Home > Nederlands > Sheldan Nidle - February 23, 2010

February 23, 2010

9 Muluc, 12 Zac, 5 Caban

Selamat Jarin! We zijn er weer met meer informatie. Op dit moment is er veel activiteit op jullie wereld. De laatste hand wordt gelegd aan de manier waarop een aantal regeringen moet veranderen. Tevens worden de aankondigingen afgerond die de voorbode vormen van het nieuwe, door goud gedekte valutastelsel. Deze acties laten ons zien dat de grote transformatie van jullie mondiale samenleving klaar is voor manifestatie. We hebben gezien hoe deze acties in de laatste paar jaar gestaag vorderingen maakten en nu worden de voorbereidingen afgesloten en staan de veranderingen, die door veel van jullie samenlevingen al zo lang worden verlangd, op het punt van verwerkelijking. Momenteel beveiligen wij de logistiek, waardoor de nieuwe regeringen jullie een eerste hoeveelheid van lang onderdrukte technologieën kunnen presenteren, variërend van manieren om jullie milieu te reinigen tot ‘maglev’ (magnetische levitatie) vliegtuigen die passagiers en materialen binnen een uur naar alle plekken op jullie planeet kunnen vervoeren. Deze apparaten/voertuigen maken een eind aan het tijdperk van olie en fossiele brandstoffen en toch zijn ze slechts het begin van datgene wat nog moet komen!

Jullie betreden een tijdperk van volledig bewustzijn. In deze werkelijkheid verdwijnen langzaam maar zeker bijna alles wat jullie als ‘normaal’ beschouwen. Jullie arriveren in een rijk van grote kennis en wijsheid, en in deze omgeving worden jullie een Wezen dat alles kan manifesteren wat jullie echt nodig hebben. Hier kan de manier waarop jullie je bestaan ervaren, beschouwd worden als een droom die in vreugde en geestdrift beleefd wordt! Wanneer deze volgende periode van jullie 3-D werkelijkheid zich manifesteert, bevinden jullie je in een overgangsfase. Jullie allen zullen beslist weten dat wij bestaan en dat jullie op weg zijn naar het volledige bewustzijn. Dit betekent dat jullie getraind worden om beter te begrijpen wat dit betekent. Op dit moment kunnen wij volledig ingrijpen en veel onderwerpen uitleggen waar jullie je niet bewust van zijn. Dit orgaan van wijsheid is nodig om deze overgang te realiseren. De Hemel en wij wachten vol spanning op het moment wanneer dit onderricht kan worden gegeven. Deze intrigerende nieuwe technologieën en grensverleggende kennis zullen jullie in staat stellen te begrijpen wat jullie staat te wachten. Toch zullen jullie je toekomst pas volledig begrijpen op het moment van volledig bewustzijn.

Het volledig bewustzijn kun je je nu op geen enkele wijze voorstellen. Het is een staat waarin de Hemelse rijken en de stoffelijke werelden samensmelten. Jullie zijn het goddelijke instrument om deze magnifieke fusie te ontvouwen en om deze heilige missie tot een goed einde te brengen! Eén van jullie doelen om in het beperkt bewustzijn te vertoeven is het verwerven van een speciale kennis die een rol gaat spelen wanneer je eenmaal teruggekeerd bent naar het volledige bewustzijn. Dan gaat een wonderbaarlijk schouwspel plaatsvinden waardoor jullie beter begrijpen wat de Hemel en jullie 13 millennia geleden zijn overeengekomen. Tot die tijd is er een deel van jullie dat niet volledig kan accepteren wat er met jullie gebeurt. Jullie hebben ervoor gekozen in dit leven een dieper begrip te krijgen van het afschuwelijke dat jullie omringt en hoe dit snel veranderd kan worden. Wij zijn hier gekomen als de herauten van jullie hartenwensen. Een belangrijke verandering staat te gebeuren en de tijd is gekomen om ervoor te zorgen dat dit centrale punt zich manifesteert. Onze taak is steun te verlenen aan onze aardse bondgenoten en ervoor te zorgen dat dit gebeurt op het juiste goddelijke moment.

De eerste-contact-operatie (zoals we dat eerder hebben genoemd) is een steeds evoluerend proces. Elke dag brengt ontwikkelingen waardoor we onze plannen voor transitie moeten bijstellen. Onze aardse bondgenoten hebben talloze uitdagingen moeten overwinnen en zijn dienovereenkomstig gegroeid. Onze relatie met hen is ook versterkt, inspireerde beide kanten om meer toegewijd te zijn aan deze veelgelaagde operatie. Achter dit alles bevindt zich onze liefde voor jullie en onze waardering dat wij door de Hemel betrokken zijn bij jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Dit project heeft de leden van de oude duistere bewakers in een reeks ongewenste situaties gebracht waarvan zij dachten dat dit onmogelijk was. Hun defensieve houding - door ons verwacht – was niet meer dan een vertragende factor. We zijn onder de indruk van hun volharding nu zij duidelijk kunnen zien dat het een hopeloze zaak is. Jullie veranderende wereld glipt uit hun vingers en dus komt er een eind aan hun rol als onbetwiste manipulatoren van jullie geheugenverlies.

