Home > > Sheldan Nidle - February 14, 2012

February 14, 2012

3 Oc, 3 Zac, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! Op deze dag die op jullie wereld gewijd is aan liefde en romantiek, gebeurt veel achter de schermen. De geheime heilige genootschappen van Oost en West zijn samengekomen om een plan te ontwikkelen voor het vervangen van de belangrijke regeringen van jullie planeet. Zoals jullie weten is de meest kritische verandering de facto het VS – regime. Deze illegale corporatie heeft, sinds het eind van de Amerikaanse burgeroorlog, officieel Amerika gecontroleerd en had als hoofddoel de belangrijke bankiersfamilies en hun naaste bondgenoten in onaantastbare machtsposities te brengen. Sinds Lincoln moest elke president zich buigen voor de wetsovertreders en hun eenzijdige agenda om het Amerikaanse binnenlandse en buitenlandse beleid ondergeschikt te maken aan hun grillen. Dit kapen van de Amerikaanse democratie werd gesteund door een massale corruptie, omkoping en door gebruik te maken van de ‘gelegenheids’moordenaar. Deze schaamteloze criminaliteit moet nu beëindigd worden en dit is de voornaamste bestaansreden van de radicale transformaties van de overgangsregeringen. De schimmige marionettenmeesters moeten gearresteerd en publiekelijk afgevoerd worden naar de gevangenis en hun daaropvolgende processen zullen de ware omvang van hun verraderlijke agenda voor de mensheid blootleggen.

De huidige opvatting is dat dit interim-bestuur een brug moet vormen tussen de huidige wereld die door crises geteisterd wordt en de bouwstenen van jullie ontluikende galactische samenleving. Wij hebben gedetailleerde besprekingen gevoerd met degenen die het vaandel van dit nieuwe bestuur zullen dragen, omdat we erg geïnteresseerd zijn in de wijze waarop zij de vele programma’s willen uitvoeren wanneer ze eenmaal aangekondigd zijn als de nieuwe leiders van Amerika. Een stroom documenten hebben wij in de afgelopen weken tussen ons voorbij zien gaan. Wij zijn zeer benieuwd hoe alle grote, ingrijpende voorstellen die ze willen aankondigen officieel uitgevoerd gaan worden. Wij hebben hen geadviseerd op basis van onze uitgebreide kennis en we hebben ook een datum voor de volledige onthulling vastgesteld waarop we onszelf aan jullie willen voorstellen. Tussen de komst van deze nieuwe regering en de onthulling willen we een grote toename van de waarnemingen overdag van onze vloot om jullie voor te bereiden op wat er gedaan moet worden op de dag van de onthulling zelf.

We hebben zorgvuldig gekeken hoe deze missie is veranderd sinds het voor de eerste keer jullie zonnestelsel bereikte in de zomer van het Gregoriaanse jaar 1991. In de daarop volgende twee decennia zagen we hoe deze operatie veranderde in de huidige situatie die we nu met elkaar delen. In het begin gaf de Hemel ons een ogenschijnlijk dubbelzinnige serie richtlijnen, die vervolgens veranderden in specifieke mandaten waardoor we konden samenwerken met niet alleen de Agarthanen maar ook met een bonte groep oppervlaktemensen die we onze aardse bondgenoten noemen. Deze groep schijnt zich nu te hergroeperen in een aantal kleinere eemheden en we hebben ervoor gekozen om ons te richten op de geheime en heilige genootschappen die op de Verlichte Leraren zijn georiënteerd. Deze vele heilige genootschappen zijn al lang onderdeel van een uitgebreid plan van de Verlichte Leraren om te assisteren bij het Hemels besluit om jullie terug te brengen naar het volle bewustzijn. Deze heilige genootschappen hebben zowel de financiële en spirituele middelen die nodig zijn om deze taak naar een succesvol einde te brengen.

Samen voltooien we nu de laatste ‘maatregelen’ van ons gezamenlijk plan om de duistere kliek aan de kant te schuiven en jullie je bevrijden van de onvoorstelbare slavernij die deel uitmaakte van het duistere plan om de overeenkomsten te omzeilen die het begin betekende van de heerschappij van de Anunnaki bijna 13 millennia geleden. De Galactische Federatie gebruikt zijn mogelijkheden om deze plannen te stoppen om, in plaats daarvan, deze verraderlijke figuren te verwijderen zodat ze zich niet langer kunnen bemoeien met het Hemelse mandaat voor jullie wereld. Gaia observeert dit alles en is zeer gelukkig dat degenen die haar willen verwoesten op het punt staan hun verdiende loon te krijgen. Dit bedrieglijke economisch systeem dat deze duistere figuren verzonnen bracht deze wereld bijna naar het faillissement en verschafte hen een gigantische rijkdom. Deze structuur zal ontmanteld worden en een nieuw systeem, dat gebaseerd is op transparantie en welvaart, zal zijn plaats innemen. Inderdaad, de eerste stappen van dit project zijn gezet. De volgende stap zal openlijk beginnen wanneer de interim-regering de macht heeft overgenomen.

