Home > Nederlands > Sheldan Nidle - May 25, 2010

May 25, 2010

9 Ahau, 3 Pax, 5 Caban

Selamat Jaram! We verwelkomen jullie voor een andere bespreking van de gebeurtenissen die op jullie wereld en in de ruimte plaatsvinden. Overal heeft Moeder Aarde het zwaar te verduren door het slechte gedrag van jullie duistere kliek. Deze betreurenswaardige gedragingen laten duidelijk zien hoe wanhopig deze duistere manipulators zijn geworden. Het plunderen van jullie wereld is niet nieuw voor hen, maar het verschil is nu dat ze tot alles bereid zijn. Ze weten dat hun dagen geteld zijn en dit dwingt hen de chaos tot een onvoorstelbaar niveau op te voeren! Ieder van hen weet heel goed dat ze op het punt staan over de rand te kukelen en, zoals Humpie Dumpie, niet in staat zijn om de brokstukken opnieuw samen te voegen. Deze harteloosheid is het dunne uiteinde van de wig die hun bedoelingen voor jullie mondiale samenleving markeert. De wreedheid op jullie planeet bereikt afgrijselijke proporties en overal zien mensen ongelovig en angstig toe hoe onvoorstelbare gebeurtenissen werkelijkheid worden. Het lijkt dat deze duistere zielen de laatste woorden van Louis XVI willen waarmaken: “Na Ons De Zondvloed”.

De vastbeslotenheid om jullie bestemming te ontkennen is een typisch voorbeeld van de schaamteloze overmoed die de duistere volgelingen hebben omarmd nadat hun buitenaardse meesters hen plotseling in 1995 hadden verlaten. In hun ogen werden ze stuurloos achtergelaten in een vreselijke wereld die ook nog eens een eigen mening bleek te ontwikkelen. De volgelingen waren al bijna een decennium verdeeld en op voet van oorlog met elkaar, waarin de Engelse-Amerikaanse fractie de volledige controle overnam en gedurende 2002 – 2004 de oude plannen opnieuw tot leven wekte. Tegelijkertijd begon hun, tot dat moment, onbetwiste macht de invloed te voelen van de goedgeformuleerde contraplannen van de aardse bondgenoten die zij dagelijks onder ogen moesten zien. Ondanks een eerste serie politieke successen, begon in de jaren 2009/2010 de voordelen hiervan behoorlijk terrein te verliezen. De tijd was voor hen gekomen om een middel te bedenken die een totale instorting van hun wereld kon voorkomen en op dit punt bevinden de duistere volgelingen zich nu. Hun doel is de chaosfactor steeds hoger op te voeren terwijl zij het ene plan na het andere bedenken om dingen tot in het oneindige te rekken. Wij beantwoorden deze werkwijze door problemen te forceren die hun ondergang versnellen.

De duistere kliek is als een oude mopperpot – boosaardig aan de buitenkant, maar gevoelig vanbinnen. Onze taak is de mopperkont op een nieuwe manier aan te pakken. We dreigen niet, maar we leiden de kliek naar een pad waarop we deze willen hebben. Zijn vertragingtactiek zorgt er slechts voor dat de strop een beetje harder wordt aangetrokken. De vele instituten waarop het steunt falen en we zijn van plan deze heel spoedig te laten omvallen. Daarna kunnen onze aardse bondgenoten hun meesterplan in werking stellen – dat is het herstel van de fundamentele regeringsbevoegdheid. Deze nieuwe regeringen zullen een eind maken aan het onwettige belastingenstelsel en de oplichting van het publiek, die de duistere medestanders zich hebben gepermitteerd voordat de Amerikaanse republiek was geboren. Het mondiaal kwijtschelden van schulden en het massaal teruggeven van belastingen zijn slechts het begin. Juiste informatie over jullie ware rechten is essentieel. Daarna moet heel veel onderwerpen in een paar weken met jullie besproken worden en moeten jullie deze kennis gebruiken om jullie wereld te verbeteren. Waarover we gaan spreken gaat verder dan een mondiale ecologische schoonmaak, of zelfs voorbij de grote processen die gevoerd gaan worden. Jullie krijgen de middelen om kennis te verkrijgen die jullie naar de sterren brengen!

Het eerste contact gaat over bewustzijn, en speciaal, over de Hemel die jullie naar het volle bewustzijn brengt. We zijn niets anders dan een van de wegen om dit gedaan te krijgen. Op dit moment moeten jullie of een massale uitroeiing onder ogen zien, of overgaan naar een nieuw bewuste werkelijkheid. De optie van de Hemel en het goddelijk plan is de laatst genoemde. De stijgende chaos wordt toegestaan om zowel een rookgordijn te leggen om het duister te verwarren als om jullie naar een punt te brengen voor een uittocht uit deze verouderde werkelijkheid. Jullie wereld loopt op zijn laatste benen en de oude heersende elites hebben zich in de hoek gemanoeuvreerd. Spoedig zullen ze de fouten van hun wegen onder ogen moeten zien en dit moment is wanneer onze akkoorden voor hen werkelijkheid worden. Zodra deze zijn getekend zijn hun hoogtijdagen voorbij en kan een nieuw tijdperk beginnen. Onze aanwezigheid kan, wanneer aangekondigd, op dat moment een ware gids worden die jullie terugbrengt naar het volledige bewustzijn. Wij verwelkomen dit moment en al onze plannen zijn afgestemd om dit zo snel en gemakkelijk mogelijk gedaan te krijgen.

