Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - February 16, 2010

February 16, 2010

2 Ik, 5 Zac, 5 Caban

Selamat Balik! We zijn er weer met meer informatie. Momenteel worden verschillende belangrijke gebeurtenissen gereed gemaakt om zich te manifesteren. Allereerst is er de kwestie van jullie nieuwe op goud gebaseerd bankstelsel. Dit eerlijker en transparant financieel systeem is reeds in een aantal naties in het geheim gerealiseerd. Deze tests blijken zeer succesvol te zijn en dit opent de deur voor een algemene acceptatie door jullie wereld. De serie berichten worden vertraagd door de acties van de falende VS Federal Reserve Bank, die nog steeds in staat is meedogenloze aanvallen uit te voeren bij elke financiële opstartpoging. Dit instituut wordt bij deze aanvallen geholpen door verschillende Centrale Banken die hiermee nauw zijn verbonden. Deze acties zullen snel stoppen wanneer de FED dieper wegzinkt in zijn faillissement. De enorme hoeveelheid goud om de nieuwe valuta’s te steunen en het gemakkelijker kunnen invoeren van de internationale bankregels werken als katalysator voor een wereldwijde aardverschuiving om de veranderingen te ondersteunen. Vervolgens is er het programma van het mondiaal kwijtschelden van schulden. Bijna 200 naties ondertekenden dit wereldwijde project. Het doel is het nieuwe systeem met een schone lei te laten beginnen, aangezien de meeste schulden frauduleus zijn ontstaan.

Dit alles is nauw verbonden met de voortdurende pogingen om een aantal belangrijke regeringen te doen verdwijnen die een onderdeel zijn geworden van de mondiale corporatistische staat die door een duistere kliek wordt beheerst. Deze machtsinstrumenten naderen ook hun einde. Toen deze regimes werden geïnstalleerd was een ontbindingsclausule in hun geheime overeenkomst opgenomen waardoor deze verzwakte staten vervangen konden worden door tijdelijke interim-regeringen. Een serie door de rechter goedgekeurde documenten sanctioneren onze aardse bondgenoten om de opvolgers te benoemen. Deze juridische instrumenten vormen de basis voor een legale verwijdering van verschillende regeringen, waaronder die van de VS. In lijn hiermee kunnen immorele en onwettige internationale activiteiten van deze duistere regimes ook leiden naar hun verwijdering, en in dezelfde geest is een legale constitutionele restauratie in de Grondwet van de VS opgenomen. Amerika is het uitverkoren kind van de Verlichte Leraren, zoals St. Germain en Hilarion. Zij spelen een belangrijke rol in de realisatie van een overgangswereld die ons eerste-contact-missie verwelkomen, en het is dus essentieel dat Amerika terugkeert naar haar oorspronkelijke koers.

Dit brengt ons naar de mondiale welvaart. Ongeveer drie eeuwen geleden zag St.Germain dat een enorm fonds nodig zou zijn om de wereld uit de armoede en gebrek te halen. Hij manoeuvreerde daartoe de heersende hoofden van Europa om deze Wereld Trust te vestigen die verdeeld was in drie onderdelen:

De eerste gaf deze heersers toestemming geheime nationale trust te creëren onder de vlag van St.Germain.

De tweede was een niet-openbare trust die moest uitgroeien naar ‘volwassenheid’ zodra de 21e eeuw zou beginnen. De geselecteerde weldoeners zouden de ‘Lichtwerkers’ zijn en deze trust moest voor uitbetaling geopend worden tijdens twee cycli elk jaar – direct na Pasen en Kerstmis. Terwijl het zich vermeerderde, zouden deze cycli toegevoegd worden aan de Trust.

De derde moest de Saint Germain Foundation voeden om de Trust van toezicht te voorzien en te verzekeren dat de vastgestelde betalingen overeenkomstig de geheime oorspronkelijke documenten werden uitgevoerd. Zoals jullie weten, blokkeerde de duistere kliek deze uitbetalingen. Het vreest de consequenties van de enorme sommen die uitbetaald worden volgens de plannen van St.Germain.

Onze aardse bondgenoten zijn druk bezig te zorgen dat deze fondsen verspreid worden over de juiste ontvangers. Een lange strijd, die na de Tweede Wereldoorlog is begonnen, wordt beëindigd. De uitzonderlijke hebzucht en verbazingwekkende koppigheid van de duistere zielen hebben dit programma vanaf het begin vertraagd, en in de laatste vier decennia bereikte hun hoogmoed een dictatoriale omvang, wat hun kansen op succes in toenemende mate vergrootte. Jullie hebben nu in feite een mondiaal monetair systeem dat geïmplodeerd is en die, zoals de Titanic, wegzinkt in de inktzwarte diepte van een totale ineenstorting. Aan de andere kant opent deze ontwikkeling een gelegenheid om diegenen te verdrijven die moedwillig de weg versperren naar de broodnodige welvaart van jullie wereld. De komende regeringswisselingen geven onze aardse bondgenoten de kans om de geldleveranties erdoor te duwen, samen met het vrijgeven van de verborgen technologieën. Deze onderwerpen zullen deel uitmaken van de aankondigingen die de overgangsregeringen officieel zullen uitzenden zodra zij de macht hebben overgenomen.

Deze zaken zijn verbonden met het eerste contact. Wij hebben ons verplicht jullie naar het punt te brengen waarop de machinaties van het duister geëlimineerd zijn en deze operatie nadert inderdaad een beslissende fase. Intussen is Moeder Aarde bezig met het leggen van het fundament voor een snelle transformatie van de planeet. Momenteel is de oppervlaktewereld een driedimensionale werkelijkheid, terwijl binnenaarde een vijfdimensionale realiteit is. De vibrationele tweedeling, of laag, treedt op waar de gravitationele discontinuïteit zich voordoet, ongeveer 1200 km onder het aardoppervlak. Dit gebied is al vóór de Tweede Oorlog door jullie geheime regeringen aangevallen. De Agarthanen hebben deze acties nauwlettend gevolgd – het was een project dat oorspronkelijk door de Anunnaki en hun duistere volgelingen was opgezet, en in de late negentiger jaren heeft een aantal duistere regeringen deze agressieve acties voortgezet.

Dit geheime conflict heeft zich de laatste paar jaar op de achtergrond afgespeeld toen het duister in toenemende mate de klimaatverandering en andere aspecten van de veranderingen in Moeder Aarde gebruikte als potentiële wapens om jullie te terroriseren. De duistere kabbalisten gebruikte ook het ‘chemtrail’-project om jullie gezondheid te beïnvloeden door te knoeien met jullie vele fysieke aanpassingen. Wij coördineren onze inspanningen met die van onze aardse bondgenoten om veel waarmee ze knoeien tot een minimum te beperken; ook verstoren deze technologieën het stijgend bewustzijn van Moeder Aarde en moeten dus aanvankelijk enigszins geneutraliseerd worden. Wij hebben onze atmosferische verkenningsschepen vaker gebruikt om de meer dodelijke uitstoot van deze duistere projecten te verdampen en hebben de verkenningsschepen van de kabbalisten en hun schepen die van wapens waren voorzien op de grond vastgehouden om ons ongenoegen te uiten over hun voortdurend vreselijk beleid.

Dit huidige moment in jullie geschiedenis is een groots keerpunt. Het duister heeft deze realiteit gecontroleerd gedurende bijna 13 millennia. Deze controle betrof niet alleen de manipulatie van jullie maar ook die van Moeder Aarde. Nu beginnen jullie te transformeren naar volledig bewuste Lichtwezens. Dit proces is een teken van de Hemel voor deze duistere kliek dat hun ‘momenten in de Zon’ eindigen. Het is tijd om te begrijpen wat er bezig is en het gewoon te laten gebeuren. Dit vermogen schijnen de duistere volgelingen niet te bezitten. Het aantal geheime programma’s dat zij bezitten is enorm, maar deze (voor hen) zeer geavanceerde technologieën zijn voor ons niets anders dan kinderspeelgoed. Wij hebben talrijke primitieve planeten gedurende millennia zien groeien naar medeleden van de Galactische Federatie en deze ervaring geeft ons het weten dat jullie dit ook gaan meemaken.

De werkelijkheid waarin jullie leven verandert snel. Jullie wereld staat onder bescherming van het goddelijk plan en onder leiding van de Hemel en ons. De duistere kabbalisten blijven zichzelf voor de gek houden door te geloven dat ze alles wat er gebeurt kunnen terugdraaien of ten minste kunnen veranderen, maar dit geloof wordt dagelijks uitgedaagd en bewijst dat het Goddelijke zijn eigen heilige weg volgt. Ondanks de bewijzen blijft het duister volhouden dat ze een oplossing kunnen verzinnen voordat het te laat is. Wij hebben hen tijdens de talrijke bijeenkomsten met hen laten weten dat hun strategie zal falen, en dat het eerste contact en de terugkeer naar het volledige bewustzijn een heilig gegeven is. Wat er in deze werkelijkheid gebeurt belet elke plotselinge poging tot ommekeer, maar dit alles is niet besteed aan dovemansoren. Dus, wat er broeit zal hen schokken. Weet slechts dat de veranderingen aanstaande zijn en dat het feest kan gaan beginnen!

Vandaag hebben we onze discussie over de huidige gebeurtenissen voortgezet. De wonderen die door de Hemel beloofd werden zijn gereed om zich te manifesteren; de UFO-onthulling staat te gebeuren! Wees gereed en beschikbaar voor dit moment om je aandeel te leveren in het uitvoeren van de heilige wegen van de Hemel. Besef, vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization

(Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge