Home > > Sheldan Nidle - November 15, 2011

November 15, 2011

3 Cauac, 12 Xul, 8 ManikDratzo! We zijn er weer! De tijd doet de tijdruimtecoördinaten snel instorten die de structuur of matrix van jullie huidige werkelijkheid vormen. Steeds toenemende nieuwe energieën stromen deze matrix binnen en doen de fundamenten schudden van de langdurige greep van het duister op jullie. Bijna 13 millennia geleden construeerden de Heren van de Tijd en de locale Elohim deze rasters als een tijdelijke maatregel waardoor jullie konden overleven, en nu zijn ze snel aan het verdwijnen. Het duister weet dit en toch volharden ze in hun bizarre programma’s om jullie allen vast te houden binnen hun duistere controlevelden. De tijd is gekomen om hun illusionaire acties te beantwoorden met het bevrijden van jullie wereld van hun steeds zwakker wordende greep. Wanneer je om je heen kijkt naar de politieke en economische condities op jullie wereld, kun je zien hoe alles op het punt staat volledig in te storten. Wij hebben de vreemde manoeuvres van deze duistere kliek gevolgd en gezien hoe gemakkelijk ze hun voortdurende fantasieën kunnen scheiden van wat zich nu duidelijk manifesteert. Onze Agarthaanse familieleden zien het als hun belangrijkste plicht om jullie oppervlaktewereld te bevrijden van deze kwijnende wanen en wij zijn hier om deze belangrijke taak volledig te steunen!

Wij hebben, namens jullie, overleg gevoerd met degenen die graag willen beginnen met het proces van externalisering (naar buiten brengen) van de nieuwe economische en politieke systemen die jullie zullen bevrijden van de duistere tirannie. In dit verband worden diverse juridische documenten voltooid en de eerste stappen van de nieuwe economische systemen worden gezet door deze rijke en spiritueel georiënteerde groepen. De Agarthanen assisteren jullie Geascendeerde Leraren die, in de loop van vele millennia, een mondiaal netwerk hebben opgezet waardoor deze groepen met elkaar kunnen communiceren. Op dit moment is al het voorbereidende werk voor het uitvoeren van een spirituele revolutie om jullie werkelijkheid naar het Licht te verschuiven afgewerkt. De volgende fase is de nodige duistere regimes uit hun machtsposities te verwijderen en de nieuwe internationale organisaties te installeren die zich inzetten voor vrede, vrijheid, samenwerking en natuurlijk welvaart! De initiële protocollen voor deze organisaties zijn door de meeste landen (natiestaten) van jullie wereld getekend. De tijd is nu rijp voor actie!

Deze verbindingsgroepen, die aan onze aardse bondgenoten zijn toegewezen, rapporteren dat de procedures die de veiligheid garanderen van de diverse rekeningen en van vlotte uitbetalingen, zijn voltooid en wij verwachten dat de leveringen en de gelijktijdige regeringswisselingen binnenkort zullen plaatsvinden. Omdat deze ontwikkelingen voor de meesten op jullie wereld zeer schokkend zullen zijn, hebben wij hiervoor kalmerende energieën geregeld, zodat deze overgang zoveel mogelijk zonder stress kan plaatsvinden. Onze aardse bondgenoten zijn, onder toezicht van jullie Geascendeerde Leraren, klaar om jullie wereld te transformeren met een stoot ‘goddelijke intentie’. Deze intentie zal de start van de nieuwe werkelijkheid veroorzaken waarover we hebben gesproken. De verschuiving van jullie wereld van het duister naar het Licht is een zeer spannende tijd, en een centrale gebeurtenis in dit alles is de onthulling. Zoals jullie weten zullen we hiertoe een serie eigen introducerende uitzendingen voor jullie wereld realiseren zodra de onthulling officieel wordt aangekondigd.

