Home > Nederlands > Sheldan Nidle - March 2, 2010

March 2, 2010

3 Cib, 19 Zac, 5 Caban

Selamat Balik! We komen weer bij jullie om veel zaken te bespreken. Moeder Aarde blijft in haar actieve staat, zij is druk bezig met de aanpassingen die nodig zijn voor de immense veranderingen van haar oppervlakte die binnenkort staan te gebeuren. De meest belangrijke stap is het stabiliseringsproces van de grenzen van haar tektonische platen in afwachting van het vastzetten van deze huidige beweegbare aardkorstplaten. Deze operatie heeft in het afgelopen jaar op verschillende plaatsen een aantal grote aardbevingen veroorzaakt en jullie kunnen in de komende maanden meer van deze schokken verwachten. Moeder Aarde heeft onze aardse bondgenoten duidelijke aanwijzingen gegeven over wat de mensheid te wachten staat en het is jullie plicht om alles te versnellen wat nodig is voordat wij kunnen landen. Ondertussen zijn wij volledig voorbereid om bij jullie te komen zodra de versnellende aardebewegingen te veel worden voor jullie mondiale samenleving. Wij controleren zorgvuldig alles wat zich beneden ons afspeelt. Moeder Aarde moet afmaken wat ze zo geduldig in stand hield teneinde jullie meer tijd te geven om jullie bijdragen aan de veranderingen te realiseren. De veranderingen zijn verbonden met de uitzendingen die ons kunnen helpen indien plotselinge landingen noodzakelijk worden.

Jullie economische problemen beginnen pas. De omvang van de verborgen schuld is veel groter dan erkend werd en bereikt het punt waarop het de resterende financiële middelen van jullie volledig kan overspoelen. Het is niet bekend dat de enorme rijkdommen, die in beheersfondsen en in geweldige hoeveelheden goud zijn afgezonderd, deze grimmige toestand eenvoudig kunnen veranderen. Onze aardse bondgenoten hebben de volledige beschikking over deze middelen en staan klaar om ze te gebruiken zodra de talrijke regeringsveranderingen worden aangekondigd. Vanuit onze gunstige positie hebben wij de vele pogingen gezien van de duistere kliek om deze middelen van onze aardse bondgenoten te stelen, maar deze pogingen zijn mislukt. De Agarthanen en de aardse bondgenoten installeerden voldoende veiligheids- en bewakingsniveaus om de snode plannen van het duister te voorkomen. In een zeer korte tijd zal het duister gedwongen worden toe te geven wat al zo lang duidelijk was: het spel is over! En de tijd om los te laten en de consequenties te aanvaarden is nabij. Dan kan er een eind komen aan deze lange impasse die voor zoveel vertraging heeft gezorgd, en kunnen de zo broodnodige veranderingen eindelijk uitgevoerd worden!

Holistisch gezien vormt jullie werkelijkheid het draaipunt van verandering. Jullie wereld bevindt zich op het punt waarop haar twee aspecten moeten samenvloeien. Hieronder ligt Agartha en haar 5-D rijk, terwijl rondom jullie de zichtbare 3-D werkelijkheid bestaat. Deze tweedeling bestaat al bijna 13 millennia. Dit werd toegestaan onder de auspiciën van de Hemel, en nu volgt ze de goddelijke decreten waarin expliciet staat dat deze tweedeling zich tot één rijk moet verenigen. Wij willen hier graag aan meewerken. Jullie hebben een potentieel als mens dat werkelijk verbazingwekkend is. Ieder van jullie vertegenwoordigt het beste van de vijftig sterrennaties die oorspronkelijk Lemurië koloniseerden. Sommigen van jullie zullen met ons terugkeren naar jullie respectievelijke thuiswerelden, maar de meesten blijven hier en koloniseren de andere waterplaneten die bij dit zonnestelsel behoren. De hieruit ontstane nieuwe sterrennatie moet een van de meer belangrijke leden van onze Galactische Federatie worden, en jullie taak brengt jullie ver buiten deze galaxy om het meeste van de stoffelijke werelden positief te beïnvloeden. Daarom zijn we hier gekomen met een vloot van miljoenen schepen!

Deze enorme vloot is letterlijk verweven binnen jullie zonnestelsel. Elke dag vertrekken en arriveren contingenten schepen. Wij moesten een speciaal verbindingsdepartement opzetten om de logistiek van het enorme verkeer van komende en vertrekkende schepen te regelen; maar dit is voor deze speciale Wetenschap & Verkenningsvloot echter heel normaal. Wij hebben vaak geopereerd als de eerste vloot voor het verwelkomen van nieuwe leden voor de Galactische Federatie en het vaststellen van de protocollen voor de nieuwe sterrennatie om te communiceren met de verschillende vloten die opgenomen zijn in de registers van onze Galactische Federatie. De dagelijkse interactie tussen onze verbindingsgroep en de nieuwste leden van onze vloot kunnen wij gemakkelijk aan en we hebben deze expertise gebruikt om afspraken te maken voor jullie toekomstige bezoeken aan onze moederschepen. Deze excursies zullen vrolijke aangelegenheden worden! Wij kijken uit om onze ruimteschepen met jullie te delen, want we weten dat jullie zullen genieten van alles wat jullie aan boord zien, voelen en ervaren.

