Home > > Sheldan Nidle - October 18, 2011

October 18, 2011

1 Batz, 4 Tzek, 8 Manik

Selamat Balik! We komen nu in grote vreugde! Op veel fronten is er vooruitgang geboekt nu we de laatste richtlijnen in gang hebben gezet die binnenkort de financiering laat beginnen. Gelijktijdig hebben een serie bijeenkomsten de misverstanden tussen onze aardse bondgenoten en ons opgehelderd. In deze gesprekken kwamen diverse kwesties ter sprake over de zorgen van verschillende groepen over de wijze waarop het aankondigingproces verder moest en dit leidde tot enkele aanpassingen in onze uitzendingagenda. Deze oprispingen zijn nu opgelost en wij zijn klaar om onze technologie te gebruiken om de volgende fase te versnellen in het realiseren van jullie nieuwe realiteit. Een andere kwestie die voor vertraging zorgde was het vele gekissebis over hoe nu in feite de inleidende maatregelen naar de onthulling zou moeten worden uitgevoerd. In essentie ging het over prioriteiten en de beste manier waarop de duistere kliek verwijderd kon worden. Ook was aan de orde diverse morele en juridische onderwerpen inzake de slotdocumenten voor overgave van de oude machthebbers, en ook dit werd verstandig afgewikkeld. Dus nu is alles in gereedheid gebracht om het duister en zijn volgelingen uit hun ambt te verwijderen.

Deze huidige tijd geeft ons de gelegenheid om alles te herzien wat betrekking heeft op de onthulling en het eerste contact. Het politieke systeem dat jullie wereld regelt, is natuurlijk een constructie van de duistere ‘macht achter de schermen’ (de zogenaamde kliek). Verschillende geheime, heilige groepen stellen de procedures samen waardoor de vele landen in Azië, Afrika en Europa wettelijk vervangen worden door overgangsregeringen. Het doel hiervan is om elke laatste overblijfsel van de duistere controle te verwijderen en de macht te brengen bij die individuen en groepen die jullie nieuwe werkelijkheid onverzettelijk willen manifesteren. De onthulling zal verder vlotjes verlopen wanneer eenmaal de nieuwe overheid aan het roer zit, samen met de groepen die al zo lang bezig zijn met de komst van het spiritueel georiënteerde bewustzijn op jullie wereld. Jullie Verlichte Leraren hebben een mondiaal netwerk gecreëerd, waartoe ook jullie Agarthaanse familie en wij behoren. Verschillende banken op jullie wereld houden zich al helemaal aan de internationale financiële protocollen en deze regels treden universeel in werking wanneer eenmaal het duister zijn macht is ontnomen.

De eerste-contact-vloot blijft zijn lijst met nieuwe menselijke sterrenstaten maar uitbreiden. Wij vergroten het aantal speciaal getrainde mentoren en zoeken jullie persoonlijke mentor uit jullie oorspronkelijke familie, want wij hebben ontdekt dat jullie je vaak meer op je gemak voelen bij een mentor uit de sterrenstaat, wiens voorouderlijke genen het meest aansluiten bij die van jou. Dit leek zinnig, ondanks het feit dat de meesten van jullie een vermenging zijn van verschillende sterrenstaten. We zijn van plan deze laatste bewustzijnsverschuiving zo gemakkelijk en sierlijk mogelijk te maken, en zodra jullie je nieuwe volledig bewuste identiteit aannemen, kunnen jullie gaan beginnen met het opnieuw herinneren van je oude antecedenten. Ook het duister was zich hiervan bewust en gebruikten het belang van de voorouderlijke genealogie om jullie te controleren door het creëren van het hiërarchische concept en door jullie te laten denken dat zij ‘beter’ waren dan jullie - hun eenvoudige onderdanen. In het eerste periode, die gevestigd werd door de Anunnaki, na de val van Atlantis, werden jullie een soort ‘bastaards’, wat echt lachwekkend is!

