Home > > Sheldan Nidle - December 14, 2010

December 14, 2010

5 Akbal, 1 Mol, 7 Ik

Dratzo! We keren terug met veel informatie! Jullie wereld vordert nog steeds op weg naar het beslissingsmoment met slechts één werkbare optie - het uitvoeren van een stille revolutie van mondiale proporties, die onze aardse bondgenoten harmonieus en zo snel mogelijk willen realiseren. De kwestie is nu niet of de huidige mondiale organisatie wordt voortgezet – zelfs niet met nieuwe regels - het gaat in feite over een dramatische bewustzijnstransformatie, die gepaard gaat met nieuwe gebruiken en een nieuwe basisconstructie voor jullie werkelijkheid. Deze nieuwe gebruiken zullen jullie wereld veranderen in iets totaal anders! De radicale reorganisatie van de Amerikaanse regering is een van de eerste in een reeks stappen die jullie mondiale samenleving massaal zal veranderen. Andere stappen moeten snel volgen, waardoor een gewenste nieuwe verstandhouding ontstaat t.a.v. geld en overvloed in het algemeen en die de disharmonische mentaliteit, die momenteel deze kwesties beheerst, definitief doet verdwijnen. We willen jullie verzekeren dat deze omschakeling voor de deur staat. Bovendien moeten jullie louter rijkdom in een breder perspectief van overvloed zien, die voor jullie een geheel nieuw wereldbeeld doet oplichten.

Heel zelden heeft jullie werkelijkheid een dergelijke massale herstructurering ondergaan. De getransformeerde belevingswereld die hiervan het gevolg is wordt het fundament voor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. De betekenis van een dergelijke gebeurtenis verlangt een zeer bijzonder beheer van de kant van de ‘Hemel’ en wij worden de fysieke arm in deze geweldige vernieuwing van jullie wereld. De meest belangrijke van de veranderingen, die op veel niveaus gelijktijdig worden gemaakt, is het uitwissen van de oerangst die vaak een bijproduct is van een beperkt bewuste werkelijkheid. Het eerste punt op de agenda is dan ook dit allesdoordringende gevoel van dreiging te verminderen en het te veranderen in Liefde en acceptatie van de wonderbaarlijke gebeurtenissen die binnenkort gaan plaatsvinden. Veel positieve informatie inzake deze gebeurtenissen wordt wereldwijd verspreid op het Internet en door mondelinge uitwisselingen, en voorziet in suggesties over bepaalde kwesties, die in de uitzendingen van jullie nieuwe regeringen nader zullen worden toegelicht. Een belangrijk aspect van het verbannen van de hiervoor genoemde atmosfeer van angst is de introductie van universele duurzame overvloed.

Onze aardse bondgenoten en wij willen een nieuw mondiaal economisch systeem invoeren van permanente overvloed, dat snel en soepel zal overgaan naar voorwaarden waardoor een monetaire omruilconstructie niet meer nodig is. Wij, bijvoorbeeld, hebben al miljoenen jaren geen geld meer gebruikt. Om dit te bereiken kwamen wij met een manier om jullie samenleving langs hetzelfde pad te bewegen. Een eerste vereiste was een enorme, fundamentele reorganisatie van jullie bankstelsel, dat ontworpen was om de schulden te elimineren en de verdeling van rijkdom te herstructureren, wat moet leiden naar de ‘nivellering van het speelveld’ voor iedereen. Dit zou een enorme opeenhoping van kostbare metalen en andere harde vormen van rijkdom betekenen. Onze aardse bondgenoten stemden in met ons plan en waren spoedig in staat om enorme hoeveelheden van echte rijkdom bijeen te brengen. Een volgende vereiste was een rechtvaardige manier om rijkdom te verzamelen en te verdelen, waardoor het creëren van een nieuw mondiaal financieel stelsel nodig was, en onze aardse bondgenoten kwamen met een uitstekende prototype.

Dit prototype betreft een gedecentraliseerd, regionaal bankstelsel, in tegenstelling met die van het duister die een geheel gecentraliseerd systeem invoerde dat bestuurd werd door een web van enorme bedrijven. Dit anonieme geweldige monster creëerde een labyrintisch web van geautomatiseerde fiatgeld-netwerken, die alle snel ontmanteld en vervangen moeten worden door een structuur die door onze aardse bondgenoten is ontwikkeld. Dit brengt ons naar het onderwerp dat vorige week bij een aantal van jullie verwarring heeft veroorzaakt. Er werd ontdekt dat deze netwerken beschermd waren door verborgen ‘landmijnen’ en andere verdedigingsmethoden, die ontworpen waren om iedereen te saboteren die het aandurfden om een wezenlijke herstructurering aan te brengen. Nadere onderzoek van deze structuur onthulde onlangs hoe diep verborgen deze vernietigingsvelden zijn, met als gevolg dat er toestemming kwam, zij het ter elfde uur, voor een ontmanteling in twee stappen van het oude financiële systeem als dit de prominente tijdsdruk zou verminderen.

Wees ervan verzekerd dat deze verlenging met vier maanden op geen enkele manier vertraging veroorzaakt in datgene wat moet beginnen, als het gaat om de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd nadat de regeringswisselingen zijn uitgevoerd. De duistere kabbalisten geloven dat een kamikazeachtige mondiale ‘meltdown’ (instorting), zoals de meltdown die bijna plaatsvond in 2008, de enige uitweg is uit hun huidige hachelijke situatie, en een dergelijke catastrofe is inderdaad te verwachten. Ze doen ook hun best jullie vakantieseizoen te verstoren met verhalen over mondiale botsingen en door het opstoken van verschillende brandhaarden op jullie wereld. Ons veranderingsplan dient echter plaats te vinden met weinig meer onrust dan er op dit moment bestaat. En dus zijn we aan onze allerlaatste voorbereidingen begonnen, zodat onze meer harmonisch scenario prevaleert boven die van de kliek. We zetten ook de puntjes op de i ten aanzien van dat aspect van ons plan met betrekking tot de reeks bloedloze coups die verschillende eigenlijke regimes op jullie wereld moeten verwijderen. Dit enorme, onderling verbonden plan zweeft boven het moment van manifestatie.

Het eerste contact moet plaatsvinden nadat de fundamentele eerste essentiële acties van de interim-regeringen zijn verzekerd. Wij willen een omgeving creëren waar aankondigingen, gebeurtenissen en integratieperioden na elkaar kunnen plaatsvinden waardoor jullie ze gemakkelijker kunnen verwerken. Elke gebeurtenis is ontworpen om binnen te komen waarna een andere gebeurtenis automatisch volgt, enzovoorts, zodat een transformationeel geheel wordt gevormd. Zodra de eerste dominosteen valt, zal de rest volgen in een speciaal ontworpen volgorde. Halverwege hiervan komt de officiële aankondiging van onze aanwezigheid. We zien deze aankondiging als een mogelijkheid om alles wat hieraan vooraf ging in een nieuw licht te bezien. Het is het centrale moment waarop jullie werkelijkheid de oude wereld scheidt van de nieuwe. Het verandert jullie hele perceptie, zowel persoonlijk als collectief, en geeft ons de kans jullie je ware oorsprong te tonen en hoe jullie op dit punt in jullie geschiedenis zijn gearriveerd.

Dit is het moment waarop we een breed scala aan technologie vrijgeven. Dit zal in ons voordeel werken want het gebruik van meer geavanceerde apparatuur dwingt je in toenemende mate op je innerlijk bewustzijnsvermogen terug te vallen, die op zijn beurt je de kans geeft een beter inzicht te krijgen in waartoe je werkelijk in staat bent. Wij willen jullie eerste interacties met ons om een steeds dieper begrip van deze aangeboren vermogens te activeren. Vergeet niet dat deze missie er allereerst toe dient om jullie terug te laten keren naar jullie natuurlijke staat van volledig bewustzijn. We willen dat jullie je basisconcept van jezelf vernieuwen en je afvraagt waar jullie mondiale samenleving naartoe gaat. Dit zal ook in belangrijke mate onze eerste ontmoetingen vergemakkelijken. Wij willen jullie vergezellen op jullie reis naar het volle bewustzijn en onze hereniging te vieren met jullie binnenaardse familieleden.

Uiteindelijk moeten jullie een nieuwe sterrennatie creëren en een belangrijk lid worden van de Galactische Federatie. Jullie toekomst is nauw verbonden met die van ons en dus zien we met vreugde uit naar de succesvolle afronding van deze eerste-contact-missie. De factoren die deze operatie lijken te verhinderen verminderen snel. We staan klaar om vanachter het gordijn tevoorschijn te komen, dat het duister voor ons heeft dichtgetrokken, en ons openlijk bij jullie te introduceren. De tijd is rijp voor actie en voor dit beperkt bewuste nachtmerrie om uit jullie gedachten te worden weggeveegd. Jullie familie van Binnenaarde verlangen ook heftig naar het moment om jullie alle delen van Gaia te tonen die door het duister bij jullie zijn weggehouden. Dit is het moment voor viering, het omarmen van verrassende nieuwe waarheden en het verwelkomen van lang verloren gewaande familieleden en nieuwe vrienden.

Vandaag hebben we gesproken hoe jullie wereld getransformeerd gaat worden en over de volgorde van gebeurtenissen die jullie zullen terugbrengen naar jullie natuurlijke staat van volledig bewustzijn. Maar jullie reis gaat vooral over jullie toekomst als burgers van een nieuwe sterrenstaat en leden van de Galactische Federatie van Licht. Besef, beste vrienden, in je hart der harten, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.