Home > Nederlands > Sheldan Nidle - May 18, 2010

May 18, 2010

2 Ben, 16 Moan, 5 Caban

Selamat Jarin! Wij komen weer met meer informatie voor jullie! Momenteel vinden er een reeks besprekingen plaats op jullie wereld om de details vast te leggen van de machtsoverdracht van de duistere kliek. Deze comités zijn ook bevoegd om gedetailleerd in te gaan hoe de wereld eruit moet gaan zien na de duistere periode van deze manipulators. Wij treden op als bemiddelaars van deze talrijke besprekingen en, zodra de besluiten zijn vastgelegd en ondertekend, zullen wij ervoor zorgen dat alles conform de afspraken wordt uitgevoerd. Onze bemiddelaars hebben uitstekend werk verricht in het leiden van deze vergaderingen. De kliek begrijpt nu dat het op de oude manier niet langer kan verdergaan, en hun grootste zorg is dan ook een uitweg te vinden voor de ernstige consequenties die zij onder ogen moeten zien. De hoofden van de belangrijke families die de duistere macht vormen zijn doodsbang voor wat er met hen gaat gebeuren en dus hebben onze aardse bondgenoten deze angst gevoed om de concessies te verkrijgen die de mensen van deze planeet zo hard nodig hebben, wat geresulteerd heeft in een aantal akkoorden die op het punt van ondertekening staan. Zodra dit klaar is, dragen we de uitvoering van de contractspecificaties over aan de Agarthanen.

Het is van het grootste belang dat de twee menselijke bewoners van jullie wereld (buiten- en binnenwereld) samenwerken om elkaar echt te leren kennen. Deze nieuwe relatie kan de basis vormen van de wereld na de massale landing als iedereen een ander aspect van het mens-zijn heeft ervaren. Dan is er ook nog de dringende kwestie om de ware spiritualiteit terug te brengen naar de oppervlaktewereld. De oppervlaktewereld werd in de afgelopen 13 millennia enorm gemanipuleerd, eerst door de Anunnaki en vervolgens door hun volgelingen. Wat jullie als echt voelen in jullie spirituele rituelen en oefeningen is in je binnenste vrijgemaakt door jullie recent ontwaken. De Agarthanen kunnen jullie begeleiden bij het verkrijgen van een diepere kennis van deze vele gebieden van Geest. Bovendien zullen wij hen vragen programma’s te installeren die ontworpen zijn om jullie te introduceren in het functioneren van de galactische samenleving. Ons aandeel - het hart van onze missie – is zoals altijd: jullie zo snel mogelijk terug te brengen naar het volle bewustzijn. Al het andere wat bezig is vormt slechts een inleiding op onze massalandingen en is, in zekere zin, slechts een tijdrovende schijnbeweging die we achterwege kunnen laten wanneer eenmaal de hiervoor genoemde akkoorden worden uitgevoerd.

Het eerste contact kan beschreven worden als een reeks fasen die bestaat uit gebeurtenissen die ons dichter bij de landingen brengt. Deze gebeurtenissen zijn van belang om de komst van overgangsregeringen, waar we al vaker over hebben gesproken, mogelijk te maken. De komende tijd is daarom cruciaal. Onze contactteams zijn volledig op de hoogte gesteld en hebben alle betrokken partijen geadviseerd over wat verwacht wordt. Onze gesprekken met de Spirituele Hiërarchie van Moeder Aarde en met jullie belangrijkste regeringen hielpen ons bij het uitzoeken en het prioriteiten stellen van de onmisbare elementen die ons dichter bij het eerste contact kunnen brengen. Wij werken binnen het goddelijke raamwerk dat ons door de Hemel is gegeven en het Licht verandert snel jullie werkelijkheid zodat jullie klaar zijn voor de grote veranderingen zodra de Schepper het signaal geeft. Een van die momenten nadert nu. Jullie duistere kliek zal verplaatst worden en kan dus geen belemmering meer vormen voor datgene wat gedaan moet worden voordat wij landen. Dit kan op twee manieren gebeuren – onze voorkeur gaat uit naar een snelle realisatie van de vele recent gesloten akkoorden die we hiervoor hebben genoemd.

Een andere kwestie die in behandeling is bij deze vergaderingen is het nieuwe economisch stelsel en het overdragen van de welvaartprogramma’s. Een sleutelelement in de VS is de ‘Boerenclaims’, die een onderdeel vormen van de legimitatie van het nieuwe bankstelsel in Amerika. Allereerst moet de illegale Federal Reserve ontmanteld worden die de basis vormt van het huidige economische stelsel dat in 1944 in Dumbarton Oaks afgesproken is. Deze claims/vorderingen betekenen de dood van het hele huidige stelsel en opent de weg voor een opvolger. Daartoe werden een aantal nieuwe voorstellen ingediend door verschillende economische comités. Deze regionaliseren het Dumbarton Oaks systeem; arrangeren een serie nieuwe goudgedekte valuta; en creëren een nieuw statuut voor het IMF (Internationaal Monetair Fonds). Zodra dit gepubliceerd wordt, zal het nieuwe stelsel drastisch het internationale geldwezen herordenen. Belast met het mondiale kwijtschelden van schulden, kan het dienen als een overgang naar een echte economie die gebaseerd is op een mondiale overvloed en een consistente universele welvaart. Deze condities gaan over in wat we bewuste economie noemen.

