Home > > Sheldan Nidle - 24 november 2015

Sheldan Nidle - 24 november 2015

3 Lamat, 1 Yaxk’in, 12 Manik

Dratzo! De wereld blijft zich in een positieve richting bewegen. Alle vestigingsfondsen en reserves zijn in beweging en de meeste hebben hun distributiepunten bereikt. Al dergelijke bewegingen worden onder de hoogste veiligheidsmaatregelen verricht. In het verleden was de voornaamste zorg het grote aantal handlangers, dat de vertragingsmaatregelen van het duister ondersteunde. Deze zorgen zijn niet langer het belangrijkste motief voor die enorme beveiliging. De nieuwe kink in de kabel was de algemene faux pas die werd gecreëerd door plotselinge storingen in het algehele telecommunicatieproces. De meeste hiervan werden gecorrigeerd. Desalniettemin werden veel geldovermakingen, belangrijke websites en overdrachten van belangrijke documenten, verstoord. Momenteel is er nog steeds, zij het in mindere mate, een probleem. Deze moeilijkheid is echter niet meer de belangrijkste zorg die het eerder was. Om dit tegen te gaan werd er een aantal sleutelarrestaties uitgevoerd. Deze operatie is nog steeds gaande. Onze diensten worden grotendeels uitgevoerd om inlichtingen te verzamelen m.b.t. welke andere wanhopige pogingen van deze duistere oligarchen zouden volgen. Deze gezamenlijke operatie heeft welke grootschalige terroristische aanslag dan ook, die de distributieprocedure zou kunnen verstoren, voorkomen.

We zitten nu in de laatste fase van het leveren van de fondsen en het vestigen van een nieuw wereldwijd financieel systeem. Dit proces heeft nieuwe centra voortgebracht voor de verstrekking van jullie zegeningen en een middel om grote of kleinschalige fraude te voorkomen. Bovendien is er een valuta-overschrijvingssysteem gereed om te worden geïntroduceerd om de discrepanties van het oude SWIFT proces tegen te gaan. Inleidende instructies werden aan een aantal belangrijke naties en financiële instituten gezonden. Een serie speciale antwoorden was nodig om verder te gaan en deze fundamentele elementen werden ontvangen. Voorzichtigheid is lange tijd het basiselement geweest voor de oude families en selecte leden van koningshuizen. Ze hebben lange tijd in dictatoriale, door het duister geleide rijken, geleefd. Zodoende was er een traag lopend proces gaande waarin alles plichtsgetrouw werd uitgevoerd. We zijn momenteel in een ontvangende modus waarvan wordt verwacht dat sommigen van jullie de eerste testresultaten van dit nieuwe, onlangs geïmplementeerde distributiesysteem kunnen ontvangen. Verwacht dan ook binnenkort de eerste fondsen.

Terwijl jullie je voorbereiden om eindelijk je zegeningen te ontvangen, bevinden degenen die de cabal hebben verslagen zich in de laatste serie onderhandelingen m.b.t. de overgave van het duister. Deze gedenkwaardige gebeurtenis vereist dat jullie je realiseren wat dit werkelijk betekent. In Atlantis begonnen jullie een grootse reis die nu gaat eindigen met jullie uiteindelijke zege over het duister. De Anunnaki, die hun oorspronkelijke toezichthouders waren, zetten een maatschappij op om jullie op een aantal verschillende manieren tot slaaf te maken. Dit 13 millennia-lange systeem zal worden vervangen door een systeem om jullie de vrijheid, waarheid en welvaart te geven die jullie zo rijkelijk verdienen. Neem de tijd om de implicaties van hetgeen er nu gebeurt op waarde te schatten. Niet alleen zullen jullie de waarheid herkrijgen, maar tevens de maatschappij die voorafgaat aan onze komst. Deze grootse serie transities is de laatste schakel die nodig is om deze bol te herstellen en jullie de aanpassingen te laten maken die jullie naar volledig bewustzijn kunnen terugbrengen. Dit proces herenigt jullie met je spirituele- en ruimtefamilies. Het maakt jullie eveneens tot bewoners van een waarlijk speciaal zonnestelsel.

