Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - October 25, 2011

October 25, 2011

8 Etznab, 11 Tzek, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! Het moratorium (tijdelijk uitstel) op de verschillende doelstellingen van de aardse bondgenoten wordt opgeheven. Het was een moeilijke taak om al die figuren te lokaliseren en gevangen te nemen die betrokken waren bij het vertragen van de laatste acties door het duister. Een dergelijke situatie gold ook voor degenen die talrijke belangrijke posten waren toevertrouwd, maar die lang geleden door de duistere elites voor dit soort gelegenheden ingewisseld waren voor anderen die uiteindelijk mollen bleken te zijn. Een aantal recente invallen op een paar minder belangrijke faciliteiten van onze aardse bondgenoten leidde tot de ontdekking dat een groot aantal mensen toegevoegd moest worden aan ons steeds groeiende lijst van arrestanten. De locatie waar deze figuren vastgehouden worden verandert snel in een kleine stad! Wij zijn van plan deze mensen naar speciale bovengrondse faciliteiten over te brengen zodra de regimes van de duistere kliek zijn afgetreden en door de nieuwe regeringen zijn vervangen. Op dat moment zullen we die personen aan de regering overdragen die deelnamen aan de illegale capriolen van het duister, en vervolgens de data aankondigen voor de speciale rechtszittingen. Deze rechtszaken zullen gehouden worden in rechtbanken voor civiele gewoonterechtprocedures, die ernstige schendingen van de grondwet en van de principes van het gewoonterecht zullen behandelen.

Dit spoor zal een vervolg krijgen op internationale basis. Onze aardse bondgenoten hebben samen met onze Agarthaanse familie reeds tienduizenden personen gearresteerd. Deze personen en hun hoger geplaatste collega’s zullen in de regio’s berecht worden, en het zal de verantwoordelijkheid van elke regio zijn hun eigen hoorzittingen te houden en deze figuren te berechten als en wanneer ze voor misdaden veroordeeld zijn. We hebben onlangs een speciale holografische omgeving ingericht om huisvesting te bieden aan degenen die veroordeeld zijn totdat het moment aanbreekt waarop de migratie naar de Lichtkamers voor de metamorfose gaat plaatsvinden. Jullie beperkt bewuste werkelijkheid produceert in wezen twee categorieën mensen – de ‘haves en de have-nots’ (bezitters en bezitlozen) De dispariteit tussen deze groepen creëerde een grote verscheidenheid aan karmische patronen en banden tussen velen van jullie, en de sleutel om dit alles op te lossen is gewoon Liefde en vergeving. Generaties levens werden uitgespeeld in een geweldige inventieve en complexe epos, geschreven door meester-toneelschrijvers – jullie! Maar nu is het tijd om een eind te maken aan deze drama’s.

Voor jullie ligt de verschuiving naar het volle bewustzijn. In deze zijnstoestand kun je gemakkelijk elke seconde van ieder leven terugroepen die je wilt herbeleven. Hierdoor kun je zien hoe iedereen verwikkeld is in verschillende drama’s, die jaren, decennia, of zelfs levens duren. Het doel van dit alles was ervaringen op te doen om een grote wijsheid op te bouwen, zoals de keus om bepaalde ‘lessen’ te leren, zowel collectief als individueel. Nu gaan jullie de redenen ontdekken achter deze ervaringen. Gebruik deze kennis , zoals ook wij doen, om je perspectief te verbreden van wat iemand tot ‘mens’ maakt. Je kunt het volledige spectrum van de ‘menselijk ervaring’ verkennen die we allen, op enig moment, doorleefd hebben. Hier vind je zowel verdriet als humor, waardoor je duurbetaalde wijsheid tot zijn recht gaat komen wanneer je andere planetaire culturen onderzoekt die zich in een vergelijkbare staat van beperkt bewustzijn bevinden. Onze exo-sociologen die, evenals jullie, een grote en diepe waardering voor hun tijd op jullie wereld hebben, zullen op grond van jullie uitgebreide ervaring de meest wijze en gewilde Zielen worden.

