Home > Nederlands > Sheldan Nidle - June 15, 2010

June 15, 2010

4 Imix, 4 Kayab, 5 Caban

Selamat Jarin! Hier zijn we dan weer! Veel is er gebeurd en een nieuw begin is aanstaande. Onze aardse bondgenoten hebben hard gewerkt om jullie werkelijkheid van chaos en verwarring te veranderen in een realiteit die gebaseerd is op een goddelijke orde. Deze grootse werken dragen vruchten. De laatste duistere machthebbers kijken verschrikt toe hoe hun laatste snode plannen verdwijnen in de spreekwoordelijke vuilnisbak van de geschiedenis. Jullie werk om jullie werkelijkheid te veranderen wordt gesteund door de Hemel en door de diepe wensen van Moeder Aarde. Jullie thuiswereld staat - vanwege het milieu - onder grote druk en deze toestand wordt nog eens verergerd door de enorme olieramp in de Golf van Mexico waardoor een totale vernietiging dreigt van flora en fauna in dat gebied. Onze marine-ecologisten observeren wat er gebeurt en zouden heel graag rechtstreeks willen ingrijpen, doch de Hemel heeft anders beslist. Dus nu komt voor jullie, als individuen en groepen, de tijd om ten behoeve van de Hemel te werken. Tot dusver hebben jullie veel gedaan – jullie publieke protesten en de beginnende pogingen om enkele ecologische apparaten te introduceren worden verwelkomd.

Wij zouden allen willen oproepen om publiekelijk te protesteren. Moeder Aarde heeft technologieën nodig die eerder bewezen hebben effectief te zijn bij het schoonmaken van de kustgebieden van de Golf die vervuild waren door de olie en door de vergiftige chemicaliën die hiervoor gebruikt werden. Dit is een project dat veel van jullie tijd en vermogens vergt – enerzijds leren jullie wat er gedaan kan worden, anderzijds kunnen jullie een weigerachtige regering dwingen deze technologieën te gebruiken op de vele vervuilde plekken om een snel herstel van een dergelijke decimering te bewerkstelligen. Gebruik jullie vaardigheden om te organiseren en te informeren. Oefen druk uit op degenen die beslissen of deze technologieën gebruikt mogen worden. En wanneer eenmaal die beslissing wordt genomen, vorm dan netwerken om hun snelle inzet bij elke stap te volgen teneinde een voortdurend toezicht op de operatie te verzekeren. Zodra de nieuwe regeringen zijn geïnstalleerd, zullen wij jullie volledig assisteren bij het introduceren van onze technologie om de verschillende lekken op de zeebodem te dichten.

Onze technologie is nodig om de gaten in de Golf te dichten waardoor de zeebodem naar een meer normale situatie kan terugkeren. Het is wijs om alle verdere boringen in de zeebodem van de Golf te verbieden, want de Golf van Mexico bezit een aantal potentieel gevaarlijke breukzones die absoluut niet nog eens door boringen gestoord mogen worden. Deze zones kunnen aardbevingen creëren die de belangrijke steden aan de kust van Oost-Mexico tot Zuid-Florida kunnen beinvloeden. Er zijn ook verschillende vulkanische ketens op de zeebodem die gemakkelijk de schade van de olieramp kunnen verergeren. De belangrijkste focus moet zijn indammen. Er zijn nu activiteiten op deze zeebodem en op een aangrenzend stuk in de Atlantische Oceaan, dat in beweging kwam als gevolg van het feit dat de restanten van Atlantis daar worden gevonden. Een sterke stijging in de Koraalzee in de nabijheid van Australië staat ook op het punt ontdekt te worden in dit gedeelte van de Atlantische Oceaan. In het algemeen wordt de zeebodem van de oceanen op deze planeet instabiel, een nieuwe serie landmassa maakt zich op omhoog te stijgen naar het oppervlak. Soortgelijke activiteiten worden gevonden in jullie lage atmosfeer waar de toenemende vervuiling al het leven bedreigt.

Jullie atmosfeer wordt aangevallen nu jullie geheime regering in het geheim steeds meer giftige metalen wereldwijd verspreidt. Elektronische ionisatie beïnvloedt het wezen van dit levengevende mengsel van gewone en zeldzame gassen. We hebben hiervan voldoende geneutraliseerd om de duistere kliek te irriteren en hebben meer voorkomen dan de ‘toevallige’ dood veroorzaakt door dit schadelijk mengsel. We willen heel graag meer doen. Dit heeft af en toe geleid naar enkele directe confrontaties met hun schepen in de lucht en onze overwinningen waren voor ons droevige gebeurtenissen. Het duister is meedogenloos en heel immoreel. Zouden ze bezorgd over jullie zijn geweest, dan hadden ze zich al lang geleden teruggetrokken. In tegendeel … ze behielden een halsstarrige, hardnekkige arrogantie die het onvermijdelijk niet wenst te accepteren. Jullie verenigd tarten van het duister is een zeer moedige en noodzakelijke daad en wij prijzen degenen van jullie die deze verplichting zijn aangegaan! Wanneer jullie voorwaarts gaan besef dan dat jullie niet alleen zijn. Onze aardse bondgenoten en een groeiend team van groepen en individuen zijn vastbesloten jullie allen te bevrijden van jullie duistere onderdrukkers.

De plotselinge evolutie van een mondiale samenleving wordt gewoonlijk voorafgegaan door een inspirerend moment en de huidige reeks gebeurtenissen is een dergelijk moment. De mensheid heeft zich spiritueel verplicht te transformeren, en dit betekent jullie werkelijkheid te veranderen van een beperkte, duistere essentie naar een realiteit van Licht en volledig bewustzijn. In deze nieuwe werkelijkheid zullen we herenigd worden en beseffen dat jullie nu bij allen bekend raken. En dus, wanneer jullie werken om jullie wereld te bevrijden van de ketens van het duister, wees je dan bewust dat een plan om jullie wereld te transformeren zich op een keerpunt bevindt. Onze aardse bondgenoten bezitten akkoorden en verplichtingen die jullie zullen bevrijden van het duister. Deze plotselinge ommekeer is op handen. We zijn klaar om te verschijnen en jullie openlijk te helpen zodra de Hemel dit beslist. Het duister wankelt nu – zijn economische en gouvernementele poppenkast begeeft het en de wanhoop neemt toe.

Deze wanhoop stijgt door het in beslag nemen van de bezittingen van het duister door onze aardse bondgenoten. Het wordt hen duidelijk dat ze jullie goddelijke transformatie van een beperkt naar een volledig bewust wezen nu niet meer kunnen stoppen. Ze beseffen ook dat hun tijd voor hun afnemende controle van jullie wereld bijna voorbij is. Ze hebben de technologie van tijdreizen gebruikt om jullie tijdlijn te verstoren, en dit project - hoewel niet helemaal zonder succes - is niettemin in hun gezicht uiteengespat. Toch blijven ze hopen manieren te ontdekken om jullie op afstand te houden, terwijl zij zich afvragen wat ze vervolgens nog kunnen doen. Een dergelijk beraad moet toch een antwoord op hun probleem opleveren. Wij hebben de perfecte oplossing – aftreden! Natuurlijk is dit een weg die zij vooral willen voorkomen. Niettemin, onze verbindingsteams die met onze aardse bondgenoten werken hebben een aantal overeenkomsten met hen gesloten om juist dit te doen – aftreden!

Deze akkoorden kunnen pas werken nadat het duister ziet dat alle hoop verloren is. Pas op dit moment zullen deze leugenaars het opgeven. Tot dan zullen ze handelen alsof deze overeenkomsten niet bestaan. Onze taak is erop toe te zien dat onze aardse bondgenoten zorgen dat de dwaasheden van deze schurken niet al te veel onheil veroorzaken. Niettemin, het incident in de Golf is een domheid! Wij hebben gewerkt met de Hiërarchie van Moeder Aarde om te verzekeren dat deze enorme ecologische ramp grenzen heeft, en wij zijn van plan deze situatie volledig te herstellen nadat een nieuwe regering in Amerika is geïnstalleerd. Het huidige regime wordt ernstig beperkt door diegenen in de regering die veel verschuldigd zijn aan hun bedrijfspartners in de misdaad, en deze wetsovertreders kunnen de oplossing van deze enorme ecologische problemen zelfs niet benaderen. De enige weg is een nieuwe wettige regering hiermee te belasten.

Onze taak is achter de schermen te werken om een nieuwe regering en een mondiale verandering te manifesteren. Deze nieuwe werkelijkheid kan snel een eind maken aan de schuldencrises en nieuwe regeringen binnenleiden die erop toezien dat de UFO – geheimhouding wordt beëindigd en toestaat ons publiekelijk bekend te maken. Daarna kunnen we openlijk onze schepen gebruiken - samen met jullie hulp - om een aantal problemen op te lossen, waaronder de enorme olieramp in de Golf. Deze olieverspilling en andere ecologische rampen zijn een bijproduct van de duistere kliek die compleet gek is! Op geen enkele manier kan ontkend worden dat dit alles geen onderdeel uitmaakt van een enorm programma dat ontwikkeld was om jullie en deze heilige planeet te dwingen zich over te geven aan de wildste dromen van macht en controle! Maar de Hemel heeft andere plannen! Jullie zijn voorbestemd voor het Licht, en de tijd om dit te realiseren is eindelijk gearriveerd!

Vandaag bespraken we de huidige en op handen zijnde gebeurtenissen, terwijl we steeds de nadruk leggen op het belang en urgentie van het eerste contact. Wij betreuren hoe krankzinnig jullie wereld is geworden in deze laatste dagen van beperkt bewustzijn, en we kunnen slechts deze passende en aardige frase aanhalen: “En deze dagen gaan ook voorbij.” Besef beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.