Home > > Sheldan Nidle - August 17, 2010

August 17, 2010

3 Kan, 2 Uo, 7 Ik

Selamat Jaram! Afgelopen week is er veel gebeurd! De duistere kabbalisten doen er alles aan om te overleven en onze aardse bondgenoten blijven hen onder druk zetten. Momenteel werkt het duister aan een plan om zijn groeiende schuld te gebruiken als een hefboom om het broodnodige kapitaal te verkrijgen, want zonder dit kapitaal moet het massale faillissementen onder ogen zien waarvan het nooit kan herstellen. Onze aardse bondgenoten beseffen dit en doen er alles aan om het verstrekken van nieuw kapitaal te voorkomen. Men verwacht dat de strategie van de duistere kliek om nieuw kapitaal aan te trekken zal falen en onze aardse bondgenoten verwachten dan ook dat deze situatie eindigt met de capitulatie van het duister. Wanneer dit gebeurt heeft het duister geen andere keus dan akkoord te gaan met de voorwaarden van de aardse bondgenoten. Dit is wanneer de overwinning, waar we al zo lang met jullie over spreken, werkelijkheid wordt! Onze aardse bondgenoten zijn dan zover om officieel te beginnen met de inauguratie (installatie) van een aantal overgangsregeringen, die de verschillende procedures en programma’s in beweging moeten zetten die we met jullie hebben besproken.

Deze veranderingen in hoe een regering op jullie wereld opereert is de volgende stap op jullie weg naar het volledige bewustzijn. Het doel is een regering zodanig in te richten dat zij in werkelijkheid reflecteert, een afspiegeling vormt van wat de burgers echt willen en als gevolg hiervan moet een uitgebreide uitwisseling plaatsvinden tussen de regering en het publiek. Enerzijds moet zij verantwoording afleggen en anderzijds moet ze de publieke opinie vertegenwoordigen. De bedoeling van het nieuwe bestuur is dat de vele verschillende opinies samenkomen om openlijk te worden besproken. Deze nationale gesprekken moeten niet vertroebeld worden door grillige politieke manoeuvres, in tegendeel – het doel is nu dat een serie mogelijkheden uitgebreid besproken wordt en dat een redelijk actieplan door allen gesteund wordt. Een dergelijk voorstel vereist dat de burger bewust, goed geïnformeerd en voorbereid is om aan dit nationale dialoog deel te nemen. Het scheppen van een dergelijke omgeving is het belangrijkste doel van deze nieuwe regeringen, wat betekent dat in de beginfasen het bestuur zal werken zonder een operend wetgevend lichaam en een slecht werkend rechterlijke macht. Het punt is deze lichamen te herscheppen zodat ze het Gewoonte Recht hanteren en de burgers respecteren als soevereine wezens.

Een ander belangrijk doel is alles te herzien wat ingevoerd, ingesteld was door de oude regeringen en snel te werken om alles te corrigeren wat ongrondwettelijk of ondoelmatig is. Het bestuur moet duidelijk zijn grondbeginselen vastleggen en deze tussenregeringen komen aan de macht met een goed doordachte en uitgebreide agenda. Deze agenda betreft meer dan het brengen van welvaart en gezond verstand naar deze wereld – het gaat om het laten verrijzen van een nieuw bewustzijn en deze volledig te omarmen. Moeder Aarde heeft de mensheid en zijn duistere meesters meer dan 13 millennia verdragen en nu is het tijd om te evolueren naar percepties die de macht van het Licht volledig laat meespelen. Jullie zijn eonenlang gemarineerd in het heksenbrouwsel van leugens, insinuaties en manipulaties, wat jullie samenlevingen naar de rand van uitroeiing heeft gebracht. Deze dwaasheid moet vervangen worden door iets totaal anders. Dit iets moet rechtvaardig, verrijkend en inspirerend zijn en in staat zijn om snel door het bestuur en, bovenal, door ieder van jullie uitgevoerd te worden. Dit iets werd zorgvuldig in kaart gebracht door onze aardse bondgenoten en door ons, en kan de basis voor het eerste contact leggen.

Waar we over spreken is een bewuste relatie tussen de mensheid en Moeder Aarde (Gaia). Gaia heeft jullie beperkte staat lang geaccepteerd en voorzag in een veilige omgeving voor de vele lessen in jullie groei. Ze heeft eindeloze oorlogen andere excessen verdragen die jullie samenlevingen kenmerkten in die eeuwen. Nu komt de tijd om terug te keren naar een ander niveau, weg van de exploitatie van of buitenaardse heersers, zoals de Anunnaki, of van hun aardse volgelingen of kabbalistische kliek. De volgende stap is de verantwoordelijkheid te nemen voor jullie acties. Jullie nieuwe regering moet deze groei accommoderen in publieke verantwoordelijkheid en de aardse bondgenoten hebben hun agenda ontworpen met dit in gedachten. Een groot deel van ingrijpende veranderingen moet plaatsvinden, wat jullie steun en jullie volledige participatie verlangd. Het beleid zal worden afgestemd op dit doel. Een reeks onthullingen zal ook publiekelijk bekendgemaakt worden. Na een korte periode zullen wij ook deelnemen aan deze operatie, en daarna kunnen wij ons samen voorbereiden op het eerste contact.