Het nieuwe politieke en economische systeem, gecreëerd door onze aardse bondgenoten en onze Agarthaanse familie staat op het punt zich te manifesteren. De laatste ondergrondse bases van de geheime regering zijn gesloten, en wij evacueerden vele duizenden ondergeschikten van de duistere kliek. Onze blik richt zich nu op de belangrijke samenzweerders. Hier verwachten we dat we het aftreden van de illegale regimes van het duister kunnen afdwingen en dus kan deze operatie serieus beginnen. Onze aardse bondgenoten hebben, onder de toezicht en goddelijke leiding van jullie Verlichte Leraren, een juridische status die gesteund wordt door de geallieerde militaire divisies, die hun morele en wettelijke bevoegdheid gebruiken om de militaire strijdmacht van verschillende landen die zich verplicht hebben aan de duister kliek, tot aftreden te dwingen. Gelukkig kiezen deze strijdkrachten in toenemende mate voor het Licht, en het veranderen van partij bereikt een punt waarop het mogelijk wordt de resterende duistere regeringen af te zetten. Zodra deze situatie volledig geaccepteerd wordt door het duister worden leveranties, gevolgd door nieuwe regeringen en aankondigingen mogelijk.

Jullie zijn gezegend! Wij zijn jullie Geascendeerde Leraren! Jullie planeet bevindt zich in de laatste fasen van jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Haar Spirituele Hiërarchie heeft de laatste paar acties vertraagd die de aanpassing van het oppervlak inluiden. Omdat wij, Geascendeerde Leraren, de wens van Gaia om haar bewustzijn te verhogen heel goed beseffen, hebben we de procedures die bijdragen aan de transformatie van de mensheid versneld, waaronder de fundamentele operationele protocollen van jullie financiële en bestuurlijke structuren. Wat nu moet plaatsvinden is een radicale wijziging van de perceptie binnen jullie sociale filosofieën – dit betreft, in essentie, de omschakeling van een strikt materieel naar een meer spiritueel wereldbeeld. Er is behoefte aan een mondiale samenleving dat gebaseerd is op wederzijds respect en het in ere houden van iedereen. De scheidingen en haat die de aardse samenlevingen lange tijd hebben gekenmerkt zijn niet langer geschikt. Het is tijd om je ‘eenheid’ met anderen te erkennen en sociale structuren te creëren die geworteld zijn in deze overtuigingen.

Deze nieuwe structuren moeten zich manifesteren wanneer de veranderingen, die we hebben besproken, werkelijkheid worden. Onze medewerkers hebben met kracht de condities gecreëerd die een dergelijke wereld mogelijk maken. Jullie reactie op deze nieuwe realiteiten zijn zichtbaar geworden in de talrijke bestuurlijke veranderingen en publieke manifesten van wat al snel een mondiale beweging gaat worden voor vrede, rechtvaardigheid en welvaart. In deze beweging openbaart zich stilzwijgend een universele acceptatie van elkaar. Jullie proclameren dat jullie verenigde en vrije mensen zijn, en wij nemen deze mondiale beweging als bewijs van wat jullie werkelijk nastreven. Het Wereldfonds van St. Germaine en de faciliteiten die door onze medewerkers zijn gecreëerd staan klaar voor realisatie. En dus komt de tijd om deze dingen naar het daglicht te brengen en beginnen we aan onze gezamenlijke reis naar een nieuw volledig bewuste werkelijkheid!

We hebben onze medewerkers gevraagd alle details die nog open staan af te maken om de welvaart bij de mensen brengen. Het is heel belangrijk dat jullie huidige bestuursvorm vervangen wordt, omdat de duister georiënteerde regimes de belangrijkste factor zijn in het verhinderen van het vrijgeven van de lang beloofde fondsen. Bovenaan de agenda staat de publieke bekendmaking en al het noodzakelijke dat zo spoedig mogelijk aangekondigd moet worden. Deze zaken hebben al veel te lang op de plank gelegen om opgelost te worden. Nu wil Gaia verdergaan met haar transformatie, en ons tijdschema heeft ook het punt bereikt waarop het niet langer vertragingen verdraagt. En dus hebben we een communiqué verstuurd aan zowel onze Agarthaanse vrienden als aan de Galactische Federatie waarin wij hen opdragen namens ons te handelen en dan wel onmiddellijk! Het is tijd om het protocol terzijde te schuiven om onze planeet en haar mensen te bevrijden!

Vandaag vervolgden we onze bespreking met jullie, evenals die van de Geascendeerde Leraren. Het is nu de tijd voor degenen, die bijna 13 millennia aan de macht waren, om af te treden. De Anunnaki zijn al overgestapt naar het Licht, en dus is het tijd voor de duistere volgelingen om hetzelfde te doen. Besef, beste familie, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Sheldan Nidle's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here.

Thrive

Galactic Channelings

Create Your Badge