Home > > Sheldan Nidle - November 1, 2011

November 1, 2011

2 Chicchan, 18 Tzec, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! De instorting van het tijdruimtenetwerk van jullie werkelijkheid blijft zich versnellen. Dit coördinatiestelsel ondersteunt en onderhoud het bestaan van jullie werkelijkheid en het is vrij duidelijk dat het punt is bereikt waarop dit niet langer werkbaar is. Jullie Elohim-teams rapporteren dat het moment is gekomen om jullie te verplaatsen naar een tijdelijk rijk totdat jullie definitieve migratie naar een nieuw volledig bewuste werkelijkheid is gerealiseerd. De voortdurende desintegratie van jullie huidige wereld is voor ons een duidelijke aanwijzing dat het verwijderen van jullie laatste duistere kabbalisten uit hun vooraanstaande positie op jullie wereld onmiddellijk moet plaatsvinden. Wij hebben met onze aardse bondgenoten gesproken over deze hachelijke situatie die alsmaar toeneemt en vroegen onze Agarthaanse familie om jullie deadlines voor actie naar voren te halen. Intussen hebben we een scenario gepland dat ons toestaat rechtstreeks in te grijpen om jullie mee te nemen naar de volgende mijlpaal op de snelweg naar het volle bewustzijn. Onze wetenschappelijke afvaardiging is begonnen aan een volledige analyse van de huidige situatie van jullie bewustzijnsrasters, want dit netwerk verandert het snelst en dit is de manier om de rest van de rasterstructuur van jullie werkelijkheid uit te schakelen.

Een versnelling van de instorting van jullie werkelijkheid brengt ons naar een nauwere samenwerking met de Elohim, met als doel jullie coördinatiestelsel aan te passen om een overgangswereld te creëren, waardoor jullie ‘tijd’ krijgen voor het vervangen en verbeteren van jullie afbrokkelende sociale systemen. Hoogstens geeft dit jullie, als collectief, een beetje tijd om jullie wereld te veranderen en jullie diverse samenlevingen voor te bereiden op de Onthullingen & Het Eerste Contact. We kunnen niet genoeg de geweldige implicaties benadrukken van wat wij jullie vertellen - het is van vitaal belang voor jullie deze gelegenheid te gebruiken om samen te komen en jullie wereld te veranderen naar een meer spirituele werkelijkheid. Het heeft geen zin dat we maar blijven herhalen dat jullie huidige wereld ter ziele is. De hoeveelheid druk op jullie aardse bondgenoten neemt exponentieel toe, want er is geen tijd meer voor aarzeling. De Hemel gaat volledig akkoord met onze evaluaties en heeft ons gevraagd de urgentie te benadrukken bij alle betrokken partijen. Daarom hebben onze verbindingsteams een officieel rapport verzonden met een lijst van prioriteiten, en we zijn van plan zeer binnenkort de noodzakelijke acties te ondernemen om ons gezamenlijk succes te verzekeren.

De noodzaak om jullie op dit moment te informeren over jullie netelige milieusituatie is niet ondernomen zonder goed nagedacht te hebben over hoe wij de feiten aan jullie zouden presenteren. Wij hebben jullie wereld geduldig gevolgd, en lang gewacht op het moment dat een directe interactie met jullie mogelijk werd, en dat moment is nu. Jullie worden overspoeld door een serie bewustzijnsverhogende energieën, die sinds 28 oktober 2011 in steeds grotere hoeveelheden binnenstromen. Deze nieuwe energieën zijn weer een andere factor die de druk op jullie opvoert om jullie wereld te veranderen, en speciaal jullie perceptie hiervan. Realiteiten zijn in wezen kwetsbaar en zeer tijdelijke constructies, en een van de dingen die wij dagelijks doen is samenkomen om de reparaties te doen die nodig zijn om de werkelijkheid waarin wij leven in stand te houden. Dit gaan jullie t.z.t. ook doen wanneer jullie eenmaal zijn teruggekeerd naar het volledige bewustzijn. Onze taak is nu jullie daar zo snel mogelijk te krijgen, en daarom stellen wij jullie op de hoogte van alle huidige precaire situaties.