Deze operatie betekent dat jullie je fundamentele percepties waaronder jullie nu leven dienen te wijzigen. We hebben deze tijd gebruikt om de opmaak van deze werkelijkheid te veranderen. Terwijl deze operatie onze gewenste doelen enigszins vertraagde heeft het er eveneens voor gezorgd dat jullie zegeningen ontvangen gaan worden en veilig tegen verlies worden beschermd. Vanaf nu zullen gebeurtenissen te zien zijn die voor de meesten van jullie een wonder lijken te zijn. De koninklijke en oude families hebben een overvloed gecreëerd die door jullie gebruikt kan worden om armoede en getto’s te beëindigen en bovenal, dit rijk te voorzien van schoon water, elektriciteit en schone lucht. Deze nieuwe serie mondiale gemeenschappen is slechts het begin van nieuwe kansen voor iedereen. Gebruik deze komende tijd om jullie dromen te manifesteren. Technologieën die het lokale en mondiale reizen kunnen veranderen zijn slechts het begin van een nieuwe realiteit voor de mensheid. Bovendien gaan jullie degenen die jullie verre voorouders vertegenwoordigen ontmoeten. Wees verheugd en klaar voor een zeer geweldige toekomst!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie wereld verandert snel aangezien de nieuwe energieën voor een immer-groeiend bewustzijn deze realiteit overspoelen. De Hemel zegent ons terwijl deze goddelijke energie bedoeld is om jullie hemelse gidsen te begeleiden in het binnenbrengen van de grondslag voor een nieuw fysiek lichaam. Deze energieën zullen jullie Kristallen Lichtkamers ondersteunen bij jullie voorbereiding op volledig bewustzijn. Het Goddelijke zal deze energieën binnenkort intensiveren aangezien we het tijdstip naderen waarop de volgende hoeveelheid van dergelijke energieën zal arriveren. Het nieuwe jaar zal daarom een tijd zijn van grotere veranderingen omdat deze nieuwe energieën als instrument dienen voor nieuwe inzichten en nieuwe rijkdom. De Hemel is voornemens deze dierbare blauwgroene bol een markeringspunt in de tijd te geven waarop dit rijk waarlijk is begonnen haar oude duistere manieren te veranderen. Onze taken houden een elementair toezicht in op een ieder van jullie. Besef diep in je hart dat nieuwe gewoonten beginnen de oude scenario’s te herschrijven en dat de manier waarop dit rijk zal functioneren opnieuw wordt ingesteld.

We assisteren de verschillende medische teams van de Galactische Federatie. We gebruiken hun bevindingen en updaten die met de onze. Gezamenlijk initiëren deze pakketten het tijdstip van jullie eigen intrede in Agartha. Onze grootste vreugde is jullie voor te bereiden op de indrukwekkende transformatie die plaats zal vinden in de Kristallen Lichtkamers. We ondergingen allemaal een speciale ceremonie die enkel plaatsvond vanwege de voorbeeldige levens die we geleefd hebben in opeenvolgende levens. Op de juiste goddelijke tijd heeft de Hemel een speciale transformatie-ceremonie gepland. Vanwege de enorme verstoring van de verbinding die jullie hier in ieder leven hebben gehad, hebben jullie een speciaal, heilig levensapparaat om jullie terugkeer naar fysiek Engelschap te bewerkstelligen. We gebruiken de kwaliteiten van genade en mededogen om jullie door deze waarlijk miraculeuze procedure te loodsen. Het duister kan enkel de inleidende gebeurtenissen die zich voor jullie ascentie afspelen gewaarworden.

Vanaf de val van Atlantis zijn de toen duistere Anunnaki jullie meedogenloze heersers geweest. Deze bijna 13 millennia van extreem gebrek aan zorg liet de meesten van jullie achter, omgeven door innerlijke stress, opgebouwd door een algemene verwarring omtrent wie jullie werkelijk zijn. Wat er nu dient te gebeuren is dit te corrigeren door naar binnen toe te verkondigen dat jullie grootse Wezens zijn en dat dit gebrek aan geloof in jezelf wordt getransmuteerd naar een positieve en sterk geconcentreerde gewaarwording van jullie ware, op de ziel gebaseerde, zelf. Wij, Meesters, hebben deze mantra’s in jullie geïmplanteerd. Gebruik dit mantra om je zelfbeeld te veranderen. Jullie bewegen je naar een gebied waar de enorme innerlijke krachten die jullie bezitten kunnen terugkeren, simpelweg door je krachtig te focussen op dit machtige mantra van het ware zelf. Het is tijd om de ideeën die jullie door het duister werden ingeprent te transformeren. Wees sterk en bereid om te visualiseren wie je werkelijk bent!

Vandaag gingen we door met ons wekelijkse berichtgeving. Gebruik jullie nieuwe innerlijke kracht om je te focussen op en het manifesteren van deze nieuwe werkelijkheid. Het duister heeft willens en wetens deze realiteit wreed doorkruist. Het is nu voor jullie de tijd om je samen met anderen te focussen om deze uiterst prachtige nieuwe realiteit, die gevuld is met jullie vermogens, vrijheid en voorspoed, te bereiken! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!