Home > > Sheldan Nidle - 18 juli 2017

Sheldan Nidle - 18 juli 2017

6 Ik, 17 Kumku, 13 Caban

Dratzo! Het leveringssysteem blijft vorderingen maken. We denken dat de eerste indicaties aangeven dat alles wat nodig is nu op zijn plaats is. Het laat ons zien hoe positief deze voorwaartse beweging waarschijnlijk zal uitpakken, en nog maar het begin is van wat er spoedig zal volgen. Het sleutelpunt is dat degenen die ‘er weet van hebben’ zich realiseren dat er momenteel enige vorm van positieve actie nodig is. In dit licht kunnen we nu veilig stellen dat de Ouderen zich realiseren wat er nodig is om de verschillende leveringstaken te voltooien. We verwachten dat resultaten zich duidelijk voor alle betrokkenen zullen manifesteren.

We herhalen nog maar eens dat dit alleen maar kan betekenen dat de eerste betalingen nu klaar staan om verder te worden verspreid. Het is de plicht van iedereen die aan de macht is om de resterende angst te overwinnen en toe te staan dat de vereiste series valutaire bedragen aan iedereen worden gegeven. Deze vooruitgang zou laten zien dat de verschillende initiële fondsen die zijn opgezet door de Ouderen dan kunnen worden voltooid. Het zou tevens betekenen dat degenen die nu aan de macht zijn eindelijk bereid zijn de enorme sommen geld die ze nog steeds vasthouden volledig willen laten gaan, en het impliceert dat de lange vertragingen waarlijk tot een einde zullen komen. Dit wetende, verheugen we ons! Wees erop voorbereid van een aantal te verwachten gebeurtenissen getuige te zijn. Het beste moet nog komen!

Al deze vooruitgang wordt getemperd door de oude energie die heel graag wil dat dit huidige rijk levend wordt gehouden door de VS Inc. Hoe langer deze oude energie blijft hangen, des te langer de realiteiten die door de opkomst van deze NESARA Republiek gesmeed worden op enigerlei wijze kunnen worden vertraagd. We onderschrijven derhalve de opkomst van dit nieuwe rijk. Alleen met het verscheiden van de oude realiteit kunnen de dingen die we al zo lang hebben beloofd worden geleverd. Het is met deze visie dat wij allemaal fervent werken om het zeer noodzakelijke nieuwe NESARA-rijk tot stand te brengen, aangezien deze taak capabeler raakt om dit land van de VS Inc te scheiden!!

Momenteel blijven we op één of andere manier vastzitten in het grote moeras dat door dit oude rijk wordt voortgebracht. Het bestuur dat door deze ogenschijnlijk seniele realiteit is gesmeed gaat op miraculeuze wijze maar door. Regimeverandering is noodzakelijk. Het is echt tijd om deze vreemde farce te beëindigen, het lang beloofde rijk volledig te manifesteren en de oude manieren eindelijk te laten verdwijnen. Dit is nodig voordat de landingen plaats kunnen vinden!! Derhalve dient wat nu bijna staat te gebeuren voltooid te worden!! Hosanna! Hosanna!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Er gebeurt veel rondom ons. Degenen die van het duister zijn worden gespaard door de vreemde machinaties van degenen die handelen namens het Licht. Alleen wanneer de resultaten stoutmoedig voorwaarts bewegen kan alles op een gezegende manier worden veranderd. Kijk daarom voorbij dit vreemde rijk en kijk zorgvuldig naar wat er werkelijk gebeurt! Hierin kan de oorzaak worden gevonden van dat alles momenteel zo ongemakkelijk voelt. Alles van deze huidige vorm van realiteit zal langzaam drastisch worden veranderd. De kern van het duister kan op geen enkele wijze doorgaan zich te handhaven.

In overeenstemming met wat Gezegend dient te worden gedaan, doen we een beroep op iedereen die verantwoordelijk is voor het vrijgeven van deze zeer benodigde fondsen om dit zo snel mogelijk te doen. We vragen jullie dit te doen uit naam van al degenen die die geweldige visies hebben vastgehouden die gebruikt zijn om jullie oude realiteit te overwinnen. Door dit te doen zal het de formele opkomst van jullie nieuwe welvarende en soevereine realiteit erkennen. Dit is tenslotte het middel dat is gekozen om jullie millennia van gedachteloze schuldslavernij te beëindigen. Het is in deze geest dat wij oprecht vragen voor de redding van dit rijk!

Het is essentieel dat jullie je huidige realiteit transformeren. Dit land past de meesten van jullie niet langer. De Hemel wijzigt genadig wie jullie zijn. We weten precies hoe graag de Hemel jullie wenst te veranderen. In dit gezegende Licht hebben jullie allemaal een nieuw en passender leefomgeving nodig. Vertragingen dienen jullie niet goed. Het is ons doel onze aardse invloed te gebruiken om jullie bij te staan bij het voor elkaar krijgen van een manier om de voortdurende tirannie van het duister te beëindigen. We gaan onze goede invloed gebruiken om erop toe te zien dat hetgeen jullie was beloofd zeker materialiseert. We staan altijd tot jullie hemelse dienst! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse rapportage. Er is nog veel te doen. We gaan door met de aanbeveling dat die fondsen het nodig hebben dat er snel voorzien wordt in een nieuwe vorm van bestuur. Het is tijd eindelijk deze realiteit weg te doen en hem te veranderen in het soevereine en overvloedige bestuur dat jullie al lang is beloofd. Onthoud dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!