Home > > Sheldan Nidle - 19 april 2016

Sheldan Nidle - 19 april 2016

7 Men, 8 Kank’in, 12 Manik

Dratzo! Jullie wereld beweegt zich langzaam richting de goddelijke oplossing van het onvermijdelijke bankroet van de VS, Inc. Het Amerikaanse regime heeft het klaargespeeld het onvermijdelijke uit te stellen. Desalniettemin is de tijd voor ‘s werelds grootste bestuursverandering aangebroken. De hoeveelheid arglist en onverbloemde leugens komt eindelijk ten einde. Het voortdurende dwarsliggen om het Amerikaanse regime te veranderen kan niet langer worden gehandhaafd. Teveel regeringen hebben zich van dit regime afgewend. Teveel economieën hebben zich afgewend van de koers van dit regime. Deze de facto regering staat nu alleen en raakt dagelijks meer van de vroegere vrienden en jarenlange bondgenoten geïsoleerd. De wereld wil echt dat dit regime genadig ineenstort en wordt vervangen door bestuur dat sympathieker staat tegenover de veranderende aard van een nieuwe, groeiende en welvarender economie. Dit is de hoop en de intentie van een aantal mogelijke oplossingen die vrijelijk worden geboden aan dit plotseling wanhopige regime. Amerika heeft nu een enorme huishoudelijke schoonmaak nodig. De vroegere manieren zijn niet langer denkbaar. Slechts een volkomen nieuwe kijk is mogelijk. De huidige Amerikaanse administratie begint zich deze waarheid te realiseren en zoekt een manier om dit nobele doel voor elkaar te krijgen.
Terwijl de vroegere macht van Amerika vervaagt in de zonsopgang van een nieuwe dag, staat momenteel een heel nieuw rijk vol opwinding en welvaart klaar om zich te manifesteren. Graaf St. Germain wist dat een belangrijke serie gebeurtenissen nodig was om de benodigde funderingen voor dit nieuwe rijk te stichten. Bij de start van dit millennium voerde Amerika haar grootste valse vlag uit en noemde deze “9/11”. Amerika keerde zich tegen haar eigen volk en wiste meer levens uit dan werd gerapporteerd om een vals gevoel van veiligheid te creëren voor haar heersende oligarchie. Deze veiligheid versplinterde door de opkomst in deze wereld van een meedogenloze kracht die Amerika’s “overwinning” tot een onderwerp maakte dat de voornaamste reden voor haar uiteindelijke ondergang zou zijn. Deze serie gebeurtenissen leidde tot de “RV” en het begin van een mondiale valuta reset. Deze zaken vormden het hart van een nieuw financieel systeem. Dat alleen gaf aan dat Amerika’s dagen als god gelijkende supermacht voorbij waren. Het zou worden vervangen door een vanwege NESARA geboren nieuwe regering en onbeperkte welvaart. Deze elementen zouden een nieuw rijk, vol met ET’s en Agarthanen, evenals een nieuw gevoel van zingeving belichamen.
Deze groei in bewustzijn werd geïnspireerd door het esoterisch werk van de Hemel. Sinds het midden van de 70-er jaren was elke beschermengel toegewijd aan de langzame maar zekere groei van bewustzijn binnen het hart en de ziel van de oppervlaktemensheid. Deze versnelde beweging was geïnspireerd door de bijna ineenstorting van de Zon in de vroege 70-er jaren. De Hemel zag deze astrologische gebeurtenis als de noodzakelijke voorbode van de missie om haar ‘peuters’ met beperkt bewustzijn terug te vormen tot fysieke Engelen. Deze operatie zou beginnen wanneer een eerder beschreven bijna rampzalige gebeurtenis zou plaatsvinden. Deze gebeurtenis werd voorkomen door de plotselinge en enorme interventie van de Federatie. De Hemel droeg ons toen op een interventie te starten die langzamerhand een enorme vloot zou opbouwen totdat die aan het begin van de 90-er jaren op zijn plek zou zijn. Het is deze vloot die en masse op Gaia’s oppervlak zal arriveren op een van tevoren bepaalde dag in de zeer nabije toekomst. Terwijl dit alles gebeurde hebben jullie Opgestegen Meesters een serie gewijde genootschappen gelast om een proces dat vroeg in de 19e eeuw was begonnen, te voltooien.
Deze geheime genootschappen kwamen ons tegen toen we in de vroege 90-er jaren begonnen de landmassa’s te onderzoeken. Gedurende dat decennium ontstond er kameraadschap met verschillende van deze groepen en begonnen we een hechte relatie, die inmiddels is opgebloeid tot een hechte vriendschap. Door hen waren we tijdens de volgende twee decennia (1990-2010) in staat om te beginnen een overzicht scenario te plannen. Dit plan heeft ons nu tot op de drempel van succes gebracht. De duistere cabal is in wezen verslagen en alles wat overblijft is zorgvuldig die procedures uit te werken die ervoor kunnen zorgen dat alles succesvol wordt geïmplementeerd. Nadat dit eenmaal is gedaan, en de lessen van de Meesters zijn gegeven, kunnen we een datum bepalen voor de landingen op jullie fraaie kusten. Op dat moment kunnen we jullie bij onze mentoren introduceren en de laatste stappen zetten die jullie naar je persoonlijke Kristallen Lichtkamers leiden! Dan worden jullie snel getraind om succesvol te leven als volledig bewuste Lichtwezens! Halleluja! Halleluja!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We hebben op onze lange en moeizame reis door een duistere periode in onze levens een bijzondere tijd bereikt. Een nieuwe dageraad die door de Hemel werd voorspeld, breekt aan. De Anunnaki zijn verdwenen en hun immorele handlangers staan op het punt van uitsterven. Enkel door de genade van AEON zal er een glorieus tijdperk van het Licht aanbreken. Het thema van dit moment is de goddelijke voortgang van het Licht terwijl het door dit goddelijke ritme van grootse transformatie gaat. Deze transformatie brengt bevrijding en een welvaart waarnaar lange tijd door degenen die de eeuwige stroom van deze nieuwe levensritmes voelen, werd verwezen. Ik vraag jullie positief te blijven en deze goddelijke momenten te gebruiken om te plannen en jezelf voor te bereiden op wat komen gaat. Wij Meesters hebben millennialang op deze gewijde tijd gewacht. Onze plannen worden nu door onze heilige Lichtgemeenschappen geïmplementeerd. Het is het moment voor jullie om uit het duister te klimmen en gezien te worden. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Deze gewijde tijd is voor jullie een uiterst bijzondere. De sleutel is om positief te blijven en je visualisaties voortdurend te blijven bekrachtigen. Dit rijk is nu op haar eigen goddelijke tijd aan het veranderen. Dit is een zich altijd uitbreidend natuurlijk ritme. Laat het tempo van deze expansie je niet frustreren. Verandering is werkelijk gaande! Besef dit en weet in je hart dat een nieuwe wereld van vrijheid en voorspoed zich vóór jullie opent. Deze nieuwe periode is zich aan het vormen en wordt ondersteund door degenen die jullie vele positieve visualisaties hebben opgepakt en ze tot manifestatie brengen. Daarom is het belangrijk dat jullie deze visualisaties versterken door ze te blijven bekrachtigen. Wij Meesters beginnen iedere dag met een serie gebeden die in het leven zijn geroepen om jullie inzet te versterken. Onze gezamenlijke kracht is bezig verschil te maken. Laat ons samen deze nieuwe tijd betreden en dit doen in de wetenschap dat we meehelpen het ritme van deze nieuwe tijd te versterken!

