Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - January 17, 2012

January 17, 2012

1 Ik, 15 Chen, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! Er gebeurt veel! De duistere kliek volhardt in zijn tweezijdig standpunt – aan de ene kant onderhandelt het met onze aardse bondgenoten, terwijl het aan de andere kant blijft zoeken naar een uitweg om zijn onoplosbaar dilemma op te lossen. Wij hebben onze aardse bondgenoten gewaarschuwd op hun hoede te zijn voor de dubbelzinnige onderhandelingstactiek van deze groep vasthoudende criminelen. Ze nemen ogenschijnlijk een harde houding aan om te veinzen dat ze serieus zijn in het doel van de onderhandelingen … ondanks het feit dat wij hun vele geheime missies hebben blootgelegd met het doel een ‘engel’ te vinden die een oplossing kan aandragen voor hun benarde situatie. Onze verbindingsmensen hebben zich als adviseurs aangesloten bij deze onderhandelingen en hebben onze aardse bondgenoten gevraagd te eisen dat het duister hun geheime missies onmiddellijk beëindigen als een voorwaarde om verder te gaan met de gesprekken. Het duister weigert, zoals verwacht, in te gaan op deze eisen en heeft om een onderbreking gevraagd! Wij hebben geantwoord dat een dergelijke stap door onze aardse bondgenoten voor ons onaanvaardbaar is en hebben hen verder geadviseerd een harde tijdlijn vast te leggen voor de afronding van de gesprekken. Bij gebreke hiervan zullen bepaalde consequenties het gevolg zijn.

Het is duidelijk dat het duister meer tijd wil krijgen. Wij stellen voor dat de verschillende partijen binnen onze aardse bondgenoten bijeenkomen om een uiterste datum te eisen voor de volledige overgave van de duistere manipulators. Wij zijn bereid onze technologie en personeel te gebruiken om de kabbalisten te dwingen zich formeel over te geven aan onze aardse bondgenoten. Het duister weet zeer goed dat het zinloos is om naar een uitweg te blijven zoeken en daarom stellen we vast – doe het voor de hand liggende en stuur hen een bevelschrift, samen met een passende juridische documentatie waarin zij het bevel krijgen zich onvoorwaardelijk over te geven. Wees bereid om jullie overweldigende militaire en rechtshandhavende middelen te gebruiken om deze daders te arresteren en sluit ze op waar ze verder niemand meer kwaad kunnen doen. Onze technologie staat jullie ter beschikking om het succes van deze arrestaties te verzekeren en om, daarna, een nieuw bestuur te installeren die ervoor zorgt dat de al zo lang beloofde aankondigen kunnen plaatsvinden. Tot nu toe hebben we nog geen antwoord gekregen van onze aardse bondgenoten, en dus hebben we verschillende Agarthaanse verbindingsmensen gestuurd om dit te bewerkstelligen. De verschillende contingenten van onze aardse bondgenoten zijn nu bezig een plan van aanpak samen te stellen.

Zodra dit plan is goedgekeurd, kunnen we onze technologie volledige gaan gebruiken om de activiteiten van de duistere kliek te beperken. Een topprioriteit is om die activiteiten volledig uit te schakelen die zich richten op jullie gezondheid en Zijn. Wij beloofden door de overeenkomst van 1998 om slechts die dingen te doen die goedgekeurd zijn door een speciale raad van onze aardse bondgenoten. Een ‘aangepast plan’ betekent dat we deze walgelijke maatregelen tegen jullie volledig kunnen stoppen. Tot die tijd hebben we de bevoegdheid om slechts beperkt op te treden bij alle plannen die het duister wil uitvoeren. In dit verband zijn we wel in staat geweest hun ondergronds netwerk van bases in handen te krijgen en hebben we hun belangrijkste vervoersfaciliteiten buiten werking gesteld, maar we kijken ernaar uit om die klus grondig af te maken. Ondertussen monitoren we de effecten die hun resterende storende activiteiten op jullie hebben, en onze medische teams gebruiken, in voorkomende gevallen, therapieën om alle ontwrichtende maatregelen te voorkomen die haaks staan op de hemelse taak om jullie lichamen voor te bereiden op het volle bewustzijn.

