Home > > Sheldan Nidle - December 13, 2011

December 13, 2011

5 Manik, 0 Mol, 8 Manik



Dratzo! We keren terug op deze vooravond van jullie talrijke mondiale vakanties! Jullie werkelijkheid vervolgt zijn bovenwaartse weg naar de 5e dimensie. Deze vooruitgang kan worden gezien in de alsmaar stijgende basisresonantie van Moeder Aarde. Gaia gaat door een reeks snelle barensweeën die parallel lopen met soortgelijke veranderingen in onze galaxy. De galactische kern verhoogt snel de hoeveelheid nulpuntenergie die zij wegstuurt naar de verste uithoeken, en de hoeveelheid Licht bereikt een punt waarop vele 3D-rijken gedwongen worden te veranderen in 5D-werelden. Dit heilige scenario is een ander een teken dat de duistere zielen op jullie wereld niet veel tijd meer hebben om te genieten van hun heerschappij, en het is noodzakelijk dat ze toetreden tot de realiteit van de situatie op basis van hun hoogste vrije-wil keuze. Zoals jullie weten bereidt jullie zonnestelsel zich voor op een overgang naar een monopolaire staat, wat het nogal eigenaardige gedrag van de Zon verklaart en de sterk verhoogde activiteit op de planeten in jullie zonnestelsel. Wij hebben deze dramatisch veranderingen tot in detail gevolgd en weten hoe weinig tijd er nog over is tot de geboorte van jullie nieuwe werkelijkheid!

De aard van de situatie waarin jullie je bevinden verlangt dat jullie ‘huidige acties’ veel sneller achter elkaar moeten plaatsvinden, wat betekent dat we ons veel directer en resoluter met jullie zaken moeten bemoeien. Tot nu toe hebben we hiernaar gekeken als iets dat jullie verschillende Lichtgroepen werkelijk zouden kunnen afhandelen. We luisterden goed toen onze aardse bondgenoten de talrijke stappen beschreven voordat de onthullingen officieel zouden worden aangekondigd. Echter, we verklaren nu zonder omwegen dat deze stappen binnen een kortere termijn moeten plaatsvinden en dat de acties die elke staat beveiligen sneller moet gebeuren. Om dit te bereiken hebben we deze fasen herbewerkt en presenteerden een beknopter alternatief voor onze aardse bondgenoten. We verwachten dat het resultaat van deze bijeenkomsten zal zijn dat het tijdschema, dat ons oorspronkelijk verstrekt werd, ingekort gaat worden en dat de uitzendingen inzake de officiële bekendmakingen naar voren zullen worden gehaald. Van onze kant hebben wij het aantal verbindingsteams vergroot om deze doelen sneller te bereiken en hebben de duistere kliek laten weten dat de tijd voor hun aftreden gearriveerd is.

De duistere kabbalisten hebben alle mogelijke middelen die het kon bedenken gebruikt om te vertragen wat echt niet te voorkomen is. In het laatste decennium is ons personeel veel te weten gekomen over deze immorele schavuiten, terwijl wij toekeken hoe ze eindeloos plannen maakten om onze aardse bondgenoten van hun doeleinden af te houden. Wij begrijpen wat de Hemel in de afgelopen vijf jaar heeft gedaan en we zijn nu van plan een eind te maken aan deze fase van jullie snel wegkwijnende wereld. De Hemel verlangt dat het geld en de verschillende projecten die hierbij betrokken zijn nu in werking treden. Een nieuw bestuur wordt hiervoor verlangd en de series stappen die nodig zijn om dit te volbrengen zijn aan alle betrokkenen duidelijk bekend. Wij doen een serieuze oproep aan onze aardse bondgenoten om deze klus af te maken. De huidige machtsstructuur is in werkelijkheid een roversnest in een ‘huis van kaarten’, en dit huis is nu zo beschadigd dat alleen de macht der gewoonte het in stand houdt. Het enige wat nodig is een handige duw om het snel naar de grond te brengen, en dit gaan wij doen als jullie ‘witte ridders’ het niet snel doen.