Dit proces van verandering is werkelijk een proces van gigantische transformatie. Deze operatie omvat in werkelijkheid een verandering in hoe jullie dit rijk waarlijk zien. Dit is de reden waarom men diepgaand door jullie kijk wordt beïnvloed. Onze taak in deze enorme operatie is positieve visualisaties van de nieuwe wereld die we samen betreden, te creëren en in stand te houden. Dit is waarlijk een collectieve inzet. Eenieder van ons maakt deel uit van dit schitterende collectief. Het is onze manier om dit prachtige perspectief voor ogen te houden. Onze gewijde vennoten gebruiken dit spirituele perspectief en creëren de manifestatie hiervan. Je zou kunnen zeggen dat we samen de goddelijke blauwdruk voor dit doel in handen hebben. Stukje bij beetje wordt dit perspectief werkelijkheid. Toch wordt dit gedaan door het nieuwe ritme dat we hebben gecreëerd te gebruiken en in stand te blijven houden. Daarom kunnen we jullie alleen maar bedanken voor jullie geweldige energieën en jullie vragen door te gaan totdat dit grootse doel is bereikt. Namaste!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse berichtgeving over de vorming van de nieuwe realiteit. Het is een lange en moeilijke weg geweest. Jullie hebben echter allemaal volgehouden. Dit pad is nu voor het grootste deel geplaveid en we verwachten binnenkort geweldig nieuws te horen. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!