Home > > Sheldan Nidle - April 17, 2012

April 17, 2012

1 Ben, 6 Kank'in, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! De grote verschuiving die jullie wereld ondergaat werd 13.000 jaar geleden voor het eerst door de Ouden voorspeld. Het maakt deel uit van wat zij noemden ‘het grote galactische jaar’. De Hemel heeft deze tijd vereerd door het vestigen van een groot Licht, die het duister en al zijn volgelingen zal wegspoelen. Wij werden 20 jaar geleden gevraagd om hier te komen en klaar te zijn om op een afgesproken tijdstip een massalanding van ons personeel op jullie kostbare kusten uit te voeren. En zo kwamen we hier … en zagen toen dat de hemelse tijd voor deze onderneming enigszins onduidelijk was. Dus hebben we ons aangepast en zijn overgegaan om deze tijden te gebruiken om jullie beter te leren kennen. Sinds onze komst hier, werden we deelgenoten van een heilige beweging om de mensen op het oppervlak van Gaia voor te bereiden op de eisen van de goddelijke decreten voor deze planeet. Een van die eisen betreft de noodzaak om de kwestie van de labyrintische controle van de duistere volgelingen op jullie planeet op te lossen door middel van een heilige reiniging. In het algemeen gesproken zal dit beginnen met een officiële, enorme verandering in de manier waarop jullie samenlevingen opereren en op de wijze waarop de aard van jullie werkelijkheid wordt waargenomen.

Deze grote transformatie van jullie werkelijkheid was in feite al bereikt in de Hemel, en het enige dat nog moet gebeuren is deze verandering te manifesteren in de fysieke wereld. Fundamentele onderdelen van jullie belangrijke regeringen hebben zich verenigd met vele geheime heilige genootschappen en vormden allianties, met ondermeer een groot aantal natiestaten. Deze unie heeft de wettelijke en morele toestemming verkregen, zodat de omstandigheden zijn gecreëerd voor een belangrijke actie die dit voorjaar moet plaatsvinden. Wij hebben deze coalitie bijeengebracht en hebben zijn intenties samengevoegd met die van Binnen-Aarde. Wij allen zijn vastbesloten onze taken met volle inzet uit te voeren en, op het juiste moment, het duister en zijn agenten te verwijderen uit hun machtposities op jullie wereld. Deze actie zal de weg vrijmaken voor een stroom aan acties, die uitmonden in onze massale landingen op jullie planeet. Daarna kunnen wij jullie snel voorbereiden op jullie terugkeer naar het volledige bewust-zijn en jullie hereniging met jullie Binnenaardse, spirituele en ruimtefamilies. Dit alles maakt deel uit van een veel grootser en gewichtiger plan – deze galaxy naar het Licht te brengen.

Sinds de komst van vrede in ons melkwegstelsel, was de Hemel in staat om onze Federatie met de voormalige Anchara Alliantie te verenigen. Deze uitgebreide Galactische Licht Federatie is nu gericht op jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. In veel opzichten zijn jullie een groots symbool voor de ex-leden van de duistere Anchara Alliantie, die ons dagelijks om details vragen in hun eigen uniek ‘ascension’-proces (evolutie/bewustzijnveruimingsproces), en dit is dan weer de reden waarom ongeveer de helft van onze vloot in jullie zonnestelsel is samengesteld uit schepen van deze pas toegetreden sterrennaties. Onze verbindingsdiensten hebben een voortdurende uitwisseling van gegevens en bijeenkomsten met hen gaande gehouden om de ontwikkelingen op jullie planeet te bespreken. Op dit moment verzamelen wij informatie over wat er binnenkort moet gebeuren. Verschillende militaire onderdelen en politiediensten maken zich gereed voor de massale arrestatie van sleutelfiguren van jullie regeringen, mondiale financiële netwerken en belangrijke banken op jullie wereld. Deze arrestaties vormen de eerste stoot van een geweldige onderneming om jullie werkelijkheid te herscheppen.