Al deze activiteiten zijn, zoals jullie nu weten, slechts het allereerste begin van wat we willen volbrengen en we kijken uit naar het moment dat we vrijelijk in jullie wereld kunnen opereren. Wat er nog overblijft van de faciliteiten van het duister is nu nog nauwelijks van enige waarde … wij hebben deze teruggebracht naar een zeer primitieve staat. Wij willen natuurlijk wel deze klus volledig afmaken om daarna onze aandacht te richten op het verstrekken van een serie technologieën aan jullie wereld, die op een zeer eenvoudige en gemakkelijke wijze jullie lucht, land en water kunnen reinigen. Jullie oceanen moeten hun stromingen radicaal veranderen, en dit gaat beginnen nadat de wateren van jullie planeet gereinigd zijn. Dit zal het tempo van het omhoog brengen van de oceaanbodem versnellen … momenteel is dit nauwelijks merkbaar. Zodra deze schoonmaakoperatie klaar is, kan Gaia het tempo van deze actie wekelijks gemakkelijk verviervoudigen. Wij controleren hoe de oceanische en continentale aspecten van de normale tektonische bewegingen van jullie planeet worden voorbereid op de enorme transformatie die de drie verloren continenten vanaf de oceaanbodem doen opstijgen.

Wij zegenen jullie! Wij zijn jullie ‘Ascended Masters’! Wij allen zijn door het heilige proces van gerichtheid gegaan … wat al onze vorige levens op Aarde zo bijzonder heeft gemaakt. Wij groeten jullie allen die, door de eeuwen heen, onze missies om Licht naar de aardse mensen te brengen, hebben gesteund. We zijn meer dan duizend in aantal en staan vreugdevol achter jullie pad naar het volledige bewustzijn. De geheime en heilige genootschappen die ons werk steunen hebben hun zegeningen verankerd in de Himalaya, de Grand Teton en in vele andere heilige bergen op Moeder Aarde. De enorme rijkdom die wij hebben verzameld kan nu gebruikt worden om Liefde, Licht en vrede naar jullie allen te brengen! Gebeurtenissen bereiken nu het punt waarop de invloed van het duister van jullie kan worden weggenomen. Onze Agarthaanse familie in Binnen-Aarde is gereed om jullie te verwelkomen in de speciale kristallen steden die gebruikt gaan worden voor jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Het is onze taak om jullie alle technologieën, die lang onderdrukt zijn, te onthullen en jullie ware aardse geschiedenis gaat spoedig beginnen. We zijn in een jubelstemming omdat we binnenkort openlijk kunnen verschijnen om jullie over veel dingen te onderrichten, waaronder … over wie jullie werkelijk zijn en waar we goddelijk naartoe gaan!

Onze vele geheime heilige genootschappen voltooien de voorbereidingen om de waarheid te presenteren over hoe het duister jullie samenlevingen hebben gemanipuleerd voor hun eigen gewin gedurende bijna 13 millennia. Nieuw bestuur zal verschijnen en een enorme rijkdom zal gebruikt worden om een tijdperk te creëren van overvloed en creativiteit voor allen. In afwachting van dit moment, hebben we deze rijkdom afgezonderd om het te beveiligen voor de hebzuchtige vingers van de duistere kliek. De macht, die met dit geld gepaard gaat, dient om jullie te helpen bij jullie zoektocht naar de waarheid achter de vele instellingen, die gecreëerd zijn door het duister om jullie te controleren en als slaaf te houden. Maar nu heeft de goddelijke macht van de Hemel een grote verassing in petto voor deze recalcitrante wezens! Gelijktijdig zijn jullie nu gereed om de verbazingwekkende waarheden en technologieën te ontvangen die jullie je vrijheid zullen hergeven. Wij verwelkomen allen die van ver zijn gekomen om jullie te helpen bij jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Dit is inderdaad een geschenk van de Hemel!

Jullie zullen, in vrijheid en vreugde, hoffelijk jullie plek in de Hemel en de stoffelijke werelden dienen te accepteren. Jullie zullen fysieke Engelen zijn die, in Liefde en dienstbaarheid, het verwerkelijken van het Goddelijk Plan van de Schepper zullen uitvoeren. Deze heilige missie zal leiden naar een collectieve missie voor alle mensen in de fysieke werelden. Wij omarmen met Liefde en Licht de goddelijke taken die wij samen zullen uitvoeren. Wij zullen veel wijsheid vergaren en onze Goddelijke Wil gebruiken om Licht naar alle uithoeken van dit fysische, materiële Universum te brengen. Er wordt veel van ons verwacht! Wij zijn een wonderbaarlijk collectief van fysieke Engelen die tijdelijk verloren raakten in een duister hol dat bestond uit ellende en onwetendheid. Moeder Aarde zal, evenals wij, terugkeren als een groots Lichtwezen, die wij zullen ondersteunen en liefhebben met heel ons hart en met ons heilig Wezen. Laten we ons verheugen en de Hemel zegenen met onze Liefde en Licht!

Vandaag vervolgden we onze gesprekken over wat er allemaal om jullie heen gebeurt. Gaia is gereed voor haar overgang naar het volle bewustzijn. Laten we ons allemaal verenigen en onze collectieve vermogens gebruiken om de ketens van het duister af te werpen. Wij zijn hier om jullie hierbij te helpen en jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn te vieren! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Share |


Thrive

Galactic Channelings

Create Your Badge