Wanneer eenmaal het duister niet meer aan het roer staat, zal er een hele serie onderwerpen door de nieuwe regeringen behandeld en uitgezonden worden. Dit zal jullie eerste gelegenheid zijn om met jullie nieuw bestuur samen te komen en te communiceren. Dan wordt geleidelijk een grote welvaart voor allen in beweging gezet. Een massaal kwijtschelden van schulden zal plaatsvinden en vele andere acties die jullie economische mogelijkheden in beweging zetten. Dit vermeerdert de gelegenheden om meer aandacht te schenken aan het besturen en het creëren van een nieuwe relatie daar. De aanhoudende bekendmakingen zullen ook gaan over de onthulling van onze hulpvaardige aanwezigheid en het feit dat we al heel lang helpen. Wanneer vele fantastische, onderdrukte technologieën bekendgemaakt worden, moeten jullie uitzoeken wat dit alles betekent. We willen dat jullie openlijk alles met elkaar en met jullie regeringen bespreken. Het tijdperk van bedrijven met speciale voorkeursbelangen is voorbij, en dit opent voor jullie de weg om jullie verantwoordelijkheden op te nemen en een nieuwe regering te creëren waarop jullie trots kunnen zijn!

Om aan een dergelijke wereld deel te nemen vereist een bepaalde toewijding. Jullie rijkdom is geen excuus om niet deel te nemen aan alles wat er gebeurt. Vele veranderingen verlangen jullie feedback en, speciaal, het blijven volgen van de resultaten. Regeren moet uitgevoerd worden binnen de context van het Gewoonte Recht. Stompzinnige, irrationele overheidsregulering wordt beëindigd en hiervoor in de plaats komt jullie actieve interactie. Wees bereid om je bijdrage te leveren en je stem te laten horen! In een galactische samenleving neemt iedereen eraan deel en de ideeën en suggesties van elk persoon wordt gezien als essentieel voor het welzijn van een samenleving. Een samenleving die bestaat uit actieve, deelnemende individuen werkt het beste. Onze aardse bondgenoten zien jullie als gerespecteerde deelnemers in deze nieuwe open samenleving. Ieder van jullie is een soeverein wezen. Jullie bezitten talenten en een creativiteit die ingenieuze en originele oplossingen kunnen aandragen om alle problemen op te lossen die een collectief onder ogen moet zien.

Het besef wie jullie zijn is een centraal deel van een volledig bewust wezen. Wanneer dit proces van het overgaan naar een nieuwe persoonlijke identiteit begint kan de periode van het installeren van nieuwe regeringen een start maken. Jullie moeten de zeer gepolariseerde partijpolitiek van speciale belangen loslaten en transformeren naar een plek met verbazingwekkende technologieën dat jullie in staat stelt onderdeel te zijn van vele onderling verbonden gemeenschappen. Deze locale, regionale en nationale gemeenschappen moeten opnieuw gedefinieerd worden. Jullie waren gefragmenteerd, inderdaad ‘geatomiseerd’ (in kleine stukjes gesplitst) door de duistere matrix, en de positieve verandering op een schaal dat wordt gepland betekent een herziening in je houding en actie. De nieuwe technologische apparaten zullen een dergelijke verandering versnellen die, wanneer ze eenmaal wijdverspreid zijn, een multigelaagd web kunnen produceren dat vergeleken kan worden met een neuraal netwerk. Deze netwerken zullen de basis vormen voor wat wij jullie proberen te duidelijk te maken.

Binnen de structuur die door deze nieuwe technologie is gecreëerd, kunnen jullie groeien, stijgen in bewustzijn en een beter begrip krijgen van wat jullie te wachten staat. Jullie toekomst is niet alleen maar een verbeterde projectie van de huidige status; jullie zijn bestemd om iemand te worden die een totaal andere wereld aan kunnen en deze wereld wordt jullie volledig duidelijk gemaakt wanneer het eerste contact begint. Hieraan voorafgaand zullen jullie enkele kleine voorbeelden krijgen van een galactische samenleving. Het Licht heeft een agenda en een tijdschema voor deze transformatie, en gebeurtenissen vinden in het geheim plaats die de vele fantastische veranderingen op jullie wereld mogelijk moeten maken. Samen met onze Agarthaanse broeders hebben we manieren uitgedokterd om onze komst op jullie kusten te versnellen en deze plannen zullen binnenkort bij jullie geïntroduceerd worden!

Vandaag vroegen we jullie de ontwikkelingen op jullie wereld te versnellen. We zijn op elk moment gereed om het eerste contact met jullie uit te voeren. Dit magische moment dient om jullie planeet te herenigen, jullie terug te brengen naar het volle bewustzijn en de basis te leggen voor jullie galactische samenleving en jullie sterrennatie. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.