We zijn van plan onze schepen en onze technologie met jullie te delen. Momenteel zijn er technologieën, die door jullie regeringen voor jullie verborgen zijn gehouden, die jullie beter kunnen laten begrijpen wat wij bezitten. Al deze technologieën kunnen Moeder Aarde helpen bij haar overgang naar haar nieuwe heelheid. In deze nieuwe werkelijkheid gaan jullie wonen. Op dit moment bezit Mars enorme ondergrondse technologische faciliteiten die gebruikt zullen worden om de aardevorming van Mars te transformeren naar een waterwereld, vergelijkbaar met het algemene uiterlijk van Moeder Aarde. De dichtbijliggende tweeling van de Aarde, Venus, is ook gereed om naar een waterplaneet getransformeerd te worden en bezit dan eenzelfde elegante schoonheid als de Aarde. Deze drie werelden zullen het startende centrum vormen van jullie nieuwe sterrennatie. Velen van jullie zullen naar deze twee werelden overgebracht worden wanneer jullie eenmaal volledig bewust zijn. De manen van Mars, die elk een omvang hebben van een kwart van jullie maan, zullen hersteld worden zodra het project van aardevorming voltooid is.

Venus werd ontdaan van haar twee manen door dezelfde aanval die Mars verwoestte. De Galactische Federatie werkt met de Elohim om haar manen van hun huidige locatie te verplaatsen naar het maangebied van Saturnus. Dit alles is een onderdeel van het creëren van een meer gelijke configuratie voor de planeten en manen van het nieuwe zonnestelsel. De Aarde moet naar een 0-graden declinatie gebracht worden en Uranus moet bijna 90 graden gecorrigeerd worden om zijn vroegere positie van vóór de aanval in te nemen. In deze nieuwe opstelling kunnen de dunne, fonkelende ringen van Uranus meer zichtbaar worden om een schoonheid te bereiken die sinds een miljoen jaren niet gezien werd. De adembenemende aard van jullie zonnestelsel is een glorieus geschenk van het Goddelijke! Het volgende mirakel is de reconstructie van de lang vernietigde waterwereld, die we Pax zullen noemen, of de Godin van de Vrede. Deze wereld zal 3,5 maal de omvang van Moeder Aarde worden!

Jullie veranderend zonnestelsel moet het centrum worden van veel galactische en intergalactische activiteit. Jullie nieuwe sterrennatie moet de gastheer worden voor vitale conferenties, die de krachten van het Licht zullen integreren en die een grote Vreugde zal verspreiden naar verste delen van het universum. Wij hebben gezien hoe het duister alles op alles zette om de komst van jullie werkelijkheid te voorkomen, maar deze vermoeiende oude listen werken niet meer. Jullie planeet heeft een bestemming van overvloed, vrede en samenwerking. Jullie kunnen in je hart voelen dat de werkelijkheid waar we over spreken zich aan het materialiseren is. Het oude beperkt bewuste rijk wordt vervangen door het nieuwe, en jullie kunnen zien dat dit gaat beginnen zodra de een na de andere wereldleider de huidige condities gaan afkeuren en de noodzaak van nieuwe regeringsvormen en een meer rechtvaardig mondiaal economisch systeem krachtig gaan bepleiten.

Deze veranderingen hadden al lang moeten verschijnen en wachten op manifestatie. Of deze nu economisch of politiek van aard zijn, deze diverse gebeurtenissen moeten jullie wereld transformeren. Al die tijd creëerde Moeder Aarde een seismisch gezoem, wat haar manier is om aan te geven dat het moment van grote verandering aanstaande is. Het gebeuren van het eerste contact werkt als de hoofdkatalysator voor dit alles. We zijn hier om te garanderen dat jullie werkelijkheid verandert overeenkomstig de voorschriften van de Hemelse decreten. De Creator ziet jullie werkelijkheid verfijnd worden door jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn en om dit te bereiken heeft de Hemel de huidige series van stoffelijke en niet-stoffelijke aanpassingen bijna voltooid. Degenen onder jullie binnen de velden van wetenschap zijn op vreemde gegevens gestoten die ons punt bewijzen. Bekijk dit alles op een positieve manier en wees blij met alles wat er rondom jullie gebeurt.

Vandaag bespraken wij de veranderingen die jullie wereld beïnvloeden. Ze luiden de glorieuze nieuwe werkelijkheid in die jullie gaan bewonen. We wachten vol vreugde op wat binnenkort een allesomvattende werkelijkheid gaat worden. Wees gezegend en voorbereid om het wonder te ervaren dat jullie werkelijk zijn! Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization

(Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.