Home > > Sheldan Nidle - October 11, 2011

October 11, 2011

7 Kan, 17 Tzotz, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! Jullie wereld vordert snel naar een beslissend einde van de strijd tussen onze aardse bondgenoten en de duistere kabbalisten. Momenteel assisteren de Agarthanen een aantal militaire disvisie van jullie landen bij het ontmantelen van het enorme wereldwijde netwerk van ondergrondse tunnels en bases die door de duistere kliek sinds de vijftiger jaren bezet zijn. Vanuit deze bases wilde het duister de laatste aanvallen lanceren om jullie kostbare woning te veranderen in een afschuwelijke gevangenisplaneet die bestuurd zou worden door de toplaag van deze kliek, dus de ‘machthebbers achter de schermen’. Wij zijn verheugd te melden dat dit gruwelijk doel door deze gezamenlijke acties zijn getorpedeerd. We moeten echter nog enkele vluchtmogelijkheden blokkeren en nog veel meer arrestaties verrichten. Hierna volgen alleen nog de definitieve acties van deze zegevierende onderneming naar de geheime, heilige gemeenschappen die opereren onder toezicht van jullie Verlichte Leraren, en die naties en andere groepen die zich in formele overeenkomsten hebben aangesloten bij onze aardse bondgenoten. Deze laatste handelingen betreffen het inhuldigen van vele nieuwe interim-regeringen en ook het uitbetalen van de welvaartprogramma’s.

Het nieuwe financiële stelsel is op zijn plek en is in afwachting van de formele overgave van deze kabbalisten. Dit zal gebeuren op het moment dat de militaire en diplomatieke manoeuvres van onze aardse bondgenoten zijn voltooid. Al die tijd blijft het duister koortsachtig zoeken naar een manier om te ontsnappen aan zijn snel naderende ondergang. De belangrijkste basis voor operaties blijft nog steeds de VS – corporatie (een private onderneming), die zijn hoofdkwartier heeft in Washington D.C., en wij onderhandelen met verschillende groepen die zich bij ons willen aansluiten om dit illegale regime af te zetten. Strategieën worden momenteel gebruikt om dit doel te bereiken. Intussen blijft het financiële stelsel op deze wereld aan het imploderen. Onze hemelse adviseurs zijn momenteel een serie opties aan het herzien waardoor wij in toenemende mate mogen ingrijpen in jullie wereldse zaken, waardoor wij dus de doelen die hiervoor zijn beschreven sneller kunnen realiseren. Met de aanwezigheid van een gevaarlijke kliek, zijn we ons scherp bewust van het feit dat zij jullie nog steeds schade kunnen berokkenen. Iedereen van jullie is kostbaar en kan niet gehinderd worden tenzij jullie hemelse beschermers dit in jullie levenscontracten hebben toegestaan.

Terwijl wij in afwachting zijn van nieuwe instructies, kijken we toe hoe onze Agarthaanse familie het decor plaatsen voor onthulling. Elke dag sluiten nieuwe groepen landen zich aan bij de beweging om de Federal Reserve van de VS en zijn bondgenoot – de duistere geheime regering – te verslaan. Samen zijn deze twee organisaties in de afgelopen paar decennia onmenselijk tekeer gegaan in jullie wereld. Dit moet nu beëindigd worden, en het neerhalen van de Federal Reserve staat te gebeuren. De recente verslechtering van de wereldeconomie is voor een groot deel het gevolg van de acties van de Federal Reserve en zijn talrijke financiële bondgenoten. Een opstand, zowel publiek als privaat, knijpt de laatste beschikbare middelen af. Nu de invloed van dit instituut afneemt, begint een nieuw financieel stelsel online te komen. Dit nieuwe stelsel heeft de meeste banken opgedragen de zogenoemde Basel III regels over transparantie toe te passen en begint de manier waarop geld van bank tot bank wordt overgemaakt door te verwijzen. De volgende stap is de Federal Reserve dollar te verwijderen uit zijn vooraanstaande positie.

Op een ander front wordt druk uitgeoefend op de VS Corporate staat en zijn naaste bondgenoten om zich uit de macht terug te trekken. Nieuwe regeringen die gebaseerd zijn op constitutionele en gewoonterechtbeginselen staan klaar om de zaak over te nemen. Dit is een continu proces, dat een serie verreikende regeringsveranderingen garandeert door massale ontslagen af te dwingen van allen die lange tijd hebben deelgenomen aan de vele illegale regeringen van jullie wereld. Als onderdeel hiervan staat het regime in Amerika onder geweldige druk om af te treden en de teugels van de macht over te dragen aan een nieuw groep die zich verplicht heeft tot het herstel van de vele constitutionele rechten, die het huidige regime en haar voorgangers zo verraderlijk ‘op papier hebben verdoezeld’. De tijd is ook gekomen om Amerika terug te brengen naar zijn wortels van gewoonterecht en mensgerichtheid en het beëindigen van het tijdperk van illegaal militair en diplomatiek avonturisme. Het nieuwe bestuur is voorbereid om de diplomatieke en internationale samenwerking te herstellen en de verspreiding van een universele welvaart op jullie wereld mogelijk te maken.

Jullie zijn gezegend! Wij zin de Verlichte Leraren! Het rijk dat jullie bewonen is gebouwd op een moeras van angst! Jullie nieuwe wereld is gefundeerd op goddelijke Liefde! Kijk in je hart, beste mensen, en voel de groeiende Liefde die jullie wordt toegezonden door de aanhoudende decreten van de Hemel. Het duister ziet de toenemende niveaus van Liefde en reageert door het vuur van haat en twist en scheiding op te stoken die tot voor kort jullie wereld heeft geactiveerd. Wij doen een beroep op jullie om je Liefde en je groeiend intuïtief onderscheidingsvermogen te gebruiken voor het doorzien van het laatste streken die zij uithalen en de goddelijke Liefde te bekrachtigen die jullie wereld transformeert. Samen kunnen wij deze heilige energie gebruiken om de Hemel te helpen bij het creëren van jullie nieuwe werkelijkheid. Vergeet nooit, beste mensen, dat jullie de medescheppers zijn van deze nieuwe werkelijkheid. Bekrachtig jezelf en manifesteer met de Hemel de glorieuze nieuwe werkelijkheid die nu vorm krijgt.

Jullie zijn grootse magiërs en jullie verenigde vaardigheden kunnen een zeer hemelse wereld vormgeven!

De Agarthanen en onze geheime, heilige genootschappen hebben het tempo verhoogd van de vernietiging van het labyrintische ondergrondse netwerk van tunnels en bases. De duistere zielen wilden dit netwerk gebruiken om een serie enorme aanvallen uit te voeren op jullie samenlevingen met als doel het creëren van een gevangeniswereld die zij met ijzeren vuist konden besturen. Dit plan is nu geschiedenis. In plaats daarvan veegt een snel groeiende beweging het duister en het verwrongen denken weg. Hoewel nu de greep van het duister vermindert, blijft de nog steeds controlerende media de opwelling van het volk kleineren. Er zal binnenkort veel gebeuren en we zijn druk bezig de vele kleine details op te ruimen voordat onze welverdiende overwinning aanbreekt. Ondanks de toenemende aantallen arrestaties, blijft het duister volhouden in het vruchteloos plannen maken, wat uiteindelijk alleen maar tegen hen gaat werken. Het beste is dit addergebroed uit de commissie te gooien voordat de laatste stappen worden gezet.

Onze medewerkers bereiden zich nu voor om de nieuwe regering te lanceren. De eerste stap is een massale wereldwijde verspreiding van de welvaartsfondsen van St. Germaine. De inhoud van de eerste aankondigingen zijn voltooid, en wij zijn klaar om het nieuwe financiële aan te kondigen en in te voeren. Alles staat klaar. Wat nog resteert is de laatste zuiveringsoperatie om de ondergang van de duistere kliek te verzekeren. Openbaarmaking zal een belangrijk onderwerp zijn op de drukke werkschema’s van deze nieuwe regeringen, maar besef wel dat dit alles gewoon een stap is, zij het een grote, op de snelweg naar ascentie. De Hemel is bijzonder gehecht aan jullie succes en aan de terugkeer van Gaia naar haar vroegere ongerepte staat. Dit moet allemaal snel bereikt worden wanneer jullie eenmaal verhuizen naar de veilige havens, ofwel aan boord van de ruimteschepen of naar de kristallen steden van Binnen-Aarde. Alles is gericht op jullie Ascentie!

Vandaag bespraken we hoe jullie wereld zich voorbereidt op Ascentie. Sinds jullie tocht door het beperkte bewustzijn, hebben jullie Verlichte Leraren jullie natuurlijk geleid naar deze huidige tijden. Nu moeten jullie leren dat jullie niet alleen zijn, en dat een enorme en liefdevolle spirituele en ruimtefamilie hier zijn om jullie te begeleiden voo jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Sheldan Nidle's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here.

Thrive