Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - June 1, 2010

June 1, 2010

3 Manik, 10 Pax, 5 Caban

Selamat Balik! We keren terug met meer informatie over een aantal gebeurtenissen die aanstaande zijn. Al jarenlang verwachtten jullie dagelijks de welvaartsfondsen die beschikbaar gesteld zouden worden. Elke dag raakten jullie weer teleurgesteld toen dit niet gebeurde. Onze aardse bondgenoten werkten hard om dit te realiseren en, toen wij deze situatie volgden, bemerkten we drie overheersende tegenwerkende factoren:

1. De instituten die jullie wereld controleren en gewetenloos manipuleren werkten optimaal; dit is niet langer het geval – jullie gouvernementele, politieke en economische werelden zijn in verwarring!

2. Jullie diverse militaire en internationale handhavinginstituten waren nog niet zover dat ze de beste richting voor jullie wereld konden aangeven. Deze organisaties hebben sinds kort hun richting bepaald en steunen de verandering volledig.

3. De onderliggende houding van het grootste deel van de wereldbevolking was onverschillig voor elke drastische verandering van hun werkelijkheid, en dit is nu ook veranderd – hun boosheid over de huidige toestand in de wereld en hun verlangen naar een nieuwe richting hebben de kritische massa bereikt.

Deze belangrijke collectieve beslissingen, gecombineerd met het grote verlangen van de wereldbevolking, zijn eindelijk in lijn met de grote transformaties die gesteund worden door onze aardse bondgenoten, en dus heeft de Hemel onze verzoeken ingewilligd voor een grotere betrokkenheid bij jullie zaken. Tot nu toe hadden we niets anders gedaan dan inpraten op de duistere kabbalisten om hen tot andere gedachten te brengen, maar we hebben hen niet echt kunnen overtuigen van de dwingende noodzaak om zich onmiddellijk over te geven. Ze maakten gebruik van onze indirecte houding om de ramp in de Golf van Mexico te intensiveren en hebben hun volgelingen gevraagd om zich voor te bereiden op een volledig doemscenario. We volgen dit met de grootste afschuw en zijn nu zeer opgelucht door het recente decreet van de Hemel. Onze taak is ons personeel en onze schepen zodanig te gebruiken dat we geforceerd een eind maken aan deze gruwelijke actie. Daartoe hebben we verschillende ernstige gesprekken gehad met de Spirituele Hiërarchie van de Aarde om toestemming te krijgen voor het uitvoeren van onze diverse strategieën. Deze zijn ontwikkeld om het duister aan de kant te zetten en de snelle komst van onze aardse bondgenoten te verzekeren. We hebben daarom gevraagd dat alle teams, die in afwachting zijn om de overgangsregeringen te vormen op jullie wereld, zich nu aan ons bekendmaken.

In verband hiermee hebben we dit kritisch personeel een serie lezingen gegeven, gevolgd door een open sessie met vragen en antwoorden over onze missie om het volle bewustzijn opnieuw naar deze werkelijkheid terug te brengen. Tijdens onze recente gesprekken met de Spirituele Hiërarchie van de Aarde, werd volstrekt duidelijk gemaakt dat het huidige niveau van activiteiten om de Aarde te veranderen, zoals aardbevingen en vulkanisme, de komende maanden steeds heftiger gaan worden. Wij zijn onderworpen aan een tijdschema, waardoor we ervoor moeten zorgen dat de vereiste veranderingen nu gebeuren en niet later. We hebben de massale opwelling van magma op jullie planeet waargenomen. Ook neemt de activiteit van tektonische platen toe en het lijkt zeker dat, wat we volgens deze informatie kunnen verwachten, momenteel plaatsvindt. Als gevolg hiervan hebben we talrijke serieuze ontmoetingen gehad met degenen die de leiding krijgen over de militaire en civiele ministeries in de overgangsregeringen. In het kort – we hebben een plan in werking gesteld die als doel heeft de duistere kabbalisten hun macht te ontnemen.

Tegelijkertijd zijn wij er om te zorgen dat de welvaartprogramma’s, die de laatste schakel vormen voor deze transitie, bij de rechthebbenden worden afgeleverd. Het doel van deze verandering is jullie huidige onwettige regimes te vervangen door legaal geïnstalleerde grondwettelijke regeringen. Zonder officiële bekendmakingen zijn onze taken moeilijker uitvoerbaar. Niettemin moeten deze goddelijk verordonneerde activiteiten plaatsvinden op de juiste, overeengekomen wijze en dus voeren onze diplomatieke en verbindingsteams onze plannen uit volgens het geaccordeerd legitieme model. We zijn druk bezig met het zeker stellen dat oude regimes aftreden op het gezamenlijk afgesproken tijdstip. Tot op heden verloopt alles volgens plan. De duistere machthebbers beseffen wat we nodig hebben en volgen met tegenzin. Wij volgen nauwlettend de activiteiten van elke groep van de duistere volgelingen, want we verwachten toch nog de een of andere vreemde bokkensprong. De elementen van de geheime regering achter enkele van jullie belangrijkste regeringen hebben inderdaad obstakels op onze weg geplaatst, en wij hebben gereageerd met het beperken van deze smerige acties.

