Home > > Sheldan Nidle - March 13, 2012

March 13, 2012

5 Etznab, 11 Ceh, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! De tijd is nabij voor de verspreiding van jullie welvaartsfondsen. De Verlichte Leraren hebben beloofd dat de fondsoverdrachten van hun geheime wereldtrust klaar zijn om te beginnen. Deze overdrachten konden pas beginnen zodra de noodzakelijke beveiliging gerealiseerd was. De duistere kliek had in de afgelopen twee decennia stoporders geplaatst op deze overdrachten. Oorspronkelijk waren de kabbalisten van plan de fondsen illegaal in bezit te nemen zodra hun NWO-regeringen (Nieuwe Wereld Orde) en hun begeleidende uitvoeringsdecreten van de Staat van Beleg volledig operationeel waren. Zoals jullie kunnen zien, heeft dit niet plaatsgevonden. Niettemin … de A.M. (Ascended Masters) wilden er zeker van zijn dat vriendelijker regeringen ofwel aan de macht waren of klaar waren om de macht over te nemen voordat het daadwerkelijke vrijgeven van de fondsen zou beginnen. Aan deze eis is nu voldaan, en dus kan de overdracht van deze gelden nu plaatsvinden. Deze geldstroom is een teken aan de verschillende geheime heilige genootschappen dat het moment is aangebroken om te beginnen met de verwijdering van diverse duistergeoriënteerde regimes. Dit zal beginnen met een wereldwijde arrestatie van de belangrijkste regeringsambtenaren binnen deze regimes.

Het eerste punt op de agenda van deze nieuwe regeringen is de bevestiging van de volledige legitimiteit van de vele internationale gerechtelijke orders en arrestatiebevelen tegen de voormalige leiders van zoveel belangrijke regeringen op deze planeet. Wat er gebeurt is het openbreken van de valse legitimiteit van de moderne natiestaat. De Kerk gebruikte deze stapel documenten na de val van Rome in de 5e eeuw A.D. om zijn macht te legitimeren in de grotendeels wetteloze wereld van West-Europa in die tijd. Deze juridische traditie zette zich voort in de moderne tijd en bleef de basis voor het vaststellen van de legitimiteit van de moderne natiestaat. Deze traditie werd omarmd door het duister en werd gebruikt om zijn acties te valideren sinds de begindagen van het Heilige Roomse Rijk. Deze bevoegdheid zal nietig verklaard worden door de institutie van jullie nieuwe overgangsregeringen en een nieuw tijdperk in bestuur zal dan operationeel zijn. Dit nieuwe bestuur betekent de start van de laatste fase van jullie terugreis naar het volledige bewustzijn en jullie hereniging met jullie spirituele en ruimtefamilies.

Onze taak is jullie wereld te controleren en de verschillende activiteiten te steunen die leiden naar jullie nieuwe werkelijkheid. We hebben gezien hoe vastbesloten jullie A.M. waren om de procedures te voltooien die nodig waren voor het vrijgeven van jullie welvaartsfondsen. Jullie vele groepen die moesten zorgen voor de terugkeer van het Licht naar jullie wereld doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat de duistere volgelingen op de juiste wijze worden gearresteerd en dat hun feitelijke regeringen niets meer hebben in te brengen. Er is veel vooruitgang geboekt. De duistere personen zijn echt gaan begrijpen dat hun huidige dilemma niet gewoon onder het spreekwoordelijke tapijt kan worden geveegd, en de dreiging van hun ondergang verblijdt onze harten! Sinds de veertiger jaren van de vorige eeuw hebben we gewerkt aan de publieke bekendmaking. Alle belangrijke regeringen van jullie wereld negeerden volkomen ons bestaan, en probeerden in de gunst te komen bij de voormalige leden van de duistere Anchara Alliantie. Nu heeft deze alliantie met het duister zijn einde bereikt, en is het tijd voor het eerste contact met het Licht en de aankondigingen die daarbij horen.

De geheime heilige genootschappen leggen de laatste hand aan de vele officiële aankondigingen die de start betekenen voor het nieuwe bestuur. Deze publieke verklaringen zullen jullie uitleggen waarom het nodig was om nieuwe regeringen te installeren en gaan jullie informeren over het programma dat voor iedereen geldt. De duistere kliek en zijn volgelingen ruziën over de wijze waarop zij aan hun grote dreigende ondergang kunnen ontkomen, en tijdens hun ruzie blijven hun gehoorzame regeringsfacties de gebruikelijke leugens spuwen over de financiële crisis, en beweren dat het een of andere ‘herstel’ onderweg is. Zoals jullie weten is dit een grove leugen en een overweldigende oceaan aan oninbare vorderingen staat klaar om hen te verslinden! In zijn wanhopige jacht naar fondsen, heeft de kliek veel regeringen bedreigd, maar moesten vaststellen dat deze afpersingen niet het geld opleverde dat nodig was om hun zelf opgelegde financiële ineenstorting terug te draaien. Het is tijd om deze verkwisters onder arrest te plaatsen en het leed te stoppen dat ieder van jullie in de laatste vijf jaar hebben ondervonden!

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Wij komen met wonderbaarlijk nieuws! In de laatste paar weken, hebben we de overdracht van enorme hoeveelheden geld voorbereid naar de trusts die we wereldwijd hebben opgezet om de welvaartsfondsen onder jullie te verspreiden. Onze medewerkers waren zeer succesvol in het veiligstellen van deze rekeningen en staan op het punt de vele belangrijke regeringen af te zetten. De afgelopen week hebben we de lijst en de procedures afgerond om de nieuwe regeringen aan de macht te brengen. Allereerst moeten we de laatste juridische bindende overeenkomsten krijgen van het oude financiële systeem van het duister waardoor het mogelijk wordt om de talrijke belangrijke functionarissen binnen regeringen en banken te arresteren en te vervolgen. Onze medewerkers stellen nu de voorlopige data vast voor deze processen. Ook is er een duidelijk tijdschema voor de officiële regeringsoverdracht, en wij hebben ons verplicht tot de aansluitende aankondigingen om ons bij jullie te presenteren.

Als jullie A.M. moeten wij ons aan jullie voorstellen en jullie een volledige uitleg geven van wat de Hemel van ons allen verwacht. Deze enorme verschuiving in jullie werkelijkheid is vooral een verschuiving in bewustzijn. Dit betekent dat jullie spirituele verantwoordelijkheden grandioos zullen toenemen, en jullie hebben een formele lijst nodig van wat deze verantwoordelijkheden zijn en hoe wij deze, samen, kunnen waarmaken. Jullie reis naar het volle bewustzijn vereist een diepe betrokkenheid bij je innerlijk zelf en bij deze transformerende werkelijkheid. Onze taak is deze met jullie te bespreken, met alle ernst en gratie, want het goddelijk plan van de Hemel heeft ons aller toewijding nodig aan onze heilige eer in het herstellen van de klachten waaraan Moeder Aarde lang heeft geleden. Als haar genodigde gasten moeten we met onze daden uitdrukken de grote Liefde die wij voor haar hebben, en inderdaad voor al het leven dat in dit schitterende rijk bestaat.

De welvaart die jullie op het punt staan te ontvangen is ontworpen om jullie verder te brengen dan de overtuigingen die jullie vasthielden over schaarste en beperking, die jullie waren opgelegd door jullie ouders, vrienden en samenleving. Overvloed is jullie natuurlijke staat van zijn; schaarste en beperking zijn jullie gewoon kunstmatig opgelegd. Een van de kwesties die geïntegreerd moet worden op weg naar een A.M. is de kennis van de absolute rijkdom van de natuur en het universum. Dit is waarin je in een keer helemaal wordt ondergedompeld. Het manifesteren van je volledig potentieel betekent dat er geen inherente beperkingen in je zijn, en je begint je natuurlijke verbond met de Schepper te ervaren. Je missie is je Liefde, Verfijnde Schoonheid en Licht naar alle wezens te verspreiden die in de stoffelijke werelden leven; en vrees, in deze context, wordt beschouwd als een leugen wat in feite waar is. De rest van je leven gaat nu glorieus beginnen!

Vandaag vervolgden we onze bespreking over wat rondom jullie gebeurt. Een grote verschuiving in bewustzijn verandert elke dag jullie werkelijkheid sneller en meer. Het meeste hiervan blijft subtiel, maar jullie zijn klaar om verbazingwekkend nieuws te ontvangen dat jullie wereld drastisch ten goede gaat veranderen. Wees klaar, en bereid je voor om van deze gebeurtenissen te genieten als deze zich voor jullie ontvouwen. Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Share |


Thrive