Home > > Sheldan Nidle - 17 november 2015

Sheldan Nidle - 17 november 2015

9 Imix, 14 Xul, 12 Manik

Selamat Balik! De boodschap is nog steeds positief! Jullie nieuwe realiteit manifesteert zich langzamerhand. Degenen die het duister op deze wereldbol regeren bevinden zich echt in een staat van opperste zorg aangezien de dingen die zij hielpen creëren beginnen te verdwijnen in de vuilnisbakken van de geschiedenis. Terwijl deze minkukels van het duistere rijk langzaam beginnen te begrijpen dat hun tijd gekomen is, blijven ze desalniettemin weerbarstig. Over de hele wereld vinden er acties van stille wanhoop plaats. Deze zogenaamde terroristische aanvallen en daarmee verbonden telecommunicatie zijn slechts onderdeel van de mate van wanhoop die momenteel de duistere oligarchen doordringt. Zoals zovele andere operaties zullen deze eveneens falen. Het Licht in haar talloze delen heeft de overhand en deze dapperen slagen in het voorbereiden van de middelen om welvaart te verspreiden, een nieuw monetair stelsel en financieel systeem te onthullen en tevens nieuw bestuur voor iedereen te creëren. We bereiden eveneens de stappen voor die nodig zijn om disclosure te brengen van een decennia oude officiële doofpot. Dit proces zal jullie een heleboel nu nog goed verborgen technologieën brengen. De mensheid heeft het voorrecht gehad van mensen als Tesla om de start van dit nieuwe tijdperk aan te moedigen!

Deze tijd is er één waarin de Lichtkrachten in sterkte en bedrevenheid zijn teruggekeerd. De strategie die is toegepast door de medestanders van het Licht hebben de duistere oligarchen op hun knieën gebracht. Hun ophanden zijnde nederlaag en de afspraken die daarmee gepaard gaan hebben ervoor gezorgd dat ze uithalen en hopen op de diepe emoties die hun benarde situatie op één of andere manier om kan draaien. Zoals de verschrikkingen van hun daden vervagen, zo vergaat de kans dat hun duistere en lafhartige daden ooit kunnen slagen. In plaats daarvan realiseert de wereld zich waarom deze duistere daden en internetmanipulaties plaatsvonden en zoekt ze snelle remedies tegen de acties van het duister. Degenen die het Licht steunen willen nu oplossingen om hun ondergang te versnellen. Fondsen zijn op hun plek en speciale militaire en politie-eenheden staan klaar om een snelle en laatste slag toe te brengen. Aldus is de paniek van het duister zeer reëel. We staan dicht bij gebeurtenissen die het potentieel hebben om te bereiken wat vanaf het begin ons doel was. Dat is jullie terugkeer naar volledig bewustzijn en de opkomst van jullie vrijheid en eindeloze welvaart!

Momenteel gaat hetgeen door het duister werd vertraagd snel verder. Telecommunicaties en verscheidene koeriersgroepen zijn druk bezig ervoor te zorgen dat de fondsen worden geleverd en daadwerkelijk een feit zijn. We zorgen er tevens voor dat er een heleboel nieuwe technologieën klaar staan wanneer het nieuwe bestuur verschijnt. Het is essentieel dat zowel de machtsoverdrachten en massa-arrestaties op een makkelijke manier plaatsvinden. Op dit moment bevinden velen van de opperste regionen van de oligarchen zich onder huisarrest. Bepaalde voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te verzekeren dat deze operatie op schema blijft. We hebben sommigen van onze manschappen gebruikt om deze situatie verder veilig te stellen. De incidentele intriges die nog worden toegestaan op jullie globe vereisen een meer gedetailleerd toezicht door ons. Aanvankelijk verzekerden degenen die betrokken waren bij de veiligheid en de inlichtingendienst ons dat incidentele intriges in toom werden gehouden. In plaats daarvan kon een grote operatie plaatsvinden. We moeten onze vaardigheden op dit gebied versterken.