Bewuste economie is een toestand waar geld niet langer gebruikt wordt wanneer jullie levensomstandigheden door de nulpunttechnologie geëvolueerd zijn naar een niveau dat uitstijgt boven de afhankelijkheid op Moeder Aarde (o.a. landbouw, visserij, fabriceren). In dit geval worden de basale levensbehoeften zoals water, voedsel en huisvesting niet langer onttrokken uit de planetaire bronnen. Bovendien brachten jullie je naar een staat van spirituele wijsheid waardoor jullie je relatie met de stoffelijke wereld op een dusdanige manier beleven dat je niet langer afhankelijk was van het planetaire ecosysteem en kon overstappen naar je rol van planetaire hoeder. Deze belevingswijze van de stoffelijke wereld is normaal voor de Agarthanen en jullie hebben dit nog niet kunnen meemaken. Dit is weer een andere reden om jullie samen te brengen met de Agarthanen. Zij zullen jullie hoofdleraren worden en zullen jullie introduceren bij de glorie van het volledige bewustzijn, waar jullie je vroegere volledig bewuste levens zullen gaan herinneren en integreren in je beperkt bewuste 3-D levens.

Naarmate je meer vorige levens gaat integreren, ga je beter je rol begrijpen in de grootse eenheid die de galactische mensheid is. We weten dat zodra jullie dit gaan doen jullie trotse burgers van jullie planeet en van deze sterrennatie worden. Mars, Venus en Pax (velen kennen haar als Maldek) zullen ook nieuwe thuiswerelden voor jullie worden. Wanneer jullie je rol van rentmeester opnemen, zullen jullie ook vertrouwd raken met lijnen van denken en realiteiten waarover jullie slechts dromen. Een Galactische samenleving is voor ons een prachtige staat van ‘geest’ en van zijn. Jullie staan in direct contact met de Hemel en met haar oneindige Orden en Hiërarchieën. Jullie kunnen communiceren met de Elohim en de fysieke Orden en Administraties (Bestuurders). Jullie bezitten een innerlijke wijsheid over hoe het Goddelijk Plan ontvouwd moet worden en hoe jullie het kunnen gebruiken, aanwenden. Samen met anderen kunnen jullie je macht gebruiken om het Goddelijke door middel van een wilsbesluit te manifesteren.

Moeder Aarde weet dat waarover wij praten klaar is om zich te manifesteren. Zij heeft daarom een waarschuwing doen uitgaan aan alle betrokkenen dat de tijd voor deze veranderingen NU aangebroken is. Zij was ernstig gehandicapt door haar huidige beperkte staat en zij verlangt vurig naar haar sprong in het volgende bewustzijnsniveau. Om dit in gang te zetten heeft zij de schaal en frequentie van aardschokken en vulkanische activiteit verhoogd. Het gevaar van de IJslandse vulkaan voor het trans-Atlantische en Europese luchtverkeer is een dergelijke waarschuwing. De heilige Hiërarchieën van Moeder Aarde vertellen ons dat de Hemel ons het groene licht moet geven voor een directe interventie. Moeder Aarde wil dit alles sneller laten gebeuren dan het tijdschema van ons eerste contact aangeeft. In feite hitst zij ons op om de finishlijn naar voren te halen, dus eerder dan wij verwacht hadden!

Dit is het moment waarop enkele tumultueuze dingen gaan gebeuren – jullie vele samenlevingen zullen aan ons worden blootgesteld en jullie overtuigingen zullen serieus worden uitgedaagd. Jullie percepties van werkelijkheid worden meegesleurd in een paradigmaverschuiving en jullie bewustzijnsniveau verheft zich tot die van Engelen. Jullie technologische basis maakt een sprong naar een omgeving die magisch lijkt, en jullie levens zullen enige tijd een droomachtige kwaliteit aannemen. Inderdaad, het volle bewustzijn lijkt sterk op een heldere droom waarin je het vermogen bezit om op wilsbesluit te veranderen en waar wonderen zich vermengen met magie. Een dergelijke omgeving kennen wij al miljoenen jaren en het is ons een grote vreugde om deze schitterende manier van leven met jullie te delen en in het proces het Goddelijk Licht naar deze sector van het melkwegstelsel te verspreiden.

Vandaag vervolgden wij onze bespreking over wat er rondom jullie gebeurt en waar dit alles toe leidt. Wij wachten vol vreugde op het moment dat wij op jullie kusten arriveren en een deel zijn van de grootse verandering die het Goddelijk Licht doet terugkeren naar dat wat tijdelijk gevangen was in duisternis. Besef, beste familie, in je hart der harten, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie bestemd is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.