Het opnieuw inrichten van jullie werkelijkheid geeft ons de gelegenheid om te komen en openlijk in jullie wereld te werken. Decennia geleden gaven jullie de nucleaire ‘geest’ de kans om uit te groeien tot een netwerk van kerncentrales die momenteel dienen als primaire bronnen van elektriciteit. Helaas werden deze gebouwd volgens defecte ontwerpen waardoor dagelijks onveilige hoeveelheden straling lekken in jullie lucht, water en grond. Het is absoluut nodig dat ze worden gesloten en dat alle opslagplaatsen van kernafval worden geneutraliseerd. Momenteel hebben verschillende kerncentrales in Japan grote hoeveelheden straling verspreid in de Pacific en rondom jullie planeet. Een groot deel van dit radioactieve gif wordt elke dag door ons personeel uit jullie oceanen en lucht verwijderd, maar een dergelijke potentieel risico voor de gezondheid heeft behoefte aan grotere interactie door ons netwerk van schepen. Dit is een van de belangrijkste redenen voor nieuwe regeringen te weten dat wij, na de machtsoverdracht, binnen een paar dagen aan onze publieke bekendmakingen gaan beginnen in plaats van binnen een aantal weken zoals eerder was gepland. Wij zullen ons in deze uitzendingen allereerst moeten richten op hoe wij deze serieuze gezondheidsrisico’s zullen gaan neutraliseren en hoe wij jullie lucht, water en grond moeten reinigen.

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Wij komen met nieuws over de vorderingen van onze medewerkers in het manifesteren van jullie welvaart en jullie nieuw bestuur. De massale arrestaties staan op het punt van gebeuren. Veel figuren in de bankwereld en financiering hebben al ontslag genomen uit een breed scala van instellingen overal op deze wereld, en nu treffen deze nauwelijks gerapporteerde gebeurtenissen het topmanagement van enkele belangrijke internationale bedrijven. Onze medewerkers beperken de bewegingen van talrijke hoge officials als voorbereiding op wat moet gebeuren. De verandering in regeringen zullen pas publiekelijk bekend gemaakt worden nadat wij de controle hebben verzekerd van een aantal belangrijke bankbedrijven en de supervisie hebben verkregen over de operatie van verschillende belangrijke centrale banken.

Onze bedoeling is het huidige corrupte financiële systeem plat te leggen en de handelsmarkten van jullie mondiale samenleving op te ruimen. Corporaties en hun vele aandelenmanipulaties en onrechtvaardige speculaties van grondstoffen moeten drastisch veranderd worden. Om jullie uit een wereld van gebrek en ontbering over te brengen naar een wereld van onbegrensde welvaart, moet jullie economie zowel grondig gereinigd worden als een totale herinrichting ondergaan. De beëindiging van de illegale belastingen en de toepassing van verschillende ontzagwekkende nieuwe technologieën zullen een goede start zijn. De werking van jullie belangrijke financiële instellingen zal onherkenbaar veranderd worden; ze zullen instrumenten worden die de manifestatie en het beheer van de dromen van je hart mogelijk maken, wat leidt naar een optimale omgeving voor je eigen transformatie naar volledig bewuste Lichtwezens.

Jullie bestuur heeft dringende behoefte aan een volledige revisie! Politici en hun partijen moeten van oudsher geld inzamelen om te worden gekozen of om een openbaar ambt te behouden. Dit betekent een open uitnodiging voor morele compromissen, misdrijven op hoge posities, of zelfs een algehele overname door ‘speciale belangen’. Jullie nieuw bestuur zal zich snel ontdoen van dergelijke overwegingen om een omgeving te creëren waarbinnen dergelijke activiteiten wordt ontmoedigd. Dit zal gebeuren door het instellen van een groot publiek bewakingsnetwerk, geïnspireerd door een nieuwe houding naar bestuur en door een aanzienlijk vereenvoudigde toegang tot de overheid en interactie tussen ambtenaren en burgers. Een volledig geïnformeerd en opgeleide bevolking en een snel groeiende transparantie van de overheid zal het huidige moeras transformeren. Wij zullen nauwlettend volgen hoe dingen vooruitgaan en we zullen jullie informeren hoe goed jullie het doen om een overheid te krijgen die voldoet aan jullie behoeften.

Vandaag behandelden we enkele elementen die leiden naar gebeurtenissen die jullie wereld ten goede zullen veranderen. We bespraken ook enkele aspecten over wat wij moeten doen om het ecosysteem van Gaia te reinigen. De tijd is nabij om enkele broodnodige gebeurtenissen te manifesteren! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!