Wij hebben uitgekeken naar het moment dat we onze plannen konden versnellen en nu zijn we volledig voorbereid om in te grijpen om jullie zo snel mogelijk naar jullie nieuwe werkelijkheid te brengen. Wij vragen onze aardse bondgenoten de geselecteerde data naar voren te halen voor de regeringswisselingen. Wij vragen ook dat zij snel jullie welvaartsfondsen verspreiden en dat zij komen met een definitieve oplossing voor de wijze waarop de onthulling gepresenteerd moet worden zodat jullie kunnen wennen aan het feit dat wij hier zijn. Bovendien moeten jullie de allesomvattende context van jullie transformatie naar het volle bewustzijn gaan begrijpen, want wanneer jullie eenmaal teruggekeerd zijn naar deze staat van zijn zullen jullie gemakkelijker begrijpen wat wij aan het doen zijn om, niet alleen jullie werkelijkheid, maar ook die van Gaia te veranderen. Dus vanwege vele redenen willen wij, liever vroeger dan later, het eerste contact met jullie voltooien. Onze schepen staan klaar om jullie te ontvangen, evenals jullie persoonlijke mentoren, dus laten we dit samen volbrengen!

Gezegend zijn jullie! Wij zijn jullie Geascendeerde Leraren! Eindelijk is de tijd gekomen om een nieuw tijdperk van vrede en verlichting naar Moeder Aarde te brengen! Wij hebben eeuwen toegekeken hoe het Licht van verandering sterker en sterker werd, totdat op dit moment de duistere mensen de aftocht blazen! Toch blijft hun patroon, hun optreden voor deze wereld nog even in stand. Ondanks hun groeiende onbelangrijkheid, heeft dit patroon jullie opgesloten in overtuigingen die macht geeft aan het duister. Wat wij jullie nu vragen is een schitterende, nieuwe wereld te dromen of te visualiseren, een wereld die vriendelijk, zorgzaam en welvarend is. Onderzoek je waarnemingen en verander ze. Bekijk ze als ze visioenen worden van vriendelijkheid uit het hart en eenheid met al het leven. Hier kun je de middelen vinden om die patronen te transformeren die momenteel de essentie verbergen van wat je ‘mens’ maakt. Het is tijd voor jullie om opnieuw de waarheid van jullie ‘scheppingskracht’ te onderzoeken en de betekenis van de term ‘de menselijke conditie’ opnieuw te definiëren.

Liefde en Licht is meer dan een cliché - het is een staat van zijn. Zodra je jouw scepticisme begint te ontmantelen, wordt je in staat gesteld een begin te maken met het herstructureren van jullie werkelijkheid. Ieder van jullie bezit de kwaliteit van heiligheid. Deze eerste voorwaarde werd onderdrukt sinds het duister deze werkelijkheid ‘opnieuw instelde’ (resette), bijna 13 millennia geleden. Wij zijn het resultaat van degenen die leerden deze duistere conditionering los te laten en die probeerden onze natuurlijke neigingen voor Liefde en Licht naar buiten te brengen. De uitkomst van onze inspanningen was de terugkeer van onze onschuld en onze ongerepte heiligheid. Het kostte veel innerlijk werk en heel veel hulp van de Hemel, en nu is deze hemelse hulp hier opnieuw in de vorm van een energie die voor iedereen beschikbaar is, en wij vragen jullie deze te visualiseren om het in jezelf en in deze werkelijkheid te versterken. De tijd is gekomen voor wonderen en verwondering!

Deze nieuwe werkelijkheid begint zich op veel gezegende manieren te manifesteren. Elke dag bemerken wij dat de planeet energetisch steeds mooier wordt. Als het oude werkelijkheidsraster instort, zien wij plotseling lichtstrepen en vreemde wolkenformaties in de lucht verschijnen die wij allen kunnen waarnemen. Dit zijn de groeiende aantallen ‘engelen’-wolken die hier zijn om de prachtige energieën te verspreiden waar we zojuist over hebben gesproken. We zijn dankbaar dat onze ruimtefamilie ons in steeds grotere aantallen bezoeken en wij verheugen ons op het feit dat het Hemelse Licht op ons neerdaalt. Dit alles maakt ons werk om jullie te assisteren stukken gemakkelijker. Wij zijn ook erg blij met het in aantal toenemende mensen op jullie wereld die ons hun dagelijks gebeden van Liefde toezenden. De tijd komt voor ons allen om te transformeren en opnieuw fysieke Engelen te worden!

Vandaag vervolgden we onze discussie met jullie. We zijn van plan heel binnenkort de onthulling te laten gebeuren en daarna kunnen wij allemaal elkaar ontmoeten. Jullie wereld moet snel terugkeren naar het Licht om jullie allen weer volledig bewust te maken. Daarna kunnen wij het goddelijk plan ontvouwen en vrede en Licht brengen naar alle delen van het fysieke universum. Besef, beste familie, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Sheldan Nidle's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here.

Thrive