Home > > Sheldan Nidle - 22 augustus 2017

Sheldan Nidle - 22 augustus 2017

2 Muluc, 7 Uo, 1 Ik

Dratzo! De noodzakelijke initiële fondsenbeweging vindt nu op diens eigen, juiste tijd plaats. Dit proces werd bijna 5 jaar geleden in beweging gezet en vereist dat de Ouderen het loslaten en vertrouwen op dat wat nu de belangrijkste beweging wordt genoemd. Het is deze beweging die iedereen die bij deze taak betrokken is geweest ervan bevrijdt en dit graag aan de Hemel toevertrouwt. Hierin ligt een goddelijke doelstelling. Lang geleden werden enorme niet te tellen sommen geld apart gezet om deze laatste actie te kunnen beginnen en dit proces is eindelijk formeel van start gegaan. Nu is het enige dat overblijft een gewijde handeling waarnaar de Hemel heeft verlangd. Dit betekent dat de uiteindelijke vrijgave en distributie van het geld nabij is!

Tijdens het afgelopen millennium hebben de Meesters dit systeem opgezet en aan de Ouderen en hun koninklijke tegenhangers doorgegeven. Degenen die lang geleden deze macht werd gegeven zijn hun laatste werkzaamheden gestart om zowel deze nieuwe valuta als de opkomst van de langverwachte NESARA Republiek vrij te geven. Deze handelingen zijn bedoeld om de onwettige VS Inc. en haar gevolg, de huidige Presidentiële administratie, af te breken. Het is deze procedure die het oude eruit gaat gooien en het nieuwe gaat introduceren. Kortom, de nieuwe handelswijzen zullen de oude er volledig uitwerken!

Zie in dit opzicht alsjeblieft de enormiteit in van hetgeen er nu gaat gebeuren. We zullen niet alleen de opkomst van mondiale vrede zien, maar tevens de voorbode van mondiale welvaart, evenals een gigantische opening naar disclosure. Deze gebeurtenissen zullen een grote sprong in bewustzijn teweegbrengen en ook de formele introductie van onze galactische familie. Tevens zal een hele serie door de Hemel uitgevaardigde decreten de ineenstorting van oude menselijke cycli, alsmede het begin van verschillende nieuwe markeren. Deze nieuwe cycli zullen de mensheid van gebrek bevrijden en het einde van verschillende kunstmatige verdeeldheden die de mens lange tijd hebben geplaagd, mogelijk maken.

In dit nieuwe tijdperk kunnen de mensen aan de feitelijke terugweg naar volledig bewustzijn beginnen. De tot dusverre tegengekomen vertragingen zijn uiteindelijk alleen maar hobbels op de weg die dit rijk moest passeren om het hogelijk gewaardeerde doel te bereiken. Nu kunnen de laatste stappen voor de landingen worden gezet. De mensheid heeft een heleboel training nodig en een omvangrijke herschrijving van haar uiterst speculatieve geschiedenis. Alle ongeziene punten dienen met elkaar te worden verbonden en bekend gemaakt. Het zal een tijd worden van verrassingen en noodzakelijke onthullingen. Hieruit zal het pad naar de Nieuwe Jij ontstaan!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Wij komen om jullie te informeren dat er nu een serie speciale voorbereidingen aankomt. Lang geleden werd er door de Hemel een manier ontwikkeld om de mensheid uit de Wil van de Anunnaki en hun gevolg te bevrijden. Dit proces is gebaseerd op de bekende beperkingen van de Illuminati en hun illustere manier van doen. Uiteindelijk zal het de ondergang van deze zeer kwaadaardige groep zijn. Ze weten dat er voor hen niets anders te doen valt dan de van tevoren bepaalde resultaten accepteren.

Derhalve heeft de Hemel de huidige situatie afgedwongen. Dit proces heeft eindelijk jullie grootse visies laten manifesteren en het nieuwe wonderbaarlijke rijk voor jullie laten verschijnen. We danken eenieder van jullie voor je prachtige contributie aan deze zeer nobele zaak. Het is voor de mensheid vaak moeilijk om aan haar zeer effectieve visies vast te houden! We zijn dankbaar voor wat jullie bijdragen om deze zeer goddelijke zaak te helpen. Weet in je hart dat een klein wonder waarachtig komen gaat en we nodigen jullie uit om je op jullie visies voor te bereiden, alsmede op het verschijnen van jullie goddelijke doel!

In dit licht vragen we jullie simpelweg om vol te houden en klaar te staan om getuige te zijn van het wonder dat was vervat in deze zeer speciale Zonsverduistering. Het zal het einde van een tijdperk in jullie leven markeren en het gewijde begin van een ander inbrengen. Koester in je hart wat er staat te gebeuren. Wees sterk, en wanneer het door de Hemel wordt gevraagd, klaar om hard te werken om jullie kostbare doelen te bereiken! Jullie ontvangen tenslotte de noodzakelijke hulp om een einde te kunnen maken aan de duistere overheersing om vervolgens vrijelijk jullie doelen te bereiken! Halleluja! Halleluja!

Vandaag bespraken we wat er momenteel rond deze zeer mooie blauwgroene bol gaande is. De laatste inspanningen om deze wereld ten goede te veranderen zijn nu onderweg. De vrijgave van fondsen en de opkomst van nieuw bestuur vormen slechts het begin van dit nieuwe rijk. Gedurende deze tijd gaan jullie vol vreugde je spirituele en ruimtefamilies ontmoeten! Onthoud, Geliefde Harten, dat de niet te tellen en nimmer eindigende overvloed van de Hemel voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!