Elke sterrenstaat heeft een unieke cultuur ontwikkeld waar ze trots op zijn. Wij houden overal in de galaxy culturele festivals waarin de verschillende dansen, gezangen en rituelen worden getoond die van elke sterrenstaat uniek zijn. Op bepaalde tijden in het galactische jaar komen wij bijeen om deze galaxy te helen en te versterken, en wij verwelkomen de komst van jullie sterrenstaat in deze fantastische mix. Wij weten dat jullie je gaan verenigen met de Agarthanen om een springplank te vormen voor wat jullie gaan creëren. Jullie bezitten een van de prachtigste planetaire stelsels in de galaxy, en wanneer jullie gaan beginnen met het bezetten van de binnengebieden van jullie vier waterwerelden, zullen jullie versmelten met de energieën van elke planeet. Hieruit ontstaan een scala aan mogelijkheden wat de basis zal vormen voor de cultuur van jullie sterrenstaat, en wij kijken uit naar jullie deelname aan onze culturele uitwisselingen en festivals. Jullie planeten zullen gastheer worden voor galactische en intergalactische conferenties, die vorm zullen geven aan de geschiedenis van deze sectie van de stoffelijke werelden. Zoals jullie kunnen zien … er is veel waar ook jullie naar uit kunnen kijken.

Gezegend zijn jullie! Wij zijn de Geascendeerde Meesters! De tijd is nabij voor de transformatie die wij jullie beloofd hebben! Onze vele medewerkers, zowel in Binnenaarde als in jullie mondiale samenlevingen, voltooien de taken die specifiek zijn voor het deblokkeren van de welvaartsfondsen en voor de installatie van het nieuwe bestuur. De aanhangers van het duister proberen steeds manieren te vinden om alle mogelijke fondsen te stelen die ze nodig hebben voor hun plannen om aan de macht te blijven. Hiervoor hebben we ons verlaten op de Galactische Federatie om deze gestolen bezittingen te lokaliseren en terug te vorderen; nu hebben verschillende Agarthaanse verbindingsteams deze verantwoordelijkheid op zich genomen. Voor dit moment blijven we deze fondsen vasthouden tot de ‘kust veilig is’ en de duisteren veilig verwijderd zijn uit jullie samenlevingen. De duistere volgelingen die betrokken waren bij het uitvoeren van deze diefstallen zijn in hechtenis genomen en vastgezet in een speciale holografische omgeving die door onze Agarthaanse medewerkers in stand wordt gehouden.

Er zijn een aantal fondsen waarvan de verspreiding momenteel door het duister geweigerd wordt. De weigerachtige houding van de regeringen die op het duister zijn georiënteerd, demonstreren ondubbelzinnig de noodzaak om deze regeringen uit de macht te verwijderen. Om dit ten uitvoer te brengen werd ons gevraagd om nu onze aandacht te focussen op deze zaak, en dus zijn er een serie gecoördineerde acties onderweg die ervoor zullen zorgen dat deze door de Hemel bevolen activiteit op een legale en ethische manier plaatsvindt. Wij zijn ook klaar met een project waardoor het de duistere machthebbers zeer duidelijk wordt gemaakt dat al hun ambitieuze strategieën om het Licht te bestrijden zal falen! Zodra dit is gedaan, kunnen we eindelijk gaan beginnen met het verspreiden van de mondiale fondsen en kunnen we onze legale en ‘andere’ middelen gebruiken om de oude orde te ontmantelen en de resterende trawanten van het duister te verwijderen. Hierna zullen heel snel de aankondigingen en de nieuwe overgangsregeringen verschijnen!

Zoals jullie kunnen zien is voor de laatste keer een machtige strijd op jullie wereld uitgebroken! Het duister is een heel gladde en veerkrachtige macht; het bezit veel bondgenoten en ook de restanten van een voorheen enorme conglomeratie van financiële fondsen. Deze fondsen slinken echter snel en er is geen enkele mogelijkheid om deze te vervangen. Onze betrekkelijke simpele taak is nu die juridische, administratieve en militaire middelen te gebruiken, zodat wij dit op de meest doeltreffende manier kunnen realiseren. Wij danken de Schepper voor de vele zegeningen en de goddelijke gratie die wij hebben mogen ondervinden tijdens deze missie. Nu nadert voor ons de tijd om de hemelse beloften uit te voeren die aan jullie zijn gedaan. Jullie komende rijkdom en nieuw bestuur is slechts een zeer ‘klein begin’ van datgene wat jullie te wachten staat. Sta klaar en wees wijs genoeg om deze komende gelegenheden te grijpen als een geschenk die gebruikt moet worden om Licht te verspreiden naar elke desolate en behoeftige plek op jullie planeet!

Vandaag hebben wij onze voortdurende berichtgeving voortgezet over de laatste ontwikkelingen op jullie wereld. Een wereldwijde beweging voor vrijheid en financiële vrijheid voor allen groeit snel, en dit is slechts een fragment van alle werkzaamheden! De tijd nadert voor een grootse bewustzijnssprong! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Sheldan Nidle's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here.

Thrive