Naar onze mening werd het eerste contact minstens tien jaren vertraagd. Daarom zijn we dan ook van plan de middelen in beweging te zetten … te beginnen met de stappen die we hiervoor bespraken. In de laatste paar maanden begon de Hemel met een reeks speciale zegeningen om te zorgen dat onze heilige missie volgens de eerste planning wordt uitgevoerd. Jullie beschermengelen brachten jullie naar een punt waarop het duister jullie terugkeer naar het volle bewustzijn niet langer kan voorkomen, en deze transformaties hebben een groot verlangen in jullie ontstoken om vrij te zijn van de ketenen van een beperkt bewustzijn. Jullie snakken ernaar om een volledig geïntegreerd en wijs wezen te worden, en om in jullie huidige staat van onwetendheid en beperking te blijven hangen is niet langer een optie voor jullie. Dit kan duidelijk gezien worden in de manier waarop jullie reageren op de verschillende vormen van repressie die door veel van jullie regeringen gebruikt worden om jullie verlangen naar vrijheid neer te slaan. Deze bewegingen zijn volledig contraproductief! Wij zijn van plan zeer binnenkort op het toneel te verschijnen om een eind te maken aan deze nutteloze stompzinnigheid!

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren uit Oude Tijden! Wij zegenen jullie, dierbare Harten! Wij komen met een bericht van hoop en waarheid! Momenteel zijn wij betrokken, samen met de Agarthanen en onze geheime heilige genootschappen, in het voltooien van die projecten die jullie leveringen veilig stellen. Verder volgen wij de laatste juridische obstakels om de VS Corporatie te ontdoen van de resterende claims op de Amerikaanse regering. Dus de weg wordt vrijgemaakt voor de krachten die het ware ‘De Jure’ bestuur vertegenwoordigen om terug te nemen wat zo harteloos gestolen werd, meer dan 150 jaar geleden. De duistere kliek heeft zijn controle over de Amerikaanse natie verloren en bezet zijn machtzetel slechts voor zo lang als het duurt om deze laatste juridische kwesties te beëindigen. Eenmaal gedaan, verwachten wij dat de plannen, waarmee de goddelijke coalitie instemt, kunnen beginnen. Ons doel is toezicht te houden op deze essentiële activiteiten en ervoor te zorgen dat de leveringen, die jullie al zo lang beloofd zijn, volgens plan zullen plaatsvinden.

Ondertussen heeft onze ruimtefamilie de essentiële manoeuvres op zijn plek waardoor de hiervoor beschreven acties kunnen plaatsvinden. Het doel van al deze activiteiten is het teruggeven van jullie vrijheid en jullie rechten als soevereine burgers van deze schitterende blauwgroene bol. Bovendien doen wij veel dingen om jullie op je heilig pad naar het volledige bewustzijn te houden. Wij kunnen niet genoeg het belang benadrukken van jullie terugkeer naar jullie natuurlijke staat. In deze hoedanigheid zijn jullie verbazingwekkende en krachtige beschermers van het Licht. Jullie worden EEN met ons en herenigen je met jullie binnenaardse familie om een werkelijk essentiële aanvulling te zijn voor de Galactische Federatie van Licht. Veel gebeurt er in jullie directe toekomst als deze galaxy zijn lange transitie terug naar het Licht voltooid. Veel gebeurtenissen zijn nodig en het is onze missie is om de Hemel te verzekeren dat dit alles zich ontvouwt zoals het goddelijk plan voorschrijft!

Onze huidige taak is iedereen voor te bereiden op jullie bewustzijnstransformatie en te beginnen met onderwijsproject over wie jullie werkelijk zijn – spiritueel en emotioneel. Het duister vertrouwde op jullie voortdurende frustraties en angsten om jullie te controleren en wij moeten jullie tonen hoe deze patronen te veranderen waardoor de weg voor geplaveid voor jullie nieuwe werkelijkheid. Wij zijn vastbesloten om jullie stap voor stap te begeleiden in nieuwe realisaties over jezelf en je vermogens. Wanneer jullie een ongebroken positieve houding in stand houden en deze gebruiken om zeer gedetailleerd een doel te visualiseren, gebeuren er wonderen. Wanneer jullie dit als groep doen, gebeurt verandering. Het is moeilijk voor de niet-ingewijde te begrijpen hoe dit werkt, en het kost tijd en een betrokken bereidheid om te slagen. Niettemin, jullie potentieel is in feite onbegrensd! De volgende stap is deze waarheden te testen om jezelf te overtuigen hoe machtig je in feite bent!

Vandaag hebben we enkele gebeurtenissen aangesneden die jullie werkelijkheid veranderen. We bekeken wat er gedaan is en … wat er nog gedaan moet worden. Jullie Ascended Masters en hun bondgenoten zijn zeer, zeer dicht bij enkele doorbraken, wat een teken is dat jullie overwinning kan plaatsvinden! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl



Share |


Thrive