Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - January 26, 2010

January 26, 2010

7 Imix, 4 Yax, 5 Caban

Selamat Jarin! We keren terug om meer te vertellen over jullie wereld en jullie reis naar het volledige bewustzijn. Op dit moment zijn we, met onze aardse bondgenoten, volledig bezig met het voltooien van de paden die tot een nieuwe werkelijkheid leiden. De huidige problemen betreffen een definitief, ondertekend ontslag voor twee belangrijke regeringen en een overeenkomst over wie verantwoordelijk is voor het toezicht op deze ontslagen. Onze verbindingsteams onderhandelen over deze kwesties. Geldleveranties moeten onmiddellijk uitgevoerd worden nadat deze beide hindernissen op de juiste wijze worden opgelost. Bovendien werken we samen met andere regeringen en onze aardse bondgenoten om een laatste hand te leggen aan het mondiale programma van het kwijtschelden van schulden. De bedoeling hiervan is met een schone financiële lei te beginnen om het nieuwe financiële stelsel direct te kunnen installeren. Dit betekent dat een hele lading nationale valuta’s verzameld moet worden die daarna door de desbetreffende nationale schatkist opnieuw moet worden uitgegeven. De complexe details van elke stap waarmee men rekening moet houden zijn de oorzaak van de vertraging in het realiseren van jullie vele mondiale welvaartprogramma’s.

Nu we druk bezig zijn met het creëren van een meer vreedzame en coöperatieve opzet van jullie wereld, blijft Moeder Aarde doorgaan met het voorbereiden van massale veranderingen die nodig zijn om een functionerend, volledig bewuste planeet te worden. Haar vele tektonische platen moeten op hun plek vastgezet worden en een aanzienlijke hoeveelheid zeebodems moeten verrijzen. Dit is de oorzaak van belangrijke aardbevingen in de Indische, Stille en Atlantische Oceaan en in de afgelopen 10 jaar hebben deze natuurstoornissen de zeebodem doen rijzen in de gebieden rond de verzonken continenten die zich nu op de bodem van deze oceanen bevinden. Dit proces moet zich versnellen en dwingt ons elke betrokken regering te adviseren over de gevaren van het blijven vertragen van de vele regeringswisselingen die zo dringend nodig zijn voor de bevolking op jullie wereld. Het verslechteren van het milieu heeft zowel natuurlijke als menselijke oorzaken die jullie in een hachelijke situatie brengt. De meeste van de multinationals en internationale financiële instituten zitten achter deze onzalige vertragingen.

De huidige grimmige mondiale condities zijn in feite wat deze corporaties willen. Jullie duistere kliek, die via hen opereert, is vastbesloten zijn macht, zijn rijkdom en - het meest van alles - zijn macht over jullie mondiale regeringen te versterken. Het kan zijn duistere projecten financieren en uitvoeren die jullie planeet en haar bevolking bedreigen. Deze projecten zijn verantwoordelijk voor een vloot van exotische ruimteschepen en geavanceerde ruimte- en grondwapens en de geheimhouding die hiermee gepaard gaat versterkt de noodzaak om ons bestaan en de bewustzijnstransformatie die jullie ondergaan te verdoezelen. Een speciale tak van deze kliek is vastbesloten ons te verjagen door elke mogelijkheid om een eerste contact met jullie uit te voeren te bemoeilijken. Het duister bewaakt angstvallig zijn macht over jullie en wenst niemand van zijn boeien te bevrijden. De hebzucht en arrogantie van deze kliek wordt gedemonstreerd door de hooghartige manier waarop het de huidige wereldeconomie opblaast. Jullie zitten in het oog van een geweldige economische storm die met de dag heftiger wordt en binnenkort zal de volgende serie crises jullie vol raken wanneer jullie wereld terugvalt in deze verschrikkelijke maalstroom.

Jullie toonaangevende economen en futuristen begrijpen de noodzaak van een grote verandering in het wereldsysteem. Zelfs, als datgene wat in het geheim wordt voorbereid nog niet op zijn plek is, moet er absoluut iets dergelijks in de plannen van de aardse bondgenoten plaatsvinden. De waarde van de geplande veranderingen ligt niet alleen in hun timing, ze hebben een andere reden voor hun aanwezigheid – deze werkelijkheid verandert in bewustzijn. De oude volkeren van jullie wereld die de luchten bestudeerden en soms geadviseerd werden door dolende Anunnaki, zoals Tahuti (Egyptische god van tijd) of in zijn Griekse vorm als Thoth, wisten dat er een tijd van grote veranderingen naderde, waarin het herpositioneren van de galactische kern zou samenvallen met de tijd waarop de huidige volledige precessiecyclus van bijna 26.000 jaar zou worden voltooid. Deze cyclus begon toen het moedercontinent Lemurië onder de golven verdween en de komende voltooiing van deze cyclus impliceert dat Lemurië en andere verdwenen continenten weer verschijnen.

