Home > > Sheldan Nidle - 15 augustus 2017

Sheldan Nidle - 15 augustus 2017

7 Men, 13 Pop, 1 Ik

Dratzo! Alles blijft snel vooruitgaan. Degenen die het kunnen weten, verwachten dat er met de zonsverduistering van deze maand een belangrijke energieshift gaat plaatsvinden. Er werd voorspeld dat deze galactische gebeurtenis, na een grote mondiale vrijgave van een enorm bedrag aan valuta, zou plaatsvinden. Deze solaire gebeurtenis zou dan de NESARA Republiek op gang brengen, en zou eveneens de wereldwijde aftrap van GESARA betekenen. Het is deze serie mondiale gebeurtenissen die deze maand waarachtig uniek zou kunnen maken.

Vanwege deze te verwachten gebeurtenissen zou de wereld zowel de dood van een oud, illegaal systeem kunnen vieren, als de start van een nieuw, vreedzaam wereldbeeld voor Gaia. Dit doet ons werkelijk goed. Het kan e.e.a. ten behoeve van disclosure eenvoudig aanvaardbaar maken, alsmede het begin van nog een grote stap richting hoger bewustzijn voor iedereen. We verwelkomen deze eventualiteit met open armen. Het verklaart waarom eenieder die jullie realiteit echt begrijpt, weet dat deze eerste dominosteen zeer binnenkort zal vallen. Dit zal uiteraard snel tot vele andere noodzakelijke gebeurtenissen leiden.

De tijd waarin wij allemaal eindelijk feest kunnen vieren, komt dichtbij. De verschillende mondiale valuta worden in gereedheid gebracht om te worden uitgewisseld en de grote, daaraan inherente rijkdom zal volledig worden gerealiseerd. Gebruik deze tijd om innerlijk te weten dat het wachten eindelijk tot een einde komt. Wat voor ons ligt zijn gouden kansen om getuige te zijn van de veranderingen waar we lang op hebben gewacht. Gebruik deze speciale momenten om te weten dat de wonderbaarlijke transformaties in je leven op het punt staan te gebeuren. Dank de Hemel en alle betrokkenen voor de welvaart die een integraal onderdeel van jullie leven zal zijn!

Wees waarachtig vol vreugde en dank allen voor jullie aanstaande voorspoed. Er is veel gebeurd dat jullie zal belonen! Het heeft lang geduurd om die beloningen te kunnen oogsten – jaren, en zelfs decennia om dit alles eindelijk voor jullie ogen en die van je aardse metgezellen te zien gebeuren. Het gevoel van een levendige droom zal geleidelijk vervagen en worden vervangen door waarlijk verbazingwekkende gebeurtenissen. Wees dus eindelijk klaar om volledig te oogsten wat zo lang geleden genadig voor jullie werd gezaaid. Halleluja! Halleluja!!!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Wij komen om de Hemel te danken en te prijzen hoe kleine gouden parachutes jullie enige zeer nodige ademruimte hebben gegeven. Het is vaak moeilijk om de machinaties die ons door de steeds zwakker wordende aard van het duister en haar handlangers werden gegeven, te negeren. Het is deze vreemdsoortigheid die nog steeds op onverwachte plekken plotseling opdoemt. Jullie toekomstvisies leiden nog steeds naar oplossingen die jullie oprukkende welvaart en nieuw bestuur en alles wat daarbij hoort, kunnen ondersteunen.

Jullie toekomstvisies worden voortgestuwd. De aard van deze visies helpen een nieuwe realiteit mogelijk maken. Laat deze nieuwe en succesvolle inspanningen de basis zijn voor de opkomst van deze nieuwe natie. Het zal een land zijn, gevuld met succes en de implementatie van jullie vele vormen van welvaart. Laat, in dit nieuwe land, jullie wonderbaarlijke toekomstvisies onderdeel zijn van de inspanningen die deze plek met nieuwe vrijheden, rechten, vreugde en goede werken gaan vullen.

In dit nieuwe rijk gaan jullie eindelijk de vruchten van je arbeid verwerkelijken. Jullie zullen eveneens in staat zijn elkaar te helpen en jullie samenleving te transformeren zodat iedereen elkaar helpt om te slagen. Voor jullie ligt de visie die jullie zo lang hebben geprobeerd te manifesteren. Leun achterover en verheug je eenvoudigweg over wat er gaat gebeuren! Dit nieuwe land zal de voorloper zijn van de opkomst van mondiale disclosure en de terugkeer van jullie verre voorouders. Veel gaat nog komen!!

Vandaag hebben we de verbazingwekkende handelingen in deze zeer ongewone tijd besproken. Wees klaar om in je hart te weten dat het moment waarnaar jullie lang hebben verlangd naderbij komt. Weet dat nieuw bestuur gaat komen, en daarmee gepaard een reden voor disclosure en alles dat is voorbestemd daarop te volgen. Verheug je derhalve, doe je gewijde werk en wees erop voorbereid deze nieuwe realiteit te omarmen! Weet, Lieve Mensen, dat de nimmer eindigende en niet te tellen voorraden van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!