall-bewustzijn van de aard en de functie van jullie werkelijkheid. Dit zal fungeren als een oproep om wakker te worden voor je aangeboren wijsheid, die in je sluimerde door de onderdrukking van bijna 13 millennia van beperkt bewustzijn. Deze toestand werd je door de Hemel opgelegd met bepaalde ernstige beperkingen, en in eerste instantie werden deze normen niet serieus genomen door het duister. Daarna, tijdens de laatste acht millennia, werden deze normen totaal genegeerd door de Anunnaki en hun aangestelde volgelingen. Deze overtredingen hebben geleid naar de speciale dispensaties die als eerste resulteerde in onze verschijning (de Ascended Masters) en vervolgens in de eerste-contact-missie van de Galactische Federatie. Met behulp van Agartha als ons aangewezen toevluchtsoord op Aarde, gingen we er dagelijks op uit om jullie te begeleiden en voor te bereiden op de Grote Bewustzijnsverschuiving.

De goddelijke gratie en barmhartigheid van de Hemel hebben ons allen gebracht naar het geprofeteerde punt – het moment dat we terugkeren naar wie we werkelijk zijn. Onze taak op dat punt wordt in toenemende mate een opdracht om jullie binnen je levenscontract terug te brengen naar je volledig potentieel. We hebben in vreugde geaccepteerd wat er verder dient te gebeuren voor ons allen en voor deze schitterende levende entiteit die wij bewonen. Onze Agarthaanse familie staat klaar om hun hereniging met de oppervlaktemensheid op Aarde te vieren, en daarna zullen onze activiteiten zich uitbreiden naar alle waterwerelden in dit zonnestelsel. Deze nieuw gevormde sterrennatie heeft een serie speciale taken om deze galaxy te helpen bij zijn terugkeer naar het Licht en zich te voegen bij een veelheid aan nabije gelegen galaxies om het Licht te verspreiden door de gehele sector van dit fysieke universum. Een prachtige toekomst vormt zich, waar we allen in vreugde en in harmonie zullen deelnemen met allen van de Schepping.

Vandaag vervolgden we onze berichten over de gebeurtenissen op jullie wereld. Een nieuw gevoel van individualiteit verspreidt zich snel in de mensheid. Met behulp van velen uit de Hemel en uit de Galactische Federatie maken jullie je gereed voor de bewustzijnsverschuiving die door de Hemel en door AEON is afgekondigd. Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Share |


Thrive