Moeder Aarde wil jullie laten weten dat de aardeveranderingen zich gaan versnellen, wat de ramp in de Golf zelfs meer bedreigend doet zijn. Deze situatie is voor allen een aansporing om hun uiterste best te doen om het duister uit hun macht te verwijderen. Het is niet langer een optie voor deze meedogenloze zielen om aan het roer te blijven, het is tijd dat zij hun verdiende loon krijgen. Jullie mondiale samenlevingen hebben fundamentele economische hervormingen nodig, die ondersteund worden door een mensgeoriënteerd bestuur. Onze rechtstreekse interventie is ook noodzakelijk omdat deze regimes een absoluut betrouwbaar toezicht nodig hebben. Jullie wereld heeft al veel te lang voor leiding gekeken naar het duistere, sluwe en controlerende manieren van de volgelingen van de Anunnaki, en daarom is er een zeker toezicht van ons nodig. Ook is er een nauwe interactie nodig door ieder van jullie met jullie respectievelijke regimes. Een hoeksteen van een galactische samenleving is een regering die in een volledige open wisselwerking staat met een bewust, geïnformeerd en toegewijd politiek lichaam.

De oude manieren moeten getransformeerd worden door een welvarende en onverschrokken bevolking. Jullie moeten jezelf zien als de ‘eigenaars’ van jullie locale en nationale regeringen. Zij die voor de macht zijn aangewezen kunnen, zelfs onder de meeste gunstige omstandigheden, wankelen en hebben dus de uiterste toewijding van het volk nodig. Wij zijn hier om jullie mentoren te zijn; om jullie bewustzijn te transformeren; en om jullie opnieuw en volledig met het Goddelijke te verbinden. Wanneer dit gebeurt, zullen jullie nieuwe en inspirerende gebieden van verantwoordelijkheid krijgen. Dit betekent dat jullie uit je huidige ‘doos’ stappen, en daardoor toegang verkrijgen tot een meer ontvankelijk en goed geïnformeerd jij, en we zullen jullie bij iedere stap op je weg aanmoedigen. Een hoger bewustzijn brengt natuurlijk meer wijsheid met zich mee, meer verbinding met het Goddelijke en meer heilige verantwoordelijkheid, dat gefundeerd is op het moment wanneer jullie je volledig bewustzijn verkrijgen.

Onze taak is helder gedefinieerd. Wat jullie van jezelf hebben gemaakt is niet langer voldoende en daarom is de Hemel met een programma begonnen om jullie terug te brengen naar het volle bewustzijn. Dit bedreigt alles in je omgeving, want deze werkelijkheid kan zichzelf niet langer in stand houden. De levensketen die jullie ondersteunt is erg beschadigd en kan niet hersteld worden. Dit duwt jullie naar het volgende niveau, en inderdaad … alleen de hogere technologie van de hoger-bewuste Wezens kunnen de levensvatbaarheid van jullie werkelijkheid herstellen. Deze nieuwe, getransformeerde werkelijkheid moet het tehuis worden van volledig bewuste Wezens en deze Wezens zullen jullie natuurlijk zijn. Ze hebben alleen in het begin mentoren nodig, daarna kan hun eigen wijsheid hen voortstuwen naar hun goddelijke bestemming. Deze bestemming behelst het smeden van een nieuwe sterrennatie en wordt een belangrijk deel van de Galactische Licht Federatie.

Jullie zien dit nu gebeuren! We bewegen ons verder met onze stukken van de puzzel en zijn klaar om het te laten gebeuren. De duistere zielen zien de dreiging naderen en beseffen dat hun tijd gekomen is! De teugels van macht moeten overgedragen worden aan onze aardse bondgenoten, en de eerste onderwerpen op hun agenda zijn de nieuwe economisch-financiële werkelijkheden en een herstel van de catastrofe die zich in de Golf vormt. Dit leidt naar het einde van de UFO – geheimhouding, waardoor wij meer open en publiekelijk kunnen ingrijpen. Centraal in dit alles is de openlijke erkenning van het partnerschap tussen de aardse bondgenoten, de mensen van de Aarde, en het eerste-contact-team. Dit partnerschap moet de planeet reinigen, brengt jullie op het pad naar het volle bewustzijn, en stelt jullie in staat geaccepteerde burgers van de Melkweg Galaxy te worden.

Vandaag informeerden we jullie over de gebeurtenissen op jullie wereld. Jullie werkelijkheid is helemaal klaar om getransformeerd te worden door de Hemel, door jullie en door ons, en dit alles in een heel kort tijdsbestek. Wij kijken uit naar de grootse hereniging en jullie te helpen bij het voltooien van jullie transformatie naar volledig bewuste Wezens. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge