Home > > Sheldan Nidle - 12 april 2016

Sheldan Nidle - 12 april 2016

13 Muluc, 1 Kank’in, 12 Manik

Selamat Jalwa! Rond jullie wereld blijft er veel gebeuren! De globe zit gevangen in een vreemd dilemma. Aan de ene kant kan zij openlijk zeggen dat het geld dat nodig is om zowel de talloze humanitaire programma’s als de laatste fasen van de welvaartspakketten te beginnen goedgekeurd is voor het overmaken van de fondsen. Toch heeft het recente komen en gaan van het eerste kwart van de zakenwereld een situatie gecreëerd die toch nog een week vertraging in de transfer-operaties hebben veroorzaakt. Deze toestand is volkomen onaanvaardbaar. Dit wereldwijde proces kan niet worden tegengewerkt door zakenpraktijken uit de oude tijd van hetzij de banken, of de vele samenwerkende financiële corporaties. Ondanks deze zelfde oude vormen van vertraging worden de noodzakelijke gelden uiteindelijk overgemaakt. Er is momenteel een serie alternatieven die kan worden toegepast om welke toekomstige moeilijkheden van deze aard dan ook op te lossen. We kijken naar onze aardse bondgenoten om dit nieuwe systeem in te zetten teneinde snel en succesvol deze grote sommen zoals vereist van Azië naar elk ander continent te brengen. Derhalve zullen de zaken die tot dusverre opdoemden terzijde worden geschoven en de zeer noodzakelijke rijkdom zal op haar weg worden gestuurd. De start van dit proces is nu in gang gezet!

Wees, wanneer jullie je eerste fondsen ontvangen, klaar in actie te komen. Binnen jullie gemeenschap zijn er die ten diepste wensen dat jullie slagen. Neem contact op met deze mensen en kijk hoe jullie plannen aansluiting vinden bij die van hen. Het doel van deze fondsen is jou en je gemeenschap te helpen om doelen te bereiken. Vergeet dit nooit. Jullie werken met anderen samen om healing-centra te creëren; gezamenlijk aanvaardbare middelen om je gemeenschap vooruit te helpen te creëren en te demonstreren hoe jullie tezamen een nieuwe realiteit smeden. Wanneer dit alles verschijnt, bereiden jullie de infrastructuur voor om je gemeenschap te verbeteren en indirect bereiden jullie die voor op het eerste contact met ons. Onze mentoren gaan de taak om ieder van jullie een beter begrip te laten krijgen van je persoonlijke pad naar volledig bewustzijn afmaken. Deze procedure, wanneer die wordt bekeken met een bredere visie in gedachten, schildert een beeld van de manier waarop jullie worden voorbereid op je laatste stappen naar volledig bewustzijn. Deze zaken helpen ons te realiseren hoe jullie gepaste zorgvuldigheid het eindelijk mogelijk maakt wat de Hemel nu zo genaderijk klaarspeelt!

Deze hemelse beweging is zo perfect getimed dat jullie eenvoudig kunnen zien hoe eenieder van jullie met een wonderbaarlijk ritme vooruit gaat. Dit doen niet alleen jullie, maar hetzelfde geldt voor elk ecosysteem dat zo geweldig door Gaia wordt onderhouden. We hebben dagelijks gadegeslagen hoe jullie aan het veranderen zijn en we kunnen eveneens gelijksoortige patronen zien binnen de biosfeer in al de verscheidenheid van Moeder Aarde. De duistere cabal heft tot dusverre deze diverse ecosystemen alleen maar schade toegebracht. Gaia is, met onze hulp, in staat geweest het uitermate verwoeste systeem draaiende te houden. Hier gaat jullie inzet samen met onze meer indirecte assistentie om het Leven op jullie wereld vooruit te laten gaan. Wat jullie dienen te doen is jullie meer directe hulp aan deze verschillende ecosystemen enorm uitbreiden. Wat jullie doen ondersteunt zowel deze talloze “leefgebieden” als jullie medemensen. Deze projecten stellen Gaia in staat in een tempo te werken dat jullie proces naar volledig bewustzijn weerspiegelt. Aldus verandert dit rijk met een snelheid dat door de Hemel is bepaald om een nieuw rijk te introduceren. Dit nieuwe rijk kan, op het geschikte moment met het hogere rijk in Binnenaarde samensmelten.