Dit lopend proces van het eerste contact beïnvloedt alles van de Schepping. Jullie zijn momenteel op een plek en in een tijd waarin de Hemel jullie de mogelijkheid geeft om terug te keren naar jullie oorspronkelijke staat van volledig bewustzijn. Dit is, in feite, jullie bestemming, die jullie in deze tijd wordt aangeboden. Het is duidelijk dat jullie niet kunnen doorgaan met datgene wat het duister wenst, want dit brengt jullie naar een totale uitroeiing. Dit en jullie belang voor de Schepping beseffend, kwamen wij, bijna twee decennia geleden, massaal hier. Vele profetieën werden tijdens de eerste decennium van onze komst vervuld. De belangrijkste overeenkomst die, bijna aan het eind van de eerste decennium, met onze aardse bondgenoten werd bereikt, startte een reis die nu met succes wordt afgerond. De doodsklok van jullie huidige werkelijkheid zal het vrijgeven van de ‘instrumenten’ zijn, met behulp waarvan jullie een brug kunnen bouwen tussen deze oude orde en de nieuwe die jullie gaan manifesteren.

En deze nieuwe orde nadert snel. Hierdoor gaat de chaos in jullie wereld toenemen, en de economische en andere belangrijke componenten van jullie samenleving zullen in toenemende mate slechter gaan functioneren. Een bijeffect hier is het toenemend uitsterven van het planten- en dierenleven op elk continent, wat weer een ander voorbeeld is van hoe beroerd de overlevingscondities in jullie huidige werkelijkheid zijn geworden. Moeder Aarde begint serieus met het veranderen van haar oppervlaktewereld. De steeds heftiger seismische en vulkanische activiteiten is een vroeg teken van deze intenties, wat zal leiden naar het verrijzen van de verzonken continenten Lemurië en Atlantis. Deze herinrichting van het oppervlak moet de contouren van de oceanen veranderen en de hoeveelheid landmassa op jullie wereld.

We controleren al deze ontwikkelingen en schatten in hoe zij zich verhouden tot het eerste contact. Hoe meer wij jullie wereld bestuderen, hoe duidelijker het ons werd dat jullie steeds dichter bij een serie natuurlijke en door de mens veroorzaakte calamiteiten geraakten die de ondergang van jullie prachtige en speciale wereld zouden betekenen. Moeder Aarde is buitengewoon belangrijk voor ons. Zij is het heilige voertuig die de singulariteit bevat voor de geboorte van onze galaxy. Zij en zij alleen bewaart in haar binnenste de Lichtenergie van de Sterrenpoort voor alle realiteiten van onze galaxy. Wij moeten er niet aan denken dat zij de vitaliteit van haar oppervlak zou verliezen! De Hemel is zich heel goed bewust van wat het duister zo boosaardig plande. De volgelingen van het duister van jullie wereld bevonden zich vlakbij hun succes toen hun meesters, de Anunnaki, overstapten naar het Licht. In het afgelopen decennium hergroepeerde het duister zich en bracht zijn laatste redmiddel in stelling … tevergeefs.

Tijdens de duur van deze berichten, moesten we het eerste contact bekijken vanuit verschillende hoeken. Ten eerste, het is een goddelijke taak jullie te begeleiden tijdens jullie conversie naar het volle bewustzijn. De Hemel deed een verzoek voor dit eerste contact, hield toezicht en leidde ons zorgvuldig naar het punt waarop we ons nu bevinden. De Hemel weet ook dat Moeder Aarde een dringende behoefte aan vernieuwing heeft. Ze moet opnieuw geïntegreerd worden met het 5-D rijk, dat zich onder jullie bevindt. Deze wereld van Binnenaarde is momenteel losgekoppeld van jullie oppervlaktewereld en dit veroorzaakt een ziekte die zo snel mogelijk geheeld moet worden. Dit is weer een andere reden voor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn en de hereniging met jullie ruimte- en hemelse families. Laten we duidelijk zijn over het feit dat dit geen reddingsmissie is! Moeder Aarde en jullie moeten weer verbonden worden met de Bron en met de magnifieke werkelijkheid vanwaar jullie 13 millennia geleden kwamen.

Vandaag keken we naar wat er op jullie wereld gebeurt en hoe dit zich verhoudt tot onze eerste-contact-missie. We hebben jullie laten zien dat op alle fronten het succes nabij is! Wat de Hemel en onze aardse bondgenoten nog moeten doen is het voltooien van de onderneming die ze zo moedig zijn begonnen. Wij wachten, wetend dat onze grootse hereniging voor de deur staat! Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization

(Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.