We hebben een laatste opmerking voor iedereen. We vragen om een toename in jullie focus op vrede en harmonie. Tezamen kunnen we ervoor zorgen dat de laatste stappen in wat een lange mars naar vrede is geweest eindelijk zijn uiteindelijke doel bereikt. Momenteel worden er een aantal activiteiten afgerond. Jullie staan heel dicht bij het begin van de verstrekking van de fondsen aan jullie. Handhaaf jullie focus! Wij zijn allemaal extreem toegewijd aan het afgerond zien worden van deze eerste fasen. Ons liaison- en diplomatieke corps kan de enorme hoeveelheid vooruitgang die in de laatste paar maanden is gemaakt beamen. We weten dat deze operatie enorm in omvang is en dat het een zeer complexe uitvoering is. Toch gaan we inderdaad volledig succes bereiken, op elk gebied. De planning van dit alles blijft geheim. Ondanks dit kunnen we alvast zeggen dat deze vooruitgang alles wat ooit eerder is gezien, te boven gaat. Het succes ervan is imminent. Een waarlijk prachtige dag voor alle deelnemers staat op het punt aan te breken! Neem deze fondsen en gebruik ze om een nieuw en veel vriendelijker realiteit te smeden!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We zijn verheugd maar voelen eveneens pijn en verdriet. Kortgeleden heeft het duister een enorm aantal moorden in scène gezet. Deze nodeloze verstoringen op deze gewijde planeet is maar een van vele soortgelijke handelingen die op onregelmatige momenten door het duister worden opgevoerd en die haar lafheid en pure afkeer van al het leven op Gaia laten zien. We vragen jullie om de zielen van de gestorvenen te zegenen en vergeving te tonen in alle zaken die het hart betreffen. Ons goddelijke doel is om onze mondiale intentie te gebruiken zodat deze laag-bij-de-grondse daden van deze prachtige blauwe planeet verdwijnen. Herinner je hoe het leven in dit rijk is en gebruik jullie positieve energieën om degenen die lijden te kalmeren en om oneindige Liefde te wensen voor een ieder die het aangaat. Dit rijk zal heel binnenkort ten goede veranderen. Laat deze en andere gebeurtenissen je niet afleiden van jullie focus! Intensiveer in plaats daarvan jullie focus en gebruik het om dit rijk te helen. Dit is het moment waarop al het lijden getransformeerd zal worden naar Vrede en Liefde!

Laten we ons, terwijl dit moment terugwijkt, eraan herinneren hoe deze wereld bezig is te transformeren. We weigeren nog langer te buigen voor de subtiele intriges van de duistere oligarchen. Een enorme golf van hoger bewustzijn daalt over deze wereld neer. Dit rijk leert hoe haar emoties omgevormd kunnen worden en hoe het medium van het helende hart kan regeren. Het is belangrijk om te denken, te visualiseren en te geloven in de enorme hoeveelheden van Liefde en Licht. Wanneer je weigert te handelen naar je lagere emoties en Liefde gebruikt om begrip te hebben, zal een prachtige staat van stille vrede jullie omhullen. Het is deze nieuwe energie die we cultiveren. Een van de mooiste talenten van de mensheid is om de kracht van vergeving en het instrument van goddelijke welwillendheid te ontdekken. Met dit in handen zijn jullie klaar om de ingrediënten die dit nieuw opkomende bewustzijn jullie kan geven, te ervaren. Wees daarom bereid deze nieuwe inzichten die hieruit voort komen, toe te passen. Hosanna! Hosanna!

Wees in deze tijd, zoals we voortdurend hebben aangegeven, bedachtzaam, vergevend en in staat om je helende hartenergieën te verspreiden. Goddelijke vergeving houdt het kijken naar het geheel in bij een gebeurtenis. Oordeel niet! Kijk enkel naar het geheel. Wanneer jullie dit in je opnemen, stuur dan Liefde en heling aan een ieder. Jullie zijn in werkelijkheid een vaartuig van Liefde en Licht. Jullie begrijpen ten diepste wat er begrepen ligt in iedere gebeurtenis die jullie leven en deze tijden vorm geeft. Kijk voor uiteindelijke antwoorden naar de Hemel en naar jullie gidsen. Jullie leren nu wat ons vele levens gekost heeft en ontvangen een speciale set instructies van de binnenste raden van goddelijke orde. Er zal nog veel meer gebeuren. Laat het positieve indalen en sterker worden in dit grootse Licht. Jullie zijn allemaal geweldige wezens die een bijzondere menselijke spirituele ervaring opdoen. Deze tijd is het moment om ons jullie waarheden te tonen!

Vandaag hebben we onze wekelijkse berichtgeving vervolgd. Gebruik deze tijd om te bidden en te mediteren op jullie innerlijke waarnemingen en het nieuwe, groeiende bewustzijn. Vergeef en zegen een ieder. Neem daarna de tijd om te bidden voor de Zielen van degenen die zijn overgegaan. Wees gereed! Een nieuwe tijd komt eraan! Liefde en Licht zijn waarlijk zegenrijk! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!