Deze veranderingen hebben derhalve een goddelijk tijdsschema dat dagelijks door de Hemel wordt aangepast. We worden gewezen op deze dagelijkse aanpassingen en zetten onze medische en geologische teams in om dat wat er feitelijk gebeurt te verifiërend. Terwijl dit Gregoriaanse jaar vordert, vergelijken we haar voortgang met statistieken die we hebben samengesteld toen we hier en masse voor het eerst, aan het begin van het decennium van de 90-er jaren, aankwamen. De Hemel heeft een aantal ritmes vastgesteld die elkaar nog steeds weerspiegelen. We nemen één hiervan, welke we na 9/11 voor het eerst hebben gekozen, nader onder beschouwing. Het heeft ons samenhangende inzichten verschaft waardoor dit oppervlakterijk naar een moment werd gebracht waarop de zo nodige versmelting van de binnenaardse- en oppervlaktewereld werkelijk plaats kan hebben. Dit zal gebeuren nadat jullie met onze hulp naar Agartha zijn gereisd en in jullie gepersonaliseerde Kristallen Lichtkamers hebben doorgebracht. Dit moment zal pas aan jullie worden onthuld op het moment dat het zich aandient. We houden de manier waarop de Hemel deze uitgebreide serie schema’s met een zeer vergevende hand voortbeweegt, nauwkeurig in de gaten. Onze taak is eenvoudigweg dit grootse schema te volgen en aan de hand van bepaalde onderdelen, die door talloze Voorname Raden zijn aangewezen, te reageren.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Wat er zich in jullie rijk voltrekt is een grootse ommekeer van de duistere realiteit van de cabal naar het nieuwe Lichtrijk van de Hemel. We voelen ons gezegend dat we na zoveel millennia eindelijk een rol kunnen spelen in de grote herinrichting van jullie bewustzijn. Atlantis had de innige wens om haar voormalige dissidenten in dociele dienaren van de heersende oligarchen te veranderen. In plaats daarvan werden deze nieuw gecreëerde mensen in een wereld geduwd die hoofdzakelijk verstoken was van haar voormalige bewoners. Daarom hebben we allemaal 13 millennia lang onder de wrede heerschappij van de Anunnaki en hun uitverkoren handlangers geleden. Nu beginnen jullie in deze tijd aan dit lot, dat door het duister lange tijd als onontkoombaar werd beschouwd, te ontsnappen. In plaats van dit lot worden jullie bevrijd en zullen jullie binnenkort opnieuw in volledig bewustzijn worden gestuwd. Wij maken deel uit van de operaties die zijn bedoeld om jullie op deze wonderbaarlijke reis voor te bereiden door in lessen te voorzien over jullie ware geschiedenis en buitenaardse oorsprong. Deze lessen zullen gepaard gaan met een grondige begeleiding door jullie buitenaardse neven en nichten.

Bovendien is er een noodzaak dat jullie kennis opdoen omtrent jullie vele verantwoordelijkheden en plichten met betrekking tot Gaia en haar talloze leefgebieden. Vanaf deze kant zijn wij, als groep, voornemens jullie vele zaken bij te brengen. Ten eerste dienen jullie te begrijpen wat dit alles bedoeld is te betekenen voor jullie broeders en zusters en in het bijzonder voor jullie prachtige Ziel. De Hemel beweegt deze realiteit naar een staat waarin dit op omvangrijke schaal kan worden gewijzigd. Terwijl jullie in een steeds hoger bewustzijn worden gebracht, beginnen jullie korte flitsen te zien van jullie toekomstige rijk. Dit dient allemaal als test die is gecreëerd om jullie langzamerhand bewust te maken van hoe snel jullie worden getransformeerd. Dat dient te gebeuren op een manier waarin de zaken die jullie overkomen niet te snel of te langzaam gaan. Eenieder van jullie heeft een natuurlijk ritme dat gerespecteerd dient te worden. Wij Meesters spelen een rol door ieder van jullie in deze overgangstijd te assisteren. Dit vraagt om een passende hoeveelheid toegepaste genade en toegevoegde vergiffenis voor hetgeen zich zeker kan afspelen.

Deze diepgaande zorg is onderdeel van een gewijd proces dat elementen van gebed en heilige riten bevat. De algehele mate van verandering is immens. Wij hebben de heilige verantwoordelijkheid gekregen om jullie te hoeden en het jullie mogelijk te maken “de laatste stap” te zetten.. Hiervoor is het nodig dat we gebruik maken van operationele procedures van onze gewijde gidsen in de Hemel en dat we met onze vergevingsgezinde gastheren, de Agarthanen, overleggen. Dit is wat we dagelijks doen, vergezeld van gebeden en heilige ceremonieën. Wij Meesters zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat eenieder van jullie je levenscontract vervolmaakt en dat jullie opnieuw volledig bewuste Wezens worden. De tijden die in deze huidige realiteit worden doorleefd vormen een grote achteruitgang, evenals een enorm potentieel aan lessen. Het is tijd om een nieuwe realiteit te doen ontstaan! Het is tijd om de vruchten van jullie nieuwe groei te oogsten en te zien hoe jullie de weg naar deze nieuwe realiteit zullen bereiden! Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben we opnieuw verslag gedaan van wat er rond jullie wereld gebeurt. Deze door het Licht lang beloofde gebeurtenissen zullen eindelijk om jullie heen verschijnen. Zie deze enkel en alleen als de eerste bevestiging van een nieuw, verbazingwekkend, vrij en welvarend nieuw rijk. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!