Home > > Sheldan Nidle - September 14, 2010

September 14, 2010

5 Eb, 10 Zip, 7 Ik

Selamat Balik! We keren terug met meer informatie! Alles in jullie wereld nadert een definitief einde. Onze aardse bondgenoten en onze diplomatieke en verbindingsteams verkeren in een serieuze onderhandelingsfase met de duistere kliek. Deze besprekingen betreffen een aantal cruciale onderwerpen, zoals regeringswijziging, nieuwe financiële en monetaire systemen en het vrijgeven van de mondiale welvaartprogramma’s. Deze onderwerpen moeten formeel worden uitgewerkt en handhavingsbepalingen moeten getekend worden. Wanneer dit achter de rug is kunnen we het personeel van de Galactische Federatie volledig inzetten om te verzekeren dat deze bepalingen volledig en snel worden uitgevoerd. Hiertoe hebben wij ons geconcentreerd op de handhavingsbepalingen. We zijn van plan onze invloed te gebruiken om de regeringswisselingen te bespoedigen en om onze aardse bondgenoten, die zijn aangewezen om alle aspecten van de hiervoor genoemde veranderingen uit te voeren, in positie te brengen. Het fiatgeldstelsel (ongedekt geld) en het mondiale financiële stelsel dat opgezet is tijdens de Dumbarton Oaks Akkoorden staan op instorten. Faillissementen zijn geheim en worden aangekondigd door diverse centrale banken, met de Amerikaanse Federal Reserve voorop.

Deze geheime onthullingen zijn voor velen in de hogere echelons van de bancaire en financiële dienstverlening een signaal dat hen een grote economische instorting te wachten staat en dat een uitweg, zoals een radicale hervorming, dringend nodig is. Deze zorgen hebben ervoor gezorgd dat onze aardse bondgenoten vele nieuwe medestanders hebben gekregen, die volledig door hen geïnstrueerd werden over de komende gebeurtenissen en hoe ze ons het beste kunnen helpen om onze doelen te bereiken. Het aantal bekeerlingen groeit, maar … totdat de nieuwe financiële en monetaire bepalingen zijn ingevoerd, houden we de nieuwe rekruten minimaal geïnformeerd over de gesprekken met de duistere kliek. Vele details moeten nog uitgewerkt worden, niettemin … we zijn dicht bij de overeenkomsten die we uit de kabbalisten zullen trekken. Bepaalde aspecten van de akkoorden, zoals het nieuwe harde-valuta-systeem, worden al ingevoerd en waarneer dit eenmaal operationeel is, kan een heel scala aan veranderingen zich manifesteren. Dit betreft regeringswisselingen en aankondigingen door deze nieuwe regeringen inzake harde valuta en kwijtschelding van schulden.

Deze nieuwe regeringen begrijpen dat een vaste prijs- en monetaire deflatie moet volgen op deze aankondigingen. Het nivelleren van schuld naar praktisch nul en de grote belastingrestituties zullen deze veranderingen volgen (vert. zie NESARA). We brengen jullie mondiale samenleving van schulden naar welvaart. De nieuwe valuta zullen in het begin voor de nominale waarde worden omgewisseld, en na een korte evaluatieperiode zullen de oude valuta hun waarde verliezen. Goud en zilver zullen op een dergelijke manier gereguleerd worden dat de nieuwe valuta als veilig beschouwd worden en door allen worden geaccepteerd. Deze nieuwe elementen van het financiële stelsel zullen ervoor zorgen dat geëxecuteerde huizen aan hun oorspronkelijke eigenaren worden teruggegeven en dat een nieuw concept van landbezit of ‘onroerend goed’ wordt geïntroduceerd. Als rentmeesters van Gaia zullen jullie een nieuw systeem getoond worden dat ergens ligt tussen wat gebruikelijk is in Binnenaarde en de huidige gewoonten van de oppervlaktewereld. Onroerend goed, of landbezit is een slecht gekozen term – want alles is heilig voor Moeder Aarde en jullie zijn slechts de tijdelijke rentmeesters van haar land. Gaia is heilig en ze dient gerespecteerd, geëerd te worden wanneer jullie op haar lichaam leven.

Elk landperceel is verbonden met het land eromheen en dus moeten de bewoners van elk perceel een collectieve benadering accepteren. Het is van groot belang betrokken te worden bij het beleid van het landschapsbeheer en te weten wat er in jullie gemeenschap gebeurt. Probeer te begrijpen waarom deze holistische benadering nodig is. Elk stuk land is verbonden met het ecosysteem als geheel en dit heeft gevolgen voor jullie specifieke omgeving. Het eren van Gaia betekent dat je het land om je heen op nieuwe manieren, met nieuwe ogen bekijkt. Houd in gedachten dat de gezondheid van de planeet wordt beïnvloed door wat jullie collectief doen. Om deze reden worden de enorme multinationals, die afhankelijk zijn van landbezit met ‘natuurlijke rijkdommen’ zoals olie, gas, kolen etc, aangeraden om een nieuw vorm van verantwoord landschapsbeheer, dat Moeder Aarde respecteert, in te voeren. Deze voogdijvoorschriften vereisen een grote mate van overeenstemming en wederzijdse acceptatie en daarom is een goeddoordacht publieke educatieprogramma een absolute noodzaak.

Je kunt wel een nieuw gouvernementeel instituut hebben met een reeks nieuwe concepten, maar het is niet zo eenvoudig om een publiek te krijgen die dit accepteert. Deze uitdaging is bestemd voor een speciaal comité van geselecteerde leden van de nieuwe regering en van ons. Voordat de landingen en het officiële eerste contact plaatsvinden moeten jullie geïnformeerd worden over een aantal nieuwe concepten. Misschien herinneren jullie onze waarschuwingen dat jullie talrijke nieuwe verantwoordelijkheden krijgen. Wij weten van onze nachtelijke interacties met jullie dat jullie een breed scala aan onderwerpen bespreekbaar willen hebben. Ons doel is wegwijzer te zijn, wat betekent jullie ‘een manier te tonen’ om gevoelige alternatieven en verbeteringen van jullie huidige basisconcepten over te nemen. Hiertoe hebben wij een voorlichtingsprogramma met een serie lessen ontwikkeld die geleid zullen worden door comités die verantwoordelijk zijn voor het overdragen van essentiële informatie. Elk comité kan wijzigingen aanbrengen wanneer zij voelen dat die het beste aansluiten bij hun eigen nationale bevolking.

Het doel achter deze veranderingen is jullie voor te bereiden op het eerste contact. De duistere kliek heeft een diep verlangen om een eind aan jullie en jullie snel ontwaken te maken. Velen van jullie zijn in het laatste jaar wakker geworden en het aantal groeit elke maand steeds sneller. We zien dat het duister bijzonder boos is door wat de Hemel bereikt in het zicht van het verschrikkelijke beleid van pogroms, die als doel hebben jullie ontwaken te voorkomen en jullie aantallen te reduceren. En nog werkt deze strategie niet! De Hemel en het Licht zijn ingesteld om het goddelijk plan te ontvouwen, waarin duidelijk wordt aangegeven dat de tijd voor het duister voorbij is en dat jullie terugkeer van het volledige bewustzijn een feit is! Heilige pacten met het fysieke universum en met de Galactische Federatie verzekeren dat deze goddelijke bedoelingen naar behoren worden uitgevoerd. Wij hebben de voorlopige bevoegdheid om op een vastgesteld tijdstip in jullie nabije toekomst te landen!

Dit heilige tijdschema betekent dat jullie niet veel langer zullen leven in het moeras dat het duister van jullie 3-D werkelijkheid heeft gemaakt. Een scenario staat klaar om door ons, met de zegen van de Hemel, operationeel te maken. Het duister is hiervan volledig op de hoogte en blijft weigeren om te proberen een andere uitkomst te creëren. De Hemel en onze vertegenwoordigers hebben jullie belangrijkste regering volledig geïnformeerd en slechts een paar van hen willen de Hemelse mandaten negeren. Hun vertragingstactiek toont hun onverminderde overmoed en dit heeft geleid tot de formatie van de onderhandelingsteams die we aan het begin van dit bericht hebben vermeld. Het doel is eenvoudig – jullie regeringen legaal te vervangen door overheden die werkelijk jullie veranderd aanzien vertegenwoordigen.

Het veranderingsmoment groeit. Zieners, ‘channelers’ en anderen die zien en horen van het Licht voorspellen deze grootse veranderingsperiode. Ieder van hen schets een iets ander scenario voor wat komende is. Onze reactie hierop is dat een samenhangend fysieke stuwkracht, of manifesterende intentie, vereist is. Wat betreft de plannen van de duistere wezens … er is hen herhaaldelijk verteld dat nucleaire vernietiging geen optie is, noch de truc van een valse vertoning van een ruimte-invasie, wat ze ook talrijke keren hebben geprobeerd. Keer op keer hebben ze getracht onze verkennings- en moederschepen aan te vallen, en hebben zelfs hun vroeger duister sterrenrijk om assistentie gevraagd. Dit alles mislukte. Desondanks bleven ze volharden en binnenkort zal hun falen over de planeet galmen!

Vandaag gaven we meer informatie wat jullie voorbereidt op de komende gebeurtenissen, met inbegrip van onze meest recente acties met de duistere kliek. Onze aardse bondgenoten staan klaar om de eerste stap te zetten. Wij zullen dit steunen en op het juiste moment zullen wij landen om het nieuwe begin op jullie wereld te vieren. Bewaar nog even je geduld in het besef dat zeer veel toegewijde personen hun vitale taken voltooien. Weet, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.