Gezegend zijn jullie! Wij zijn de Verlichte Leraren! Wij komen in vreugde! Wij komen in vreugde! Vrede en Zegen van de Schepper verlichten jullie. Wij komen dichter bij de laatste stappen in een eindspel dat bijna 13.000 jaar heeft geduurd. Onze medewerkers staan op het punt waar een nieuwe werkelijkheid voor allen kan worden bereikt. De volgende momenten zullen worden besteed aan de ontknoping die het duister eindelijk uit zijn machtspositie zal verwijderen. (Ver)oordeel deze mannen en vrouwen van het duister niet! Laat die heilige taak over aan de Hemel. Er zijn wezens die al jullie levens volgen en nu bepalen wat het meeste geschikt is voor degenen die jullie zo gemakkelijk misbruikten en verhinderden dat jullie je volledige potentie konden bereiken. Sommigen van jullie, zoals wij, hebben bewustzijnsgraden en onsterfelijkheid bereikt. Deze gave is klaar om naar allen te worden uitgebreid, maar eerst moet er een groot ontwaken plaatsvinden die jullie overbrengt naar een nieuwe kosmische werkelijkheid. Het is ook een tijd voor een grote vernieuwing van jullie gelofte aan Moeder Aarde!

Lang geleden, toen de mensheid voor het eerst deze wonderbaarlijke wereld mocht bewonen, gaf de mensheid Gaia en haar Spirituele Hiërarchie de heilige belofte op haar te letten, haar te ondersteunen en ervoor te zorgen dat haar vele ecosystemen floreren. Deze gelofte dient nu door de oppervlaktemensen vernieuwd te worden. Wanneer je uitreikt naar je volledige bewuste Zelf, is het ook tijd de enorme diversiteit van Leven, die deze wereld met jou deelt, te respecteren en te redden. Geest is gekomen om veel naar jullie te brengen waardoor je in staat wordt gesteld opnieuw te beleven wie je werkelijk bent, en dan te tonen hoe je het beste Gaia weer kunt laten bloeien zoals ze deed in ver vervlogen tijden. Je bezit de technologie en de Goddelijke Wil die snel het uiterlijk van je wereld kunnen veranderen. Deze grootse taak zal de jouwe zijn zodra het juk van het duister van je Wezen is verwijderd! Al deze dingen zullen we samen doen, waardoor een wonderbaarlijke nieuwe tijd voor ons allen verschijnt!

Als we, beiden, werken met onze spirituele en ruimtefamilies, zullen we Gaia terugbrengen naar het paradijs zoals ze ooit was in de tijd van Lemurië. Gezegend zijn we door de Schepper, want wij moeten deze schitterende planeet doen herleven om vervolgens onze reis te vervolgen teneinde de Wil van de Schepper te ontvouwen in dit aspect van lichamelijkheid. Jij, individueel en collectief, hebben de onmetelijkheid van wat volledig bewustzijn betekent aangevoeld. Een grote verantwoordelijkheid wordt jullie gegeven, en dat is nog maar het begin. Wij, de Verlichte Leraren hebben onze tijd doorgebracht met deze immense, goddelijke dienst, die nu uitgebreid gaat worden met ieder van jullie zodra jullie weer getransformeerd zijn naar volledig bewuste wezens. Onze taak is dan om toezicht te houden op alles wat we doen. Deze taak is de eerste van vele die zal leiden naar de opkomst van een nieuwe sterrennatie, één die deze galaxy zal leiden naar een tijdperk van Licht, Liefde en Dienstverlening aan het Goddelijke.

Vandaag vervolgden we onze bespreking over jullie reis naar het volledige bewustzijn. Gaia is volledig klaar om zichzelf te veranderen in een volledig bewust Wezen. Uiteindelijk doorkruisen wij, als mensen, deze galaxy, werkend in goddelijke dienst om de geweldige schoonheid van het goddelijk plan van de Schepper te ontvouwen. Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Share |


Thrive