Het verrijzen van verschillende landmassa’s in jullie oceanen geeft aan dat de reis van jullie planeet door de rijken van duisternis zijn einde bereikt. Of anders gezegd – de tijd van beperkt bewustzijn wordt getransformeerd naar een tijd van vol bewustzijn. Overal op jullie planeet kan deze versnelde beweging naar verandering worden waargenomen – de levende atmosfeer, de heilige landen en de steeds veranderende zeeën transformeren; de grootste vernietiging sinds de Perm periode ongeveer 250 miljoen jaar geleden is goed opgang; de atmosfeer verandert zichtbaar; de diverse ‘transportgordels van de temperatuur’ in jullie oceanen verschuiven. Dit alles maakt jullie wereld extreem kwetsbaar. Moeder Aarde wordt ook enorm beïnvloed door jullie voortdurende materiële, en speciaal elektronische, vervuiling. Het is van het allergrootste belang dat jullie in de gaten krijgen dat jullie technologie gigantisch opgewaard moet worden naar een nieuwe bron van elektriciteit en zelfs naar een ander soort elektriciteit.

Jullie wereld bevindt zich op een onvermijdbaar kruispunt. De manier waarop jullie samenlevingen bestuurd worden is zeer belangrijk. Een andere zorg is de aard van jullie energievoeding en het soort energie dat jullie in je apparaten gebruiken. We vermelden deze kwesties met een reden. Zoals we zo-even vaststelden, Moeder Aarde heeft een zeer kwetsbare staat bereikt, zoals aangegeven door de grote aardbevingen, vulkanische uitbarstingen en de veranderende weerspatronen. Dit impliceert dat een serie grootschalige veranderingen nu ook van jullie kant wordt verlangd, beginnend met hoe jullie worden bestuurd. Regeringen moeten de wil van het volk weerspiegelen en om dit te realiseren moeten de machten-die-zijn verwijderd worden. Dit is wat onze aardse bondgenoten proberen te bereiken. De tijd is gekomen om naar een dynamisch en efficiënt werkmodel - de macht aan burgers - op te schuiven dat verder gaat dan een ad hoc-democratie.

De eerste steen van deze hervorming is een geschikt educatiesysteem voor de massa. Een ander essentieel component is een beschikbaar en betrokken burgerij. Wat we bedoelen met ‘beschikbaar’ zijn individuen die tijd, belangstelling en de bekwaamheid bezitten om geïnformeerde en haalbare oplossingen aan te bieden voor de belangrijke problemen van de dag. Ze moeten voldoende tijd hebben om persoonlijk bij de wetgever een verzoek in te dienen en om een populistische druk uit te oefenen teneinde datgene wat je wilt bereiken gelegaliseerd te zien worden in een wet. Uiteindelijk kan deze bestuurlijke vorm veranderd worden door een volledig bewust politieklichaam in een vorm dat meer aansluit bij een galactische samenleving. Dit alles zien we in de nabije toekomst. Tot die tijd zullen jullie je weer met het bestuur moeten bemoeien om het meer te laten aansluiten op jullie behoeftes. De macht van de duistere kliek moet gebroken worden en zolang dit duurt is de stille revolutie beschikbaar en gereed om zich te manifesteren.

Dus, recapitulerend – jullie duistere machthebbers staan voor de deur van de dood en vele moedige individuen en groepen leggen de laatste hand aan een plan om jullie wereld te transformeren. Intussen probeert de kliek enkele exotische wapens uit hun arsenaal in te zetten en dit volgen we nauwlettend. De Aarde is kwetsbaar en heeft een reeks technologieën nodig met een interdimensionaal bereik om haar te helpen bij haar transitie naar het volledige bewustzijn. Deze technologieën zullen jullie huidige wetenschap op zijn kop zetten; inderdaad, sommige hiervan zijn al in jullie bezit maar ze zijn verborgen door jullie kliek. Bovendien bevindt zich een laat paradigmaverschuiving onder de radar van het duister en staat op het punt samen te vallen met jullie welvaart en … voorkomt dus een geweldige mondiale economische instorting.

Vandaag hebben we opnieuw besproken wat er op jullie wereld en met Moeder Aarde gebeurt. Deze tijd van stijgende chaos is de voorloper van een ongelooflijke wereld van wonderen, met inbegrip van de veranderingen die door onze aardse bondgenoten zijn gepland en door degenen die als een bijproduct van het eerste contact arriveren. Laten we ons verheugen in het weten dat het grootse plan van de Hemel zich rondom ons ontvouwt. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization

(Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge