Home > Nederlands > Sheldan Nidle - December 15, 2009

December 15, 2009

4 Cauac, 2 Mol, 5 Caban

Selamat Jarin! We zijn er weer om meer met jullie te bespreken. Overal prepareert jullie wereld zich op de transformatie. De instorting van jullie economische en financiële stelsels is een voorbode van de radicale reorganisatie van de politieke en sociale sectoren. Een nieuwe wereld wordt omhoog gestuwd door de nu gapende scheuren in jullie werkelijkheid en creëert intussen nieuwe wegen voor het functioneren van jullie sociale en politieke systemen. Deze veranderingen liggen op schema in veel delen van jullie wereld – de ‘Groen Beweging’ en de nieuwe benadering in geneeskunst en bankieren definiëren o.a. opnieuw de manier waarop jullie samenlevingen zichzelf zien. Deze beweging is gericht op locale, praktische oplossingen die jullie zullen bevrijden uit de greep van de multinationals gedurende de afgelopen 60 vreemde jaren. Deze ‘klein is mooi’ benadering toont onze aardse bondgenoten hoe de grote hervormingen die ze plannen een versnelling kunnen zijn van wat er aan de basis gebeurt. Een ander sleutelprincipe hier is ‘we zijn één’. Grote samenwerkingsverbanden van dergelijke groepen netwerken met elkaar op het Internet en doen nationale en etnische grenzen vervagen en versterken elkaars campagnes.

Dit verrijzend mondiaal netwerk demonstreert wat er op veel grotere schaal gedaan moet worden, maar jullie massamedia zwijgt over dit fenomeen. Deze met elkaar verweven groepen zijn vastbesloten programma’s te creëren die de groeiende vervuiling stoppen, kredieten in kleine gemeenschappen ontwikkelen en nieuwe wegen zoeken om medisch personeel te brengen naar onderbezette gemeenschappen. Wanneer de oude systemen instorten moet de wereld zich langs nieuwe lijnen hervormen, lijnen die rekening houden met het stijgend bewustzijn en die de voordelen van dit moderne tijdperk naar alle bewoners van Moeder Aarde verspreiden. Deze impuls wordt door onze aardse bondgenoten gestimuleerd en ondersteund. De komende welvaart is de enorme katalysator die een transformerend hoogstandje kan produceren! Ons personeel van de Galactische Federatie, dat al decennia met deze mondiale netwerken samenwerken, hebben hun aandeel geleverd om de groei van deze ontelbare inventieve inspanningen te verzekeren, die wij allemaal nauwgezet hebben gecatalogiseerd. Wij staan ieder moment klaar om deze ondernemingen te laten groeien en bloeien.

Deze kleine projecten moeten een grondig effect hebben op wat staat te gebeuren wanneer eenmaal de regeringswisselingen plaatsvinden. Onze aardse bondgenoten rapporteren ons dagelijks over hun vorderingen tegen de duistere kliek. Inderdaad, in de laatste paar weken hebben enkele verbazingwekkende doorbraken plaatsgevonden. De invloedsfeer van de kabbalisten wordt geringer, maar ze hebben nog steeds een grote controle over enkele belangrijke regeringen. Zolang deze greep duurt, is er een stilstand in de vooruitgang. Daarom richten onze aardse bondgenoten zich allereerst op de ‘marionetten’ die belast zijn met deze regimes, om deze te dwingen af te treden of het formele machtsbewind op te geven. Ook deze strategie is regelmatig dichtbij succes. De beslissende factor bij deze pogingen is de aanwezigheid van de noodzakelijke bescherming om het succes van de regeringswisselingen te verzekeren. Wanneer het moment voor de definitieve duw opnieuw aanbreekt, zullen de maatregelen genomen zijn om te voorkomen dat het dubbelspel van binnenuit, wat eerdere pogingen van regeringswisseling deed mislukken, kan plaatsvinden. Het personeel voor de overgangsregeringen zijn al lang klaar en wachten op het moment om hun aangewezen posities in te nemen.

Bewijzen van mondiale veranderingen worden door jullie massamedia grotendeels genegeerd. Slechts degenen die zich hebben afgestemd op deze sociale en economische stromingen zijn zich bewust van de implicaties van deze microbewegingen. Vanuit ons perspectief zien we het nieuwe bewustzijn zich als een lopend vuurtje verspreiden. Een nieuwe manier van sociale en groepsinteracties is de motor die deze ontwikkelingen aandrijft. In feite kunnen deze methoden beschreven worden als een primitieve versie van de fluïde groepsdynamiek, in zoverre elke groep het deskundigheidsniveau van zijn gecombineerd lidmaatschap reflecteert. Het is spannend om de interesses van andere groepen in deze netwerken gade te slaan wanneer ze op het Internet communiceren en hun kennis en bekwaamheden aan deze mix toevoegen. Op deze manier groeit het vermogen met sprongen om deze organisatorische technieken te gebruiken. Ons verbindingspersoneel is nu actief in deze omgeving. Bovendien vormt deze nieuwe kennis een nieuw soort leiderschap die de macht van dit nieuwe sociale gereedschap begint te begrijpen. Het strekt zich ook uit naar de manier waarop onze aardse bondgenoten zaken doen.

We kijken toe hoe deze uitbreiding van bewustzijn een geheel nieuwe werkelijkheidsmatrix begint te manifesteren. Nieuwe inzichten ontstaan uit de toevloed en interactie van deze diverse groepen. Deze vertegenwoordigen nu nieuwe primitieve neurale netwerken en, wanneer ze complexer worden, trekken ze meer overtuigende en relevante informatie aan. Dit mondiale web begint zich te vormen tot een meer complex patroon, en wanneer de ‘’synapsen’ zich uitbreiden, worden de bestanddelen van dit collectief gemotiveerd om alles meer holistisch te zien. Dit betekent dat nieuwe ideeën gezien worden als levensvatbare toevoegingen, geen bedreigingen, Zoals een computer bestanden verzamelt, zo worden deze holistische netwerken zowel mentor als vernieuwer van het geheel. Deze groepen, die voor het grootste deel onder de radar van de massamedia vliegen, worden sterker wanneer ze meer en meer nuttige informatie gebruiken en spoedig zal voor hen de tijd aanbreken om hun stempel erop te drukken.

Dus hebben jullie een micro- en macroniveau dat zich voorbereidt op verandering. Het ontbrekende element is de grote mondiale welvaart en de formele aanmoediging van de top die dit veranderingskruitvat zal ontsteken. Dit is dan ook de reden dat we vandaag op dit aspect gefocust zijn. Jullie nieuwe werkelijkheid vindt plaats vanwege de blauwdruk die zich reeds vormt in de gedaante van een nieuw web van gemeenschappen die meer zelfvoorzienend en gedecentraliseerd zijn, gebaseerd op de noodzaak samen te komen om verandering te stimuleren. Vernieuwing gebeurt vaak op goed geluk en onze georganiseerde instrumenten kunnen het integratieproces eenvoudig veranderen door de vernieuwers te eren. Deze toenemende openheid naar verandering is een symptoom van het nieuwe bewustzijn. Jullie uitvinders worden geaccepteerd en erkend voor wat ze kunnen bijdragen. In feite begint een sectie van het nieuwe web, dat zich rond de innovatie aan het opbouwen is, een bijdrage te leveren aan de richting waarheen deze netwerken zich bewegen.

Jullie wereld is in transitie. Vaak wordt deze overgang in geen decennia herkend totdat een beweging in een belangrijk land de nieuwe ideeën naar voren brengt. Jullie zaak verlangt een snellere reactie en het antwoord is het Internet. Jullie elektronisch tijdperk staat op het punt zich buiten het Internet te bewegen. De opkomst van meer persoonlijke communicatieapparaten gekoppeld aan een meer bewuste generatie verandert de wijze waarop jullie met elkaar omgaan. Nog eens … dit reflecteert slechts jullie stijgend bewustzijn. Jullie percepties van jezelf en je wereld ontstijgen alle herkenning vanwege jullie exploderende informatietijdperk. Een nieuwe Internetgeneratie weerspiegelt de komst van de kristalkinderen en samen vormen ze de eerste onderbouwing van de bewustzijnsrevolutie. Dit combineert zich met jullie milieu- en economische crises om een nieuwe werkelijkheid vorm te geven.

Het eerste contact is een keerpunt dat alles waar we over gesproken hebben naar nieuwe hoogten brengt. Jullie samenleving gaat naar de rand van de transformatie en, in één klap, wordt het gerealiseerd! De laatste fasen van jullie reis naar het volle bewustzijn moet snel voltooid worden nadat we zijn geland. De officiële UFO-bekendmaking is een belangrijk onderdeel van dit proces en de leiders van onze aardse bondgenoten beseffen dit volledig. Lange discussies tussen hen en ons resulteerden in een allesomvattend scenario dat leidt naar het volledige bewustzijn. Degenen die beseffen dat jullie wereld verandert zien in opperste verbazing dat zelfs de groeiende chaos hen niet van hun heilige taken kan afhouden. Voor hen ligt een wereld van wonderen, welvaart, eerste contact en het volle bewustzijn!

Vandaag bespraken we diverse onderwerpen die zeer relevant zijn voor de komst van het eerste contact. We keken naar de micro- en macroniveaus van verandering en hun relatie met datgene wat onze aardse bondgenoten hebben gepland. Een beweging is onderweg die op het punt staat zijn doelen te bereiken en dus een massaal eerste contact toestaat. Besef. Beste mensen, in je hart der harten, dat de eindeloze rijkdom en eeuwige overvloed van de hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.