We zijn ook van plan ons bij daglicht in jullie lucht meer zichtbaar te maken zodra het nieuwe bestuur is geïnstalleerd. Een van de doelen van deze betere zichtbaarheid is het duister te benadrukken dat elke laatste wanhopige poging om wanorde teweeg te brengen door ons niet wordt getolereerd. In dezelfde geest hebben we verschillende tegenmaatregelen in beweging gezet – die we vorige week even hebben besproken – om te verhinderen dat de plannen van de kliek, om de vele nuttige sociale programma’s die door de nieuwe regeringen worden geïnstalleerd, een puinhoop wordt. Wij installeren ‘veiligheidsmaatregelen’ die ontworpen zijn om deze obstructieplannen in de kiem te smoren. Onze Agarthaanse familieleden hebben bepaalde betrouwbare leden van de nieuwe regeringen ingelicht over onze voorgenomen veiligheidsplannen en wij monitoren al het nieuwe overheidspersoneel om ervoor te zorgen dat er niets verdachts gebeurt vóór, tijdens en na hun machtsovername. Wij willen dat de nieuwe regeringen hun voorgeschreven sociale programma’s zoveel mogelijk zonder problemen kunnen uitvoeren, want pas in een positieve sfeer kan de onthulling op een vreugdevolle en open manier geabsorbeerd worden.

Gezegend zijn jullie! Wij zijn de Geascendeerde Leraren! Wij komen op deze dag met groot nieuws! De tijd voor veranderingen in jullie werkelijkheid is gearriveerd! Wij hebben onze geheime heilige genootschappen geïnstrueerd verder te gaan met de geldleveranties en aankondigingen! Jullie wereld lijkt als vanouds te opereren, maar in werkelijkheid glijdt het weg in een dusdanige chaos die normaliter zou leiden naar het einde. In dit licht wordt het nodig om een alternatief te vinden voor een dergelijke catastrofe, zo dit al mogelijk is, en om deze reden hebben onze medewerkers aan de ‘oppervlakte’ wat extra tijd hebben genomen om deze nieuwe sociale, economische en politieke hervormingen voor jullie huidige samenlevingen te creëren. Deze nieuwe systemen zijn op hun plek en behoeven slechts een laatste check voordat een grote spirituele revolutie kan beginnen. Overal op jullie geliefde planeet klinken de kreten voor vrijheid, persoonlijke soevereiniteit en welvaart! Deze heilige oproepen zullen op de meest volledige wijze beantwoord worden!

Heer Surea heeft bepaald dat jullie wereld van het duister en zijn halsstarrige volgelingen bevrijd zal worden! Deze oproep galmde door de Hemel en heeft ons geleid naar het zoeken van hulp van jullie spirituele en galactische zusters en broers. Deze wijze zielen zijn in grote aantallen gearriveerd en wachten op ons laatste signaal om hun beslissende energieën te introduceren in deze heilige strijd en jullie allen te bevrijden uit de sinistere klauwen van het duister. Deze grootse, hemelse verzameling is hier alleen maar om zijn brede en uitgebreide vaardigheden te gebruiken om ervoor te zorgen dat jullie groeiende spirituele en fysieke veranderingen niet langer gehinderd worden door de machinaties van de duistere volgelingen die momenteel jullie levens controleren. Al duizenden jaren zijn we betrokken geweest in een morele ‘houdgreep’ die het Licht, tot op zekere hoogte, levend hield in jullie levens, en nu is het tijd om dit uit te breiden en het duister te verdrijven uit zijn macht en zijn controle over jullie.

Als de laatste serie acties tegen het duister uitrolt, blijven we vastbesloten in het opzetten van een nieuwe werkelijkheid die het Licht en zijn goddelijke gratie brengt in al jullie levens. Wat er nu gebeurt is een diepe transformatie in het bewustzijn van jullie werkelijkheid, die de weg vrijmaakt voor de terugkeer naar een staat van volledig bewustzijn. Dit zal resulteren in een hereniging met de oneindige glorie van de Hemel. Inderdaad, dezelfde hoeveelheid veranderingen gebeurt overal in jullie galaxy, waardoor de Melkweg verandert in een groots baken voor dit aspect van de stoffelijke werelden. Wij verheugen er ons op dat onze inspanningen, gebeden en begeleiding hebben geleid naar dit zeer speciale moment voor ons allen. Laten we samenkomen en onze spirituele en galactische families verwelkomen en laten we het begin vieren van een werkelijke magnifieke toekomst voor ons allen. Gods zegen voor alles en iedereen!

Vandaag zijn we verder gegaan met deze berichten die bedoeld zijn om jullie op de hoogte te houden van de grote veranderingen die klaar staan om jullie werkelijkheid te transformeren. Onze vloot en jullie Geascendeerde Leraren, evenals alle gezegende wezens die eraan werken om jullie geliefde wereld terug te brengen naar het volle bewustzijn, willen jullie hartelijke bedanken voor alles wat jullie elke dag moesten doorstaan. Het einde van jullie moeilijkheden staat voor de deur! Besef, beste familie, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlShare |


Thrive