Home > > Sheldan Nidle - July 13, 2010

July 13, 2010

6 Muluc, 12 Kumku, 5 Caban

Selamat Jaram! We gaan verder met onze bespreking van wat er gebeurt in jullie wereld en met het eerste contact. Op dit moment zijn onze Aardse bondgenoten een aantal procedures aan het voltooien die gericht zijn tegen de op handen zijnde acties van de duistere kliek. Die kliek is vastbesloten om de definitieve overdracht te belemmeren van de nieuwe bankcharters die te maken hebben met de reorganisatie van een aantal grote banken in Europa, Amerika , Australië en Nieuw-Zeeland en Azië en Japan. Deze charters zijn de kern van het nieuwe harde-valuta banksysteem. De verschillende goud-deposito's welke deze nieuwe regels voor het bankwezen ondersteunen zijn opgeborgen in bijzondere geheime locaties, en de ambtenaren die belast zijn met deze nieuwe open bank uitwisselingen verblijven eveneens in verborgen locaties. Wanneer de volgende stappen voltooid zijn, zullen deze ambtenaren te voorschijn komen en een reeks verbazingwekkende wereldomvattende aankondigingen doen. Deze officiële verklaringen zijn bedoeld om de wereld om te schakelen naar een nieuwe financiële realiteit, en in samenhang met deze proclamaties komt er een wereldwijde kwijtschelding van schulden. Dan zal er een geheel nieuwe periode van voorspoed beginnen, die niet gestoord zal zijn door belemmerende voorwaarden.

In dat zelfde tijdsbestek zullen de langverwachte middelen voor welvaart beschikbaar komen. De nieuwe interim-regeringen moeten een aantal concepten uitleggen die momenteel bij het grote publiek grotendeels onbekend zijn. Het eerste is het concept van persoonlijke soevereiniteit, dat een integraal deel uitmaakt van de volledige uitdrukking van de onvervreemdbare rechten van elk individu. In Amerika betekent dit het herstel van de oorspronkelijke Amerikaanse grondwet en een volledige terugkeer naar het algemene recht. De nieuwe regeringen zullen uitleggen wat dit voor jullie betekent. Hetzelfde moet gebeuren in de rest van de wereld, op de daar geldende manier. De meeste regeringen van tegenwoordig zijn geen waarlijk rechtsgeldige regimes en zullen middels een adequaat systeem, dat door onze Aardse bondgenoten zal worden uitgevoerd, worden vervangen. Dit houdt systemen van nationale erkenning in, gebaseerd op een werkelijk algemeen wettelijk rechtssysteem, en het herstel van een orgaan van onvervreemdbare rechten in juridische overeenstemming met die in de afgelopen paar eeuwen. Traditionele groepen van grote meesters in Azië, aangewezen door Geestelijke Inspiratie, zullen goddelijke dispensatie gebruiken om een nieuwe wet in te stellen die gefundeerd zal zijn in natuurlijke rechten van vrijheid en welvaart.

De meest interessante plaats van alles is Afrika. Daar verdeelden de koloniale meesters van dat continent de buit en creëerden kolonies die geen rekening hielden met de culturele grenzen van de inheemse volkeren. Vandaar dat er, toen de juridische uitdagingen voor deze intussen afzonderlijke naties begonnen, een reeks van conferenties met de traditionele leiders van het land werden gehouden. Uit deze bijeenkomsten, die in veel opzichten leken op de conferenties die rond jullie wereld gehouden werden over inheemse en autochtone rechten, kwam een groot plan voort dat werd opgesteld en uitgevoerd. Kortom, er bestaan veel precedenten die een basis vormen voor wat er binnenkort staat te gebeuren. Dit wetende hebben onze Aardse bondgenoten meerdere overeenkomsten uitgewerkt over wat er moet gebeuren in Afrika. Die landen zijn grotendeels kunstmatig in naties opgedeeld die nu ook zeer grote schulden hebben. Diverse personen zijn overeen gekomen om het voortouw te nemen bij het omzetten van dit moeras in een welvarende, soevereine en succesvolle groep van naties. De volkeren van deze landen zijn helder, gemotiveerd en klaar om hun eigen nationale succesverhalen te creëren.

De rest van jullie wereld is eveneens meer dan bereid om persoonlijke vrijheid te gebruiken om aan te tonen hoe succes tot bloei kan komen. Onderschat niet degenen die tot nu toe niet de middelen hadden of die de soevereiniteit geweigerd werd om opnieuw hun thuisland te creeeren. Overal is er een soort van magie klaar om jullie zielen aan te vuren en je op een reis te sturen die je zal verbazen. We hebben sterk het gevoel dat wat er staat te gebeuren een opmerkelijke katalysator zal zijn. Jullie moeten groepen vormen, projecten initiëren en doelen uitzetten die erop gericht zijn om fundamenteel te veranderen hoe jullie elkaar, en de werkelijkheid waarin jullie leven, ervaren. We verwachten dat deze explosie van energie de manier waarop jullie denken zal transformeren en eveneens de wegen zal openen voor het smeden van een bestuur dat totaal anders zal zijn dan de norm van nu in jullie wereld. Wij staan in deze naast jullie en hebben de intentie om ideeën aan jullie aan te reiken die het gezichtsveld van wat jullie doen kunnen verbreden. Als de gloed van Geest in jullie opkomt, zullen de mogelijkheden van wat jullie kunnen voorzien en realiseren alleen maar toenemen, onvermijdelijk en heel natuurlijk richting volledig bewustzijn.

