Home > Nederlands > Sheldan Nidle - March 16, 2010

March 16, 2010

4 Oc, 13 Ceh, 5 Caban

Gegroet! We komen met meer informatie. Momenteel concentreren onze verschillende diplomatieke en verbindingsteams zich op het verwijderen van de problemen die onze aardse bondgenoten ondervinden. De onderliggende basisvoorbereidingen zijn afgerond en nu is de focus gericht op de laatste details die uitgevoerd moeten zijn alvorens de leveringen kunnen plaatsvinden. Op dit moment worden de noodzakelijke militaire en juridische elementen in positie gebracht en klaargemaakt voor actie. Hiertoe sturen we specifieke technologieën naar beneden die gebruikt kunnen worden om elke onverwachte gebeurtenissen te neutraliseren. Het is belangrijk dat de laatste stappen in de plannen van onze aardse bondgenoten zonder inmenging worden uitgevoerd. Intussen creëren onze Europese en Aziatische eenheden een reeks procedures die bedoeld zijn om de globalisering van jullie nieuwe economische en monetaire stelsels te versnellen. Jullie wereld dient een totale kwijtschelding van schulden te omarmen wanneer eenmaal de laatste paar onwillige banken van de duistere kliek volledig zullen meewerken. De belangrijkste factor hier is een snelle naleving, in combinatie met het nietigverklaren van het enorme moeras aan illegale derivaten en andere dubieuze financiële pakketen.

Zodra dit is gebeurd, is het vrij eenvoudig om de mondiale kwijtschelding van schulden formeel op te leggen. Houd in gedachten dat het meeste van deze schuld het gevolg is van oneerlijke praktijken en het gebruik maken van de ‘sterke arm’ die door de belangrijke Wereldbanken en hun gouvernementele en quasigouvernementele instrumenten werden opgelegd. Om een monetair speelveld over de hele wereld te creëren, moet men met een schone lei (schuldenvrij) beginnen; slechts dan kan het nieuwe multinationale valutastelsel succesvol zijn. Dit stelsel is de voorbode naar een wereldwijde welvaart die jullie vervolgens voorbij geld en ruilhandel stuwt. Het is tijd om jullie naar een punt te brengen waar landbouw, industrie en concurrerende marktkrachten niet langer de boventoon voeren. Wanneer jullie eenmaal je huidige beperkingen overstijgen, ontgroeien jullie je afhankelijkheid van Moeder Aarde als verzorgster, want jullie hebben dan niet langer haar grondstoffen nodig hebben om in leven te blijven. Jullie kunnen dan je rol opnemen van hoeder en tussenpersoon die Moeder Aarde nodig heeft om haar talrijke ecosystemen in stand te houden en uit te breiden. Deze roeping is de ware reden waarom jullie naar deze prachtige wereld kwamen.

Jullie afhankelijkheid van Moeder Aarde voor voedsel, huisvesting en kleding verschuift naar het verstrekken van energie om haar in stand te houden en transformeert de meeste inzichten waarop jullie samenlevingen zijn gegrondvest. Hiervoor moeten jullie je diepste overtuigingen aangaande jezelf herzien. Een dergelijke verandering transformeert op zijn beurt de relatie tussen burgers en overheid; het dwingt de overheid toe te geven dat zijn enige ware rol is die van dienaar van het volk. Deze rechten, die lang verdedigd zijn door vele belangrijke filosofen, zoals Locke, Paine en Rousseau, worden nu logischerwijs de bron van wat volgt. Het soevereine individu en zijn/haar onvervreemdbare rechten worden de bouwstenen, niet alleen van een welvarende samenleving, maar ook van een samenleving die meer fluïde en ontvankelijker is dan de harde constructies waaraan jullie gewend zijn. De verschuiving van dit filosofische model is essentieel om aan de eisen van jullie uitbreidend bewustzijn te voldoen en kan een structuur doen ontstaan die de weg plaveit naar een ontluikende galactische samenleving.

Wanneer jullie groeien in bewustzijn en wijsheid, heeft de mens de neiging zich te richten op iets dat meer is dan alleen maar overleven, rijkdom en macht. Het technische niveau (zij het meestal verborgen) dat jullie momenteel bezitten, geeft jullie deze optie. Veel hiervan is weggehouden uit de publieke arena door de macht en controle van de aardse volgelingen van de Anunnaki om jullie in het duister te houden. In feite heeft deze duistere kliek jullie al millennialang lang geknecht! Eindelijk vermindert hun greep en zal ten slotte volledig verdwijnen, waardoor de start van de vele verschuivingen in jullie percepties, zoals eerder genoemd, mogelijk worden. De omvang van de economische en politieke instorting die jullie om je heen zien is hiervan een voorbode. We voelen de noodzaak om deze kwesties voortdurend onder jullie aandacht te brengen, want jullie huidige wereld heeft een punt bereikt waarop duurzaamheid onmogelijk is. Over de hele wereld zijn soorten, ecosystemen en jullie vele samenlevingen in toenemende mate onderhevig aan grootschalige systematische uitputting. Een nieuw bewustzijn en een nieuwe richting zijn dringend nodig.

Kortom – jullie wereld is grofweg verdeeld tussen degenen die geloven dat de status quo en het technologisch niveau de ‘basis’ is en degenen die de absolute noodzaak zien om ‘het’ te veranderen in iets totaal anders. Normaliter vereist een samenleving, zoals die van jullie, al decennialang naar een filosofische herstructurering. Jullie bezitten echter niet in de luxe van een dergelijk tijdsbestek en dus hebben jullie een manier nodig om dit obstakel op te ruimen om jullie werkelijkheid naar een nieuw bewustzijn en een werkend model te brengen. Dit beseffend, heeft de Hemel ons hier naartoe gezonden om de hoofdkatalysator te zijn voor deze verandering. De logistieke eisen van jullie situatie vereist dat wij erkend worden als echt en aanwezig en dat wij als jullie mentoren geaccepteerd worden. Het beëindigen van de mondiale UFO-geheimhouding is hiervoor de allereerste noodzakelijke stap, en daarom verhogen wij de druk om een eind te maken aan deze onzin. Wij moeten in een positie zijn om jullie te helpen bij wat gedaan moet worden.

De hervormde werkelijkheid zal heel anders zijn. Het zal opereren vanuit een vergroot bewustzijn dat actief zijn verloren erfgoed zoekt. Dit nieuwe bewustzijn zal ons ook accepteren als familie en zal onze ideeën en wijsheid gebruiken om jullie samenleving te restaureren naar wat het eens was in de hoogtijdagen van Lemurië, ongeveer 900.000 jaar geleden. Dit volbrengend betekent dat jullie dan veel hebben ontmanteld wat gedurende 13 millennia als normaal werd beschouwd. Dit proces moet in feite jullie hele wereld op zijn kop zetten. Dit wonder is onderweg, en wordt gesteund door de Hemel en bekrachtigd door ons. Vele elementen in jullie overheden en in de rijke delen van jullie samenlevingen hebben decennia hard gewerkt om deze geweldige prestatie tijdig uit te voeren.

Zelfs nadat ze een feit zijn geworden, zullen de aanstaande gebeurtenissen voor de meeste mensen als een droom aanvoelen. Velen van jullie hebben jullie economische en politieke systemen in de laatste paar jaar uiteen zien vallen. De Hemel waarschuwde ons van tevoren voor deze gebeurtenissen, maar jullie duistere elites zitten zo vast in deze oude orde dat ze zich niet kunnen voorstellen dat dit ooit kan veranderen. Zij proberen daarentegen een lichte variatie aan te brengen op het huidige thema, dat zij op basis van hun grillen kunnen buigen en vormgeven. Nu maakt het huidige veranderingstempo dit onmogelijk. Niettemin, deze duistere volgelingen lijken niet in staat te zijn onze aanwezigheid als gunstig te erkennen, en geven er de voorkeur aan te geloven dat de enige manier voor hen om te overleven is ons te blijven zien als vijandig. Deze overtuiging staat haaks op het goddelijk plan en dus nadert de tijd voor hun overgave en verwijdering.

Deze tijd in jullie geschiedenis is er een van wonderen en een periode van grootse hereniging met jullie is aanstaande. Degenen die zo krachtig gewerkt hebben om dit mogelijk te maken bereiden zich voor op het grote feest. Wat ons betreft, wij kijken uit om jullie te begeleiden en jullie naar de grens van het volledige bewustzijn te brengen. Dan kan jullie innerlijke pracht vrijkomen in de speciale kristallen steden van Agartha door middel van de speciale Lichtkamers, gevolgd door een training in de etiquette van het volle bewustzijn, waardoor jullie volop kunnen genieten van de uitbundigheid en schoonheid van het volledige bewustzijn! In deze toestand van pracht zullen jullie je bij ons voegen in de grootse taken die door de Hemel aan de mensheid is gegeven die zich in deze galaxy bevinden. Inderdaad, een glorieuze tijd staat ons te wachten in heilige dienst aan de Hemel en de fysieke, stoffelijke werelden.

Vandaag gingen we verder met het behandelen van de aspecten van verandering die bij jullie en in deze werkelijkheid plaatsvinden. Jullie voltooien een reis die begon toe jullie als kolonisten de eerste stappen zetten op het ongerepte land van de blauwgroene bol – Moeder Aarde. Het moment om de huidige fase van deze reis te beëindigen is gearriveerd, en wij staan gereed om te landen en jullie in vreugde te ontmoeten! Besef, beste familie, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization

(Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.