Om jullie wereld uit deze uiteenvallende werkelijkheid te halen is een speciale, goddelijke opdracht. Kijk naar wat rondom jullie gebeurt als een gecoördineerde, krachtige poging om jullie op het rechte pad te krijgen. We zijn sterk gemotiveerd door de betekenis van onze taak. Overal is jullie wereld aan het wankelen! Overal zijn de mensen op zoek naar goddelijke verlichting! Onze taak is het duister te dwingen zijn grimmige plannen op te geven. Het heeft zijn grenzen en wij hebben ontdekt wat ze zijn. Nu gebruiken wij onze kennis en als het duister in de komende tijd terugdeinst, moeten wij allen snel doorgaan met – het installeren van nieuwe regeringen, de veranderingen doen die de voorloper vormen van onze formele komst en het voorbereiden van de eisen die jullie metamorfose mogelijk maken naar volledig bewuste Lichtwezens. De Agarthanen staan klaar om jullie te helpen bij het creëren van nieuwe regeringen en het uitvoeren van de vele hersteloperaties die Moeder Aarde zo hard nodig heeft.

De komende tijden zijn slechts een begin. Jullie planeet weet zeer goed hoe erg zij beschadigd is. Haar oppervlakte werd nooit eerder zo erg door de duistere kliek aangerand, wat een enorme extra druk op haar legde om aan haar aanzienlijke verandering te beginnen. Jullie wetenschappers weten dat een grote uitroeiing onderweg is en een fase heeft bereikt waarin de omvang van de aardse biodiversiteit ernstig bedreigd wordt. De vervuiling van jullie water en lucht betekent nu een gevaar voor alle levende wezens en de huidige omvang van afbraak kan niet veel langer doorgaan. Bovendien staat de mondiale economie op het punt van desintegreren. Jullie hebben te veel mensen op jullie wereld die het gevaar lopen om alles te verliezen, wat niet veel goeds voorspelt voor jullie directe toekomst. Onze bemoeienis met jullie zaken vereist nu een serie samenhangende gebeurtenissen die naar het eerste contact leiden.

Elke dag observeren wij jullie vanuit onze gunstige posities in het hele zonnestelsel. We zien wat jullie gelukkig of bedroefd maakt en wat jullie frustreert. We nemen zorgvuldig notitie van dit alles en verzamelen aanvullende informatie van ons personeel dat zich in de omgeving van jullie planeet bevindt. We willen deze gegevens gebruiken voor het gemak van de overgangsregeringen om de vele aankondigingen te doen tijdens hun eerste weken in functie. We zien jullie graag gelukkig en welvarend en volledig bereid om deze regeringen te assisteren bij de vele overweldigende doelen die ze in zo’n korte periode moeten bereiken. We weten dat jullie dit kunnen doen! Het is slechts aan de talrijke gecreëerde obstructie van het duister te wijten dat jullie tot nu toe zo weinig actief betrokken waren. Jullie vermogens om samen de wereld ten goede te veranderen is onbegrensd!

De volgende momenten in jullie geschiedenis leiden naar het eerste contact en wij wachten op het juiste goddelijke tijdstip. We weten hoe sterk jullie verlangen is om deze condities van snelstijgende onrust achter jullie te laten terwijl het duister er alles aan doet om jullie bevrijding tegen te houden. We staan gereed om te gaan zodra de Hemel het teken geeft en de Hiërarchie van Moeder Aarde gereed is om ons binnen te leiden. Wij staan klaar om deze instructies te ontvangen en hierop direct te handelen. De laatste noodzakelijke gebeurtenissen manifesteren zich nu en we verwachten ten volle dat jullie wereld de broodnodige ‘stille revolutie’ gaan uitvoeren die ons de officiële reden geven om naar beneden te komen om jullie wereld voor altijd te veranderen!

Vandaag bespraken we wat er op jullie wereld gebeurt. We weten dat het eerste contact vlakbij is en dat de onthulling zelfs eerder gaat plaatsvinden. Jullie wereld bereikt een punt waarop het contact de volgende stap is. Wees erop voorbereid dat het publiekelijk bekendmaken en het contact, hoe ongelooflijk ook, op het punt van gebeuren staat. Besef, beste familie, in je hart der harten, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad van jullie zijn! Zo zijn het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.