Het proces van verandering is voor jullie een natuurlijk proces. Wat de duistere kliek met veel succes deed was het inspelen op jullie voorkeuren en het in hun voordeel manipuleren van jullie gedrag. Dit hield rijkdom bijna uitsluitend in de handen van een klein aantal gekozen individuen, waardoor die enkelingen de regeringen en bijgevolg dus de planeet konden controleren. Deze controle betekende ook dat alles wat niet in het belang was van bepaalde uitkomsten verboden of vernietigd werd. Het aantal mensen dat met dit syndroom werd geconfronteerd was enorm. Wij willen het mogelijk maken dat veel verbannen technologie, die belangrijk is voor de komende reinigingsprojecten van de aarde, wordt 'herontdekt' door deze huidige generatie. De duistere kliek bezit ook een aantal afgezonderde technieken die door de tijdelijk ingestelde regeringen openbaar gemaakt zullen worden. Op dat moment zal de UFO geheimhouding eindigen en dit zal ons toestaan om meer openlijk in te grijpen. Het eerste contact met ons zal het ons mogelijk maken om samen te werken en dit kan helpen om jullie angst voor vreemdelingen uit te bannen.

Jullie gaan je voorouders en je spirituele familie ontmoeten. Dit vereist een totale inzet voor volledig bewustzijn van jullie kant. Wij willen dat jullie volledig begrijpen wat een dergelijke inzet inhoudt. In de eerste plaats is de landing op aarde om jullie aan ons te laten gewennen, en voor ons om te venemen wat jullie opvatting is over alles wat er met jullie gebeurd is. Vervolgens willen we dat jullie beter gaan begrijpen wat er gebeurt in de Lichtkamers in het binnenste van de aarde. Het is essentieel dat we jullie alle feiten voorleggen, omdat de implicaties van deze transformatie niet overdreven kunnen worden! Jullie zullen van een persoon die vol is van angst en twijfel veranderen in iemand die volledig het goddelijk plan begrijpt en in feite een fysieke Engel is. De talloze vermogens die jullie dan zullen bezitten zijn verbazingwekkend! Dit moet volledig worden begrepen voordat jullie de Lichtkamers binnengaan.

De metamorfose die jullie zullen ondergaan reconstrueert eigenlijk alleen maar wat nu al latent en ongestructureerde in jullie aanwezig is. In de afgelopen 13 millennia leefden jullie in een realiteit waarin jullie nauwelijks in staat waren om 12% te gebruiken van wat jullie feitelijk bezitten. Deze toestand heeft geen verband met die welke jullie op het punt staan te erven!

De afgelopen twee decennia hebben we de Hemel en haar vele spirituele instrumenten gebruik zien maken van hun vermogens om de voorbereidingen te treffen voor deze dramatische transformatie. Jullie moeten alles transformeren wat je is voorgezet sinds jullie in beperkt bewustzijn werden ingekapseld. De Lightkamers doen dit alles te niet en brengen dat wat in jullie sluimert tot leven. Voor deze procedure is een mentor nodig die elk van jullie volledig kent en die verantwoordelijk is voor het toezicht op alles, van start tot finish. Hij/zij zorgt ervoor dat je Ware Zelf tot bloei komt zoals voorgeschreven en dat je dus terug komt in je natuurlijke staat van fysieke Angel.

Als jullie eenmaal je transformatie voltooid hebt, zullen jullie beginnen met je een hele reeks feiten te herinneren over wie je werkelijk bent. Dan moet je worden getraind in de nuances van het volledig bewustzijn. Dit is wat de eerste dagen van de opleiding geheel in beslag zal nemen. Je zult in staat zijn om ideeën op te doen en ze bijna direct toe te passen. In werkelijkheid zijn deze trainingen meer een soort van diepgaande opfriscursus want feitelijk herwinnen jullie je voormalige talenten. Tijdens deze eerste dagen zullen jullie een enorme hoeveelheid prikkels uit de omgeving ervaren en van gegevens, die jullie op dit moment nog niet voor mogelijk houden, kennis nemen. Het is van vitaal belang dat jullie hiermee en met standaard gedragsregels vertrouwd raken. Wanneer jullie je in deze zee van stimulerende prikkels eenmaal thuis gaat voelen is de rest gemakkelijk! Je bent dan een volledig bewust wezen van Licht geworden!

Vandaag zijn we verder gegaan met onze bespreking over jullie veranderende realiteit en over wat jullie te wachten staat! Jullie transformatie naar een volledig bewust wezen is iets dat we niet licht opnemen. Eindeloze uren, dagen, weken en jaren zijn er besteed aan wat er met jullie moet gebeuren. Wees blij en weet dat iets wonderbaarlijks jullie reeds bijna overkomt. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja! ( Siriaans voor Wees Een en Wees in Vreugde!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Arie


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.